GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE

G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 56 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve Mamul Eşya

56.01
Dokumaya elverişli maddelerden vatka ve vatkadan mamul eşya; uzunluğu 5 mm. yi geçmeyen dokumaya elverişli lifler (kırpıntılar), dokumaya elverişli maddelerin toz ve tarazları:
- Dokumaya elverişli maddelerden vatkalar ve bunlardan mamul eşya:
5601.21
- - Pamuktan:
5601.21.10.00.00
- - - Hidrofil
- - - Diğerleri
5601.21.90.00.11
- - - - Kimyasal madde emdirilmemiş kulak çubukları
5601.21.90.00.19
- - - - Diğerleri
5601.22
- - Dokumaya elverişli sentetik ve suni liflerden:
- - - Çapı 8 mm. veya daha az olan rulolar :
5601.22.10.00.11
- - - - Sigara filtresi
5601.22.10.00.19
- - - - Diğerleri
5601.22.90.00.00
- - - Diğerleri
5601.29.00.00.00
- - Diğerleri
5601.30
- Dokumaya elverişli maddelerin kırpıntı, toz ve tarazları
5601.30.00.00.11
- - Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerden olanlar
5601.30.00.00.19
- - Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar
56.02
Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın):
5602.10
- İğne işi keçe ve dikiş-trikotaj usulüyle elde edilen lif mensucat:
- - Emdirilmemiş, sıvanmamış, kaplanmamış veya lamine edilmemiş:
- - - İğne işi keçeler:
5602.10.11.00.00
- - - - 53.03 Pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer liflerinden
5602.10.19.00.00
- - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden
- - - Dikiş -trikotaj usulüyle elde edilmiş lif mensucat:
5602.10.31.00.00
- - - - Yünden veya ince hayvan kıllarından
5602.10.38.00.00
- - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden
5602.10.90.00.00
- - Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş
- Diğer keçeler (emdirilmemiş, sıvanmamış, kaplanmamış veya lamine edilmemiş):
5602.21.00.00.00
- - Yünden veya ince hayvan kıllarından
5602.29
- - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
5602.29.00.00.11
- - - Kaba hayvan kıllarından
5602.29.00.00.19
- - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden
5602.90.00.00.00
- Diğerleri
56.03
Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın):
- Dokumaya elverişli sentetik ve suni filamentlerden:
5603.11
- - m2 ağırlığı 25 gr. veya daha az:
5603.11.10.00.00
- - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
- - - Diğerleri:
5603.11.90.00.11
- - - - Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası melt blown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.11.90.00.12
- - - - Melt blown dokunmamış mensucat
5603.11.90.00.13
- - - - Spunbond dokunmamış mensucat
5603.11.90.00.19
- - - - Diğerleri
5603.12
- - m2 ağırlığı 25 gr.ı geçen fakat 70 gr.ı geçmeyenler:
5603.12.10.00.00
- - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
- - - Diğerleri:
5603.12.90.00.11
- - - - Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası melt blown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.12.90.00.12
- - - - Melt blown dokunmamış mensucat
5603.12.90.00.13
- - - - Spunbond dokunmamış mensucat
5603.12.90.00.19
- - - - Diğerleri
5603.13
- - m2 ağırlığı 70 gr.ı geçen fakat 150 gr.ı geçmeyenler:
5603.13.10.00.00
- - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
- - - Diğerleri:
5603.13.90.00.11
- - - - Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası melt blown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.13.90.00.12
- - - - Melt blown dokunmamış mensucat
5603.13.90.00.13
- - - - Spunbond dokunmamış mensucat
5603.13.90.00.19
- - - - Diğerleri
5603.14
- - m2 ağırlığı 150 gr.ı geçenler:
5603.14.10.00.00
- - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
- - - Diğerleri:
5603.14.90.00.11
- - - - Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası melt blown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.14.90.00.12
- - - - Melt blown dokunmamış mensucat
5603.14.90.00.13
- - - - Spunbond dokunmamış mensucat
5603.14.90.00.19
- - - - Diğerleri
- Diğerleri :
5603.91
- - m2 ağırlığı 25 gr. veya daha az:
5603.91.10.00.00
- - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
- - - Diğerleri:
5603.91.90.00.11
- - - - Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası melt blown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.91.90.00.12
- - - - Melt blown dokunmamış mensucat
5603.91.90.00.13
- - - - Spunbond dokunmamış mensucat
5603.91.90.00.19
- - - - Diğerleri
5603.92
- - m2 ağırlığı 25 gr.ı geçen fakat 70 gr.ı geçmeyenler:
5603.92.10.00.00
- - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
- - - Diğerleri:
5603.92.90.00.11
- - - - Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası melt blown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.92.90.00.12
- - - - Melt blown dokunmamış mensucat
5603.92.90.00.13
- - - - Spunbond dokunmamış mensucat
5603.92.90.00.19
- - - - Diğerleri
5603.93
- - m2 ağırlığı 70 gr.ı geçen fakat 150 gr.ı geçmeyenler:
5603.93.10.00.00
- - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
- - - Diğerleri:
5603.93.90.00.11
- - - - Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası melt blown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.93.90.00.12
- - - - Melt blown dokunmamış mensucat
5603.93.90.00.13
- - - - Spunbond dokunmamış mensucat
5603.93.90.00.19
- - - - Diğerleri
5603.94
- - m2 ağırlığı 150 gr.ı geçenler:
5603.94.10.00.00
- - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
- - - Diğerleri:
5603.94.90.00.11
- - - - Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası melt blown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.94.90.00.12
- - - - Melt blown dokunmamış mensucat
5603.94.90.00.13
- - - - Spunbond dokunmamış mensucat
5603.94.90.00.19
- - - - Diğerleri
56.04
Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar; dokumaya elverişli iplik ve 54.04 ve 54.05 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış):
5604.10.00.00.00
- Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar
5604.90
- Diğerleri :
- - Poliesterden,naylondan veya diğer poliamidlerden veya viskoz ipeğinden yüksek mukavemetli iplikler ( emdirilmiş veya kaplanmış)
- - - Poliamid ve poliester esaslı sentetik filamentlerden:
5604.90.10.11.00
- - - - 67 Desitekse kadar
5604.90.10.12.00
- - - - 67 Desiteksten yukarı
- - - Viskoz ipeğinden:
5604.90.10.21.00
- - - - 67 Desitekse kadar
5604.90.10.22.00
- - - - 67 Desiteksten yukarı
- - Diğerleri:
5604.90.90.10.00
- - - Vulkanize edilmemiş kauçuk emdirilmiş dokumaya elverişli iplikler
5604.90.90.20.00
- - - İpek döküntülerinden elde edilen iplikler
5604.90.90.30.00
- - - Jüt iplikleri veya dokumaya elverişli bitkilerden ve ağaç iç kabuğundan elde edilmiş liflerden iplikler
- - - Diğerleri
5604.90.90.90.11
- - - - İpek ipliğinden katgüt taklitleri; ipek böceği guddesinden elde edilen iplikler (misina)
5604.90.90.90.12
- - - - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği
5604.90.90.90.13
- - - - Dokumaya elverişli sentetik maddelerden monofiller, şeritler ve benzerleri (suni saman dahil) ve katgüt taklitleri
5604.90.90.90.14
- - - - Suni monofiller
5604.90.90.90.19
- - - - Diğerleri
5605.00
Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın),ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri:
5605.00.00.10.00
- Kordonlar, sırmalar ve diğer şeritçi ve kaytancı eşyası
5605.00.00.20.00
- Üzerine bakır teller sarılarak yapılmış dokumaya elverişli iplikler
5605.00.00.90.00
- Diğerleri
5606.00
Gipe iplikler, 54.04 ve 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri (gipe edilmiş) (56.05 pozisyonundaki eşya ile gipe edilmiş at kılından iplikler hariç); tırtıl iplik (kıtık, şenil iplikler dahil); şenet iplik (chainette):
5606.00.10.00.00
- Şenet iplik
- Diğerleri:
- - Gipe iplikler
5606.00.91.00.11
- - - Nep iplikler
5606.00.91.00.19
- - - Diğerleri
5606.00.99.00.00
- - Diğerleri
56.07
Sicimler, kordonlar, ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın) (kauçuk veya plastik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olsun olmasın):
- Sisalden veya Agave cinsi dokumaya elverişli diğer liflerden:
5607.21
- - Biçer-bağlar ipleri
5607.21.00.00.11
- - - Tarım makinaları için olanlar
5607.21.00.00.19
- - - Diğerleri
5607.29.00.00.00
- - Diğerleri
- Polietilen veya polipropilenden:
5607.41.00.00.00
- - Biçer -bağlar ipleri
5607.49
- - Diğerleri:
- - - 50 000 Desiteksten fazla (5 gr/m):
5607.49.11.00.00
- - - - Örülmüş olanlar
5607.49.19.00.00
- - - - Diğerleri
5607.49.90.00.00
- - - 50 000 Desiteks veya daha az (5 gr/m)
5607.50
- Diğer sentetik liflerden:
- - Naylonlardan veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden:
- - - 50 000 Desiteksten fazla olanlar (5 gr/m) :
5607.50.11.00.00
- - - - Örülmüş
5607.50.19.00.00
- - - - Diğerleri
5607.50.30.00.00
- - - 50 000 Desiteks veya daha az (5 gr/m)
5607.50.90.00.00
- - Diğer sentetik liflerden
5607.90
- Diğerleri:
- - Abakadan (Manila kendiri veya Musa textilis Nee) veya diğer sert liflerden (yapraklardan); 53.03 pozisyonundaki jütten veya diğer bitki iç kabuk larından olanlar:
5607.90.20.10.00
- - - Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler
5607.90.20.90.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
5607.90.90.10.00
- - - Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler
5607.90.90.90.00
- - - Diğerleri
56.08
Sicim, ip veya halatdan düğümlü ağlar; dokumaya elverişli maddelerden hazır balık ağları ve diğer hazır ağ ve fileler:
- Dokumaya elverişli sentetik ve suni maddelerden:
5608.11
- - Hazır balık ağları:
5608.11.20.00.00
- - - Sicim, ip ve halattan
5608.11.80.00.00
- - - Diğerleri
5608.19
- - Diğerleri:
- - - Hazır ağ ve fileler:
- - - - Naylondan veya diğer poliamidlerden olanlar:
5608.19.11.00.00
- - - - - Sicim, ip ve halattan
5608.19.19.00.00
- - - - - Diğerleri
5608.19.30.00.00
- - - - Diğerleri
5608.19.90.00.00
- - - Diğerleri
5608.90.00.00.00
- Diğerleri
5609.00.00.00.00
Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen, 54.04 veya 54.05 pozisyonlarındaki iplikten, şeritten veya benzerIerinden, sicimIerden, kordonlardan, iplerden veya halatlardan eşya

 

Kaynaklar