SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 51 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve Mamul Eşya 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 51 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve  Mamul Eşya
51.01
Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış) :
- Yapağı (sırtta yıkanmış yapağı dahil):
- - Kırkma yapağı :
5101.11.00.10.00
- - - Merinos yapağısı
5101.11.00.20.00
- - - Kirli şevyot
5101.11.00.90.00
- - - Diğerleri
5101.19
- - Diğerleri :
5101.19.00.10.00
- - - Merinos yapağısı
5101.19.00.20.00
- - - Kirli şevyot
5101.19.00.90.00
- - - Diğerleri
- Yıkanmış yün (karbonize edilmemiş):
5101.21
- - Kırkma yün :
5101.21.00.10.00
- - - Merinos yünü
5101.21.00.90.00
- - - Diğerleri
5101.29
- - Diğerleri :
5101.29.00.10.00
- - - Merinos yünü
5101.29.00.90.00
- - - Diğerleri
5101.30.00.00.00
- Karbonize edilmiş
51.02
İnce veya kaba hayvan kılları (karde edilmemiş veya taranmamış):
- İnce hayvan kılları:
- - Kaşmir keçisi kılı:
5102.11.00.10.00
- - - Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
5102.11.00.90.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ankara tavşanı kılı :
5102.19.10.10.00
- - - - Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
5102.19.10.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Alpaka, lama ve vikunya kılı :
5102.19.30.10.00
- - - - Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
5102.19.30.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Yak (Tibet öküzü), deve, Ankara, Tibet ve benzeri keçilerin kılı:
5102.19.40.10.00
- - - - Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
5102.19.40.90.00
- - - - Diğerleri
- - -Tavşan (Ankara tavşanı hariç), yabani tavşan, kunduz, bataklık kunduzu ve misk sıçanı kılı :
5102.19.90.10.00
- - - - Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
5102.19.90.90.00
- - - - Diğerleri
5102.20
- Kaba hayvan kılları :
5102.20.00.10.00
- - Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
- - Diğerleri
5102.20.00.90.11
- - - Adi keçi kılı
5102.20.00.90.19
- - - Diğerleri
51.03
Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri (iplik döküntüleri dahil) (ditme suretiyle elde edilenler hariç):
5103.10
- Yün ve ince hayvan kıllarının tarama döküntüleri:
5103.10.10.00.00
- - Karbonize edilmemiş
5103.10.90.00.00
- - Karbonize edilmiş
5103.20
- Yün ve ince hayvan kıllarının diğer döküntüleri:
5103.20.00.00.10
- - İplik döküntüleri
- - Diğerleri:
5103.20.00.00.21
- - - Karbonize edilmemiş
5103.20.00.00.22
- - - Karbonize edilmiş
5103.30.00.00.00
- Kaba hayvan kılı döküntüleri
5104.00
Yün,ince veya kaba hayvan kıllarının ditme suretiyle elde edilen döküntüleri
5104.00.00.00.11
- Şodi ve mungo
5104.00.00.00.19
- Diğerleri
51.05
Yün, ince veya kaba hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış) (yığın halinde taranmış yün dahil):
5105.10
- Karde edilmiş yünler
5105.10.00.00.11
- - Merinos yünü
5105.10.00.00.19
- - Diğer yünler
- Yün "tops"ları ve diğer taranmış yünler:
5105.21.00.00.00
- - Yığın halinde taranmış
5105.29.00.00.00
- - Diğerleri
- İnce hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış):
5105.31.00.00.00
- - Kaşmir keçisi kılı
5105.39
- - Diğerleri:
5105.39.00.00.11
- - - Tiftikler
5105.39.00.00.19
- - - Diğerleri
5105.40.00.00.00
- Kaba hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış)
51.06
Karde edilmiş (strayhgarn) yün iplikleri (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) :
5106.10
- Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün içerenler:
5106.10.10.00.00
- - Ağartılmamış
5106.10.90.00.00
- - Diğerleri
5106.20
- Ağırlık itibariyle % 85'ten az yün içerenler:
5106.20.10.00.00
- - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün ve ince hayvan kılı içerenler
- - Diğerleri :
5106.20.91.00.00
- - - Ağartılmamış
5106.20.99.00.00
- - - Diğerleri
51.07
Taranmış (kamgarn) yün iplikleri (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) :
5107.10
- Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün içerenler:
5107.10.10.00.00
- - Ağartılmamış
5107.10.90.00.00
- - Diğerleri
5107.20
- Ağırlık itibariyle % 85'den az yün içerenler:
- - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün ve ince hayvan kılı içerenler:
5107.20.10.00.00
- - - Ağartılmamış
5107.20.30.00.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Esas itibariyle veya sadece devamsız sentetik liflerle karışık olanlar:
5107.20.51.00.00
- - - - Ağartılmamış
5107.20.59.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Başka şekilde karıştırılmış olanlar:
5107.20.91.00.00
- - - - Ağartılmamış
5107.20.99.00.00
- - - - Diğerleri
51.08
İnce hayvan kıllarından iplikler (karde edilmiş veya taranmış) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş):
5108.10
- Karde edilmiş:
- - Ağartılmamış:
5108.10.10.00.11
- - - Tiftikler
5108.10.10.00.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
5108.10.90.00.11
- - - Tiftikler
5108.10.90.00.19
- - - Diğerleri
5108.20
- Taranmış:
- - Ağartılmamış:
5108.20.10.00.11
- - - Tiftikler
5108.20.10.00.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
5108.20.90.00.11
- - - Tiftikler
5108.20.90.00.19
- - - Diğerleri
51.09
Yün veya ince hayvan kıllarından iplikler (perakende olarak satı lacak hale getirilmiş) :
5109.10
- Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün veya ince hayvan kılı içerenler :
- - Top, çile veya küçük çile halinde olup, ağırlığı 125 gr.ı geçen 500 gr.ı geçmeyenler
5109.10.10.00.11
- - - Yünden iplikler
5109.10.10.00.12
- - - İnce hayvan kılından iplikler
- - Diğerleri
5109.10.90.00.11
- - - Yünden iplikler
5109.10.90.00.12
- - - İnce hayvan kılından iplikler
5109.90.00.00.00
- Diğerleri
5110.00
Kaba hayvan kıllarından veya at kılından iplikler (gipe edilmiş at kılından iplikler dahil) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın) :
5110.00.00.10.00
-Perakende olarak satılacak hale getirilmiş
5110.00.00.90.00
- Diğerleri
51.11
Karde edilmiş (strayhgarn) yün ve ince hayvan kıllarından dokunmuş mensucat :
- Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla yün veya ince hayvan kılı içerenler:
5111.11
- - M2. ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler :
5111.11.00.10.00
- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.11.00.90.00
- - - Diğerleri
5111.19
- - Diğerleri
5111.19.00.10.00
- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.19.00.90.00
- - - Diğerleri
5111.20
- Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık olanlar):
5111.20.00.10.00
- - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.20.00.90.00
- - Diğerleri
5111.30
- Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni devamsız liflerle karışık olanlar):
- - M2. ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler :
5111.30.10.10.00
- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.30.10.90.00
- - - Diğerleri
- - M2. ağırlığı 300 gr.ı geçenler :
5111.30.80.10.00
- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.30.80.90.00
- - - Diğerleri
5111.90
- Diğerleri:
- - Ağırlık itibariyle % 10 dan fazlası 50. fasıldaki dokumaya elverişli maddelerden olanlar :
5111.90.10.10.00
- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.90.10.90.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - M2.ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler:
5111.90.91.10.00
- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.90.91.90.00
- - - - Diğerleri
- - - M2. ağırlığı 300 gr.ı geçenler:
5111.90.98.10.00
- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.90.98.90.00
- - - - Diğerleri
51.12
Taranmış (kamgarn) yünden veya ince hayvan kıllarından dokunmuş men sucat:
- Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün veya ince hayvan kılı içerenler:
5112.11
- - M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :
5112.11.00.10.00
- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.11.00.90.00
- - - Diğerleri
5112.19
- - Diğerleri:
5112.19.00.10.00
- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.19.00.90.00
- - - Diğerleri
5112.20
- Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filament lerle karışık olanlar) :
5112.20.00.10.00
- - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.20.00.90.00
- - Diğerleri
5112.30
- Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni devamsız liflerle karışık olanlar):
- - M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :
5112.30.10.10.00
- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.30.10.90.00
- - - Diğerleri
- - M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler :
5112.30.80.10.00
- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.30.80.90.00
- - - Diğerleri
5112.90
- Diğerleri:
- - Ağırlık itibariyle % 10 dan fazlası 50. fasıldaki dokumaya elverişli maddelerden olanlar :
5112.90.10.10.00
- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.90.10.90.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :
5112.90.91.10.00
- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.90.91.90.00
- - - - Diğerleri
- - - M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler :
5112.90.98.10.00
- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.90.98.90.00
- - - - Diğerleri
5113.00
Kaba hayvan kılından veya at kılından dokunmuş mensucat:
5113.00.00.10.00
- Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- Diğerleri
5113.00.00.90.11
- - At kılından mensucat
5113.00.00.90.12
- - Adi keçi kılından mensucat
5113.00.00.90.19
- - Diğer kaba hayvan kılından mensucat

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr