SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 10 Fasıl 49 Odun Veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerin Hamurları 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 10 Fasıl 49 Odun Veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerin Hamurları
49.01
Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın):
4901.10
- Ayrı ayrı sayfalar halinde (katlanmış olsun olmasın):
4901.10.00.10.00
- - Türkçe basılmış okul kitapları
- - Türkçe basılmış diğerleri
4901.10.00.20.11
- - - Türk kültürü ile ilgili Türkçe basılmış eserler
4901.10.00.20.12
- - - Türk kültürü ile ilgili olmayan Türkçe basılmış eserler
4901.10.00.20.19
- - - Diğerleri
- - Yabancı dilde basılmış kitap ve periyodik olmayan mecmualar
4901.10.00.30.11
- - - Okul kitapları, teknik, ilmi, edebi ve sanata ait kitaplar
4901.10.00.30.19
- - - Diğer kitaplar
4901.10.00.30.21
- - - Periyodik olmayan mecmualar
- - Yabancı dilde basılmış diğerleri
4901.10.00.90.11
- - - Türk kültürü ile ilgili periyodik yayınlar
4901.10.00.90.19
- - - Diğerleri
4901.91
- - Sözlükler ve ansiklopediler (fasikül halinde olsun olmasın):
- Diğerleri:
- - - Türkçe basılmış olanlar
4901.91.00.10.11
- - - - Sözlükler
4901.91.00.10.12
- - - - Ansiklopediler
- - - Diğerleri
4901.91.00.90.11
- - - - Sözlükler
4901.91.00.90.12
- - - - Ansiklopediler
4901.99
- - Diğerleri :
4901.99.00.10.00
- - - Türkçe basılmış okul kitapları
4901.99.00.20.00
- - - Reklam amacı ile yayınlanan gazete ve periyodik yayınlar
4901.99.00.30.00
- - - Daktilo edilmiş metinler
- - - Yabancı dilde basılmış kitap ve periyodik olmayan mecmualar
4901.99.00.40.11
- - - - Okul kitapları, teknik, ilmi ve sanata ait kitaplar
4901.99.00.40.19
- - - - Diğer kitaplar
4901.99.00.40.21
- - - - Periyodik olmayan mecmualar
4901.99.00.90.00
- - - Diğerleri
49.02
Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin içermesin):
4902.10
- Haftada en az dört kere çıkanlar :
4902.10.00.10.00
- - Türkçe basılmış olanlar
4902.10.00.20.00
- - Her dilde moda mecmuaları
4902.10.00.30.00
- - Reklam amaçlı olanlar
- - Diğerleri
4902.10.00.90.11
- - - Siyasi ve ticari gazeteler
4902.10.00.90.12
- - - Teknik, ilmi, mesleki ve sanata ait gazeteler
4902.10.00.90.19
- - - Diğerleri
4902.90
- Diğerleri:
4902.90.00.10.00
- - Reklam amaçlı olanlar
4902.90.00.20.00
- - Türkçe basılmış olanlar
4902.90.00.30.00
- - Her dilde moda mecmuaları
4902.90.00.90.00
- - Diğerleri
4903.00
Çocuklar için resimli albüm veya kitaplar, resim yapmaya veya boyamaya mahsus albümler :
4903.00.00.10.00
- Türkçe basılmış olanlar
4903.00.00.90.00
- Diğerleri
4904.00.00.00.00
Müzik notaları (basılmış veya el ile yazılmış, resimli veya ciltli olsun olmasın)
49.05
Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil):
4905.20
- Kitap halinde
4905.20.00.00.11
- - Atlaslar
4905.20.00.00.12
- - Topoğrafya planları
4905.20.00.00.13
- - Deniz haritaları
4905.20.00.00.19
- - Diğerleri
4905.90
- Diğerleri
4905.90.00.00.11
- - Duvar haritaları
4905.90.00.00.12
- - Atlaslar
4905.90.00.00.13
- - Topoğrafya planları
4905.90.00.00.14
- - Deniz haritaları
4905.90.00.00.19
- - Diğerleri
4906.00.00.00.00
Mimarlık, mühendislik, sınai, ticari, topografik veya benzeri amaçlar için planlar ve çizimler (orijinalleri el ile çizilmiş); elle yazılmış metinler; hassas kağıt üzerine fotoğrafik reprodüksiyonlar ve bu pozisyonda sayılanların karbon kopyaları
4907.00
İtibari kıymeti tanınmış olan veya tanınacak olan ülkede tedavülde bulunan veya tedavüle çıkacak olan, kullanılmamış posta pulları, damga ve benzeri pullar; damgalı kağıtlar; banknotlar; çek defterleri; senetler , hisse senedi veya tahviller ve benzeri kıymetli evrak:
4907.00.10.00.00
- Posta pulları, damga pulları ve benzeri pullar
4907.00.30.00.00
- Banknotlar
- Diğerleri:
4907.00.90.10.00
- - Hisse senedi, tahvilat ve kıymetli evrak
4907.00.90.90.00
- - Diğerleri
49.08
Her nevi çıkartmalar:
4908.10.00.00.00
- Cam üzerine tatbik edilenler
4908.90.00.00.00
- Diğerleri
4909.00
Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik kartları, davetiyeler veya teşekkür kartları (resimli, zarflı veya süslemeli olsun olmasın):
4909.00.00.11.00
- Resimli kartpostallar
4909.00.00.12.00
- Reklam kartpostalları
4909.00.00.19.00
- Diğerleri
4910.00.00.00.00
Matbu her türlü takvim (blok halinde takvimler dahil)
49.11
Matbu diğer yayınlar (matbu resimler ve fotoğraflar dahil) :
4911.10
- Ticari reklam yayınları, katologlar ve benzerleri :
4911.10.10.00.00
- - Ticari kataloglar
4911.10.90.00.00
- - Diğerleri
- Diğerleri:
4911.91
- - Resimler, gravürler ve fotoğraflar:
- - - Eğitim ve öğretim ile ilgili olanlar
4911.91.00.10.11
- - - - Resimler
4911.91.00.10.12
- - - - Gravürler
4911.91.00.10.13
- - - - Fotoğraflar
4911.91.00.90.00
- - - Diğerleri
4911.99
- - Diğerleri:
- - - Eğitim ve öğretim ile ilgili olanlar
4911.99.00.10.11
- - - - Planlar ve levhalar
4911.99.00.10.12
- - - - Yabancı dilde basılmış her nevi kataloglar ve prospektüsler
4911.99.00.10.19
- - - - Diğerleri
4911.99.00.90.00
- - - Diğerleri

 

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr