GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE

G.T.İ.P Bölüm 11 Fasıl 60 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve Mamul Eşya

60.01
Örme veya kroşe tüylü mensucat ("uzun tüylü" mensucat ve havlu mensucat dahil) :
6001.10
- "Uzun tüylü " mensucat
6001.10.00.00.11
- - Sentetik liflerden olanlar
6001.10.00.00.12
- - Yünden veya ince hayvan kıllarından, pamuktan veya suni liflerden olanlar
6001.10.00.00.19
- - Diğerleri
- Bukleli mensucat:
6001.21.00.00.00
- - Pamuktan
6001.22.00.00.00
- - Sentetik veya suni liflerden
6001.29
- - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6001.29.00.00.11
- - - Yün veya ince hayvan kıllarından
- - - Diğerleri
6001.29.00.00.91
- - - - İpek ve ipek döküntülerinden
6001.29.00.00.99
- - - - Diğerleri
- Diğerleri:
6001.91.00.00.00
- - Pamuktan
6001.92.00.00.00
- - Sentetik ve suni liflerden
6001.99
- - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6001.99.00.00.11
- - - Yün veya ince hayvan kıllarından
- - - Diğerleri
6001.99.00.00.91
- - - -İpek ve ipek döküntülerinden
6001.99.00.00.99
- - - -Diğerleri
60.02
Eni 30cm.yi geçmeyen, ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik veya kauçuk iplik içeren örme veya kroşe mensucat (60.01 pozisyonundakiler hariç):
6002.40
- Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik içeren fakat kauçuk iplik içermeyenler
6002.40.00.00.11
- - Sentetik liflerden olanlar
6002.40.00.00.12
- - Yünden, pamuktan, suni liflerden olanlar
6002.40.00.00.13
- - Diğerleri
6002.90.00.00.00
- Diğerleri
60.03
Eni 30cm.yi geçmeyen örme veya kroşe mensucat (60.01 ve 60.02 Pozisyonundakiler hariç)
6003.10.00.00.00
- Yünden veya ince hayvan kıllarından
6003.20.00.00.00
- Pamuktan
6003.30
- Sentetik liflerden:
6003.30.10.00.00
- - Raschel danteli
6003.30.90.00.00
- - Diğerleri
6003.40.00.00.00
- Suni liflerden
- Diğerleri
6003.90.00.00.11
- - İpek ve ipek döküntülerinden
6003.90.00.00.19
- - Diğerleri
60.04
Eni 30 cm.yi geçen, ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik veya kauçuk iplik içeren örme veya kroşe mensucat (60.01 Pozisyonundakiler hariç)
- Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik içeren fakat kauçuk iplik içermeyenler
6004.10.00.00.11
- - Sentetik liflerden olanlar
6004.10.00.00.12
- - Yünden, pamuktan, suni liflerden olanlar
6004.10.00.00.19
- - Diğerleri
6004.90.00.00.00
- Diğerleri
60.05
Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç):
- Pamuktan:
6005.21.00.00.00
- - Ağartılmamış veya ağartılmış
6005.22.00.00.00
- - Boyanmış
6005.23.00.00.00
- - Farklı renkteki ipliklerden
6005.24.00.00.00
- - Baskılı
- Sentetik liflerden:
6005.35.00.00.00
- - Bu Faslın 1 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen kumaşlar
6005.36.00.00.00
- - Diğerleri, ağartılmamış veya ağartılmış
6005.37.00.00.00
- - Diğerleri, boyanmış
6005.38.00.00.00
- - Diğerleri, farklı renkteki ipliklerden
6005.39.00.00.00
- - Diğerleri, baskılı
- Suni liflerden:
6005.41.00.00.00
- - Ağartılmamış veya ağartılmış
6005.42.00.00.00
- - Boyanmış
6005.43.00.00.00
- - Farklı renkteki ipliklerden
6005.44.00.00.00
- - Baskılı
6005.90
- Diğerleri
6005.90.10.00.00
- - Yünden veya ince hayvan kıllarından
6005.90.90.00.00
- - Diğerleri
60.06
Diğer örme veya kroşe mensucat:
6006.10.00.00.00
- Yünden veya ince hayvan kıllarından
- Pamuktan:
6006.21.00.00.00
- - Ağartılmamış veya ağartılmış
6006.22.00.00.00
- - Boyanmış
6006.23.00.00.00
- - Farklı renkteki ipliklerden
6006.24.00.00.00
- - Baskılı
- Sentetik liflerden:
6006.31.00.00.00
- - Ağartılmamış veya ağartılmış
6006.32.00.00.00
- - Boyanmış
6006.33.00.00.00
- - Farklı renkteki ipliklerden
6006.34.00.00.00
- - Baskılı
- Suni liflerden:
6006.41.00.00.00
- - Ağartılmamış veya ağartılmış
6006.42.00.00.00
- - Boyanmış
6006.43.00.00.00
- - Farklı renkteki ipliklerden
6006.44.00.00.00
- - Baskılı
6006.90.00.00.00
- Diğerleri

 

Kaynaklar