SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 57 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve Mamul Eşya 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 57 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve  Mamul Eşya
57.01
Düğümlü veya sarmalı halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden düğümlü veya sarmalı yer kaplamaları (hazır eşya halinde olsun olmasın):
5701.10
- Yünden veya ince hayvan kıllarından:
- - Toplam ağırlık itibariyle % 10'dan fazla ipek veya ipek döküntüsü içerenler (buret hariç)
- - - El yapımı olanlar
5701.10.10.00.12
- - - - Dm2 sinde 1600 den daha az düğüm olanlar
5701.10.10.00.13
- - - - Dm2 sinde 1600 ve daha fazla düğüm olanlar
5701.10.10.00.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - El yapımı olanlar
5701.10.90.00.11
- - - - Dm2 sinde 858 den daha az düğüm olanlar
5701.10.90.00.12
- - - - Dm2 sinde 858 ile 1599 arasında düğüm olanlar
5701.10.90.00.13
- - - - Dm2 sinde 1600 ile 2499 arasında düğüm olanlar
5701.10.90.00.14
- - - - Dm2 sinde 2500 ve daha fazla düğüm olanlar
5701.10.90.00.90
- - - Diğerleri
5701.90
- Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
- - İpekten, ipek döküntüsünden (buret hariç), sentetik liflerden, 56.05 pozisyonundaki ipliklerden veya metal iplik içeren dokumaya elverişli maddelerden:
- - - Tabii ipekten olanlar :
- - - - El yapımı olanlar
5701.90.10.00.12
- - - - - Dm2 sinde 10.000 den daha az düğüm olanlar
5701.90.10.00.13
- - - - - Dm2 sinde 10.000 ve daha fazla düğüm olanlar
5701.90.10.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Suni ipekten olanlar :
5701.90.10.00.21
- - - - El yapımı olanlar
5701.90.10.00.29
- - - - Diğerleri
- - - Sentetik liflerden olanlar :
5701.90.10.00.31
- - - - El yapımı olanlar
5701.90.10.00.39
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
5701.90.10.00.41
- - - - El yapımı olanlar
5701.90.10.00.49
- - - - Diğerleri
- - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
- - - Jütten ve hindistan cevizi (koko) liflerinden olanlar
5701.90.90.10.11
- - - - El yapımı olanlar
5701.90.90.10.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Suni liflerden olanlar
5701.90.90.90.11
- - - - - El yapımı olanlar
5701.90.90.90.19
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
5701.90.90.90.21
- - - - - El yapımı olanlar
5701.90.90.90.29
- - - - - Diğerleri
57.02
Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş) (hazır eşya halinde olsun olmasın) (kilim, sumak, Karaman ve elde dokunmuş benzeri yer döşemeleri dahil):
5702.10
- Kilim, sumak, Karaman ve elde dokunmuş benzeri yer döşemeleri
5702.10.00.10.00
- - Jütten ve hindistan cevizi (koko) liflerinden kilimler
- - Diğerleri
5702.10.00.90.11
- - - Yünden ve ince hayvan kıllarından kilimler
5702.10.00.90.19
- - - Diğerleri
5702.20.00.00.00
- Hindistan cevizi (koko) liflerinden yer kaplamaları
- Diğerleri (hav yapısında)(hazır eşya halinde olmayanlar):
- - Yünden veya ince hayvan kıllarından :
5702.31.10.00.00
- - - Aksminster halıları
5702.31.80.00.00
- - - Diğerleri
5702.32.00.00.00
- - Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden
5702.39
- - Diğer dokumaya elverişli maddelerden:
5702.39.00.00.11
- - - Pamuktan
- - - Diğerleri
5702.39.00.00.91
- - - - 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden olanlar
5702.39.00.00.92
- - - - Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden olanlar
5702.39.00.00.99
- - - - Diğerleri
5702.41
- - Yünden veya ince hayvan kıllarından
- Diğerleri (hav yapısında)(hazır eşya halinde olanlar):
5702.41.10.00.00
- - - Aksminster halıları
5702.41.90.00.00
- - - Diğerleri
5702.42.00.00.00
- - Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden
5702.49
- - Diğer dokumaya elverişli maddelerden:
- - - Jütten ve koko liflerinden paspaslar
5702.49.00.10.11
- - - - 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden olanlar
5702.49.00.10.12
- - - - Koko liflerinden paspaslar
- - - Diğerleri
5702.49.00.90.11
- - - - Pamuktan
5702.49.00.90.12
- - - - Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden olanlar
5702.49.00.90.19
- - - - Diğerleri
5702.50
- Diğerleri (hav yapısında olmayan)(hazır eşya halinde olmayanlar):
5702.50.10.00.00
- - Yünden veya ince hayvan kıllarından
- - Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden:
5702.50.31.00.00
- - - Polipropilenden olanlar
5702.50.39.00.00
- - - Diğerleri
5702.50.90.00.00
- - Diğer dokumaya elverişli maddelerden
- Diğerleri (hav yapısında olmayan)(hazır eşya halinde olanlar):
5702.91.00.00.00
- - Yünden veya ince hayvan kıllarından
- - Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden
5702.92.10.00.00
- - - Polipropilenden olanlar
5702.92.90.00.00
- - - Diğerleri
5702.99
- - Diğer dokumaya elverişli maddelerden
5702.99.00.00.11
- - - 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden olanlar
5702.99.00.00.12
- - - Pamuktan olanlar
5702.99.00.00.13
- - - Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden olanlar
5702.99.00.00.19
- - - Diğerleri
57.03
Halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (çim dahil) (tufte edilmiş) (hazır eşya halinde olsun olmasın) :
5703.10.00.00.00
- Yünden veya ince hayvan kıllarından
- Naylon veya diğer poliamidlerden:
5703.21.00.00.00
- - Çim
5703.29
- - Diğerleri:
- - - Baskılı:
5703.29.10.00.00
- - - - Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler)
5703.29.19.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
5703.29.91.00.00
- - - - Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler)
5703.29.99.00.00
- - - - Diğerleri
- Sentetik veya suni diğer dokumaya elverişli maddelerden:
5703.31.00.00.00
- - Çim
5703.39
- - Diğerleri:
- - - Polipropilenden:
5703.39.10.00.00
- - - - Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler)
5703.39.19.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
5703.39.91.00.00
- - - - Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler)
5703.39.99.00.00
- - - - Diğerleri
5703.90
- Diğer dokumaya elverişli maddelerden:
5703.90.20.00.00
- - Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler)
5703.90.80.00.00
- - Diğerleri
57.04
Keçeden halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş) (hazır eşya halinde olsun olmasın) :
5704.10.00.00.00
- Karolar (yüzeyi 0,3 m2.yi geçmeyenler)
5704.20.00.00.00
- Karolar (yüzeyi 0,3 m2'yi geçen fakat 1 m2'yi geçmeyenler)
5704.90
- Diğerleri
5704.90.00.00.11
- - El yapımı olanlar
5704.90.00.00.19
- - Diğerleri
5705.00
Diğer halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (hazır eşya halinde olsun olmasın):
5705.00.30.00.00
- Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden
5705.00.80.00.00
- Diğer dokumaya elverişli maddelerden

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr