SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 52 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve Mamul Eşya 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 52 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve  Mamul Eşya

 

5201.00
Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) :
5201.00.10.00.00
- Hidrofil veya ağartılmış pamuklar
5201.00.90.00.00
- Diğerleri
52.02
Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) :
5202.10
- Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri dahil) :
5202.10.00.00.11
- - Üstüpü
5202.10.00.00.19
- - Diğerleri
- DiğerIeri:
5202.91
- - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler :
5202.91.00.00.11
- - - Penye telefi
5202.91.00.00.12
- - - Tarak telefi
5202.91.00.00.13
- - - Üstüpü
5202.91.00.00.19
- - - Diğerleri
5202.99
- - Diğerleri :
5202.99.00.00.11
- - - Üstübü
5202.99.00.00.12
- - - Tarak telefi
5202.99.00.00.13
- - - Penye telefi
5202.99.00.00.18
- - - Diğerleri
5203.00.00.00.00
Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş)
52.04
Pamuktan dikiş iplikleri (perakende olarak satılacak hale getiril miş olsun olmasın):
- Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar:
5204.11.00.00.00
- - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler
5204.19.00.00.00
- - Diğerleri
5204.20
- Perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar :
5204.20.00.00.11
- - % 85 veya daha fazla pamuk içerenler
5204.20.00.00.12
- - % 85'den az pamuk içerenler
52.05
Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe % 85 veya daha fazIa pamuk içeren ve perakende olarak satıIacak haIe getirilmemiş oIanlar) :
- Tek kat iplikler (penyelenmemiş liflerden):
5205.11.00.00.00
- - 714,29 Desiteks veya daha fazla (metrik numarası l4'ü geçmeyen
5205.12.00.00.00
- - 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçen, 43'ü geçmeyenler)
5205.13.00.00.00
- - 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43'ü geçen 52'yi geçmeyen)
5205.14.00.00.00
- - 192,31 Desiteksten az,125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52'yi geçen 80'i geçmeyen)
5205.15
- - 125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80'i geçen):
5205.15.10.00.00
- - - 125 Desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 80'i geçen 120'yi geçmeyen)
5205.15.90.00.00
- - - 83,33 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 120'yi geçen)
- Tek kat iplikler (penyelenmiş liflerden):
5205.21.00.00.00
- - 714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçmeyen)
5205.22.00.00.00
- - 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen)
5205.23.00.00.00
- - 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43'ü geçen 52' yi geçmeyen)
5205.24.00.00.00
- - 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52' yi geçen 80'i geçmeyen)
5205.26.00.00.00
- - 125 Desiteksten az, 106,38 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 80'i geçen 94'ü geçmeyen)
5205.27.00.00.00
- - 106,38 Desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 94 'ü geçen 120'yi geçmeyen)
5205.28.00.00.00
- - 83,33 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 120'yi geçen)
- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmemiş liflerden):
5205.31
- - Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçmeyen):
5205.31.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5205.31.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5205.31.00.90.00
- - - Diğerleri
5205.32
- - Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat için metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen):
5205.32.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5205.32.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5205.32.00.90.00
- - - Diğerleri
5205.33
- - Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43' ü geçen 52' yi geçmeyen):
5205.33.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5205.33.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5205.33.00.90.00
- - - Diğerleri
5205.34
- - Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52'yi geçen 80'i geçmeyen):
5205.34.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5205.34.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5205.34.00.90.00
- - - Diğerleri
5205.35
- - Her biri 125 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80 'i geçen) :
5205.35.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5205.35.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5205.35.00.90.00
- - - Diğerleri
- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmiş liflerden):
5205.41
- - Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçmeyen):
5205.41.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5205.41.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5205.41.00.90.00
- - - Diğerleri
5205.42
- - Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen):
5205.42.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5205.42.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5205.42.00.90.00
- - - Diğerleri
5205.43
- - Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43'ü geçen 52' yi geçmeyen):
5205.43.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5205.43.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5205.43.00.90.00
- - - Diğerleri
5205.44
- - Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52'yi geçen 80'i geçmeyen):
5205.44.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5205.44.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5205.44.00.90.00
- - - Diğerleri
5205.46
- - Her biri 125 desiteksten az, 106,38 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80'i geçen 94'ü geçmeyen) :
5205.46.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5205.46.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5205.46.00.90.00
- - - Diğerleri
5205.47
- - Her biri 106,38 desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 94'ü geçen 120 'yi geçmeyen):
5205.47.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5205.47.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5205.47.00.90.00
- - - Diğerleri
5205.48
- - Her biri 83,33 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 120'yi geçen):
5205.48.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5205.48.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5205.48.00.90.00
- - - Diğerleri
52.06
Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırIık itibariyle % 85 den az pamuk içerenler) (perakende satış için hazırlanmamış):
- Tek kat iplik (penyelenmemiş liflerden):
5206.11.00.00.00
- - 714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçmeyen)
5206.12.00.00.00
- - 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen)
5206.13.00.00.00
- - 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43'ü geçen 52' yi geçmeyen)
5206.14.00.00.00
- - 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52' yi geçen 80'i geçmeyen)
5206.15.00.00.00
- - 125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80'i geçen)
- Tek katlı iplikler (penyelenmiş liflerden):
5206.21.00.00.00
- - 714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçmeyen)
5206.22.00.00.00
- - 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen)
5206.23.00.00.00
- - 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43'ü geçen 52' yi geçmeyen)
5206.24.00.00.00
- - 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52' yi geçen 80'i geçmeyen)
5206.25.00.00.00
- - 125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80'i geçen)
- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmemiş liflerden):
5206.31
- - Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçmeyen):
5206.31.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5206.31.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5206.31.00.90.00
- - - Diğerleri
5206.32
- - Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen):
5206.32.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5206.32.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5206.32.00.90.00
- - - Diğerleri
5206.33
- - Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43' ü geçen 52'yi geçmeyen):
5206.33.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5206.33.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5206.33.00.90.00
- - - Diğerleri
5206.34
- - Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52' yi geçen 80 'i geçmeyen):
5206.34.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5206.34.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5206.34.00.90.00
- - - Diğerleri
5206.35
- - Her biri 125 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80'i geçen):
5206.35.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5206.35.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5206.35.00.90.00
- - - Diğerleri
- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmiş liflerden):
5206.41
- - Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikler den (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçmeyen):
5206.41.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5206.41.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5206.41.00.90.00
- - - Diğerleri
5206.42
- - Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen):
5206.42.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5206.42.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5206.42.00.90.00
- - - Diğerleri
5206.43
- - Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43'ü geçen 52' i geçmeyen):
5206.43.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5206.43.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5206.43.00.90.00
- - - Diğerleri
5206.44
- - Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52' yi geçen 80'i geçmeyen):
5206.44.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5206.44.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5206.44.00.90.00
- - - Diğerleri
5206.45
- - Her biri 125 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80'i geçen):
5206.45.00.10.00
- - - Balıkağı ipliği
5206.45.00.20.00
- - - Diğer ağ iplikleri
5206.45.00.90.00
- - - Diğerleri
52.07
Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş) :
5207.10.00.00.00
- Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler
5207.90.00.00.00
- Diğerleri
52.08
Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler)(m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler):
- Ağartılmamış:
5208.11
- - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler):
5208.11.10.00.00
- - - Bandaj, sargı ve gazlıbez imalinde kullanılan mensucat
5208.11.90.00.00
- - - Diğerleri
5208.12
- - Bez ayağı (m2 . ağırlığı 100 gr. ı geçenler):
- - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçen fakat 130 gr.ı geçmeyenler):
5208.12.16.00.00
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler
5208.12.19.00.00
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçenler
- - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 130 gr.ı geçenler):
5208.12.96.00.00
- - - - Genişliği 165 cm.yi geçmeyenler
5208.12.99.00.00
- - - - Genişliği 165 cm.yi geçenler
5208.13.00.00.00
- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)
5208.19.00.00.00
- - Diğer mensucat
- Ağartılmış:
5208.21
- - Bez ayağı (m2 . ağırlığı 100 gr.ı geçmeyenler):
5208.21.10.00.00
- - - Bandaj, sargı bezi ve gazlı bez imalinde kullanılan mensucat
5208.21.90.00.00
- - - Diğerleri
5208.22
- - Bez ayağı (m2.ağırlığı 100 gr.ı geçenler):
- - - Bez ayağı (m2.ağırlığı 100 gr.ı geçen fakat 130 gr.ı geçmeyenler):
5208.22.16.00.00
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler
5208.22.19.00.00
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçenler
- - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 130 gr.ı geçenler) :
5208.22.96.00.00
- - - - Genişliği 165 cm.yi geçmeyenler
5208.22.99.00.00
- - - - Genişliği 165 cm.yi geçenler
5208.23.00.00.00
- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)
5208.29.00.00.00
- - Diğer mensucat
- Boyanmış:
5208.31.00.00.00
- - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler)
5208.32
- - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçenler):
- - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçen fakat 130 gr. ı geçmeyenler):
5208.32.16.00.00
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler
5208.32.19.00.00
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçenler
- - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 130 gr.ı geçenler):
5208.32.96.00.00
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler
5208.32.99.00.00
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçenler
5208.33.00.00.00
- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)
5208.39.00.00.00
- - Diğer mensucat
- Farklı renkteki ipliklerden:
5208.41.00.00.00
- - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler)
5208.42.00.00.00
- - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçenler)
5208.43.00.00.00
- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)
5208.49.00.00.00
- - Diğer mensucat
- Baskılı:
5208.51.00.00.00
- - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler)
5208.52.00.00.00
- - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçenler)
5208.59
- - Diğer mensucat:
5208.59.10.00.00
- - - 3'lü veya 4'lü dimi ( kırık dimi dahil)
5208.59.90.00.00
- - - Diğerleri
52.09
Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve m2 ağırlığı 200 gr. ı geçenler):
- Ağartılmamış:
5209.11.00.00.00
- - Bez ayağı
5209.12.00.00.00
- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)
5209.19.00.00.00
- - Diğer mensucat
- Ağartılmış:
5209.21.00.00.00
- - Bez ayağı
5209.22.00.00.00
- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)
5209.29.00.00.00
- - Diğer mensucat
- Boyanmış:
5209.31.00.00.00
- - Bez ayağı
5209.32.00.00.00
- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)
5209.39.00.00.00
- - Diğer mensucat
- Farklı renkteki ipliklerden:
5209.41.00.00.00
- - Bez ayağı
5209.42.00.00.00
- - Denim
5209.43.00.00.00
- - 3'lü veya 4'lü dimiden diğer mensucat (kırık dimi dahil)
5209.49.00.00.00
- - Diğer mensucat
- Baskılı:
5209.51.00.00.00
- - Bez ayağı
5209.52.00.00.00
- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)
5209.59.00.00.00
- - Diğer mensucat
52.10
Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az pamuk içeren sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler):
- Ağartılmamış:
5210.11.00.00.00
- - Bez ayağı
5210.19.00.00.00
- - Diğer mensucat
- Ağartılmış:
5210.21.00.00.00
- - Bez ayağı
5210.29.00.00.00
- - Diğer mensucat
- Boyanmış:
5210.31.00.00.00
- - Bez ayağı
5210.32.00.00.00
- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)
5210.39.00.00.00
- - Diğer mensucat
- Farklı renkteki ipliklerden:
5210.41.00.00.00
- - Bez ayağı
5210.49.00.00.00
- - Diğer mensucat
- Baskılı:
5210.51.00.00.00
- - Bez ayağı
5210.59.00.00.00
- - Diğer mensucat
52.11
Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az pamuk içeren sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup m2. ağırlığı 200 gr.ı geçenler):
- Ağartılmamış:
5211.11.00.00.00
- - Bez ayağı
5211.12.00.00.00
- - 3 'lü veya 4 'lü dimi (kırık dimi dahil)
5211.19.00.00.00
- - Diğer mensucat
5211.20.00.00.00
- Ağartılmış
- Boyanmış :
5211.31.00.00.00
- - Bez ayağı
5211.32.00.00.00
- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)
5211.39.00.00.00
- - Diğer mensucat
- Farklı renkteki ipliklerden:
5211.41.00.00.00
- - Bez ayağı
5211.42.00.00.00
- - Denim
5211.43.00.00.00
- - 3'lü veya 4'lü dimiden diğer mensucat (kırık dimi dahil)
5211.49
- - Diğer mensucat:
5211.49.10.00.00
- - - Jakar mensucat
5211.49.90.00.00
- - - Diğerleri
- Baskılı:
5211.51.00.00.00
- - Bez ayağı
5211.52.00.00.00
- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)
5211.59.00.00.00
- - Diğer mensucat
52.12
Pamuktan dokunmuş diğer mensucat:
- M2. ağırlığı 200 gr.ı geçmeyenler:
5212.11
- - Ağartılmamış:
5212.11.10.00.00
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar
5212.11.90.00.00
- - - Başka surette karışık olanlar
5212.12
- - Ağartılmış:
5212.12.10.00.00
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar
5212.12.90.00.00
- - - Başka surette karışık olanlar
5212.13
- - Boyanmış
5212.13.10.00.00
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar
5212.13.90.00.00
- - - Başka surette karışık olanlar
5212.14
- - Farklı renkteki ipliklerden:
5212.14.10.00.00
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar
5212.14.90.00.00
- - - Başka surette karışık olanlar
5212.15
- - Baskılı:
5212.15.10.00.00
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar
5212.15.90.00.00
- - - Başka surette karışık olanlar
- M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler:
5212.21
- - Ağartılmamış:
5212.21.10.00.00
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar
5212.21.90.00.00
- - - Başka surette karışık olanlar
5212.22
- - Ağartılmış:
5212.22.10.00.00
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar
5212.22.90.00.00
- - - Başka surette karışık olanlar
5212.23
- - Boyanmış:
5212.23.10.00.00
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar
5212.23.90.00.00
- - - Başka surette karışık olanlar
5212.24
- - Farklı renkteki ipliklerden:
5212.24.10.00.00
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar
5212.24.90.00.00
- - - Başka surette karışık olanlar
5212.25
- - Baskılı:
5212.25.10.00.00
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar
5212.25.90.00.00
- - - Başka surette karışık olanlar

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr