SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

Kredi Kartı Kullanım Sözleşmesi 1.01.0001

Kredi Kartı Kullanım Sözleşmesi

KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ

 1. Açıklamalar

  Bu sözleşme, siz “ÜYE” ile www.sanayiden.com internet sitesi üzerinden faaliyet gösteren SANAYİCİ ÜRÜNLERİ İLAN YAYIN VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ. arasında, elektronik mecrada imza yerine kabul edilecek şekilde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

  Sözleşme metninde;

  • Kredi Kartı Sözleşmesi bundan böyle “Sözleşme”,
  • Sultan Orhan Mah. Koca Beton Sanayi Sitesi Küme Evler No:4/14 Gebze/Kocaeli adresinde mukim, SANAYİCİ ÜRÜNLERİ İLAN YAYIN VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ. bundan böyle kısaca “Sanayi Ürünleri”,
  • www.sanayiden.com internet sitesi bundan böyle “Site”,
  • Siteye üye olarak şartları kabul eden, hizmetlerden ve bilgilerden faydalanan gerçek/tüzel kişiler ise bundan böyle “Üye”,
  • Üye olunmasa dahi Site’ye her ulaşan gerçek/tüzel kişiler “Kullanıcı”,
  • SANAYİ ÜRÜNLERİ ve Üye işbu Sözleşme’da zaman zaman “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılabilirler.

  Site’yi ziyaret ederek veya Üye olarak işbu sözleşmeyi okuduğunuzu, tamamen anladığınızı, sözleşmede yer alan ve zaman> içinde değişikliğe uğrayabilecek tüm hususları kayıtsız şartsız kabul ettiğinizi, Site’de belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

  SANAYİ ÜRÜNLERİ işbu Site’de yer alan her türlü bilgi ve içeriği herhangi bir bildirimde bulunmadan, dilediği zaman ve istediği şekilde değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Site’de yayımlanacak ve yayımlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.

  İşbu sözleşmeyi kabul ettiğini beyan ve taahhüt eden Üye/Kullanıcılar Site’de yayınlanan sair sözleşmelerin tümüyle bağlıdır.

 2. Kavramlar

  “İçerik”: Site’de yer alan erişilebilir metin, resim, dosya, logo, simge, grafik gibi görsel, yazınsal ve işitsel tüm nesneleri ifade eder.

  “Arayüz”: Bilgisayarın donanım ve yazılım unsurları arasında karşılıklı etkilenme ve bağlantıyı oluşturan program bölümlerini ifade eder. SANAYİ ÜRÜNLERİ Arayüzü 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunmaktadır.

  “Veri tabanı”: Site’deki birbiriyle ilişkili olan verilerin birlikte tutulduğu güncellenebilen ve yönetilebilen sistemli bir şekilde toplanmış düzenli bilgiler topluluğudur. SANAYİ ÜRÜNLERİ Veri tabanı 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunmaktadır.

  “Site”: www.sanayiurunleri.com isimli internet sitesi ve bu siteye ait içerik, arayüz ve veri tabanının bütünü.

  “Kredi Kartı Sözleşmesi”: Üye’nin onayıyla elektronik ortamda yürürlüğe giren ve Sözleşme’nin şart ve kurallarını oluşturan işbu sözleşme.

  “Üye”: Site’ye üye olan ve dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı. Site’nin ilgili bölümünden Üye olmak isteyen Kullanıcı’nın üyelik formunu doldurmasıyla ve SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin onaylanması ile Kullanıcılar üyeliğe hak kazanır. SANAYİ ÜRÜNLERİ üyelik başvurusunu sebep göstermeksizin reddedebileceği gibi ek şartlar da talep edebilir. Üyelerin kullandığı Kullanıcı İsmi/Şifrelerden doğacak uyuşmazlıktan SANAYİ ÜRÜNLERİ sorumlu tutulamaz.

  "İlan”: Çeşitli amaçlar çerçevesinde organize olmuş işyeri, şirket, kurum veya kuruluşların faaliyet gösterdiği alanları ilgilendiren her türlü materyal ve bunların servis hizmetleri dahil markayı tanıtmak, hedef kitleyi bilgilendirmek, malın ve hizmetin ilgililerin bilgisine sunulmasını sağlamak, iş/işçi bulmak amacıyla verilen duyuruları ifade eder. Üyeler gerekli şartları sağladıkları takdirde işbu ilanların sitede yayınlanmasını talep edebilirler.

  “İlan Sahibi”: SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin hizmeti olan İlan Paketi satın alan Üye.

  “Kullanıcı”: Site’ye erişen her gerçek/tüzel kişi.

  “Profil”: Üyenin Site içerisinde yer alan kendisine özel sayfası.

  “Sanal Vitrin”: Kurumsal Üye’nin mal ve hizmetini ilgililere sunduğu alan; alıcılara ulaşmak için sahip olmak zorunda olduğu SANAYİ ÜRÜNLERİ hizmetidir.

 3. Sözleşmenin Kapsamı

  SANAYİ ÜRÜNLERİ, www.sanayiden.com üzerinden Üye konumunda bulunan gerçek/tüzel kişiler tarafından ilan verme, ürün satma ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak Üye/Kullanıcıların söz konusu ilanlara sorunsuz şekilde erişebilmesini hedeflemektedir. İşbu sözleşmenin konusu ödemelerini kredi kartı ile yapmak isteyen Üyelerin hak ve yükümlülüklerin tespitidir. İş bu sözleşmenin kapsamı ise, Site’da yer alan hizmetlerin kredi kartı ile satın alınmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesidir.

 4. Tarafların Hak ve Ödevleri

  1. Üye/Kullanıcı’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir.
  2. Üye/Kullanıcı kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Üye/Kullanıcı ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Üye/Kullanıcı’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka'nın inisiyatifindedir. Bu düzenlemeler sebebiyle SANAYİ ÜRÜNLERİ sorumlu tutulamaz.
  3. Vadeli satışların sadece Banka'ya ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Üye/Kullanıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Banka'dan ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Üye/Kullanıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödemelerin taksitli olarak yapılması durumda, iadenin, işlem yapılan kredi kartına her ay taksitli olarak yansıtılması tamamen Banka'nın süreç ve uygulamaları ile ilgilidir.
  4. Üye/Kullanıcı yapacağı kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgilerini SANAYİ ÜRÜNLERİ kesinlikle sunucu üzerinde bulundurmaz. Üye/Kullanıcı kredi kartı bilgileri ile ilgili hata yaptığında SANAYİ ÜRÜNLERİ’ni bilgilerin sunucuda saklanmamasından ötürü sorumlu tutamaz.
  5. SANAYİ ÜRÜNLERİ Üye/Kullanıcılarına ait kredi kartı bilgileri kişisel veri sayılmaktadır. Söz konusu veriler siber saldırı vb. işbu Site’nin önceden öngöremeyeceği durumlarda korunamazsa SANAYİ ÜRÜNLERİ bundan dolayı sorumlu tutulamaz.
  6. SANAYİ ÜRÜNLERİ herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı müşterilerine 3-D Secure POS (3D Güvenlik Protokolü) Altyapıları'nın kullanmasını önerir. 3D Secure POS ile ilgili alt yapı işbu Site’nin sisteminde başlıca büyük bankalar kapsamında kullanıma hazır haldedir. SANAYİ ÜRÜNLERİ tüm bankalar için 3D Secure POS altyapılarının kullanım garantisini teknik nedenlerle verememektedir. SANAYİ ÜRÜNLERİ Ödemeye dair şüpheli işlemlerde bankadan teyit alınmasını ve teyit alınmadan ürün gönderimi yapılmamasını önerir. SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin 3D Secure Pos sistemi kullanılmadığı durumda yahut kullanımında çıkabilecek problemler sebebiyle hukuki veya cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  7. İşbu sözleşmeyi onaylayan Üye/Kullanıcı sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat kendisi sorumludur. Ödeme işlemi sırasında hukuka aykırı kredi kartı kullanımından oluşabilecek her türlü dolandırıcılık faaliyetinden Üye/Kullanıcı sorumludur. SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin her zaman Kredi Kartı Sözleşmesi’ni tek taraflı feshetme hakkı saklıdır. İşbu yetkisi sebebiyle tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaz.
 5. Cayma Hakkı

  Cayma Hakkı ile ilgili hükümler işbu Site’de yayımlanan Kullanım Şartları Sözleşmesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer almıştır. Üye/Kullanıcılarım cayma hakkına dayanarak iadesini talep ettiği ödemeler SANAYİ ÜRÜNLERİ aracılığıyla yapılacak olup söz konusu ödemelerin iade süresi bankalara bağlı olmak üzere 1-7 iş günü içinde değişmektedir. Sürenin uzaması sebebiyle doğabilecek zararlardan SANAYİ ÜRÜNLERİ sorumlu tutulamaz.

 6. Diğer Hükümler

  İşbu sözleşme kapsamında Üye’nin elektronik ortamda onay vererek kabulünü beyan ve taahhüt ettiği diğer hükümler aşağıda sıralanmıştır:

  1. Fikir ve Sanat Eserleri Hakları

   İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup hukuki koruma altındadır. Site’nin fikri mülkiyet hakları saklı olup işbu Site’nin ziyaret edilmesi veya hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Üye/Kullanıcı veya üçüncü kişilere herhangi bir hak vermez.

   Site’de yer alan bilgilerin veya sitenin bir parçasının/bütününün çoğaltılması, yayımlanması, kopyalanması ve/veya aktarılması kesinlikle yasaktır. Buna aykırı hareket edildiği takdirde oluşacak zararlardan kişiler sorumludur. SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin bu kişiler hakkında her türlü hukuki ve cezai işlem yapma hakkı saklıdır.

   SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin www.sanayiurunleri.com internet sitesi üzerinde bir bildirimde bulunmaksızın her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır. SANAYİ ÜRÜNLERİ gerekli gördüğünde üyelere sormaksızın domain isimlerini değiştirebilir.

  2. Gizlilik İlkesi

   Üye/Kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına dair Gizlilik İlkesi işbu Site’de yer alan Gizlilik İlkesi Anlaşması’nın içinde yer almaktadır. Lütfen bilgilendirme için ilgili anlaşmayı okuyunuz.

  3. Sözleşme İçeriğinde Yapılacak Değişiklikler

   Sanayi Ürünleri tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. Sözleşme içeriğindeki değişiklikler, Site’den ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak ve yürürlüğe girecektir. İşbu sözleşme Üye ve Kullanıcılar’ın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

  4. Sözleşmenin Bütünlüğü

   İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

  5. Tebligat ve Taraflara Yönelik Bildirimler

   İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin bilinen e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye/Kullanıcılar sözleşmeleri onaylarken belirttikleri e-posta adresinin geçerli olduğunu, değişmesi durumunda beş gün içinde yazılı olarak SANAYİ ÜRÜNLERİ’ne bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. Ayrıca SANAYİ ÜRÜNLERİ, üyeler ile irtibata geçmek , üyelere çeşitli tanıtım ve bildirimler yapmak amacıyla belirtilen e-posta adreslerine mail yoluyla telefon numaralarına sms yoluyla bilgilendirmeler yapabilir.

  6. Mücbir Sebep

   Tarafların kontrolü dışında gelişen işbu sözleşmenin borçlarını ifa etmesini engelleyici veya geciktirici hallerin meydana gelmesi (savaş hali, terör eylemleri, doğal afet, yangın, grev, ayaklanma vb.) mücbir sebep halleri olarak değerlendirilecek ve SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin bu süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklı Üye/Kullanıcı yahut üçüncü kişilere herhangi bir tazminat hakkı doğmayacaktır.

 7. Uygulanacak Hukuk Ve Yetki

  İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması sırasında doğan hukuki ilişkilerde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde Kocaeli/Gebze Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.