SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 10 Fasıl 47 Odun Veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerin Hamurları 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 10 Fasıl 47 Odun Veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerin Hamurları
4701.00
Mekaniksel odun hamurları:
4701.00.10.00.00
- Termo-mekaniksel odun hamuru (TMP)
4701.00.90.00.00
- Diğerleri
4702.00.00.00.00
Çözünür kimyasal odun hamuru
47.03
Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru (çözünür kimyasal odun hamuru hariç) :
- Beyazlatılmamış:
4703.11.00.00.00
- - İğne yapraklı ağaçlardan
4703.19.00.00.00
- - Geniş yapraklı ağaçlardan
- Yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış:
4703.21.00.00.00
- - İğne yapraklı ağaçlardan
4703.29.00.00.00
- - Geniş yapraklı ağaçlardan
47.04
Sülfitli kimyasal odun hamuru (çözünür kimyasal odun hamuru hariç):
- Beyazlatılmamış:
4704.11.00.00.00
- - İğne yapraklı ağaçlardan
4704.19.00.00.00
- - Geniş yapraklı ağaçlardan
- Yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış:
4704.21.00.00.00
- - İğne yapraklı ağaçlardan
4704.29.00.00.00
- - Geniş yapraklı ağaçlardan
4705.00.00.00.00
Mekanik ve kimyasal odun hamuru üretme işlemlerinin birleştirilmesinden elde edilen odun hamurları
47.06
Geri kazanım amaçlı döküntü ve hurda kağıt veya kartondan veya diğer lifli selülozik maddelerden elde edilmiş lif hamurları:
4706.10
- Linter pamuğu hamuru
4706.10.00.00.11
- - Beyazlatılmamış linter pamuğu hamuru
4706.10.00.00.12
- - Yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış linter pamuğu hamuru
4706.20.00.00.00
- Geri kazanım amaçlı döküntü ve hurda kağıt ve kartonların liflerinin hamurları
4706.30.00.00.00
- Diğerleri (bambudan olanlar)
- Diğerleri:
4706.91.00.00.00
- - Mekaniksel olanlar
4706.92.00.00.00
- - Kimyasal olanlar
4706.93.00.00.00
- - Mekanik veya kimyasal işlemlerin karışımından elde edilenler
47.07
Geri kazanım amaçlı kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları:
4707.10.00.00.00
- Beyazlatılmamış kraft kağıdı veya karton ya da oluklu kağıt veya kartondan olanlar
4707.20.00.00.00
- Esas olarak beyazlatılmış , fakat kütle halinde boyanmamış kimyasal hamurdan elde edilen kağıt veya kartondan olanlar
4707.30
- Esas olarak mekaniksel hamurdan elde edilen kağıt veya kar tondan olanlar (gazeteler, periyodik yayınlar ve benzeri basılı kağıtlar gibi):
4707.30.10.00.00
- - Gazete ve dergilerin eski sayıları ve satılmayanları, telefon rehberleri, broşürler ve basılı yayınlar
4707.30.90.00.00
- - Diğerleri
4707.90
- Diğerleri (ayıklanmamış döküntü, kırpıntı ve hurdalar dahil):
4707.90.10.00.00
- - Ayıklanmamış
4707.90.90.00.00
- - Ayıklanmış

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr