SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 12 Fasıl 66 Ayakkabılar, Başlıklar,Güneş Şemsiyeleri Ve Aksam 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 12 Fasıl 66 Ayakkabılar, Başlıklar,Güneş Şemsiyeleri Ve Aksam

 

66.01
Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (bastonlu şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler dahil):
6601.10.00.00.00
- Bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler
- Diğerleri:
6601.91.00.00.00
- - İçiçe girebilen milleri olanlar
6601.99
- - Diğerleri:
6601.99.20.00.00
- - - Kılıfları dokunmuş mensucattan olanlar
6601.99.90.00.00
- - - Diğerleri
6602.00.00.00.00
Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri
66.03
66.01 ve 66.02 Pozisyonlarına dahil eşyanın aksam, süs ve teferruatı:
6603.20.00.00.00
- Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri (mil üzerine monte edilenler dahil)
6603.90
- Diğerleri :
6603.90.10.00.00
- - Saplar ve uçlar
- - Diğerleri:
6603.90.90.10.00
- - - 66.01 Pozisyonuna giren eşyanın aksamı
6603.90.90.90.00
- - - Diğerleri

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.