SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 53 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve Mamul Eşya 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 53 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve  Mamul Eşya
53.01
Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); keten kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntü dahil) :
5301.10.00.00.00
- Keten (ham veya suda ıslatılmış)
- Keten (kırılmış, kabukları çıkarılmış, taranmış veya başka şekilde işlem görmüş fakat iplik haline getirilmemiş):
5301.21.00.00.00
- - Kırılmış veya kabukları çıkarılmış
5301.29.00.00.00
- - Diğerleri
5301.30
- Keten kıtık ve döküntüleri:
5301.30.00.00.11
- - Kıtıklar
- - Keten döküntüleri:
5301.30.00.00.21
- - - Ditme suretiyle elde edilenler
5301.30.00.00.29
- - - Diğerleri
53.02
Kendir (cannabis sativa L.) (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); kendir kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil):
5302.10.00.00.00
- Kendir (ham veya suda ıslatılmış)
5302.90
- Diğerleri :
5302.90.00.00.11
- - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5302.90.00.00.19
- - Diğerleri
53.03
Jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri (keten, kendir ve rami hariç) (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); bu liflerin kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) :
5303.10.00.00.00
- Jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri (ham veya suda ıslatılmış)
5303.90
- Diğerleri
5303.90.00.00.11
- - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5303.90.00.00.19
- - Diğerleri
53.05
Hindistan cevizi, abaka (Manila kendiri veya Musa textilis Nee), rami ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); bu liflerin kıtık, tarama ve diğer döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil):
- Sisal ve Agave cinsi dokumaya elverişli diğer lifler (ham):
5305.00.00.10.11
- - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5305.00.00.10.19
- - Diğerleri
- Hindistan cevizinden (koko):
5305.00.00.20.11
- - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5305.00.00.20.19
- - Diğerleri
- Abakadan:
5305.00.00.30.11
- - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5305.00.00.30.19
- - Diğerleri
- Diğerleri:
- - Ramiden:
5305.00.00.91.11
- - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5305.00.00.91.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
5305.00.00.99.11
- - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5305.00.00.99.19
- - - Diğerleri
53.06
Keten iplikleri:
5306.10
- Tek kat iplikler:
- - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş:
5306.10.10.00.00
- - - 833,3 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 12 'yi geçmeyenler)
5306.10.30.00.00
- - - 833,3 Desiteksten az fakat 277,8 desiteksten az olmayanlar (metrik numarası 12 'yi geçen fakat 36 'yı geçmeyenler)
5306.10.50.00.00
- - - 277,8 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 36'yı geçenler)
5306.10.90.00.00
- - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş
5306.20
- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler:
5306.20.10.00.00
- - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş
5306.20.90.00.00
- - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş
53.07
53.03 Pozisyonundaki jüt ipliği veya diğer bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden iplikler:
5307.10.00.00.00
- Tek kat iplikler
5307.20.00.00.00
- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
53.08
Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplikler; kağıt iplikleri:
5308.10.00.00.00
- Hindistan cevizi ipliği (koko)
5308.20
- Kendir ipliği:
5308.20.10.00.00
- - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş
5308.20.90.00.00
- - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş
5308.90
- Diğerleri:
- - Rami iplikleri:
5308.90.12.00.00
- - - 277,8 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 36'yı geçmeyenler)
5308.90.19.00.00
- - - 277,8 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 36 'yı geçenler)
5308.90.50.00.00
- - Kağıt iplikleri
5308.90.90.00.00
- - Diğerleri
53.09
Ketenden dokunmuş mensucat:
- Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla keten içerenler:
5309.11
- - Ağartılmamış veya ağartılmış:
5309.11.10.00.00
- - - Ağartılmamış
5309.11.90.00.00
- - - Ağartılmış
5309.19.00.00.00
- - Diğerleri
- Ağırlık itibariyle % 85 den az keten içerenler:
5309.21.00.00.00
- - Ağartılmamış veya ağartılmış
5309.29.00.00.00
- - Diğerleri
53.10
53.03 Pozisyonundaki jütden veya diğer bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden dokunmuş mensucat:
5310.10
- Ağartılmamış:
5310.10.10.00.00
- - Genişliği 150 cm.yi geçmeyenler
5310.10.90.00.00
- - Genişliği 150 cm.yi geçenler
5310.90.00.00.00
- Diğerleri
5311.00
Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden dokunmuş mensucat; kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat:
5311.00.10.00.00
- Ramiden dokunmuş mensucat
- Diğerleri
- - Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden mensucat:
- - - Kendirden mensucat:
5311.00.90.10.00
- - - - Ağartılmamış kendirden yelken ve çadır bezi
- - - - Diğerleri:
5311.00.90.21.00
- - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5311.00.90.29.00
- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
5311.00.90.31.00
- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5311.00.90.39.00
- - - - Diğerleri
- - Kağıt ipliğinden mensucat:
5311.00.90.41.00
- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5311.00.90.49.00
- - - Diğerleri

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr