SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

Site Kullanım Şartları 1.01.0001

Site Kullanım Şartları

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

 1. Açıklama

  SANAYİCİ ÜRÜNLERİ İLAN YAYIN VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.’Yİ SEÇTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. LÜTFEN BU İNTERNET SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE AŞAĞIDA YAZILI KOŞULLARI OKUYUNUZ. AŞAĞIDAKİ KULLANIM ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN BU SİTEYİ KULLANMAYIN.

  Bu anlaşma, siz Kullanıcı ile www.sanayiden.com internet sitesi üzerinden faaliyet gösteren SANAYİCİ ÜRÜNLERİ İLAN YAYIN VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ. arasında, elektronik mecrada imza yerine kabul edilecek şekilde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

  Anlaşma metninde;

  • Kullanım Şartları Anlaşması bundan böyle “Anlaşma”,
  • Sultan Orhan Mah. Koca Beton Sanayi Sitesi Küme Evler No:4/14 Gebze/Kocaeli adresinde mukim, SANAYİCİ ÜRÜNLERİ İLAN YAYIN VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ. bundan böyle kısaca “Sanayi Ürünleri”,
  • www.sanayiden.com internet sitesi bundan böyle “Site”,
  • Üye olunmasa dahi Site’ye her ulaşan gerçek/tüzel kişiler “Kullanıcı”,
  • SANAYİ ÜRÜNLERİ ve Kullanıcı işbu Anlaşma’da zaman zaman “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılabilirler.

  Site’yi ziyaret ederek işbu anlaşmayı okuduğunuzu, tamamen anladığınızı, anlaşmada yer alan ve zaman içinde değişikliğe uğrayabilecek tüm hususları kayıtsız şartsız kabul ettiğinizi, Site’de belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

  SANAYİ ÜRÜNLERİ işbu Site’de yer alan her türlü bilgi ve içeriği herhangi bir bildirimde bulunmadan, dilediği zaman ve istediği şekilde değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Site’de yayımlanacak ve yayımlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.

  İşbu anlaşmayı kabul ettiğini beyan ve taahhüt eden Kullanıcılar Site’de yayınlanan sair anlaşmaların tümüyle bağlıdır.

 2. Kavramlar

  İşbu anlaşmada ifade edilen kelime ve kavramlar şu şekildedir;

  “İçerik”: Site’de yer alan erişilebilir metin, resim, dosya, logo, simge, grafik gibi görsel, yazınsal ve işitsel tüm nesneleri ifade eder.

  “Arayüz”: Bilgisayarın donanım ve yazılım unsurları arasında karşılıklı etkilenme ve bağlantıyı oluşturan program bölümlerini ifade eder. SANAYİ ÜRÜNLERİ Arayüzü 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunmaktadır.

  “Veri tabanı”: Site’deki birbiriyle ilişkili olan verilerin birlikte tutulduğu güncellenebilen ve yönetilebilen sistemli bir şekilde toplanmış düzenli bilgiler topluluğudur. SANAYİ ÜRÜNLERİ Veri tabanı 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunmaktadır.

  “Site”: www.sanayiden.com isimli internet sitesi ve bu siteye ait içerik, arayüz ve veri tabanının bütünü.

  “Kullanım Şartları Anlaşması”: Üye’nin onayıyla elektronik ortamda yürürlüğe giren ve Anlaşma’nın şart ve kurallarını oluşturan işbu anlaşma.

  “Üye”: Site’ye üye olan ve dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu anlaşmada belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı. Site’nin ilgili bölümünden Üye olmak isteyen Kullanıcı’nın üyelik formunu doldurmasıyla ve SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin onaylanması ile Kullanıcılar üyeliğe hak kazanır. SANAYİ ÜRÜNLERİ üyelik başvurusunu sebep göstermeksizin reddedebileceği gibi ek şartlar da talep edebilir. Üyelerin kullandığı Kullanıcı İsmi/Şifrelerden doğacak uyuşmazlıktan SANAYİ ÜRÜNLERİ sorumlu tutulamaz.

  "İlan”: Çeşitli amaçlar çerçevesinde organize olmuş işyeri, şirket, kurum veya kuruluşların faaliyet gösterdiği alanları ilgilendiren her türlü materyal ve bunların servis hizmetleri dahil markayı tanıtmak, hedef kitleyi bilgilendirmek, malın ve hizmetin ilgililerin bilgisine sunulmasını sağlamak, iş/işçi bulmak amacıyla verilen duyuruları ifade eder. Üyeler gerekli şartları sağladıkları takdirde işbu ilanların sitede yayınlanmasını talep edebilirler.

  “İlan Sahibi”: SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin hizmeti olan İlan Paketi satın alan Üye.

  “Kullanıcı”: Site’ye erişen her gerçek/tüzel kişi.

  “Profil”: Üyenin Site içerisinde yer alan kendisine özel sayfası.

  ‘’Sanal Vitrin’’:Kurumsal Üye’nin faaliyetlerini yürütmek amacı ile ilanlarını yüklediği SANAYİ ÜRÜNLERİ alanıdır.

 3. Anlaşmanın Kapsamı

  SANAYİ ÜRÜNLERİ, www.sanayiden.com üzerinden Kullanıcı konumunda bulunan gerçek/tüzel kişilerin Site’de yayınlanan ilanlara sorunsuz şekilde erişebilmesini hedeflemektedir. İşbu anlaşmanın kapsamı Site’de SANAYİ ÜRÜNLERİ tarafından sunulan hizmetlerden Üye ve Kullanıcıların istifade etmesine ilişkin şartların tespiti ile muhatapların ödev ve sorumluluklarının ortaya konulmasıdır. İşbu anlaşmada Site’de yer alan tüm uygulamalara ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların tespit edilmektedir. Kullanıcı, Kullanım Şartları Anlaşması’nı onaylamakla hükümleri okuyup anladığını, Site’nin öngördüğü kurallara uyacağını kabul etmiş olur.

 4. Site Kullanım Şartları Ve Ödevleri

  1. SANAYİ ÜRÜNLERİ, fiyatlandırma ve sunulan ürün/hizmetlerle ilgili öneri getirme, önerilerini güncelleme ve önerilerin kabul görmemesi halinde Kullanıcı üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar.
  2. SANAYİ ÜRÜNLERİ açıklama ve ihbara gerek duymaksızın bu kullanım şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
  3. SANAYİ ÜRÜNLERİ teknik aksaklıklar ve mücbir sebepler olmadığı müddetçe Kullanıcıların sunulan hizmetlerden yararlanacağını kabul ve taahhüt eder. D.4. Kullanıcılar, sitenin kullanımında tersine mühendislik veyahut kaynak kod bulma yönünde girişimlerinin olduğunun tespiti halinde üçüncü kişileri de kapsayacak şekilde doğacak bütün zararlardan sorumlu olacaklarını, haklarında her türlü hukuki ve cezai işlemlerin yapılacağını peşinen kabul eder.
  4. Kullanıcılar hukuka ve ahlaka uygun şekilde Site üzerinden işlem yapabilirler. Site içindeki faaliyetlerde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde, hukuka, örf-adete ve genel ahlaka aykırı fiillerin sorumlusu Kullanıcılardır. İlgili tüm mevzuatlar gereğince SANAYİ ÜRÜNLERİ ve üçüncü kişiler nezdinde oluşacak zararlardan tamamen kendileri sorumludur. Böyle bir durumda SANAYİ ÜRÜNLERİ her türlü yasal sürece başvurma hakkını saklı tutar.
  5. SANAYİ ÜRÜNLERİ’i Kullanıcılar ve üyeler tarafından site üzerine yüklenen, sağlanan ve değiştirilen İÇERİK'lerin, ilanların ve kullanıcı bilgilerinin(üyelik firma bilgilerinin ayrıca telefon ve iletişim adreslerinin) gerçekliğini ve güvenilirliğini, içeriğini, orijinalliğini, doğruluğunu tespit etme ve bu bilgilerin hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcılar tarafından üye olmak için girilen üyelik bilgileri SANAYİ ÜRÜNLERİ tarafından kontrol edilmemekte olup üyelik kabulü direkt olarak yapılabilmektedir. Aynı şekilde üyeler tarafından verilen ilanlar sitemiz tarafından kontrol edilmeden direkt olarak verilen ilanlar yayımlanabilmektedir. Bu yüzden SANAYİ ÜRÜNLERİ'nin bu üyelik bilgilerinin ve ilanların içeriklerinin doğruluğunu, güvenilirliğini, hukuka ve ahlaka uygun olup olmadıklarının tespit etme yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu bilgi, içerik ve ilanların yanlış ya da hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak zararlardan SANAYİ ÜRÜNLERİ, yöneticileri ve çalışanları cezai ve hukuki anlamda sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar arası yahut 3. kişilerin de dahil olabileceği yanlış/eksik bilgilendirme hususundaki ihtilaflarda da SANAYİ ÜRÜNLERİ hiçbir şekilde sorumlu değildir. Söz konusu sorumluluklar tamamen Üye / Kullanıcılara aittir. D.7. Teknik problemler sebebiyle Site’de verilen hizmetin aksaması, gecikmeler ve veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin sorumlu tutulamayacağını Kullanıcı kabul etmektedir.
  6. SANAYİ ÜRÜNLERİ, Site üzerinden erişilen ve depolanan veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi sırasında veya işbu sözleşme çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi kabul edilebilir. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin her türlü yasal hakları saklıdır. SANAYİ ÜRÜNLERİ ilanları inceleme amacıyla görüntülemeye ve Site Arayüzü’nü kullanmaya müsaade etmekte olup, haricindeki bir amaçla veri tabanı üzerinden kısmi ya da külli ilan bilgilerinin, müşteri bilgilerinin, tasarımların, kod ve yazılımların, veri tabanındaki her türlü bilginin kısmen yahut tamamen kopyalanması, bu içeriklerin başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi ve başka veri tabanlarında üçüncü kişilerin erişimine açılması, gibi benzer fiillerde bulunulması kesinlikle yasaktır. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin her türlü yasal hakları saklıdır.
  7. Kullanıcı, Site üzerinden yaptığı tüm işlemlerin sorumlusudur.
  8. SANAYİ ÜRÜNLERİ, Kullanıcılardan herhangi bir ücret talep etmediğinden vermiş olduğu ilan paylaşımı hizmetini istediği zaman kesme hakkını saklı tutar. İlanlara erişim karşılığında herhangi bir ücret/karşılık alınmamaktadır. İşbu sebeple SANAYİ ÜRÜNLERİ, Kullanıcılara karşı hiçbir şekilde hizmet borcu altında değildir ve hiçbir şekilde hizmet verme taahhüdünde bulunmamıştır.
  9. Çelişkili hallerde hangi hükmün geçerli olacağı SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin iradesine bağlı olup her bir durum için SANAYİ ÜRÜNLERİ tarafından ayrıca değerlendirilecektir.
  10. Kullanıcılar'ın işbu Sitede yayınlanmakta olan üye ve ilan bilgileriyle ilgili yaptıkları her türlü işlem tamamen kendi sorumlulukları dahilindedir. Site'de yayınlanmakta olan üye ve ilan bilgilerinin kullanılması sebebiyle doğabilecek olan hukuki ihtilaflarda SANAYİ ÜRÜNLERİ'nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmaz."
  11. SANAYİ ÜRÜNLERİ, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Netinternet Bilgisayar ve Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile “Yer Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir.
  12. . Site üzerinden, SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin idaresi altında bulunmayan sağlayıcılar gibi başkaca üçüncü kişilere ait olan farklı internet sitelerine veya içeriklere link verilmez. Site üzerindeki linkler aracılığıyla erişilen internet siteleri, içerikler ile bu mecralardaki hizmet ve ürünler veya bunların içeriği hakkında SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.
  13. “SANAYİ ÜRÜNLERİ”, Üye”lerin ilanları sadece öğrenme amacıyla görüntülemesine arayüzünü kullanmasına rızası olup, bunlar dışında herhangi bir amaçla ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması ve çoğaltılması, bunların farklı yerlerde yayınlanması, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “SANAYİ ÜRÜNLERİ” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “SANAYİ ÜRÜNLERİ” izin vermemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "SANAYİ ÜRÜNLERİ”in hukuki ve cezai anlamda tüm hakları saklıdır.
  14. Kullanıcılar'ın işbu Sitede yayınlanmakta olan üye ve ilan bilgileriyle ilgili yaptıkları her türlü işlem tamamen kendi sorumlulukları dahilindedir. Site'de yayınlanmakta olan üye ve ilan bilgilerinin kullanılması sebebiyle doğabilecek olan hukuki ihtilaflarda SANAYİ ÜRÜNLERİ'nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmaz.
 5. İlan Paketleri ve İlgili Düzenlemeler

  1. Kurumsal Üyeler tüm sözleşmeleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt ederek sitemizin ilan paketlerinden yararlanabilirler. İlan Paketlerimizle ilgili listeye site üzerindeki İlan Fiyatları linkinden ulaşabilirsiniz.
  2. İlan paketlerindeki süreler Üye’nin paketi satın almak amacıyla ödeme yaptığı günden itibaren geçerlidir.
  3. İlan Sahibi yayınlanan ürün fiyatlarını KDV ve tüm vergiler dâhil fiyatlar olarak belirlemekle yükümlüdür. İlanlarda yer alan fiyatlarla ilgili oluşan ihtilaflardan SANAYİ ÜRÜNLERİ sorumlu tutulamaz.
  4. Ürünler Kullanıcı/Üye tercihine göre üst sıralarda gösterilmemekte olup, ilanların Site içerisinde üst sırlarda diğerlerine nazaran daha görülebilir halede yayınlanması için ek ücret ödemek gerekecektir. Bu ek ücrete ilişkin her bir talep için Site ile ayrıca görüşüp, talebin özgün haline ve güncel değerlendirmelere göre Site/SANAYİ ÜRÜNLERİ ile her defasında ayrıca anlaşmanın onaylanması gerekecektir. Ancak bu konuda SANAYİ ÜRÜNLERİ dilediğinde paket tarifeler belirleyip Site’den duyurabilir. Hesap Bilgilerimiz işbu anlaşmanın sonunda yer almaktadır.
  5. Kullanıcı ilanda yayınlanan içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini resen araştırmak zorundadır. Alıcı ilanda tanıtılan ürünü satın almak isterse satıcı ile bir araya gelmeli ve ürünü dikkatlice kontrol ettikten sonra satın almalıdır. Üye tarafından kasten/ihmali olarak yapılacak yanlış bilgi ve belgelendirmeden SANAYİ ÜRÜNLERİ sorumlu değildir.
  6. İlan veren Kurumsal Üyeler işbu Site’de yer alan Kurumsal Üyelik Sözleşmeleri’ni kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmişlerdir. İlan edilen ürünler üzerinden doğabilecek dolandırıcılık faaliyetlerinden SANAYİ ÜRÜNLERİ sorumlu tutulamaz.
  7. Üyelerin Kurumsal Üyelik Sözleşmeleri’ni onaylayarak yayınlanmasını kabul ettikleri bilgilerinin tümü Site’de yer alacağından bu bilgilendirmelere yönelik karalama faaliyetlerinden SANAYİ ÜRÜNLERİ sorumlu tutulamaz. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
  8. SANAYİ ÜRÜNLERİ Üye’nin paket satın alarak ilan verdiği ürünlerle ilgili hukuka aykırı bir durum tespit ederse ilan sahibine bildirmeksizin üyeliği dondurabilir yahut silebilir. Bu sebeple doğacak uyuşmazlıklardan SANAYİ ÜRÜNLERİ sorumlu tutulamaz.
  9. SANAYİ ÜRÜNLERİ tarafından Site’nin aylık 150 saat rutin bakımı yapılmaktadır. Söz konusu rutin bakım / arıza sebebiyle Site’nin kapalı olmasından SANAYİ ÜRÜNLERİ sorumlu tutulamaz.
  10. Üyeler İlan Paketi satın alırken ödeme yapmakla yükümlüdürler. Ödemeler kredi kartıyla yapıldığı hallerde işbu Site’de yer alan Kredi Kartı Sözleşmesi’nin hükümleri geçerli olacaktır. İlanların içeriğiyle ilgili hukuka aykırı bir husus söz konusu olmadıkça ilan süresinin sonuna kadar Site’de yayımlanacaktır.
 6. Diğer Hükümler

  İşbu anlaşma kapsamında Kullanıcı’nın elektronik ortamda onay vererek kabulünü beyan ve taahhüt ettiği diğer hükümler aşağıda sıralanmıştır:

 7.  

  1. Fikir ve Sanat Eserleri Hakları

   İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup hukuki koruma altındadır. Site’nin fikri mülkiyet hakları saklı olup işbu Site’nin ziyaret edilmesi veya hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı veya üçüncü kişilere herhangi bir hak vermez. Sitede yer alan tür sözleşmeler de FSEK hükümlerince korum altında olup, sözleşmelerin müsaade edilmeksizin doğrudan yahut değiştirilerek kullanılması hukuka aykırılık oluşturacaktır.

   Site’de yer alan bilgilerin veya sitenin bir parçasının/bütününün çoğaltılması, yayımlanması, kopyalanması, farklı mecralarda kullanılması ve/veya aktarılması kesinlikle yasaktır. Buna aykırı hareket edildiği takdirde oluşacak zararlardan kişiler sorumludur. SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin bu kişiler hakkında her türlü hukuki ve cezai işlem yapma hakkı saklıdır.

   SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin www.sanayiden.com internet sitesi üzerinde bir bildirimde bulunmaksızın her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır. SANAYİ ÜRÜNLERİ gerekli gördüğünde üyelere sormaksızın domain isimlerini değiştirebilir.

  2. Gizlilik İlkesi

   Kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına dair Gizlilik İlkesi işbu Site’de yer alan Gizlilik İlkesi Anlaşması’nın içinde yer almaktadır. Lütfen bilgilendirme için ilgili anlaşmayı okuyunuz.

  3. Anlaşma Hükümlerinde Değişiklik

   SANAYİ ÜRÜNLERİ tek taraflı olarak işbu anlaşmayı herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. Anlaşma içeriğindeki değişiklikler, Site’den ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak ve yürürlüğe girecektir. İşbu anlaşma Kullanıcılar’ın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

  4. Anlaşmanın Bütünlüğü

   İşbu anlaşma şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelse dahi anlaşmanın geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

  5. Tebligat ve Taraflara Yönelik Bildirimler

   İşbu Anlaşma ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin bilinen e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcılar anlaşmaları onaylarken belirttikleri e-posta adresinin geçerli olduğunu, değişmesi durumunda beş gün içinde yazılı olarak SANAYİ ÜRÜNLERİ’ne bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. Ayrıca SANAYİ ÜRÜNLERİ, üyeler ile irtibata geçmek , üyelere çeşitli tanıtım ve bildirimler yapmak amacıyla belirtilen e-posta adreslerine mail yoluyla telefon numaralarına sms yoluyla bilgilendirmeler yapabilir.

  6. Mücbir Sebep

   Tarafların kontrolü dışında gelişen işbu anlaşmanın borçlarını ifa etmesini engelleyici veya geciktirici hallerin meydana gelmesi (savaş hali, terör eylemleri, doğal afet, yangın, grev, ayaklanma vb.) mücbir sebep halleri olarak değerlendirilecek ve SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin bu süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklı Kullanıcı yahut üçüncü kişilere herhangi bir tazminat hakkı doğmayacaktır.

 8. Uygulanacak Hukuk Ve Yetki

  İşbu anlaşmanın uygulanması ve yorumlanması sırasında doğan hukuki ilişkilerde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu anlaşmadan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde Kocaeli/Gebze Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.