Sanayi Sektörünün Özel İlan Sitesi
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu GTİP
GTİP ya da gtip, veya G.T.İ.P./g.t.i.p., Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nun kısaltmasıdır. Ülkemizde, GTİP Gümrük Tarife Cetveli'nde 12'li koda verilen addır.


Tüm dünyada, her ülkenin tarife cetvelinin temelini Armonize Sistem oluşturmaktadır. Resmi ismi Armonize Mülk Tanımı ve Kodlama Sistemi The Harmonized Commodity Description and Coding Systems olan Armonize Sistem uluslararası ticarete konu olan tüm mallar için kullanılan uluslararası bir ticari sınıflandırma sistemidir. Armonize Sistem'de ticarete konu tüm ürünler belirli bir mantık ve sistematik çerçevesinde sınıflandırılmıştır.

GTIP Nedir? (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu)

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nun kısaltması olarak kullanılan GTIP, Gümrük Tarife Cetveli üzerinde yer alan 12 haneli kodun kısaltmasıdır. Uluslararası olarak aynı kriterlere dayanarak hazırlanan bu kodlar sayesinde taşınan mal Armonize Sisteme kayıt edilmekte ve malın tanımı yapılmaktadır. Peki, GTIP kodu nedir ve GTIP numaraları nasıl belirlenir?

 

 

GTIP Nedir?

GTIP numarası, Gümrük Tarife Cetveli üzerinde yer alan koda verilen isimdir. Oluşturulan bu kod belirli standartlar çerçevesinde hazırlanmakta ve toplamda 12 rakam içermektedir. GTIP numaraları eşyanın pozisyonuna, eşyaya uygulanan çeşitli vergi uygulamalarına ve Dünya Gümrük Örgütü ya da Avrupa Birliği ülkelerinin kullandığı Kombine Nomanklatür kodları ile belirlenmektedir.

GTIP Numaraları

GTIP numaraları, Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi kapsamında düzenlenmektedir. Tüm dünya genelinde kullanılan GTIP numaraları ve tarife cetvelleri de bu Armonize Sistem çerçevesinde oluşturulmaktadır. Yurtdışı ile yapılan eşya transferleri için hazırlanan tarife cetveli de bu esaslara dayanarak hazırlanmalıdır.

GTIP numaraları, eşyanın dahil olduğu gruplara göre farklı rakamlardan oluşmaktadır. Eşyanın dahil olduğu her ürün grubu için farklı GTIP kodları kullanılır. Herhangi bir ülkenin gümrüğüne giriş yapan eşya ise bu kodlar üzerinden işlem görerek ülkeye alınır. GTIP numaralarında yapılan yanlışlıklar ve ürünün farklı bir kategoriye kaydının yapılması ise ürün alımlarında çeşitli sorunlara yol açacağı için, GTIP hazırlanırken tüm detaylar dikkatli şekilde incelenmelidir.

GTIP Kodu Nedir?

Özellikle yurtdışı ile çalışan ve uluslararası alanda taşımacılık yapan firmaların en büyük sorularından bir tanesi de ‘’GTIP kodu nedir?’’ sorusudur. GTIP kodu, tarife cetveli üzerinde ürünün dahil olduğu gruptan, taşımacılığın yapıldığı ülke standartlarına kadar birçok detayı içeren kod olarak karşımıza çıkıyor. GTIP kodları üzerinde yer alan rakamlar da bu detayları belirtecek şekilde farklı kategorilere ayrılmıştır. Tarife cetveli (Armonize Sistem) toplamda 21 bölüme ve 96 fasıla ayrılmaktadır. Fasıllar ise 2’li kodlara, 4’lü pozisyonlara ve 6’lı alt pozisyonlara ayrılmaktadır.

Tüm dünya genelinde kullanılan kod, pozisyon ve alt pozisyon kodları birbiri ile aynıdır. Bu sayede taşımacılık yapılan ürünün kodlamasında ürünler uluslararası olarak tüm ülkelerde anlaşılır hale gelir. Kodların tüm dünyada aynı şekilde hazırlanması, belirtilen ürünlerin birbiri ile karışmasının önüne geçilmesini sağlar. GTIP koduna örnek verecek olursak, ülkemizde elmanın GTIP kodu 08.08.10.80.00.19 olarak kabul edilir.

GTIP Cetveli

Tüm dünyada genel olarak kullanılan ürün kodlama sistemine ek olarak tüm ülkelerin de kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik alt kodlama sistemleri bulunur. Armonize sistemde genel olarak 6’lı kodlar kullanılırken, 6’lı kodlardan sonraki ürün detayları ve ek açıklamalar ise 12’li kodlar ile tamamlanmaktadır. Yapılan bu uygulama, ürüne dair daha detaylı istatistikler çıkartmak ya da gümrüklerde uygulanan vergi işlemlerini daha detaylı hale getirmek için tercih edilir.

Türkiye’de genel olarak yapılan taşımacılık işlemlerinde GTIP cetveli üzerinde 12’li kodlama sistemi kullanılır. Genel olarak Türkiye’de Avrupa Birliği ve Ortak Gümrük Birliği tarafından belirlenen gümrük kodlama sistemleri de kabul edilmektedir. Bu nedenle Türkiye’de kullanılan 8’li kodlama sistemi direkt olarak Avrupa Birliği ülkeleri ile aynı şekilde ilerlemektedir.

Türkiye’de 8’li kodların yanı sıra 10’lu ve 12’li kodlar da kabul edilmektedir. Ancak pek yaygın olmadığı ve farklı vergi uygulamalarında kullanıldığı için 10’lu kodlar pratik uygulamalarda tercih edilmemektedir. Bunun yanı sıra 12’li kodlama sistemi mevcut sistemler arasında ürün hakkında en detaylı bilgilere ulaşılmasını sağlar. Bu nedenle ülkemizde en yaygın olarak 12’li kodlama sistemi kullanılmakta ve bu kodlama sistemi ürün hakkında hem istatistiksel hem de vergilendirme olarak en detaylı verilerin elde edilmesini sağlamaktadır.

Türkiye’de kullanılan GTIP cetveli üzerindeki 12’li kodlama sisteminde farklı kod grupları ürün hakkında farklı detayların belirtilmesinde kullanılır. Temel olarak bakacak olursak;

 • İlk 4 rakam eşyanın pozisyon numarasını belirtmekte kullanılır,
 • İlk 6 rakam ise eşya pozisyon numarası ile birlikte Dünya Gümrük Örgütü tarafından belirtilen ve tüm dünya ülkelerinde kullanılan Armonize Sistem Nomanklatür kodunu içerir,
 • 7 ve 8. haneleri Avrupa Ülkeleri tarafından belirtilen Kombine Nomanklatür kodunu ifade eder,
 • 9 ve 10. haneler, ifade edilen mala uygulanan farklı vergi uygulamalarını ifade etmek için kullanılır. Ürüne farklı bir vergi uygulaması yapılmıyor ise GTIP kodunda bu alan 00 ile belirtilir.
 • 11 ve 12. haneler ise Gümrük Tarife İstatistik kodunu ifade etmek için kullanılır.

GTIP Listesi

Ürünlerin kodlanmasında hangi ürün grubunun hangi kodlar ile belirtildiğinin daha kolay anlaşılması için tüm ürün kodları belirtilecek şekilde GTIP listesi oluşturulmuştur. Bu sayede transfer edilecek ürün için oluşturulması gereken kodlar, liste üzerinden daha kolay şekilde bulunarak ifade edilir. GTIP listesi toplamda 21 bölümden oluşmakta ve oluşturulan tüm bu bölümler farklı ürün gruplarını ifade etmektedir.

Bölüm ve farklı fasıl numaralarına göre hazırlan GTIP listesi ise şu şekilde verilmektedir;

 • Bölüm 1: Canlı hayvan ve hayvansal ürünleri ifade etmek için kullanılır. Bu bölümde direkt olarak canlı hayvanlar, et ya da sakatatlar, balıklar ve diğer suda yaşayan hayvanlar, süt ürünleri, yumurta, bal ve hayvansal ürünler yer almaktadır.
 • Bölüm 2: Genel olarak bitkisel ürünleri ifade etmek için kullanılır. Canlı ağaç ve diğer bitkiler, yenilen sebze, kök ve yumrular, yenilen meyveler, kahve, çay ya da baharat, hububat, değirmen ürünleri, yağlı tohumlar, sakız, reçine ve örülmeye elverişli bitkiler olmak üzere 9 fasılda ifade edilir.
 • Bölüm 3: Hayvansal ve bitkisel yağlar, yemeklik yağlar ya da hayvansal ve bitkisel mumlar bu bölümde yer alır.
 • Bölüm 4: Genel olarak gıda sanayiine tabii tutulan meşrubatlar, alkollü içecekler, sirkeler ya da tütün ve tütün ürünleri bu grupta incelenmektedir. Farklı ürün gruplarına bağlı olarak bu grupta da 9 fasılda incelenen ürünler yer almaktadır.
 • Bölüm 5: Bu bölümde genel olarak mineral maddelerin listelenir. Metal cevherleri, tuz, kükürt ve topraklar ile birlikte mineral yakıtlarını içeren 3 farklı fasılda incelenir.
 • Bölüm 6: Kimya sanayii kapsamında üretilen ürünleri içermektedir. Farklı ürün gruplarına bağlı olarak bu bölümde toplam 11 fasıl bulunur.
 • Bölüm 7: Plastik ve kauçuk mamullerinin kodlarını içeren toplam 10 fasıldan oluşur.
 • Bölüm 8: Hayvanlardan elde edilen ham postlar ve deriler ile birlikte bu ürünlerden üretilen çanta, koşum takımları ve diğer mamul eşyaları içerir.
 • Bölüm 9: Ağaç ve ahşap eşyalar ile birlikte odun kömürü ya da mantar ve mantarlardan elde edilen mamul eşyaları içerir. Hasır veya saz gibi örülmeye elverişli diğer mamuller de bu grupta yer alır.
 • Bölüm 10: Odun ve lifli ürünlerin hamurları ile birlikte kağıt ya da kartonlar ve bu ürünlerin mamullerini içerir. Toplamda 3 farklı fasılda incelenir.
 • Bölüm 11: Dokumaya elverişli maddeler ile birlikte bu maddeleri içeren toplam 14 fasıldan oluşur.
 • Bölüm 12: Ayakkabı, tozluk, şemsiye, baston ile birlikte yapma çiçekler ya da insan saçından eşyalar bu bölümde yer alır. Toplamda 4 fasıldan oluşur.
 • Bölüm 13: Taş, alçı, çimento ve benzeri ürünler ile birlikte seramik ve cam ile cam eşyaların kodlanmasında kullanılan 3 farklı fasıldan oluşur.
 • Bölüm 14: Kıymetli taşlar, metaller ve metallere yapılan kaplama metaller ile birlikte bunlardan üretilen taklit mücevherler, metal paralar ve mamul eşyalar bu bölümde incelenir.
 • Bölüm 15: Kıymetli ya da yarı kıymetli grubuna girmeyen diğer adi metaller ve bu metallerden üretilen tüm eşyalar bu bölümde yer alır.
 • Bölüm 16: Makine ve mekanik cihazlar ile birlikte bu cihazlara ait yedek parça ve elektrik malzemeleri, ses kaydedici ya da görüntü vermek için kullanılan tüm teknik cihazlar 2 fasıl olarak bu bölümde bulunur.
 • Bölüm 17: Genel olarak tüm nakil vasıtalarını ve bu vasıtalara ait parçaları içerir. Demiryolu taşıtları, motorlu kara taşıtları, hava taşıtları ve gemi taşıtları ile birlikte tüm bu taşıtlara ait yedek parça ve mekanik parçaları içeren 4 fasıldan oluşur.
 • Bölüm 18: Optik alet ve cihazlar ile birlikte tıbbi ve cerrahi cihazlar, fotoğraf ve sinema cihazları ve bu cihazların tüm parçaları 3 fasıl olarak bu bölümde yer alır.
 • Bölüm 19: Silah ve silah mühimmatları ile birlikte silahlara ait tüm parça ve aksesuarlar yer alır.
 • Bölüm 20: Genel olarak muhtelif mamul eşyalar bu grupta yer alır. Mobilya ya da tıpta ve cerrahide kullanılan mobilyalar ile birlikte oyuncak, spor malzemeleri ve çeşitli mamuller 3 fasıl olarak bu bölümde bulunur.
 • Bölüm 21: Sanat eserleri, koleksiyon eşyaları ve antikaları içeren 3 farklı fasıldan oluşur.


  BÖLÜM 6 KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ

  FASIL 26 Anorganik Kimyasallar; Kıymetli Metallerin, Radyoaktif Elementlerin; Nadir Toprak Metallerinin Ve İzotoplarının Organik Veya Anorganik Bileşikleri

  Kimyasal Elementler

   

   

  2022 yılı gtip listesi- 2022 yılı g.t.i.p Listesi

  BÖLÜM 6 KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ

  FASIL 29 Organik Kimyasal Ürünler

  Kimyasal Elementler

   

   

  2022 yılı gtip listesi- 2022 yılı g.t.i.p Listesi

  G.T.İ.P BÖLÜM 7  PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ

  FASIL 39 Plastikler Ve Mamulleri

  G.T.İ.P Bölüm 7 Fasıl 40 Plastikler Ve Mamulleri; Kauçuk Ve Mamulleri

  FASIL 40 KAUÇUK MAMULLERİ

  G.T.İ.P Bölüm 8 Fasıl 41 Ham Postlar, Deriler (Kürkler Hariç) Ve Köseleler 

  Ham Postlar, Deriler (Kürkler Hariç) Ve Köseleler  G.T.İ.P Bölüm 8 FASIL 42 Ham Postlar, Deriler (Kürkler Hariç) Ve Köseleler

   Deri Eşya; Saraciye Eşyası Ve Eyer Ve Koşum Takımları;

  G.T.İ.P Bölüm 8 Fasıl 43 Ham Postlar, Deriler (Kürkler Hariç) Ve Köseleler 

  Kürkler ve Taklit Kürkler; Bunların Mamulleri

  G.T.İ.P Bölüm 10 Fasıl 47 Odun veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerin Hamurları

  Odun veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerin Hamurları

  G.T.İ.P Bölüm 10 Fasıl 48 Odun Veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerin Hamurları  

  Kağıt Ve Karton; Kağıt Hamurundan, Kağıttan Veya Kartondan Eşya

  G.T.İ.P Bölüm 10 Fasıl 49 Odun Veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerin Hamurları

    Basılı Kitaplar, Gazeteler, Resimler Ve Baskı Sanayiinin Diğer Mamulleri

  G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 50 DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE  MAMUL EŞYA 

  İPEK

  G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 51 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve  Mamul Eşya

  Yapağı Ve Yün, İnce Veya Kaba Hayvan Kılı; At Kılından İplik Ve Dokunmuş Mensucat

  G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 52 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve  Mamul Eşya 

  PAMUK

  G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 53 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve  Mamul Eşya  

  Dokumaya Elverişli Diğer Bitkisel Lifler; Kağıt İpliği Ve Kağıt İpliğinden

  G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 50 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve  Mamul Eşya 

  Sentetik Ve Suni Filamentler, Şeritler Ve Benzeri Sentetik Ve Suni Dokumaya Elverişli Maddeler

  G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 55 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve  Mamul Eşya  

  Sentetik Ve Suni Devamsız Lifler

  G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 56 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve  Mamul Eşya 

  Vatka, Keçe Ve Dokunmamış Mensucat; Özel İplikler; Sicim, Kordon, İp, Halat Ve Bunlardan Mamul Eşya

  G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 57 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve  Mamul Eşya

   Halılar Ve Diğer Dokumaya Elverişli Maddelerden Yer Kaplamaları