SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 58 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve Mamul Eşya 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 58 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve  Mamul Eşya

58.01
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06 pozisyonlarındaki mensucat hariç):
5801.10.00.00.00
- Yünden veya ince hayvan kıllarından olanlar
- Pamuktan:
5801.21
- - Kesilmemiş atkı iplikli kadife ve pelüş:
5801.21.00.10.00
- - - Fasonesiz
5801.21.00.20.00
- - - Fasoneli
5801.22.00.00.00
- - Kesilmiş atkı iplikli ((fitilli) kadife ve pelüş
5801.23.00.00.00
- - Atkı iplikli diğer kadife ve pelüş
5801.26.00.00.00
- - Tırtıl mensucat
5801.27.00.00.00
- - Çözgü iplikli kadife ve pelüş
- Sentetik ve suni liflerden:
5801.31.00.00.00
- - Kesilmemiş atkı iplikli kadife ve pelüş
5801.32.00.00.00
- - Kesilmiş atkı iplikli (fitilli) kadife ve pelüş
5801.33.00.00.00
- - Atkı iplikli diğer kadife ve pelüş
5801.36.00.00.00
- - Tırtıl mensucat
5801.37.00.00.00
- - Çözgü iplikli kadife ve pelüş
5801.90
- Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
5801.90.10.00.00
- - Ketenden
- - Diğerleri
5801.90.90.00.11
- - - İpekten, buretten ve diğer ipek döküntülerinden olanlar
5801.90.90.00.12
- - - Ramiden olanlar
5801.90.90.00.19
- - - Diğerleri
58.02
Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03 pozisyonunda yer alan eşya hariç):
5802.10.00.00.00
- Pamuktan havlu cinsi bukleli mensucat
5802.20.00.00.00
- Dokumaya elverişli diğer maddelerden havlu cinsi bukleli mensucat
5802.30.00.00.00
- Tufte edilmiş mensucat
5803.00
Gaz mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar hariç):
5803.00.10.00.00
- Pamuktan
5803.00.30.00.00
- İpekten ve ipek döküntüsünden
- Diğerleri
5803.00.90.10.00
- - Sentetik ve suni liflerden
5803.00.90.20.00
- - Keten veya ramiden
5803.00.90.30.00
- - Jütten
5803.00.90.40.00
- - Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden
5803.00.90.50.00
- - Kağıt ipliğinden
5803.00.90.90.00
- - Diğerleri
58.04
Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş, örme veya kroşe mensucat hariç); parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06 Pozisyonlarındaki mensucat hariç):
5804.10
- Tüller ve diğer ağ mensucat:
5804.10.10.00.00
- - Düz olanlar
- - Diğerleri:
5804.10.90.10.00
- - - Tabii ipekten (saf veya karışık), suni liflerden veya pamuktan fasoneli bobino tüller
5804.10.90.90.00
- - - Diğer fasoneli tüller ve ağ mensucat
- Makina işi dantela:
5804.21
- - Suni ve sentetik liflerden:
5804.21.00.10.00
- - - Suni liflerden olanlar
5804.21.00.90.00
- - - Diğerleri
5804.29
- - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
5804.29.00.10.00
- - - Tabii ipekten (saf veya karışık) olanlar
- - - Diğerleri
5804.29.00.90.11
- - - - Pamuktan olanlar
5804.29.00.90.19
- - - - Diğer maddelerden olanlar
5804.30
- El işi dantela:
- - Tabii ipekten (saf veya karışık) veya suni liflerden olanlar
5804.30.00.10.11
- - - Tabii ipekten (saf veya karışık) olanlar
5804.30.00.10.12
- - - Suni liflerden olanlar
- - Diğerleri
5804.30.00.90.11
- - - Pamuktan olanlar
5804.30.00.90.19
- - - Diğer maddelerden olanlar
5805.00.00.00.00
El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ve benzerleri) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta, kanaviçe gibi) (hazır eşya halinde olsun olmasın)
58.06
Kordelalar (58.07 pozisyonunda yer alanlar hariç); paralel hale getirilip yapıştırılmış ipIik veya liflerden atkı ipliksiz kordelaIar (boldükler) :
5806.10
- Kadife, pelüş (havlu cinsi bukleli mensucat dahil) ve tırtıl mensucattan olanlar
5806.10.00.00.11
- - Sentetik ve suni liflerden veya pamuktan olanlar
5806.10.00.00.12
- - İpekten, buretten veya diğer ipek döküntülerinden olanlar
5806.10.00.00.19
- - Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar
5806.20
- Diğer kordelalar (ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla elastomerik iplik veya kauçuk iplik içerenler):
5806.20.00.10.00
- - Elastiki olanlar
5806.20.00.90.00
- - Diğerleri
- Diğer kordelalar:
5806.31.00.00.00
- - Pamuktan
5806.32
- - Sentetik ve suni liflerden:
- - - Kenarlı olanlar:
5806.32.10.00.11
- - - - Dar dokuma saten kordela
5806.32.10.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
5806.32.90.00.11
- - - - Cırt bant
5806.32.90.00.19
- - - - Diğerleri
5806.39
- - Dokumaya elverişli diğer maddelerden
5806.39.00.00.11
- - - 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden olanlar (58.07 pozisyonundaki eşya hariç)
5806.39.00.00.19
- - - Diğerleri
5806.40
- Paralel hale getirilip yapıştırılmış iplik veya liflerden atkı ipliksiz kordelalar (boldükler)
5806.40.00.00.11
- - 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden olanlar (58.07 pozisyonundaki eşya hariç)
5806.40.00.00.19
- - Diğerleri
58.07
Dokumaya elverişli maddelerden işlenmemiş etiketler, armalar ve benzeri eşya(parça halinde, şerit halinde veya şekline ya da ölçüsüne göre kesilmiş, işlemeleri olmayan) :
5807.10
- Dokunmuş:
5807.10.10.00.00
- - Üzerlerine yazı ve motif dokunmuş olanlar
5807.10.90.00.00
- - Diğerleri
5807.90
- Diğerleri:
- - Keçeden veya dokunmamış mensucattan olanlar:
5807.90.10.10.00
- - - Keçeden
5807.90.10.20.00
- - - Dokunmamış mensucattan
5807.90.90.00.00
- - Diğerleri
58.08
Parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri süs eşyası (örme veya kroşe olanlar hariç); saçaklar, ponponlar ve benzeri eşya:
5808.10
- Parça halinde kordonlar:
5808.10.00.10.00
- - Elastiki olanlar
5808.10.00.90.00
- - Diğerleri
5808.90
- Diğerleri:
5808.90.00.10.00
- - Elastiki olanlar
5808.90.00.90.00
- - Diğerleri
5809.00.00.00.00
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, giyim eşyasında,döşemecilikte veya benzeri işlerde kullanılan, metal ipliklerden dokunmuş mensucat ve 56.05 pozisyonundaki metalize ipliklerden dokunmuş mensucat
58.10
Parça, şerit veya motif halinde işlemeler:
5810.10
- Görülebilir zemini olmayan işlemeler:
5810.10.10.00.00
- - Kıymeti kg.da (net ağırlık) 35 Euro'yu geçenler
5810.10.90.00.00
- - Diğerleri
- Diğer işlemeler:
5810.91
- - Pamuktan:
5810.91.10.00.00
- - - Kıymeti kg.da (net ağırlık) 17,50 Euro'yu geçenler
5810.91.90.00.00
- - - Diğerleri
5810.92
- - Suni ve sentetik liflerden:
5810.92.10.00.00
- - - Kıymeti kg.da (net ağırlık) 17,50 Euro'yu geçenler
5810.92.90.00.00
- - - Diğerleri
5810.99
- - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
5810.99.10.00.00
- - - Kıymeti kg.da (net ağırlık) 17,50 Euro'yu geçenler
5810.99.90.00.00
- - - Diğerleri
5811.00
Aralarına dolgu maddesi konulan bir veya daha fazla dokumaya elverişli madde tabakalarının dikilmesi veya başka şekilde birleştirilmesinden meydana gelen parça halindeki kapitoneli mensucat (58.10 pozisyonundaki işlemeler hariç):
- Örme
5811.00.00.01.00
- - Pamuktan olanlar
- - Diğerleri:
5811.00.00.05.00
- - - Yünden veya ince hayvan kıllarından mensucattan olanlar ve elastiki veya kauçuklu olmayanlar
- - - Selüloz türevleri veya diğer suni plastik maddeler emdirilmiş, sıvanmış veya bu maddelerle lamine edilmiş olanlar:
5811.00.00.07.00
- - - - Deri yerine kullanılanlar
5811.00.00.09.00
- - - - Diğerleri
5811.00.00.19.00
- - - Diğerleri
- Diğerleri :
- - Pamuktan olanlar:
5811.00.00.21.00
- - - Ağartılmış veya beyazlatılmış olanlar
5811.00.00.29.00
- - - Diğerleri
5811.00.00.30.00
- - Sentetik filamentlerden olanlar
5811.00.00.40.00
- - Suni filamentlerden olanlar
- - Diğerleri:
5811.00.00.91.00
- - - Yünden veya ince hayvan kıllarından olanlar
- - - Selüloz türevleri veya diğer suni plastik maddeler emdirilmiş, sıvanmış veya bu maddelerle lamine edilmiş olanlar:
5811.00.00.92.00
- - - - Deri yerine kullanılanlar
5811.00.00.93.00
- - - - Diğerleri
5811.00.00.95.00
- - - Vatka veya keçeden olanlar
5811.00.00.96.00
- - - Dokunmamış, örülmemiş olanlar
5811.00.00.99.00
- - - Diğerleri

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr