SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 55 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve Mamul Eşya 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 55 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve  Mamul Eşya

 

55.01
Sentetik filament demetleri:
- Naylon veya diğer poliamidlerden olanlar:
5501.11.00.00.00
- - Aramidlerden
5501.19.00.00.00
- - Diğerleri
5501.20.00.00.00
- Poliesterlerden olanlar
5501.30.00.00.00
- Akrilik veya modakrilik olanlar
5501.40.00.00.00
- Polipropilenden olanlar
5501.90.00.00.00
- Diğerleri
55.02
Suni filament demetleri:
5502.10.00.00.00
- Selüloz asetatdan olanlar
5502.90.00.00.00
- Diğerleri
55.03
Sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için diğer surette hazırlanmamış):
- Naylon veya diğer poliamidlerden:
5503.11.00.00.00
- - Aramidlerden
5503.19.00.00.00
- - Diğerleri
5503.20.00.00.00
- Poliesterlerden
5503.30.00.00.00
- Akrilik veya modakrilik
5503.40
- Polipropilenden:
5503.40.00.00.11
- - İnşaatta kullanılanlar
5503.40.00.00.19
- - Diğerleri
5503.90.00.00.00
- Diğerleri
55.04
Suni devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için başka şekilde bir işlem görmemiş):
5504.10.00.00.00
- Viskoz ipeğinden olanlar
5504.90
- Diğerleri
5504.90.00.00.11
- - Asetatdan olanlar
5504.90.00.00.12
- - Proteik esaslı olanlar
5504.90.00.00.19
- - Diğerleri
55.05
Sentetik ve suni lif döküntüleri (tarama, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen diğer döküntüler dahil):
5505.10
- Sentetik liflerden:
- - Naylon veya diğer poliamidlerden :
5505.10.10.00.11
- - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5505.10.10.00.19
- - - Diğerleri
- - Poliesterlerden :
5505.10.30.00.11
- - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5505.10.30.00.19
- - - Diğerleri
- - Akrilik veya modakrilik :
5505.10.50.00.11
- - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5505.10.50.00.19
- - - Diğerleri
- - Polipropilenden :
5505.10.70.00.11
- - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5505.10.70.00.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
5505.10.90.00.11
- - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5505.10.90.00.19
- - - Diğerleri
5505.20
- Suni liflerden :
5505.20.00.00.11
- - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5505.20.00.00.18
- - Diğerleri
55.06
Sentetik devamsız lifler (karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için başka şekilde işlem görmüş):
5506.10.00.00.00
- Naylon veya diğer poliamidlerden
5506.20.00.00.00
- Poliesterlerden
5506.30.00.00.00
- Akrilik veya modakrilik
5506.40.00.00.00
- Polipropilenden
5506.90.00.00.00
- Diğerleri
5507.00
Suni devamsız lifler (karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için başka şekilde işlem görmüş)
5507.00.00.00.11
- Viskozdan lifler
5507.00.00.00.12
- Asetatdan lifler:
5507.00.00.00.19
- Diğer lifler
55.08
Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın):
5508.10
- Sentetik devamsız liflerden:
- - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş:
5508.10.10.00.11
- - - Poliesterlerden
- - - Diğerleri
5508.10.10.00.12
- - - - Akrilik
5508.10.10.00.19
- - - - Diğerleri
5508.10.90.00.00
- - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş
5508.20
- Suni devamsız liflerden:
5508.20.10.00.00
- - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş
5508.20.90.00.00
- - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş
55.09
Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş):
- Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız naylon veya diğer poliamidlerin liflerini içerenler:
5509.11.00.00.00
- - Tek kat iplikler
5509.12.00.00.00
- - Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
- Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız poliester liflerini içerenler:
5509.21.00.00.00
- - Tek kat iplikler
5509.22.00.00.00
- - Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
- Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız akrilik veya modakrilik lifler içerenler:
5509.31.00.00.00
- - Tek kat iplikler
5509.32.00.00.00
- - Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
- Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla sentetik devamsız lifleri içeren diğer iplikler:
5509.41.00.00.00
- - Tek kat iplikler
5509.42.00.00.00
- - Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
- Devamsız poliester liflerinden diğer iplikler:
5509.51.00.00.00
- - Esas itibariyle veya sadece suni devamsız liflerle karışık olanlar
5509.52.00.00.00
- - Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar
5509.53.00.00.00
- - Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar
5509.59.00.00.00
- - Diğerleri
- Devamsız akrilik veya modakrilik liflerden diğer iplikler:
5509.61.00.00.00
- - Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar
5509.62.00.00.00
- - Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar
5509.69.00.00.00
- - Diğerleri
- Diğer iplikler:
5509.91.00.00.00
- - Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar
5509.92.00.00.00
- - Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar
5509.99.00.00.00
- - Diğerleri
55.10
Suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş):
- Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla suni devamsız lif içerenler:
5510.11.00.00.00
- - Tek kat iplikler
5510.12.00.00.00
- - Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
5510.20.00.00.00
- Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar)
5510.30.00.00.00
- Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile karışık olanlar)
5510.90.00.00.00
- Diğer iplikler
55.11
Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş):
5511.10.00.00.00
- Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler)
5511.20.00.00.00
- Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle %85'den az sentetik devamsız lif içerenler)
5511.30.00.00.00
- Suni devamsız liflerden
55.12
Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler):
- Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız poliester lifleri içerenler:
5512.11.00.00.00
- - Ağartılmamış veya ağartılmış
5512.19
- - Diğerleri:
5512.19.10.00.00
- - - Baskılı
5512.19.90.00.00
- - - Diğerleri
- Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız akrilik veya modakrilik lifler içerenler:
5512.21.00.00.00
- - Ağartılmamış veya ağartılmış
5512.29
- - Diğerleri:
5512.29.10.00.00
- - - Baskılı
5512.29.90.00.00
- - - Diğerleri
- Diğerleri:
5512.91.00.00.00
- - Ağartılmamış veya ağartılmış
5512.99
- - Diğerleri:
5512.99.10.00.00
- - - Baskılı
5512.99.90.00.00
- - - Diğerleri
55.13
Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az, m2 .ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler):
- Ağartılmamış veya ağartılmış:
5513.11
- - Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):
5513.11.20.00.00
- - - Genişliği 165 cm. veya daha az olanlar
5513.11.90.00.00
- - - Genişliği 165 cm.yi geçenler
5513.12.00.00.00
- - Devamsız poliester liflerinden 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)
5513.13.00.00.00
- - Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat
5513.19.00.00.00
- - Diğer dokunmuş mensucat
- Boyanmış:
5513.21.00.00.00
- - Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)
5513.23
- - Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat:
5513.23.10.00.00
- - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)
5513.23.90.00.00
- - - Diğerleri
5513.29.00.00.00
- - Diğer dokunmuş mensucat
- Farklı renkteki ipliklerden:
5513.31.00.00.00
- - Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)
5513.39.00.00.00
- - Diğer dokunmuş mensucat
- Baskılı:
5513.41.00.00.00
- - Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)
5513.49.00.00.00
- - Diğer dokunmuş mensucat
55.14
Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85 'den az, m2. ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler):
- Ağartılmamış veya ağartılmış:
5514.11.00.00.00
- - Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)
5514.12.00.00.00
- - Devamsız poliester liflerinden 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)
5514.19
- - Diğer dokunmuş mensucat:
5514.19.10.00.00
- - - Devamsız poliester liflerinden
5514.19.90.00.00
- - - Diğerleri
- Boyanmış:
5514.21.00.00.00
- - Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)
5514.22.00.00.00
- - Devamsız poliester liflerinden 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)
5514.23.00.00.00
- - Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat
5514.29.00.00.00
- - Diğer dokunmuş mensucat
5514.30
- Farklı renkteki ipliklerden:
5514.30.10.00.00
- - Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)
5514.30.30.00.00
- - Devamsız poliester liflerinden 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)
5514.30.50.00.00
- - Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat
5514.30.90.00.00
- - Diğer dokunmuş mensucat
- Baskılı:
5514.41.00.00.00
- - Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)
5514.42.00.00.00
- - Devamsız poliester liflerinden 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)
5514.43.00.00.00
- - Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat
5514.49.00.00.00
- - Diğer dokunmuş mensucat
55.15
Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat:
- Devamsız poliester liflerinden:
5515.11
- - Esas itibariyle veya sadece devamsız viskoz ipeği lifleriyle karışık:
5515.11.10.00.00
- - - Ağartılmamış veya ağartılmış
5515.11.30.00.00
- - - Baskılı
5515.11.90.00.00
- - - Diğerleri
5515.12
- - Esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık:
5515.12.10.00.00
- - - Ağartılmamış veya ağartılmış
5515.12.30.00.00
- - - Baskılı
5515.12.90.00.00
- - - Diğerleri
5515.13
- - Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık:
- - - Esas itibariyIe veya sadece karde edilmiş yün veya ince hayvan kılları ile karışık (strayhgarn):
5515.13.11.00.00
- - - - Ağartılmamış veya ağartılmış
5515.13.19.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Esas itibariyle veya sadece taranmış yün veya ince hayvan kıllarıyla karışık (kamgarn):
5515.13.91.00.00
- - - - Ağartılmamış veya ağartılmış
5515.13.99.00.00
- - - - Diğerleri
5515.19
- - Diğerleri:
5515.19.10.00.00
- - - Ağartılmamış veya ağartılmış
5515.19.30.00.00
- - - Baskılı
5515.19.90.00.00
- - - DiğerIeri
- Devamsız akrilik veya modakrilik liflerden:
5515.21
- - Esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentler ile karışık:
5515.21.10.00.00
- - - Ağartılmamış veya ağartılmış
5515.21.30.00.00
- - - Baskılı
5515.21.90.00.00
- - - Diğerleri
5515.22
- - Esas itibariyIe veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık:
- - - Esas itibariyle veya sadece karde edilmiş yün veya ince hayvan kılları ile karışık (strayhgarn):
5515.22.11.00.00
- - - - Ağartılmamış veya ağartılmış
5515.22.19.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Esas itibariyle veya sadece taranmış yün veya ince hayvan kılları ile karışık (kamgarn):
5515.22.91.00.00
- - - - Ağartılmamış veya ağartılmış
5515.22.99.00.00
- - - - Diğerleri
5515.29.00.00.00
- - Diğerleri
- Diğer dokunmuş mensucat:
5515.91
- - Esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık:
5515.91.10.00.00
- - - Ağartılmamış veya ağartılmış
5515.91.30.00.00
- - - Baskılı
5515.91.90.00.00
- - - Diğerleri
5515.99
- - Diğerleri:
5515.99.20.00.00
- - - Ağartılmamış veya ağartılmış
5515.99.40.00.00
- - - Baskılı
5515.99.80.00.00
- - - Diğerleri
55.16
Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat:
- Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla suni devamsız lif içerenler:
5516.11.00.00.00
- - Ağartılmamış veya ağartılmış
5516.12.00.00.00
- - Boyanmış
5516.13.00.00.00
- - Farklı renkteki ipliklerden
5516.14.00.00.00
- - Baskılı
- Ağırlık itibariyle % 85 den az suni devamsız lif içerenler (esas itibariyle veya sadece sentetik veya suni filamentlerle karışık):
5516.21.00.00.00
- - Ağartılmamış veya ağartılmış
5516.22.00.00.00
- - Boyanmış
5516.23
- - Farklı renkteki ipliklerden:
5516.23.10.00.00
- - - Genişliği 140 cm.veya daha fazla olan jakar mensucat (şiltelik)
5516.23.90.00.00
- - - Diğerleri
5516.24.00.00.00
- - Baskılı
- Ağırlık itibariyle % 85' den az suni devamsız lif içerenler (esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık):
5516.31.00.00.00
- - Ağartılmamış veya ağartılmış
5516.32.00.00.00
- - Boyanmış
5516.33.00.00.00
- - Farklı renkteki ipliklerden
5516.34.00.00.00
- - Baskılı
- Ağırlık itibariyle % 85' den az suni devamsız lif içerenler (esas itibariyle veya sadece pamukla karışık):
5516.41.00.00.00
- - Ağartılmamış veya ağartılmış
5516.42.00.00.00
- - Boyanmış
5516.43.00.00.00
- - Farklı renkteki ipliklerden
5516.44.00.00.00
- - Baskılı
- Diğerleri:
5516.91.00.00.00
- - Ağartılmamış veya ağartılmış
5516.92.00.00.00
- - Boyanmış
5516.93.00.00.00
- - Farklı renkteki ipliklerden
5516.94.00.00.00
- - Baskılı

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr