SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 12 Fasıl 65 Ayakkabılar, Başlıklar,Güneş Şemsiyeleri Ve Aksam 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 12 Fasıl 65 Ayakkabılar, Başlıklar,Güneş Şemsiyeleri Ve Aksam

 

 

6501.00
Keçeden şapka taslakları, diskler ve üstüvaneler (kalıplanarak şekil verilmemiş veya kenar yapılmamış) (boyuna yarılmış olanlar dahil):
- Şapka taslakları :
6501.00.00.10.11
- - Kıl keçesinden veya yün ve kıl keçesinden
6501.00.00.10.19
- - Diğerleri
- Diğerleri :
6501.00.00.90.11
- - Kıl keçesinden veya yün ve kıl keçesinden
6501.00.00.90.19
- - Diğerleri
6502.00
Her nevi maddeden şeritleri birleştirmek suretiyle yapılan veya örülen şapka taslakları (kalıplanarak şekil verilmemiş veya kenarları yapılmamış, astarlanmamış, donatılmamış):
6502.00.00.10.00
- Bitkisel maddelerden olanlar
6502.00.00.90.00
- Diğerleri
6504.00.00.00.00
Her nevi maddeden şeritlerin birleştirilmesi veya örülmesi suretiyle yapılmış şapkalar ve diğer başlıklar (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın)
65.05
Dantel, keçe veya diğer dokumaya elverişli maddelerden yapılmış veya örülmüş veya kroşe şapkalar ve diğer başlıklar, parça halinde (fakat şerit halinde olanlar hariç) (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın); her türlü maddeden saç fileleri (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın):
6505.00.10.00.00
- 65.01 Pozisyonunda yer alan şapka taslakları ve disklerinden yapılmış kıl keçesinden veya yün ve kılın keçesinden olanlar
- Diğerleri:
6505.00.30.00.00
- - Siperlikli kasket, kep ve benzerleri
- - Diğerleri:
- - - Bereler, boneler, takkeler, fesler ve benzerleri:
6505.00.90.10.00
- - - - Örülmüş maddelerden (doldurulmuş veya keçelenmiş)
6505.00.90.20.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Saç Fileleri:
6505.00.90.30.00
- - - - - İnsan saçından olanlar
6505.00.90.40.00
- - - - - Diğerleri
6505.00.90.90.00
- - - - Diğerleri
65.06
Diğer başlıklar (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın):
6506.10
- Koruyucu başlıklar:
- - Plastikten:
6506.10.10.10.00
- - - Madenci başlıkları
6506.10.10.90.00
- - - Diğerleri
- - Diğer maddelerden:
6506.10.80.10.00
- - - Metalden madenci başlıkları
6506.10.80.90.00
- - - Diğerleri
- Diğerleri:
6506.91.00.00.00
- - Kauçuktan veya plastikten
6506.99
- - Diğer maddelerden olanlar
6506.99.10.00.00
- - - 65.01 Pozisyonunda yer alan şapka taslakları ve disklerinden yapılmış kıl keçesinden veya yün ve kılın keçesinden olanlar
6506.99.90.00.00
- - - Diğerleri
6507.00
Başlıklara mahsus iç şeritler, astarlar, kılıflar, siperlikler ve çenealtı kayışları
6507.00.00.00.11
- İç şeritler
6507.00.00.00.19
- Diğerleri

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.