SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 12 Fasıl 64 Ayakkabılar,Getrler,Tozluklarve Benzeri Eşya;Aksam 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 12 Fasıl 64 Ayakkabılar,Getrler,Tozluklarve Benzeri Eşya;Aksam

 

 

64.01
Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan su geçirmez ayakkabılar (ayakkabının yüzü, tabana dikmek, perçinlemek, çivilemek, vidalamak ve benzeri işlemlerle tutturulmamış veya birleştirilmemiş):
6401.10.00.00.00
- Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar
- Diğer ayakkabılar:
6401.92
- - Bileği örtüp dizi örtmeyenler:
6401.92.10.00.00
- - - Yüzü kauçuktan olanlar
6401.92.90.00.00
- - - Yüzü plastik maddeden olanlar
6401.99.00.00.00
- - Diğerleri
64.02
Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar:
- Spor ayakkabıları:
6402.12
- - Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar sörfü için ayakkabılar
6402.12.10.00.00
- - - Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları
6402.12.90.00.00
- - - Kar sörfü için ayakkabılar
6402.19.00.00.00
- - Diğerleri
6402.20.00.00.00
- Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince şeritlerin tabandaki deliklerden geçirilmek suretiyle ayakkabı yüzünün tabana tutturulduğu diğer ayakkabılar
- Diğer ayakkabılar:
6402.91
- - Bileği örtenler
6402.91.10.00.00
- - - Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar
6402.91.90.00.00
- - - Diğerleri
6402.99
- - Diğerleri:
6402.99.05.00.00
- - - Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar
- - - Diğerleri:
6402.99.10.00.00
- - - - Yüzü kauçuktan olanlar
- - - - Yüzü plastik maddeden olanlar:
- - - - - Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası kesilip çıkarılmış olanlar:
6402.99.31.00.00
- - - - - - Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar
6402.99.39.00.00
- - - - - - Diğerleri
6402.99.50.00.00
- - - - - Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
- - - - - Diğerleri:
6402.99.91.00.00
- - - - - - İç tabanının uzunluğu 24 cm. den az olanlar
- - - - - - İç tabanının uzunluğu 24 cm. veya daha fazla olanlar:
6402.99.93.00.00
- - - - - - - Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar
- - - - - - - Diğerleri:
6402.99.96.00.00
- - - - - - - - Erkekler için
6402.99.98.00.00
- - - - - - - - Kadınlar için
64.03
Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar:
- Spor ayakkabıları:
6403.12.00.00.00
- - Kayak ayakkabıları , kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar sörfü için ayakkabılar
6403.19.00.00.00
- - Diğerleri
6403.20.00.00.00
- Dış tabanı tabii köseleden ve yüzü ayağın üstünden geçip baş parmağa dolanan deri bir şeritten olan ayakkabılar
6403.40
- Diğer ayakkabılar (metalden koruyucu burnu olanlar)
6403.40.00.00.11
- - Dış tabanı tabi köseleden ayakkabılar
6403.40.00.00.12
- - Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabılar
6403.40.00.00.13
- - Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabılar
- Diğer ayakkabılar (dış tabanı tabii köseleden olanlar):
6403.51
- - Bileği örtenler:
6403.51.05.00.00
- - - İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar
- - - Diğerleri:
- - - - Bileği örten fakat baldırı örtmeyenler, iç taban uzunluğu:
6403.51.11.00.00
- - - - - 24 cm. den az olanlar
- - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:
6403.51.15.00.00
- - - - - - Erkekler için
6403.51.19.00.00
- - - - - - Kadınlar için
- - - - Diğerleri, iç taban uzunluğu:
6403.51.91.00.00
- - - - - 24 cm. den az olanlar
- - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:
6403.51.95.00.00
- - - - - - Erkekler için
6403.51.99.00.00
- - - - - - Kadınlar için
6403.59
- - Diğerleri:
6403.59.05.00.00
- - - İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar
- - - Diğerleri:
- - - - Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası kesilip çıkarılmış olanlar:
6403.59.11.00.00
- - - - - Tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar
- - - - - Diğerleri, iç taban uzunluğu:
6403.59.31.00.00
- - - - - - 24 cm. den az olanlar
- - - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:
6403.59.35.00.00
- - - - - - - Erkekler için
6403.59.39.00.00
- - - - - - - Kadınlar için
- - - - Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
6403.59.50.00.11
- - - - - Erkekler için
6403.59.50.00.12
- - - - - Kadınlar için
6403.59.50.00.13
- - - - - Çocuklar ve bebekler için
- - - - Diğerleri, iç taban uzunluğu:
6403.59.91.00.00
- - - - - 24 cm. den az olanlar
- - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:
6403.59.95.00.00
- - - - - - Erkekler için
6403.59.99.00.00
- - - - - - Kadınlar için
6403.91
- - Bileği örtenler:
- Diğer ayakkabılar:
6403.91.05.00.00
- - - İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar
- - - Diğerleri:
- - - - Bileği örten fakat baldırı örtmeyenler, iç taban uzunluğu:
6403.91.11.00.00
- - - - - 24 cm. den az olanlar
- - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:
6403.91.13.00.00
- - - - - - Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar
- - - - - - Diğerleri:
6403.91.16.00.00
- - - - - - - Erkekler için
6403.91.18.00.00
- - - - - - - Kadınlar için
- - - - Diğerleri, iç taban uzunluğu:
6403.91.91.00.00
- - - - - 24 cm. den az olanlar
- - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:
6403.91.93.00.00
- - - - - - Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar
- - - - - - Diğerleri:
6403.91.96.00.00
- - - - - - - Erkekler için
6403.91.98.00.00
- - - - - - - Kadınlar için
6403.99
- - Diğerleri:
6403.99.05.00.00
- - - İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar
- - - Diğerleri:
- - - - Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası kesilip çıkarılmış olanlar:
6403.99.11.00.00
- - - - - Dış tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar
- - - - - Diğerleri, iç taban uzunluğu:
6403.99.31.00.00
- - - - - - 24 cm. den az olanlar
- - - - - - Diğerleri:
6403.99.33.00.00
- - - - - - - Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar
- - - - - - - Diğerleri:
6403.99.36.00.00
- - - - - - - - Erkekler için
6403.99.38.00.00
- - - - - - - - Kadınlar için
6403.99.50.00.00
- - - - Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
- - - - Diğerleri, iç taban uzunluğu:
6403.99.91.00.00
- - - - - 24 cm. den az olanlar
- - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:
6403.99.93.00.00
- - - - - - Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar
- - - - - - Diğerleri:
6403.99.96.00.00
- - - - - - - Erkekler için
6403.99.98.00.00
- - - - - - - Kadınlar için
64.04
Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar:
- Dış tabanı kauçuktan veya plastik maddeden olan ayakkabılar:
6404.11.00.00.00
- - Spor ayakkabıları, tenis ayakkabıları, basketbol ayakkabıları, jimnastik ayakkabıları, antrenman ayakkabıları ve benzerleri
6404.19
- - Diğerleri:
- - - Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
6404.19.10.00.11
- - - - Erkekler için
6404.19.10.00.12
- - - - Kadınlar için
6404.19.10.00.13
- - - - Çocuklar ve bebekler için
- - - Diğerleri
6404.19.90.00.11
- - - - Erkekler için
6404.19.90.00.12
- - - - Kadınlar için
6404.19.90.00.13
- - - - Çocuklar ve bebekler için
6404.20
- Dış tabanı tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ayakkabılar:
6404.20.10.00.00
- - Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
6404.20.90.00.00
- - Diğerleri
64.05
Diğer ayakkabılar:
6405.10.00.00.00
- Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar
6405.20
- Yüzü dokumaya elverişli maddelerden:
6405.20.10.00.00
- - Dış tabanı ahşap veya mantardan
- - Dış tabanı diğer maddelerden:
- - - Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
6405.20.91.00.11
- - - - Erkekler için
6405.20.91.00.12
- - - - Kadınlar için
6405.20.91.00.13
- - - - Çocuklar ve bebekler için
- - - Diğerleri
6405.20.99.00.11
- - - - Erkekler için
6405.20.99.00.12
- - - - Kadınlar için
6405.20.99.00.13
- - - - Çocuklar ve bebekler için
6405.90
- Diğerleri:
- - Dış tabanı kauçuk, plastik madde, tabii veya terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar
6405.90.10.00.11
- - - Erkekler için
6405.90.10.00.12
- - - Kadınlar için
6405.90.10.00.13
- - - Çocuklar ve bebekler için
- - Dış tabanı diğer maddelerden olanlar
6405.90.90.00.11
- - - Erkekler için
6405.90.90.00.12
- - - Kadınlar için
6405.90.90.00.13
- - - Çocuklar ve bebekler için
64.06
Ayakkabı aksamı (dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların aksamı:
6406.10
- Ayakkabı yüzleri ve bunların aksamı (takviye parçaları hariç):
6406.10.10.00.00
- - Deriden
- - Diğer maddelerden:
6406.10.90.10.00
- - - Çelikten olanlar
6406.10.90.90.00
- - - Diğerleri
6406.20
- Dış tabanlar ve topuklar (kauçuktan veya plastik maddelerden):
- - Kauçuktan
6406.20.10.00.11
- - - Dış taban
6406.20.10.00.12
- - - Topuklar
- - Plastik maddelerden
6406.20.90.00.11
- - - Dış taban
6406.20.90.00.12
- - - Topuklar
- Diğerleri:
6406.90.30.00.00
- - Dış tabanı olmayan fakat iç taban veya diğer iç kısımlara tutturulmuş ayakkabı yüzlerinden meydana gelenler
- - Çıkarılabilen iç tabanlar ve diğer çıkarılabilen aksesuar:
- - - Demir döküm, demir veya çelikten veya aluminyumdan olanlar
6406.90.50.10.11
- - - - Çıkarılabilen iç tabanlar
6406.90.50.10.19
- - - - Diğerleri
- - - Bakırdan olanlar
6406.90.50.30.11
- - - - Çıkarılabilen iç tabanlar
6406.90.50.30.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
6406.90.50.90.11
- - - - Çıkarılabilen iç tabanlar
6406.90.50.90.19
- - - - Diğerleri
6406.90.60.00.00
- - Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden ayakkabı dış tabanları
- - Diğerleri:
6406.90.90.10.00
- - - Demir döküm, demir veya çelikten veya aluminyumdan olanlar
6406.90.90.30.00
- - - Bakırdan olanlar
6406.90.90.90.00
- - - Diğerleri

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.