Sanayi Sektörünün Özel İlan Sitesi

G.T.İ.P Bölüm 12 Fasıl 66 Ayakkabılar, Başlıklar,Güneş Şemsiyeleri Ve Aksam

 

66.01
Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (bastonlu şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler dahil):
6601.10.00.00.00
- Bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler
- Diğerleri:
6601.91.00.00.00
- - İçiçe girebilen milleri olanlar
6601.99
- - Diğerleri:
6601.99.20.00.00
- - - Kılıfları dokunmuş mensucattan olanlar
6601.99.90.00.00
- - - Diğerleri
6602.00.00.00.00
Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri
66.03
66.01 ve 66.02 Pozisyonlarına dahil eşyanın aksam, süs ve teferruatı:
6603.20.00.00.00
- Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri (mil üzerine monte edilenler dahil)
6603.90
- Diğerleri :
6603.90.10.00.00
- - Saplar ve uçlar
- - Diğerleri:
6603.90.90.10.00
- - - 66.01 Pozisyonuna giren eşyanın aksamı
6603.90.90.90.00
- - - Diğerleri

 

Kaynaklar