GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE

G.T.İ.P Bölüm 13 Fasıl 68 Taş, Alçı, Çimento Mika Veya Benzeri Maddelerden Eşya

6801.00.00.00.00
Tabii taşlardan kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları ile döşeme taşları (kayagan taşından olanlar hariç)
68.02
Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı hariç) ve mamulleri (68.01 pozisyonunda yer alanlar hariç); tabii taşlardan (kayagan taşı dahil) mozaik için küp şeklinde taşlar ve benzerleri (takviye edilmiş olsun olmasın); tabii taşlardan (kayagan taşı dahil) suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve tozlar:
6802.10
- Karolar, küpler ve benzeri eşya (dikdörtgen ve kare şeklinde olsun olmasın) (en geniş yüzü, bir kenarı 7 cm. den az olan kare içine girebilecek olanlar); suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve tozlar:
6802.10.00.10.00
- - Kayagan taşından mozaik için küpler ve benzerleri ve suni olarak boyanmış granüller,küçük parçalar ve tozlar
- -Diğerleri
6802.10.00.90.11
- - - Kalkerli taşlardan veya su mermerinden
6802.10.00.90.19
- - - Diğerleri
- Yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar ve bunlardan eşya (basitçe kesilmiş veya yontulmuş, yüzeyleri düz ve yassı olanlar):
6802.21
- - Mermer, traverten ve su mermeri
6802.21.00.00.11
- - - Yontulmuş veya kesilmiş mermer
6802.21.00.00.12
- - - Yontulmuş veya kesilmiş traverten
6802.21.00.00.13
- - - Yontulmuş veya kesilmiş su mermeri
6802.21.00.00.19
- - - Diğerleri
6802.23.00.00.00
- - Granit
6802.29
- - Diğer taşlar
6802.29.00.10.00
- - - Diğer kalkerli taşlar
6802.29.00.90.00
- - - Diğerleri
- Diğerleri:
6802.91
- - Mermer, traverten ve su mermeri :
6802.91.00.00.11
- - - Heykeltraşlık sanatına göre yontulmuş mermerden salon süs eşyaları
6802.91.00.00.19
- - - Diğerleri
6802.92.00.00.00
- - Diğer kalkerli taşlar
6802.93
- - Granit:
6802.93.10.00.00
- - - Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar
6802.93.90.00.00
- - - Diğerleri
6802.99
- - Diğer taşlar:
6802.99.10.00.00
- - - Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar
6802.99.90.00.00
- - - Diğerleri
6803.00
İşlenmiş kayagan taşı ve kayagan taşından veya aglomere kayagan taşından eşya
6803.00.10.00.00
- Çatı ve duvar kaplamalarında kullanılanlar
6803.00.90.00.00
- Diğerleri
68.04
Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri (karkassız) (öğütme, bileme, parlatmaya, rektifiye etme veya kesme işlerine mahsus),el ile bilemeye veya parlatmaya mahsus taşlar ve bunların parçaları (tabii taştan, aglomere edilmiş tabii veya suni aşındırıcılardan veya seramikten)(diğer maddelerden parçalar ile birlikte olsun olmasın):
6804.10
- Öğütme, ezme veya liflere ayırmaya mahsus değirmen taşları ve diğer öğütücü taşlar
6804.10.00.00.11
- - Değirmen taşları
6804.10.00.00.19
- - Diğerleri
- Bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri:
6804.21
- - Aglomere edilmiş sentetik veya tabii elmastan
6804.21.00.00.11
- - - Bileği taşları
6804.21.00.00.12
- - - Matkap uçları
6804.21.00.00.19
- - - Diğerleri
6804.22
- - Aglomere edilmiş diğer aşındırıcılardan veya seramikten:
- - - Suni aşındırıcılardan (bir bağlayıcı ile birlikte):
- - - - Sentetik veya suni reçinelerden:
6804.22.12.00.00
- - - - - Takviye edilmemiş
6804.22.18.00.00
- - - - - Takviye edilmiş
6804.22.30.00.00
- - - - Seramikten veya silikattan
6804.22.50.00.00
- - - - Diğer maddelerden
6804.22.90.00.00
- - - Diğerleri
6804.23
- - Tabii taşlardan
6804.23.00.00.11
- - - Matkap uçları
6804.23.00.00.12
- - - Traş bıçakları için bileme taşları
6804.23.00.00.19
- - - Diğerleri
6804.30
- El ile bilemeye veya parlatmaya mahsus taşlar
6804.30.00.00.11
- - Aglomere edilmiş aşındırıcılardan olanlar
6804.30.00.00.19
- - Diğerleri
68.05
Tabii veya suni aşındırıcı toz veya küçük taneler (mesnedi dokumaya elverişli maddelerden, kağıttan, kartondan veya diğer maddelerden)(kesilerek şekil verilmiş, dikilmiş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) :
6805.10.00.00.00
- Mesnedi sadece dokunmuş mensucattan olanlar
6805.20.00.00.00
- Mesnedi sadece kağıt veya karton olanlar
6805.30.00.00.00
- Mesnedi diğer maddelerden olanlar
68.06
Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler; genleştirilmiş vermikülit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve benzeri genleştirilmiş mineral maddeler; mineral maddelerden ısıyı tecrit edici,sesi tecrit edici veya sesi muhafaza edici eşya ve karışımlar (68.11 veya 68.12 pozisyonlarıyla 69. fasıla girenler hariç):
6806.10
- Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler (bunların birbirleriyle olan karışımları dahil) (kütle, yaprak ve rulo halinde):
6806.10.00.00.11
- - Dökme seramik elyaf
6806.10.00.00.12
- - Seramik elyaf battaniye
6806.10.00.00.19
- - Diğerleri
6806.20
- Genleştirilmiş vermikülit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve benzeri genleştirilmiş mineral maddeler (bunların birbirleriyle olan karışımları dahil):
6806.20.10.00.00
- - Genleştirilmiş kil
- - Diğerleri
6806.20.90.00.12
- - - Genleştirilmiş perlitten blok ürünler
6806.20.90.00.13
- - - Genleştirilmiş perlitten harçlar
6806.20.90.00.18
- - - Diğerleri
6806.90
- Diğerleri
6806.90.00.00.11
- - Soğuk tandiş plakaları
6806.90.00.00.19
- - Diğerleri
68.07
Asfalttan veya benzeri maddelerden eşya (petrol bitümeni veya taşkömürü zifti gibi):
6807.10.00.00.00
- Rulo halinde
6807.90.00.00.00
- Diğerleri
6808.00.00.00.00
Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç kırpıntılarından,ağaç parçacıklarından, testere talaşından veya diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar, bloklar ve benzerleri(çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş)
68.09
Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya:
- Levhalar, plakalar, panolar, karolar ve benzerleri (tezyin edilmemiş):
6809.11.00.00.00
- - Yüzü sadece kağıt veya kartonla kaplanmış veya takviye edilmiş olanlar
6809.19.00.00.00
- - Diğerleri
6809.90.00.00.00
- Diğer eşya
68.10
Çimentodan, betondan veya suni taştan eşya (takviye edilmiş olsun olmasın):
- Karolar, döşemelik taşlar, tuğlalar ve benzeri eşya:
6810.11
- - İnşaat için bloklar ve levhalar :
6810.11.10.00.00
- - - Hafif betondan (esası ezilmiş süngertaşı, granüle cüruf vb.) olanlar
- - - Diğerleri
6810.11.90.00.11
- - - - Suni mermerden olanlar
6810.11.90.00.19
- - - - Diğerleri
6810.19.00.00.00
- - Diğerleri
- Diğer eşya:
6810.91.00.00.00
- - İnşaat mühendisliği ve bina yapımı için prefabrik yapı elemanları
6810.99
- - Diğerleri
6810.99.00.00.11
- - - Betondan bordür taşları
6810.99.00.00.19
- - - Diğerleri
68.11
Amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve benzerlerinden eşya:
6811.40.00.00.00
- Amyant içerenler
- Amyant içermeyenler:
6811.81.00.00.00
- - Oluklu levhalar
6811.82.00.00.00
- - Diğer levhalar, panolar, karolar ve benzeri eşya
6811.89.00.00.00
- - Diğer eşya
68.12
İşlenmiş amyant (lif halinde) ; amyant veya amyant ve magnez yum karbonat esaslı karışımlar; bu karışımlardan veya amyanttan eşya (iplikler,mensucat, giyim eşyası, başlıklar, ayakkabılar, contalar gibi) (takviye edilmiş olsun olmasın) (68.11 veya 68.13 pozisyonları hariç):
6812.80
- Krisidolitten olanlar:
6812.80.10.00.00
- - İşlenmiş lifler; amyant veya magnezyum karbonat ve amyant esaslı karışımlar
- - Diğerleri:
6812.80.90.10.00
- - - İplikler
6812.80.90.20.00
- - - Dokunmuş veya örme mensucat
6812.80.90.90.00
- - - Diğerleri
- Diğerleri:
6812.91.00.00.00
- - Giyim eşyası, giyim eşyası aksesuarı, ayakkabılar ve başlıklar
6812.99
- - Diğerleri:
6812.99.10.00.00
- - - İşlenmiş amyant (lif halinde); amyant veya amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar
6812.99.90.00.00
- - - Diğerleri
68.13
Esası amyant (asbest), mineral maddeler veya selüloz olan, frenlerde ve sürtünmeyi temin edici her türlü cihazda kullanılmak üzere monte edilmemiş maddeler ve bunların garnitürleri (levhalar,rulolar, şeritler, segmanlar,diskler, rondelalar, balatalar gibi) (dokumaya elverişli maddeler veya diğer maddelerle birlikte olsun olmasın):
6813.20
- Amyant içerenler:
- - Fren balataları ve yastıkları:
6813.20.00.21.00
- - - Fren balataları
6813.20.00.29.00
- - - Diğerleri
6813.20.00.90.00
- - Diğerleri
- Amyant içermeyenler:
6813.81
- - Fren balataları ve yastıkları:
6813.81.00.10.00
- - - Fren balataları
6813.81.00.90.00
- - - Diğerleri
6813.89.00.00.00
- - Diğerleri
68.14
İşlenmiş mika ve mikadan eşya (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) (kağıt, karton veya diğer maddelerden bir mesnet üzerinde olsun olmasın):
6814.10.00.00.00
- Aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mikadan levha, yaprak ve şeritler (mesnedi olsun olmasın)
6814.90.00.00.00
- Diğerleri
68.15
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan taştan veya diğer mineral maddelerden eşya ( karbon elyaf ve karbon elyafdan eşya ve turbdan eşya dahil):
- Karbon elyaf; karbon elyaftan eşya (elektrik işlerinde kullanılanlar hariç); Grafit veya diğer karbondan eşya (elektrik işlerinde kullanılanlar hariç):
6815.11.00.00.00
- - Karbon elyaf
6815.12.00.00.00
- - Karbon elyaftan mensucat
6815.13.00.00.00
- - Karbon elyaftan diğer eşya
6815.19.00.00.00
- - Diğerleri
6815.20.00.00.00
- Turbadan eşya
- Diğer eşya:
6815.91
- - Magnezit, periklas formunda magneziya, dolomit (dolim formunda dahil) veya kromit içerenler
6815.91.00.00.11
- - - Pişirilmemiş kromit tuğlası
6815.91.00.00.19
- - - Diğerleri
6815.99.00.00.00
- - Diğerleri

 

 

Kaynaklar