SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 59 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve Mamul Eşya 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 59 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve  Mamul Eşya
59.01
Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat; mühendis muşambası veya şeffaf bezler; hazır tualler; şapkacılıkta kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat:
5901.10.00.00.00
- Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat
5901.90
- Diğerleri:
5901.90.00.10.00
- - Mühendis muşambası veya şeffaf bezler ve hazır tualler
5901.90.00.90.00
- - Diğerleri
59.02
Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterlerden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat (kord bezi):
5902.10
- Naylon veya diğer poliamidlerden:
5902.10.10.00.00
- - Kauçuk emdirilmiş
- - Diğerleri:
5902.10.90.10.00
- - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan dokumaya elverişli sentetik devamlı liflerden mensucat (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış)
5902.10.90.90.00
- - - Diğerleri
5902.20
- Poliesterlerden:
5902.20.10.00.00
- - Kauçuk emdirilmiş
- - Diğerleri:
5902.20.90.10.00
- - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan dokumaya elverişli sentetik devamlı liflerden mensucat (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış)
5902.20.90.90.00
- - - Diğerleri
5902.90
- Diğerleri:
5902.90.10.00.00
- - Kauçuk emdirilmiş
- - Diğerleri:
5902.90.90.10.00
- - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan dokumaya elverişli suni devamlı liflerden (viskoz ipeğinden) mensucat (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış)
5902.90.90.90.00
- - - Diğerleri
59.03
Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (59.02 pozisyonundakiler hariç):
5903.10
- Poli(vinil klorür) ile:
- - Emdirilmiş:
5903.10.10.10.00
- - - Deri taklidi
5903.10.10.90.00
- - - Diğerleri
- - Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:
5903.10.90.10.00
- - - Deri taklidi
5903.10.90.90.00
- - - Diğerleri
5903.20
- Poliüretanla:
- - Emdirilmiş:
5903.20.10.10.00
- - - Deri taklidi
5903.20.10.90.00
- - - Diğerleri
- - Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:
5903.20.90.10.00
- - - Deri taklidi
5903.20.90.90.00
- - - Diğerleri
5903.90
- Diğerleri:
- - Emdirilmiş:
5903.90.10.10.00
- - - Deri taklidi
5903.90.10.90.00
- - - Diğerleri
- - Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:
- - - Selüloz türevleri veya diğer plastik maddelerle ve ön yüzünü teşkil eden dokumaya elverişli maddelerle:
5903.90.91.10.00
- - - - Deri taklidi
5903.90.91.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
5903.90.99.10.00
- - - - Deri taklidi
5903.90.99.90.00
- - - - Diğerleri
59.04
Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın) ; bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın):
5904.10.00.00.00
- Linoleum
5904.90.00.00.00
- Diğerleri
5905.00
Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları:
5905.00.10.00.00
- Herhangi bir maddeden mesnet üzerine sabitleştirilmiş, paralel ipliklerden oluşanlar
- Diğerleri:
5905.00.30.00.00
- - Ketenden
5905.00.50.00.00
- - Jütten
- - Suni veya sentetik liflerden
5905.00.70.00.11
- - - Sentetik liflerden dokunmuş olanlar (devamsız veya döküntü)
5905.00.70.00.12
- - - Suni devamlı liflerden dokunmuş olanlar
5905.00.70.00.13
- - - Suni devamsız liflerden dokunmuş olanlar
5905.00.70.00.14
- - - Dokunmamış olanlar
5905.00.70.00.15
- - - Keçeden olanlar
5905.00.70.00.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - İpek, şap, buret mensucattan
5905.00.90.10.11
- - - - İpekten olanlar
5905.00.90.10.12
- - - - Şap ve buretten olanlar
5905.00.90.20.00
- - - Rami mensucattan olanlar
- - - Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden ve kağıt ipliğinden yapılan mensucattan:
5905.00.90.31.00
- - - - Kağıt ipliğinden mensucattan olanlar
5905.00.90.39.00
- - - - Diğerleri
5905.00.90.40.00
- - - Keçeden olanlar
5905.00.90.50.00
- - - Dokunmamış mensucattan olanlar; kauçuklu mensucattan (örme olanlar hariç) olanlar
59.06
Kauçuklu mensucat (59.02 pozisyonundakiler hariç):
5906.10.00.00.00
- Eni 20 cm. yi geçmeyen yapışkan bant
- Diğerleri:
5906.91.00.00.00
- - Örme veya kroşe
5906.99
- - Diğerleri:
5906.99.10.00.00
- - - Bu fasılın 5 (c) notunda belirtilen mensucat
5906.99.90.00.00
- - - Diğerleri
5907.00.00.00.00
Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler "tualler"
5908.00
Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (lamba, ocak, çakmak, mum ve benzerleri için); beyaz alevli lambalar için gömIekler ve bunların imaline yarayan boru şeklinde örme mensucat (emdirilmiş olsun olmasın) :
5908.00.00.10.00
- Beyaz alevli lambalar için gömlekler
5908.00.00.90.00
- Diğerleri
5909.00
Dokumaya elverişli maddelerden tulumba hortumları ve benzeri hortumlar (diğer maddelerden teçhizat veya aksesuarı olsun olmasın):
- Sentetik liflerden
5909.00.10.00.11
- - Yangın hortumları
5909.00.10.00.19
- - Diğerleri
- Diğer dokumaya elverişli maddelerden:
- - Yün ve kıldan hortumlar
5909.00.90.10.11
- - - Yangın hortumları
5909.00.90.10.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
5909.00.90.90.11
- - - Yangın hortumları
5909.00.90.90.12
- - - Pamuktan hortumlar
5909.00.90.90.13
- - - Ketenden hortumlar
5909.00.90.90.19
- - - Diğerleri
5910.00.00.00.00
Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları (plastik emdirilmiş, sıvanmış veya plastikle lamine edilmiş veya metalle veya diğer maddelerle takviye edilmiş olsun olmasın)
59.11
Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde kullanılmaya mahsus bu fasılın 8 nolu notunda belirtilen ürünler ve eşya:
5911.10.00.00.00
- Kard garnitürlerinin imalinde kullanılan türden kauçuk, deri ve diğer maddelerle kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş mensucat, keçe ve keçeli mensucat ve diğer teknik amaçlarla kullanılmaya mahsus benzeri mensucat [üstüvanelerin (dokuma arışı) kaplanmasına mahsus kauçuk emdirilmiş kadife kordelalar dahil]
5911.20
- Eleklik mensucat ve gaz mensucat (hazır halde olsun olmasın)
5911.20.00.00.11
- - İpekten
5911.20.00.00.12
- - Şap liflerinden
5911.20.00.00.13
- - Suni, sentetik liflerden
5911.20.00.00.19
- - Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar
- Kağıt imaline mahsus makinalarda veya benzeri makinalarda (hamur veya amyant -çimento makinaları gibi) kullanılmaya mahsus nihayetsiz veya bağlayıcı tertibata uygun dokumaya elverişli mensucat ve keçeler:
5911.31
- - Metrekare ağırlığı 650 gr. dan az:
- - - İpekten, sentetik veya suni liflerden:
5911.31.11.00.00
- - - - Kağıt makinalarında kullanılan türden sentetik liflerden dokunmuş mensucat (keçeli olsun olmasın)
- - - - Diğerleri
5911.31.19.00.11
- - - - - İpekten olanlar
5911.31.19.00.12
- - - - - Sentetik veya suni liflerden olanlar
5911.31.90.00.00
- - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden
5911.32
- - Metrekare ağırlığı 650 gr. veya daha fazla:
- - - İpekten, suni veya sentetik liflerden
5911.32.11.00.00
- - - - Kağıt makinalarında kullanılan türden, üzerine dolgu tabakası iğnelenmiş, sentetik liflerden dokunmuş mensucat (örneğin, baskı keçeleri)
5911.32.19.00.00
- - - - Diğerleri
5911.32.90.00.00
- - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden
5911.40.00.00.00
- Yağ presinde veya benzeri işlerde kullanılan filtre veya tasir torbaları (insan saçından olanlar dahil)
5911.90
- Diğerleri:
- - Keçeden
5911.90.10.00.11
- - - Polisaj keçesi
5911.90.10.00.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
5911.90.91.00.00
- - - Yarı iletken waferların üretiminde kullanılan türde kendinden yapışkanlı dairesel cilalama pedleri
- - - Diğerleri:
5911.90.99.00.11
- - - - Basma makinalarına mahsus blanketler
5911.90.99.00.12
- - - - Filtre torbaları
5911.90.99.00.19
- - - - Diğerleri

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr