SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

Gizlilik İlkesi Anlaşması 1.01.0001

Gizlilik İlkesi Anlaşması

Gizlilik İlkesi Anlaşması

 1. Açıklama

  SANAYİCİ ÜRÜNLERİ İLAN YAYIN VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.’nin Gizlilik İlkesi gereği olarak belirlediği amaç, kullanıcılarının verilen hizmetlerden güvenli şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla internet sitesini kullanan üyelerin kişisel verilerini korumaktır. İşbu Gizlilik İlkesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu bir şekilde kullanıcıları bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

  Gizlilik İlkesi Anlaşması’nın amacı, SANAYİCİ ÜRÜNLERİ İLAN YAYIN VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ. tarafından yönetilmekte olan www.sanayiden.com adresinde yer alan internet sitesinin kullanımı sırasında üyeleri/kullanıcıları tarafından SANAYİCİ ÜRÜNLERİ İLAN YAYIN VE PAZARLAMA LTD ŞTİ. ile paylaşılan veya internet sitesinin kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

  Bu anlaşma, siz “ÜYE” ile www.sanayiden.com internet sitesi üzerinden faaliyet gösteren SANAYİCİ ÜRÜNLERİ İLAN YAYIN VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ. arasında, elektronik mecrada imza yerine kabul edilecek şekilde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

  Anlaşma metninde;

  • Gizlilik İlkesi Anlaşması bundan böyle “Anlaşma”,
  • Sultan Orhan Mah. Koca Beton Sanayi Sitesi Küme Evler No:4/14 Gebze/Kocaeli adresinde mukim, SANAYİCİ ÜRÜNLERİ İLAN YAYIN VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ. bundan böyle kısaca “Sanayi Ürünleri”,
  • www.sanayiden.com internet sitesi bundan böyle “Site”,
  • Siteye üye olarak şartları kabul eden, hizmetlerden ve bilgilerden faydalanan gerçek/tüzel kişiler ise bundan böyle “Üye”,
  • Üye olunmasa dahi Site’ye her ulaşan gerçek/tüzel kişiler “Kullanıcı”,
  • SANAYİ ÜRÜNLERİ ve Üye işbu Anlaşma’da zaman zaman “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılabilirler.

  Site’yi ziyaret ederek veya Üye olarak işbu anlaşmayı okuduğunuzu, tamamen anladığınızı, anlaşmada yer alan ve zaman içinde değişikliğe uğrayabilecek tüm hususları kayıtsız şartsız kabul ettiğinizi, Site’de belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

  SANAYİ ÜRÜNLERİ işbu Site’de yer alan her türlü bilgi ve içeriği herhangi bir bildirimde bulunmadan, dilediği zaman ve istediği şekilde değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Site’de yayımlanacak ve yayımlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.

  İşbu anlaşmayı kabul ettiğini beyan ve taahhüt eden Üye/Kullanıcılar Site’de yayınlanan sair anlaşmaların tümüyle bağlıdır.

 2. İşlenen Verilerin Amacı

  İşbu Gizlilik İlkesi Anlaşması’nda ve Kurumsal Üyelik Anlaşması’nda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz söz konusu kanun uyarınca belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmektedir.

  Kişisel veriler,

  • Üyelik işlemlerinin yapılması,
  • Ticari elektronik ileti iznine istinaden Üye/Kullanıcı ile iletişime geçilmesi,
  • Site üzerinden sunulan hizmetin iyileştirilmesi, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması,
  • Bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin iyileştirilmesi,
  • Üye/Kullanıcının tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eleştiri/önerilerinin değerlendirilmesi,
  • Şirket içi kayıt, AR-GE ve pazarlama çalışmalarının yapılması,
  • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi
  • SANAYİ ÜRÜNLERİ ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
  • Hukuki süreçler ve mevzuata uyumun sağlanması,
  • Resmi kurumlardan gelen taleplerinin cevaplandırılması,
  • Muhasebe, tahsilat, faturalandırma süreçlerinin yönetimi,
  • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
  • Şirket içi denetim, raporlama ve işlem sonrası hizmet faaliyet süreçlerinin işletilmesi,

  süreçlerine ilişkin her türlü faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

  Yukarıda sayılan veri kategorilerinin işlenme amaçlarına dair detaylı bilgiler aşağıda mevcuttur.

 3. İşlenen Verilerin İçeriği

  Aşağıda SANAYİ ÜRÜNLERİ tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe Gizlilik İlkesi kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsamaktadır.

  • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C.kimlik numarası, Kimlik Fotokopisi ve diğer benzer veriler.
  • Yer Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe, kullanıcıların yaklaşık konumları ile ilgili verileri, Üye/Kullanıcı onayladığı durumda mobil uygulama kullanılırken kendi bulunduğu konumun etrafındaki ilanlar aramak istemesi durumunda GPS verisi le IP ve port adreslerinden çıkan konum verisi vb. veriler
  • Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyeti, tercih edilen dil vb. veriler
  • Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişim sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları vb. veriler
  • Üye İşlemleri Bilgisi: Siteye giriş kayıtları, ürünün/markanın orijinal olduğuna ilişkin olarak talep edilen belgeler, ilan bilgileri, müşteri memnuniyeti ve ticari iletişim izni vb. veriler.
  • İçerik Bilgisi: Bilumum kullanıcı işlemi, ürünün/markanın orijinal olduğuna ilişkin olarak talep edilen belgeler (fatura, garanti belgesi vb.), mülkiyete yahut zilyetliğe ilişkin belgeler (ruhsat, marka tescil vb.), ilan bilgileri, üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, müşteri memnuniyeti, geri bildirim, belge gönderimi, Hizmet’in kullanımı sırasında ortaya çıkan hata bilgileri vb. veriler.
  • Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri, ödeme bilgileri, üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi vb. veriler.
  • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi vb. veriler.
  • Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar.
  • Hukuki Uygunluk Bilgisi: Verilen hizmetlerin kapsamı, içeriği, kişiye ilişkin bilgileri, usulü, kişilerin vermiş olduğu ticari elektronik ileti izni, onay verilen maktu ve zorunlu anlaşmalar ile SANAYİ ÜRÜNLERİ tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmasını sağlayan hukuki metinler ve anlaşmalar
  • Eleştiri/Öneri Değerlendirme Bilgisi: Müşteri Hizmetleri / Çağrı Merkezi’ne bırakılan mesajlar, e-mail yoluyla iletilen yorum ve şikayetler.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Ve 7. Maddeleri çerçevesinde geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleşecektir.

 4. Verilerin Paylaşıldığı Kişi/Kurumlar

  SANAYİ ÜRÜNLERİ kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik İlkesi’nde belirtilen hususlar dahilinde ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerine uygun şekilde üçüncü kişilere aktarmaktadır.

  • Üye/Kullanıcının kişisel verileri ile bu verilerden elde edilen ikincil verileri; işbu Gizlilik İlkesi Anlaşması prensipleri doğrultusunda, satıcı ve kargo şirketi, hukuk temsilcileri, araştırma şirketleri, iletişim şirketleri, bilişim şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım yayın şirketleri, SANAYİ ÜRÜNLERİ'nin çalıştığı diğer şirketler ve sosyal medya mecraları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. İlgili maddenin, işbu Site’de yer alan Kullanım Şartları Anlaşması’nın E.7. maddesinin sınırlarını ihlal ettiği haller yalnızca SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin iradesiyle geçerli olabilir. Bu ve diğer konulardaki çelişkilerde hangi hükmün geçerli olacağı SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin iradesine bağlı olup her bir durum için SANAYİ ÜRÜNLERİ tarafından ayrıca değerlendirilecektir.
  • Üye/ Kullanıcının ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda tüketici profili belirlenerek kendisine tanıtım yapılabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcı ile paylaşılmaktadır.
  • Organizasyonel sınıflandırma yapılması ve Üye/Kullanıcı ile tüketici profili doğrultusunda iletişime geçilmesi maksadıyla, Web sitesi kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi çerez(cookie) hizmeti alınan üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Bu husustaki yapılan veri paylaşımı, Site ile ilgili üçüncü kişi arasındaki güvenli iletişim kanalları aracılığıyla yapılmaktadır.
  • Müşteri memnuniyetinin ve sürekli ilişkinin sağlanması amacıyla, Üye/Kullanıcıya ait anonim veriler araştırma şirketleriyle paylaşılmaktadır.

  Ayrıca, 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla Kullanıcı Ad ve İletişim Bilgileri ile çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel veriler ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

  SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin kişisel veri paylaşımı konusundaki yetkileri yurt içi ile sınırlı olmayıp uluslararası düzeydedir.

 5. Verilerin İşlendiği ve Depolandığı Yerler

  Elde edilen kişisel veriler yurt içinde ve yurt dışında SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya iş birliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir.

  Gizlilik İlkesi kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

 6. Üye/Kullanıcıların Kişisel Veriler Üzerindeki Hakları

  SANAYİ ÜRÜNLERİ tarafından işlenen veriler üzerinde Üye/Kullanıcının Kanun’un 11.maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır;

   Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Aşağıda bulunan “Site ile İletişim” maddesinde belirtilmiş olan iletişim kanalı ile kullanıcı, yukarıda izah edilen talepleri Site’ye iletebilecektir. Bu talepler uyarınca SANAYİ ÜRÜNLERİ gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını yazılı ya da dijital ortamdan gerçekleştirebilecektir.

  Taleplere ilişkin işlemeler için ücret alınmaması esas olmakla birlikte söz konusu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

 7. Kişisel Verileri Saklama Süresi

  SANAYİ ÜRÜNLERİ işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

  • Üyelik ve siparişe ilişkin benzeri kayıtlar: 10 yıl – 6098 Sayılı Kanun
  • Finansal bilgiler ve muhasebe kayıtları: 10 yıl – 6102 Sayılı Kanun – 213 Sayılı Kanun
  • Çerezler: En Fazla 540 gün
  • Ticari elektronik ileti onay kayıtları: Onayın alındığı tarihten itibaren 1 yıl – 6563 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat
  • Çağrı Merkezi Ses Kayıtları: 3 yıl – 6563 Sayılı Kanun
  • Tedarikçilere/Müşterilere ilişkin kişisel veriler: Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl
  • Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri: 2 yıl – 5651 Sayılı Kanun

  İşbu Site’de yer alan sair anlaşmalardaki “Mücbir Sebep” başlığı altında sayıldığı gibi siteye yönelik herhangi bir siber saldırı vb. bir durumda, kişisel verilerin kaybolması ya da silinmesinden Sanayi Ürünleri’nin hukuki ve cezai bakımdan sorumlu tutulamaz.

 8. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

  SANAYİ ÜRÜNLERİ web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

  Kişisel verilerin silinmesi, bu verilerin bir daha erişimi mümkün olmayacak şekilde kaldırılması anlamını taşır. SANAYİ ÜRÜNLERİ veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almaktadır. Kişisel verilerin yok edilmesi, bu verilerin hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve yeniden kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade eder. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi ise, verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

  SANAYİ ÜRÜNLERİ Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

 9. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

  Gizlilik İlkesi Anlaşması’nı okuduğunuz için teşekkür ederiz. SANAYİ ÜRÜNLERİ işbu Gizlilik İlkesi ile birlikte kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde korumayı taahhüt etmektedir. Kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmek tarafımızın sorumluluğundadır. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise yönetim tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir.

  SANAYİ ÜRÜNLERİ Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik İlkesi ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. SANAYİ ÜRÜNLERİ işbu Gizlilik İlkesi hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder.

  Belirtelim ki Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi durumunda, SANAYİ ÜRÜNLERİ uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 10. Gizlilik İlkesi Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

  SANAYİ ÜRÜNLERİ işbu Gizlilik İlkesi hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin Gizlilik İlkesi’nde yaptığı güncelleme ve değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

  Site İle İletişim:

  Üye/Kullanıcı, işbu Gizlilik İlkesi Anlaşması’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal www.sanayiden.com adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Üye/Kullanıcının güncel bilgileri sağlamamış olması halinde SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Ayrıca SANAYİ ÜRÜNLERİ, üyeler ile irtibata geçmek , üyelere çeşitli tanıtım ve bildirimler yapmak amacıyla belirtilen e-posta adreslerine mail yoluyla telefon numaralarına sms yoluyla bilgilendirmeler yapabilir.

  Üye/Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini de info@sanayiden.com adresine yazılı olarak iletebilir veya 08508400851 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilir. Üye/Kullanıcı ayrıca, Gizlilik İlkesi kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını da talep edebilir.