SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

Kurumsal Üyelik Anlaşması 1.01.0001

Kurumsal Üyelik Anlaşması

KURUMSAL ÜYELİK ANLAŞMASI

 1. Açıklamalar

  Bu anlaşma, siz “ÜYE” ile www.sanayiurunleri.com internet sitesi üzerinden faaliyet gösteren SANAYİCİ ÜRÜNLERİ İLAN YAYIN VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ. arasında, elektronik mecrada imza yerine kabul edilecek şekilde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

  Anlaşma metninde;

  • Kurumsal Üyelik Anlaşması bundan böyle “Üyelik Anlaşması”,
  • Sultan Orhan Mah. Koca Beton Sanayi Sitesi Küme Evler No:4/14 Gebze/Kocaeli adresinde mukim, SANAYİCİ ÜRÜNLERİ İLAN YAYIN VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ. bundan böyle kısaca “Sanayi Ürünleri”,
  • www.sanayiurunleri.com internet sitesi bundan böyle “Site”,
  • Siteye üye olarak şartları kabul eden, hizmetlerden ve bilgilerden faydalanan gerçek/tüzel kişiler ise bundan böyle “Üye”,
  • Üye olunmasa dahi Site’ye her ulaşan gerçek/tüzel kişiler “Kullanıcı”,
  • SANAYİ ÜRÜNLERİ ve Üye işbu Anlaşma’da zaman zaman “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılabilirler.

  Site’yi ziyaret ederek veya Üye olarak işbu anlaşmayı okuduğunuzu, tamamen anladığınızı, anlaşmada yer alan ve zaman içinde değişikliğe uğrayabilecek tüm hususları kayıtsız şartsız kabul ettiğinizi, Site’de belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

  SANAYİ ÜRÜNLERİ işbu Site’de yer alan her türlü bilgi ve içeriği herhangi bir bildirimde bulunmadan, dilediği zaman ve istediği şekilde değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Site’de yayımlanacak ve yayımlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.

  İşbu anlaşmayı kabul ettiğini beyan ve taahhüt eden Üye/Kullanıcılar Site’de yayınlanan sair anlaşmaların tümüyle bağlıdır.

 2. Kavramlar

  İşbu anlaşmada ifade edilen kelime ve kavramlar şu şekildedir;

  “İçerik”: Site’de yer alan erişilebilir metin, resim, dosya, logo, simge, grafik gibi görsel, yazınsal ve işitsel tüm nesneleri ifade eder.

  “Arayüz”: Bilgisayarın donanım ve yazılım unsurları arasında karşılıklı etkilenme ve bağlantıyı oluşturan program bölümlerini ifade eder. SANAYİ ÜRÜNLERİ Arayüzü 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunmaktadır.

  “Veri tabanı”: Site’deki birbiriyle ilişkili olan verilerin birlikte tutulduğu güncellenebilen ve yönetilebilen sistemli bir şekilde toplanmış düzenli bilgiler topluluğudur. SANAYİ ÜRÜNLERİ Veri tabanı 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunmaktadır.

  “Site”: www.sanayiurunleri.com isimli internet sitesi ve bu siteye ait içerik, arayüz ve veri tabanının bütünü.

  “Üyelik Anlaşması”: Üye’nin onayıyla elektronik ortamda yürürlüğe giren ve Anlaşma’nın şart ve kurallarını oluşturan işbu anlaşma.

  “Üye”: Site’ye üye olan ve dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu anlaşmada belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı. Site’nin ilgili bölümünden Üye olmak isteyen Kullanıcı’nın elektronik ortamda doğru ve tam bilgilerle üyelik formunu doldurmasıyla ve SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin onaylanması ile Kullanıcılar üyeliğe hak kazanır. SANAYİ ÜRÜNLERİ üyelik başvurusunu sebep göstermeksizin reddedebileceği gibi ek şartlar da talep edebilir. Üyelerin kullandığı Kullanıcı İsmi/Şifrelerden doğacak uyuşmazlıktan SANAYİ ÜRÜNLERİ sorumlu tutulamaz.

  "İlan”: Çeşitli amaçlar çerçevesinde organize olmuş işyeri, şirket, kurum veya kuruluşların faaliyet gösterdiği alanları ilgilendiren her türlü materyal ve bunların servis hizmetleri dahil markayı tanıtmak, hedef kitleyi bilgilendirmek, malın ve hizmetin ilgililerin bilgisine sunulmasını sağlamak, iş/işçi bulmak amacıyla verilen duyuruları ifade eder. Üyeler gerekli şartları sağladıkları takdirde işbu ilanların sitede yayınlanmasını talep edebilirler.

  “İlan Sahibi”: Sitede ilan veren Üye.

  “Kullanıcı”: Site’ye erişen her gerçek/tüzel kişi.

  “Sanal Vitrin”: Kurumsal Üye’nin faaliyetlerini yürütmek amacı ile ilanlarını yüklediği SANAYİ ÜRÜNLERİ alanıdır.

 3. Üyelik Hak ve Ödevleri

  1. Üyeliğe hak kazanılması için Kullanıcı’nın Site’de yer alan üyelik formunu gerçek bilgilerle doldurması gerekmektedir. Site’den Kurumsal Üye olarak faydalanabilmek için gerçek kişi Üye adayının ticari faaliyet içerisinde olması; tüzel kişi Üye adayları için ise tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olan kişi tarafından üyelik başvurusunda bulunulması şartları aranır.

   Söz konusu başvuru SANAYİ ÜRÜNLERİ tarafından değerlendirilerek uygun görüldüğü takdirde onaylanacaktır. Üye olabilmek için reşit olmak ön şarttır. Üyelik Anlaşması kapsamında, öncesinde Site tarafından üyeliği askıya alınan veya üyeliği silinen kişiler üye olamazlar. SANAYİ ÜRÜNLERİ ihtara gerek kalmaksızın Üyelik başvurularını reddedebilir veya Üyelik başvurusunun kabul edilmesi için ilave şartlar öne sürebilir. SANAYİ ÜRÜNLERİ Üyelik Anlaşması’nı tek taraflı feshetme hakkını daima saklı tutar. İşbu hakkı sebebiyle hiç bir türlü hukuki ve cezai sorumluluğa tabi tutulamaz.

  2. Kurumsal Üye, Site’de hizmet sunacağı materyallerin ilanını verebilmek için “Sanal Vitrin” açmalıdır.

  3. Site’de yer alan bilgi ve içeriklerin tümü genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup öneri niteliğinde değildir. Üye işbu anlaşmayı onaylayarak Site’deki bilgi ve içeriklerin bu amaçla yer aldığını kabul ve beyan eder.

  4. Üye, Site’de belirtilen kuralların tümüne uyacağını; hukuka, genel ahlak kurallarına ve yürürlükteki tüm mevzuatlara aykırı hareket etmeyeceğini Üyelik Anlaşması hükümleri ile onayladığını kabul ve beyan etmektedir. SANAYİ ÜRÜNLERİ, Üye’nin işbu Üyelik Anlaşması hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Site" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri tüm zararlardan dolayı ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

  5. Her Üye’nin Üyelik Hesabına erişim için “kullanıcı adı” ve “şifresi” bulunmaktadır. Üyenin iradesiyle belirlenen bu isim ve şifrelerin güvenliğini sağlamak tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal ve kusur bulunması durumunda diğer Üye’lerin, SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin yada üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği tüm zararlardan Üye sorumludur.

  6. SANAYİ ÜRÜNLERİ ilgili mevzuat gereğince resmi makamlara bilgi verme yükümlülüğü bulunduğu durumlarda; Üye’lere ait kişisel veriler resmi makamlar ile paylaşılabilir, işbu sebeple Üye her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir. Üye tarafından hakkının ihlal edildiği iddiasında olan üçüncü kişinin durumu yargıya taşıyacağına dair bir beyanda bulunması halinde ise SANAYİ ÜRÜNLERİ Üye’nin bilgisini uygun gördüğü ölçüde ilgili tarafa verebilir.

  7. SANAYİ ÜRÜNLERİ’i Kullanıcılar ve üyeler tarafından site üzerine yüklenen, sağlanan ve değiştirilen İÇERİK'lerin, ilanların ve kullanıcı bilgilerinin(üyelik firma bilgilerinin ayrıca telefon ve iletişim adreslerinin) gerçekliğini ve güvenilirliğini, içeriğini, orijinalliğini, doğruluğunu tespit etme ve bu bilgilerin hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcılar tarafından üye olmak için girilen üyelik bilgileri SANAYİ ÜRÜNLERİ tarafından kontrol edilmemekte olup üyelik kabulü direkt olarak yapılabilmektedir. Aynı şekilde üyeler tarafından verilen ilanlar sitemiz tarafından kontrol edilmeden direkt olarak verilen ilanlar yayımlanabilmektedir. Bu yüzden SANAYİ ÜRÜNLERİ'nin bu üyelik bilgilerinin ve ilanların içeriklerinin doğruluğunu, güvenilirliğini, hukuka ve ahlaka uygun olup olmadıklarının tespit etme yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu bilgi, içerik ve ilanların yanlış ya da hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak zararlardan SANAYİ ÜRÜNLERİ, yöneticileri ve çalışanları cezai ve hukuki anlamda sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar arası yahut 3. kişilerin de dahil olabileceği yanlış/eksik bilgilendirme hususundaki ihtilaflarda da SANAYİ ÜRÜNLERİ hiçbir şekilde sorumlu değildir. Söz konusu sorumluluklar tamamen Üye / Kullanıcılara aittir.Kullanıcılar ve üyeler bu anlaşmayı onaylayarak site dahilinde kendileri tarafından sağlanan , tüm bilgilerin (özellikle üyelik ve ilan bilgileri) ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.

   İlan verenler SANAYİ ÜRÜNLERİ’ni ve üçüncü kişileri zarara sokacak şekilde var olan bir markanın logosunu, ismini, resmini, unvanı v.b. bilgilerini hukuka aykırı olarak kullanmayacaklarını ayrıca telifli veya telifsiz başkalarına ait olan bilgileri de izinsiz kullanmayacaklarını taahhüt ederler. Söz konusu bilgileri kullanarak üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayacakları zararlardan dolayı SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin doğrudan ve dolaylı olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur. Tüm sorumluluk bilgileri paylaşan üye ve kullanıcıya aittir.

  8. SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin onayı olmadan işbu Üyelik Anlaşması kapsamındaki üyelik bilgileri üyeler tarafından değiştirilemez. Ayrıca hak ve yükümlülükler de kısmen ya da tamamen üçüncü kişi/kişilere devredilemez.

  9. SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin hazırlamış olduğu Üyelik Anlaşması’nı kabul eden her Üye üçüncü şahıslar arasındaki ticari faaliyetler ile ürün ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili işbu Site sahibinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını; Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti kullanıcı üyelere ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

  10. Üyelik ödeme işlemleri Kredi Kartı veya Banka Transferleri ile gerçekleşecektir. Ödemeler kredi kartıyla yapıldığı hallerde işbu Site’de yer alan Kredi Kartı Sözleşmesi’nin hükümleri geçerli olacaktır.

  11. İşbu Site’de ayrıca sayılmış olan Yasaklı Ürünler Listesi’nde (Ekte) bulunan ürünlerin ilanı kesin likle yasaktır ve ilgili mevzuat gereğince suçtur. Yasaklı Ürünler Listesi’nde yer alan bir materyalin ilanı ya pıldığı tespit edilirse SANAYİ ÜRÜNLERİ üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek derhal hukuki ve cezai işlemleri başlatacaktır.

  12. Üyeler, ilanlarında yayınlandıkları ilan fiyatlarını KDV ve tüm vergiler dâhil fiyatlar olarak belirlemekle yükümlüdür. İlanlarda yer alan fiyatlarla ilgili oluşan ihtilaflardan SANAYİ ÜRÜNLERİ sorumlu tutulamaz.

  13. Üyeler arasında gerçekleşen ticari faaliyetler esnasında adres bilgisi değişikliğini tarafların bilgilendirmesi gerekmektedir. Adres bilgisi değişikliğinden doğan uyuşmazlıklardan SANAYİ ÜRÜNLERİ sorumlu değildir.

  14. İlan veren Kurumsal Üyeler işbu Site’de yer alan Kurumsal Üyelik Anlaşmaları’nı kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmişlerdir. İlan edilen ürünler üzerinden doğabilecek dolandırıcılık faaliyetlerinden SANAYİ ÜRÜNLERİ sorumlu tutulamaz.

  15. Üyelerin Kurumsal Üyelik Anlaşması’nı onaylayarak yayınlanmasını kabul ettikleri bilgilerinin tümü Site’de yer alacağından bu bilgilendirmelere yönelik karalama faaliyetlerinden SANAYİ ÜRÜNLERİ sorumlu tutulamaz. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan; ilan verene veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik İlkesi Sözleşmesine bakınız.

  16. Üye, SANAYİ ÜRÜNLERİ’nde yaptırdığı ilanlardan dolayı alenileşmiş olan kişisel veri ve bilgilerini interrnet arama motorları tarafından kaydedilmesi durumunda SANAYİ ÜRÜNLERİ’in hiçbir hukuku ve cezai sorumluluğu doğmaz.

  17. SANAYİ ÜRÜNLERİ Üye’nin paket satın alarak verdiği ilanlar ile ilgili hukuka aykırı bir durum tespit ederse ilan sahibine bildirmeksizin üyeliği dondurabilir yahut silebilir. Bu sebeple doğacak uyuşmazlıklardan SANAYİ ÜRÜNLERİ sorumlu tutulamaz.

  18. SANAYİ ÜRÜNLERİ tarafından Site’nin aylık 150 saat rutin bakımı yapılmaktadır. Söz konusu rutin bakım / arıza sebebiyle Site’nin kapalı olmasından SANAYİ ÜRÜNLERİ sorumlu tutulamaz.

  19. Üyeler İlan Paketi satın alırken ödeme yapmakla yükümlüdürler. Ödemeler kredi kartıyla yapıldığı hallerde işbu Site’de yer alan Kredi Kartı Sözleşmesi’nin hükümleri geçerli olacaktır. İlanların içeriğiyle ilgili hukuka aykırı bir husus söz konusu olmadıkça ilan süresinin sonuna kadar Site’de yayımlanacaktır. İlan ücretleriyle ilgili bilgiler İlan Fiyatları başlığı adı altında sitede yer almaktadır.

  20. İlan paketleri ile ilgili olarak normal şartlar altında iade söz konusu değildir. Ancak www.sanayiurunleri.com sahibi olarak SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin herhangi bir sebeple Site’yi kapatması veya kullanımının durdurulması halinde Üye/Kullanıcılarla Site’nin ilişkisi otomatik olarak sona erecektir. Bu durumda İlan Sahiplerine ilanın yayımlanmadığı süreye denk düşen bedel iade edilir.

 4. SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin Hak ve Ödevleri

  1. SANAYİ ÜRÜNLERİ, işbu Üyelik Anlaşması kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. SANAYİ ÜRÜNLERİ herhangi bir bildirimde bulunmadan belirlenen hizmetlerini ve teknolojik alt yapısını durdurma/son verme haklarını saklı tutar. Böyle bir durumda İlan Sahibi’nin sahip olduğu iade hükümleri uygulanır.
  2. SANAYİ ÜRÜNLERİ, Site’nin işleyişine, hukuka, “Üyelik Anlaşması” şartlarına, üçüncü kişi haklarına, örf-adet ve ahlak kurallarına aykırı olan içerikleri istediği zaman ve usulde erişimden kaldırabilir. Ayrıca Üyelerin sisteme yükledikleri bilgi ve içerikler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutar. SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin bu hakkı kullanırken Üyelere herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü yoktur. SANAYİ ÜRÜNLERİ uygunsuz içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu olmaksızın istediği anda son verebilir.
  3. . SANAYİ ÜRÜNLERİ, Üyenin üyeliğinin askıya alınması veya silinmesi talebini makul sürede değerlendirerek karara bağlamakla sorumludur.
  4. SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin, SANAYİ ÜRÜNLERİ çalışanlarının ve yöneticilerinin, Site’de Üye’ler ve Kullanıcı’lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üye/Kullanıcılar tarafından sağlanan hukuka aykırı içerik sebebiyle doğan veya doğabilecek ihtilaflardan SANAYİ ÜRÜNLERİ sorumlu tutulamaz.
  5. Site üzerinden, SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin idaresi altında bulunmayan sağlayıcılar gibi başkaca üçüncü kişilere ait olan farklı internet sitelerine veya içeriklere link verilmez. Site üzerindeki linkler aracılığıyla erişilen internet siteleri, içerikler ile bu mecralardaki hizmet ve ürünler veya bunların içeriği hakkında SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.
  6. SANAYİ ÜRÜNLERİ, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Netinternet Bilgisayar ve Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından “Yer Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir.
  7. SANAYİ ÜRÜNLERİ sitede yer alan tüm ilanları içeren sayfalarda dahil olmak üzere site üzerinde, etrafında ve banner üzerinde kendisinin ve farklı firma ya da kurumların her türlü reklam ve bilgilendirmelerini yayımlayabilir.
 5. Sanal Vitrin

  • Sanal Vitrin Kurumsal Üye’nin hizmet ve ürünlerinin sergilendiği alan olup, SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin www.sanayiurunleri.com aracılığıyla vermekte olduğu temel hizmetin uygulama alanıdır. Şöyle ki; ilan yayımlamak üzere Site’ye ödeme yapan Kurumsal Üye, yapmış olduğu ödeme karşılığında Sanal Vitrin alanına sahip olur ve hedef kitleye bu mecradan ulaşır.
  • Kurumsal Üye ilgililere sunacağı hizmetlerini Sanal Vitrin’de sergiler ve ilanlarını yönetir. Kurumsal Üyeler Peşin Ödemeli olarak Sanal Vitrin uygulamasından faydalanabilirler.
  • Kurumsal Üye Sanal Vitrin’e sahip olmaksızın Kullanıcılara ulaşamaz. SANAYİ ÜRÜNLERİ, Sanal Vitrin yönetimi ve ödemeleriyle ilgili her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
  • Sanal Vitrin kullanımında Kurumsal Üye’nin “Firma Adı” kullanması zorunludur.
  • Sanat Vitrin’in ismi, haksız rekabet hükümleri gereğince e-posta / internet sitelerine yönlendiren link yada görselleri kapsayamaz ve kullanılan isim siyasi ifadeler içeremez.
  • Sanal Vitrin’de “Yasaklı Ürünler Listesi”nde (Ekte) yer alan ürünleri ilan veremez ve satamazsınız.
  • İlgili TC Numarası, Vergi Numarası, Adres, Kullanıcı Adı’na yalnızca bir tane “Sanal Vitrin” satın alınabilir.
 6. Diğer Hükümler

  İşbu anlaşma kapsamında Üye’nin elektronik ortamda onay vererek kabulünü beyan ve taahhüt ettiği diğer hükümler aşağıda sıralanmıştır:

  • Fikir ve Sanat Eserleri Hakları

   İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup hukuki koruma altındadır. Site’nin fikri mülkiyet hakları saklı olup işbu Site’nin ziyaret edilmesi veya hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Üye/Kullanıcı veya üçüncü kişilere herhangi bir hak vermez. Sitede yer alan tüm sözleşmeler de FSEK hükümlerince korum altında olup, sözleşmelerin müsaade edilmeksizin doğrudan yahut değiştirilerek kullanılması hukuka aykırılık oluşturacaktır.

   Site’de yer alan bilgilerin veya sitenin bir parçasının/bütününün çoğaltılması, yayımlanması, kopyalanması, farklı mecralarda kullanılması ve/veya aktarılması kesinlikle yasaktır. Buna aykırı hareket edildiği takdirde oluşacak zararlardan üyeler sorumludur. SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin bu kişiler hakkında her türlü hukuki ve cezai işlem yapma hakkı saklıdır.

   SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin www.sanayiurunleri.com internet sitesi üzerinde bir bildirimde bulunmaksızın her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır. SANAYİ ÜRÜNLERİ gerekli gördüğünde üyelere sormaksızın domain isimlerini değiştirebilir.

  • Gizlilik İlkesi

   Üye/Kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına dair Gizlilik İlkesi işbu Site’de yer alan Gizlilik İlkesi Anlaşması’nın içinde yer almaktadır. Lütfen bilgilendirme için ilgili anlaşmayı okuyunuz.

  • Anlaşma Hükümlerinde Değişiklik

   Sanayi Ürünleri tek taraflı olarak işbu anlaşmayı herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. Anlaşma içeriğindeki değişiklikler, Site’den ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak ve yürürlüğe girecektir. İşbu anlaşma Üye ve Kullanıcılar’ın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

  • Anlaşmanın Bütünlüğü

   İşbu anlaşma şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelse dahi anlaşmanın geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

  • Tebligat ve Taraflara Yönelik Bildirimler

   İşbu Anlaşma ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin bilinen e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye/Kullanıcılar anlaşmaları onaylarken belirttikleri e-posta adresinin geçerli olduğunu, değişmesi durumunda beş gün içinde yazılı olarak SANAYİ ÜRÜNLERİ’ne bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. Ayrıca SANAYİ ÜRÜNLERİ, üyeler ile irtibata geçmek , üyelere çeşitli tanıtım ve bildirimler yapmak amacıyla belirtilen e-posta adreslerine mail yoluyla telefon numaralarına sms yoluyla bilgilendirmeler yapabilir.

  • Mücbir Sebep

   Tarafların kontrolü dışında gelişen işbu anlaşmanın borçlarını ifa etmesini engelleyici veya geciktirici hallerin meydana gelmesi (savaş hali, terör eylemleri, doğal afet, yangın, grev, ayaklanma vb.) mücbir sebep halleri olarak değerlendirilecek ve SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin bu süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklı Üye/Kullanıcı yahut üçüncü kişilere herhangi bir tazminat hakkı doğmayacaktır.

 7. Uygulanacak Hukuk Ve Yetki

  İşbu anlaşmanın uygulanması ve yorumlanması sırasında doğan hukuki ilişkilerde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu anlaşmadan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde Kocaeli/Gebze Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

- EK -

YASAKLI ÜRÜNLER LİSTESİ

Sultan Orhan Mahallesi. Koca Beton Sanayi Sitesi. Küme Evler No: 4/14 Gebze/Kocaeli adresinde mukim, SANAYİCİ ÜRÜNLERİ İLAN YAYIN VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.’ye ait www.sanayiden.com internet sitesinde ilanı ve satışı yapılamayacak olan Yasaklı Ürünler Listesi aşağıdaki gibidir:

 • Alkollü İçecekler: Her türlü alkollü içkinin satışı/ilanı kesinlikle yasaktır. SANAYİ ÜRÜNLERİ’nde alkollü içkiye dair amblem, logo ve bunları çağrıştırabilecek her türlü ürünün ilanı verilemez ve satışı yapılamaz.
 • Ateşli Silahlar ve Bıçaklar: Kurusıkı, havalı, pompalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, ateşli silahların, biber gazı (göz yaşartıcı gaz), elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın (mermi, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz mayınlarının v.b.), patlayıcı/yanıcı madde, her türlü kesici ve delici aletin (kılıç, kama v.b.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış tüm diğer ateşli silahların SANAYİ ÜRÜNLERİ’nde satışı ve ilanı yasaktır. Koleksiyon özelliği olsa dahi ateşli silahlar satılamaz ve ilanı verilemez.
 • Pornografik içerikli ve yetişkinlere özel malzemeler: SANAYİ ÜRÜNLERİ’nde para karşılığı cinsel ilişki tanıtımı içeren ilanlar, fantezi ürünleri, çocuk pornosu ve her türlü canlıya ilişkin pornolar ve benzer materyallerin satışı ve ilanı kesinlikle yasaktır.
 • Canlı Hayvanlar: Evcil hayvanlar dâhil olmak üzere her türlü canlı hayvanın SANAYİ ÜRÜNLERİ’nde ilan ve satışı yasaktır.
 • Tütün ve Mamulleri ve Elektronik Sigara: Tütün, tütün mamulleri ve bu ürünlere ait isim, marka ya da bu ürünleri çağrıştıran her türlü ürünün satış ve ilanı yasaktır. SANAYİ ÜRÜNLERİ, elektronik sigara ya da sigara kartuşlarının ilanına ve satışına da izin vermez.
 • Uyuşturucu Madde yada Kullanımını Sağlayan Araçlar: Yasal olmayan doğal ya da kimyasal maddeler, her türlü uyuşturucu madde ve bu maddelerin kullanımını sağlayan araçların SANAYİ ÜRÜNLERİ’nde ilan ve satışı kesinlikle yasaktır.
 • Yasaklı Yayınlar: Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında yayını ve dağıtımı suç teşkil eden her türlü cinsiyetçi, ırkçı, irticai ve illegal siyasi düşünce ve oluşumları övücü dergi, gazete, kaset, CD, VCD, DVD ve benzeri yayınlara ait ilanlar yasaktır.
 • Kültür ve Tabiat Varlıkları: Tasnif ve tescil belgesi olsun/olmasın her türlü Kültür ve Tabiat Varlıkları’nın SANAYİ ÜRÜNLERİ’nde ilanı ve satışı yasaktır.
 • Sağlık Beyanlı Ürünler: Sağlık Bakanlığı’nın 25.04.2014 tarihli Bilgilendirme Yazısı gereğince; tanıtımında sağlık beyanı yani “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden ifadeler” içeren ürünlerin satış ve ilanı SANAYİ ÜRÜNLERİ’nde kesinlikle yasaktır.
 • Reçeteli İlaçlar, Lensler, Endikasyon Bilgisi İçeren Ürünler: Reçeteli ürünlerin SANAYİ ÜRÜNLERİ’nde satışı ve ilanı yasaktır. Aynı zamanda numaralı gözlük, işitme cihazları yahut reçetesiz ilaç yapımında kullanılan maddelerin satış ve ilanı işbu Site’de verilemez. 5193 sayılı Optisyenlik Hakkındaki Kanun gereği; numaralı gözlük camı, gözlük çerçevesi satmak, gözlük montajı ve her türlü lensi satma yetkisinin optisyenlik mesleğini icra eden optisyenlere verilmiş olması ve satışın en yüksek sağlık idaresinden alınan ruhsat çerçevesinde optisyenlik müessesesi adı altında gerçekleşmesinin zorunlu olması sebebiyle SANAYİ ÜRÜNLERİ’nde her türlü lens, numaralı gözlük camı ve gözlük çerçevesi satış ve ilanı yasaktır. Ürünlere ilişkin ilanlarda kamu sağlığını bozucu ve yanıltıcı hiçbir bilgi verilemez.
 • Organ Satışı: İnsan organlarının satışı organ ticareti suçunu oluşturmaktadır ve yasaktır.
 • Veteriner Tıbbi Ürünler: Veteriner tıbbi ürünlerin ilanı ve satışı yasaktır.
 • Kopya ve Bandrolsüz (Korsan) Ürünler: Telif hakları kapsamında, izinsiz çoğaltılan her türlü ses, görüntü taşıyıcılarının bandrolsüz satışı yasaktır. FSEK ve ilgili mevzuat uyarınca musiki ve sinema eserlerinin, bilgisayar oyunlarının çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara ticari dolaşıma girmeden önce T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınacak bandrollerin yapıştırılması zorunlu olup bandrol alınması gereken eser, icra ve yapımların tespit edildiği kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınları; bandrol almaksızın dağıtan, satan veya her ne suretle olursa olsun başkalarının istifadesine sunanlar hakkında kanuni yaptırımlar uygulanmaktadır.
 • Taklit Tasarım Ürünleri: SANAYİ ÜRÜNLERİ’nde taklit tasarımcı ürünlerin ilanı ve satışı yasaktır.
 • Orijinal Olmayan Belgeler: SANAYİ ÜRÜNLERİ’nde orijinal olmayan belgelerin ilan ve satışı yasaktır.
 • Trafik Aygıtları: Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünlerin tümünün satışı ve ilanı yasaktır.
 • Fon & Hisse Senedi: Hisse Senedi, Tahvil, Bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar. Faizle para satışı ve benzeri faaliyetlerin tanıtımını yapan ilanlar SANAYİ ÜRÜNLERİ’nde kesinlikle verilemez.
 • Şans Oyunları: Sonucu sonradan belli olacak şans oyunlarına ait, bilet, kupon vb. belgelerin tümünün ilanı ve satışı SANAYİ ÜRÜNLERİ’nde yasaktır.
 • Telsiz, TV Dekoderleri ve Şifre Çözücüler: Telsizlerin, TV Dekoderlerinin ve şifreli yayın kuruluşlarının yayınlarını çözen her türlü ekran kartı, yazılım ve cihazın satış ve ilanı SANAYİ ÜRÜNLERİ’nde kesinlikle yasaktır.

SANAYİ ÜRÜNLERİ’nde ayrıca airbag ve ekipmanları, alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler, askeri teçhizat, çalıntı mallar, dinleme cihazları, kaçak ve ithalatı yasak ürünler, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler, sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları, emniyet kemeri adaptörü ve toplu ziynet/külçe altının satış ve ilanı kesinlikle yasaktır. SANAYİ ÜRÜNLERİ istediği zaman tek taraflı olarak yasaklı ürünler listesine yeni eklemeler yapabilir.