GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE

G.T.İ.P Bölüm 13 Fasıl 70 Taş, Alçı, Çimento Mika Veya Benzeri Maddelerden Eşya

7001.00
Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları, katot ışınlı tüpler veya 85.49 pozisyonundaki diğer aktive edilmiş cam hariç; külçe cam:
7001.00.10.00.00
- Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları
- Külçe cam:
7001.00.91.00.00
- - Optik camdan olanlar
- - Diğerleri:
7001.00.99.10.00
- - - Rubinli cam
7001.00.99.90.00
- - - Diğerleri
70.02
İşlenmemiş cam bilyalar (70.18 pozisyonundaki cam kürecikler hariç), çubuklar veya borular:
7002.10.00.00.00
- Bilyalar
7002.20
- Çubuklar:
7002.20.10.00.00
- - Optik camdan olanlar
7002.20.90.00.00
- - Diğerleri
- Borular:
7002.31.00.00.00
- - Eritilmiş kuvartz veya diğer eritilmiş silisten
7002.32.00.00.00
- - 0 oC ile 300 oC'Ier arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5x10- 6/ Kelvin'i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camlardan
7002.39.00.00.00
- - Diğerleri
70.03
Dökme cam ve haddeden geçirilmiş cam (plaka veya profil halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın,fakat başka şekilde işlenmemiş) :
- Tel ile takviye edilmemiş plakalar :
7003.12
- - Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, parlatılmış veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar:
7003.12.10.00.00
- - - Optik camdan olanlar
- - - Diğerleri:
- - - - Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar
7003.12.91.10.00
- - - - - Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar
7003.12.91.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
7003.12.99.10.00
- - - - - Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar
7003.12.99.90.00
- - - - - Diğerleri
7003.19
- - Diğerleri:
7003.19.10.00.00
- - - Optik camdan olanlar
- - - Diğerleri
- - - - Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar
7003.19.90.10.11
- - - - - Buzlu renkli cam
7003.19.90.10.12
- - - - - Buzlu renksiz cam
7003.19.90.10.19
- - - - - Diğerleri
7003.19.90.90.00
- - - - Diğerleri
7003.20
- Tel ile takviye edilmiş plakalar:
7003.20.00.10.00
- - Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, parlatılmış veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı bir tabakası olanlar
7003.20.00.90.00
- - Diğerleri
7003.30.00.00.00
- Profiller
70.04
Çekme ve üfleme cam (plaka halinde),absorblayıcı(emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş):
7004.20
- Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış veya parlatılmış veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar:
7004.20.10.00.00
- - Optik camdan olanlar
- - Diğerleri:
7004.20.91.00.00
- - - Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar
- - - Diğerleri:
7004.20.99.10.00
- - - - Antik cam
- - - - Diğerleri
7004.20.99.90.11
- - - - - Kalınlığı 2,5 mm.yi geçmeyenler
7004.20.99.90.12
- - - - - Kalınlığı 2,5 mm.yi geçen fakat 3,5 mm.yi geçmeyenler
7004.20.99.90.13
- - - - - Kalınlığı 3,5 mm.yi geçen fakat 4,5 mm.yi geçmeyenler
7004.20.99.90.14
- - - - - Kalınlığı 4,5 mm.yi geçenler
7004.90
- Diğer camlar:
7004.90.10.00.00
- - Optik camdan olanlar
- - Diğerleri:
7004.90.80.10.00
- - - Antik cam
7004.90.80.90.00
- - - Diğerleri
70.05
Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası 'olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş:
7005.10
- Tel ile takviye edilmemiş cam absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtcı olmayan bir tabakası olanlar:
7005.10.05.00.00
- - Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar
- - Diğerleri:
7005.10.25.00.00
- - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler
7005.10.30.00.00
- - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler
7005.10.80.00.00
- - - Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler
7005.21
- - Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış parlatılmış veya sadece taşlanmış:
- Tel ile takviye edilmemiş diğer camlar:
7005.21.25.00.00
- - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler
7005.21.30.00.00
- - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler
7005.21.80.00.00
- - - Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler
7005.29
- - Diğerleri:
7005.29.25.00.00
- - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler
7005.29.35.00.00
- - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler
7005.29.80.00.00
- - - Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler
7005.30.00.00.00
- Tel ile takviye edilmiş cam
7006.00
70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlar:
7006.00.10.00.00
- Optik camdan
- Diğerleri
7006.00.90.00.11
- - Şekilleri ne olursa olsun, kenarları işlenmiş camlar
7006.00.90.00.12
- - Her türlü sable cam (kum püskürtülmüş)
7006.00.90.00.19
- - Diğerleri
70.07
Emniyet camları [sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine edilmiş camlardan]:
- Sertleştirilmiş emniyet camları:
7007.11
- - Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kullanılmak üzere uygun ebat ve şekilde olanlar:
- - - Motorlu araçlarda kullanılmaya uygun ebat ve şekillerde olanlar
7007.11.10.00.11
- - - - Kütle halinde renklendirilmiş veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz emniyet camları
7007.11.10.00.12
- - - - Kütle halinde renklendirilmiş veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camları
7007.11.10.00.19
- - - - Diğer düz emniyet camları
7007.11.10.00.29
- - - - Diğer bombeli emniyet camları
- - - Diğerleri
7007.11.90.00.11
- - - - Kütle halinde renklendirilmiş veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz emniyet camları
7007.11.90.00.12
- - - - Kütle halinde renklendirilmiş veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camları
7007.11.90.00.19
- - - - Diğer düz emniyet camları
7007.11.90.00.29
- - - - Diğer bombeli emniyet camları
7007.19
- - Diğerleri:
- - - Emaye olanlar
7007.19.10.00.11
- - - - Düz camlar
7007.19.10.00.12
- - - - Bombeli camlar
- - - Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, parlatılmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olanlar
7007.19.20.00.11
- - - - Düz camlar
7007.19.20.00.12
- - - - Bombeli camlar
- - - Diğerleri
- - - - Düz camlar
7007.19.80.00.13
- - - - - 85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar
7007.19.80.00.14
- - - - - 84.71, 85.17 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları
7007.19.80.00.15
- - - - - Diğerleri
7007.19.80.00.16
- - - - Bombeli camlar
7007.21
- - Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kullanılmak üzere uygun ebat ve şekillerde olanlar:
- Lamine edilmiş emniyet camları:
- - - Motorlu kara taşıtlarında kullanılmaya uygun ebat ve şekillerde olanlar:
- - - - Düz camlar:
7007.21.20.00.21
- - - - - Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.20.00.29
- - - - - Diğerleri
- - - - Bombeli camlar:
7007.21.20.00.31
- - - - - Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.20.00.39
- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Düz camlar:
7007.21.80.00.21
- - - - - Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.80.00.29
- - - - - Diğerleri
- - - - Bombeli camlar:
7007.21.80.00.31
- - - - - Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.80.00.39
- - - - - Diğerleri
7007.29
- - Diğerleri
7007.29.00.00.11
- - - Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları
7007.29.00.00.12
- - - Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları
7007.29.00.00.13
- - - Rezistanslı veya iletken düz emniyet camları
7007.29.00.00.14
- - - Rezistanslı veya iletken bombeli emniyet camları
7007.29.00.00.19
- - - Diğer düz emniyet camları
7007.29.00.00.29
- - - Diğer bombeli emniyet camları
7008.00
Çok katlı yalıtım camları:
7008.00.20.00.00
- Kütle halinde renklendirilmiş; opaklaştırılmış, parlatılmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olanlar
- Diğerleri:
7008.00.81.00.00
- - İki camı levhadan müteşekkil olup, birbirinden bir hava tabakası veya diğer gazlardan bir tabaka veya vakumla ayrılmış ve etrafı hava geçirmeyecek şekilde kapatılmış olanlar
7008.00.89.00.00
- - Diğerleri
70.09
Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın) (dikiz aynaları dahil):
7009.10
- Taşıtlar için dikiz aynaları:
7009.10.00.10.00
- - Sadece kesilmiş olanlar
7009.10.00.90.00
- - Diğerleri
- Diğerleri:
7009.91
- - Çerçevesiz:
7009.91.00.10.00
- - - Sadece kesilmiş olanlar
7009.91.00.90.00
- - - Diğerleri
7009.92.00.00.00
- - Çerçeveli
70.10
Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa,kapak ve benzerleri:
7010.10.00.00.00
- Serum ampulleri
7010.20.00.00.00
- Camdan tıpa,kapak ve benzeri kapama tertibatı
7010.90
- Diğerleri:
7010.90.10.00.00
- - Konserve kavanozları (sterilizasyon kavanozları)
- - Diğerleri:
- - - Boru şeklinde camdan yapılmış olanlar :
7010.90.21.00.11
- - - - Eczacılıkta kullanılanlar
7010.90.21.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7010.90.31.00.00
- - - - Hacmi 2,5 litre veya daha fazla olanlar
- - - - Hacmi 2,5 litreden az olanlar :
- - - - - Yiyecek ve içecekler için olanlar:
- - - - - - Şişeler :
- - - - - - - Renksiz camdan:
7010.90.41.00.00
- - - - - - - - Hacmi 1 litre veya daha fazla olanlar
7010.90.43.00.00
- - - - - - - - Hacmi 0,33 litreden fazla fakat 1 litreden az olanlar
7010.90.45.00.00
- - - - - - - - Hacmi 0,15 litre veya daha fazla, fakat 0,33 litreyi geçmeyenler
7010.90.47.00.00
- - - - - - - - Hacmi 0,15 litreden az olanlar
- - - - - - - Renkli camdan:
7010.90.51.00.00
- - - - - - - - Hacmi 1 litre veya daha fazla olanlar
7010.90.53.00.00
- - - - - - - - Hacmi 0,33 litreden fazla fakat 1 litreden az olanlar
7010.90.55.00.00
- - - - - - - - Hacmi 0,15 litre veya daha fazla, fakat 0,33 litreyi geçmeyenler
7010.90.57.00.00
- - - - - - - - Hacmi 0,15 litreden az olanlar
- - - - - - Diğerleri:
7010.90.61.00.00
- - - - - - - Hacmi 0,25 litre veya daha fazla olanlar
7010.90.67.00.00
- - - - - - - Hacmi 0,25 litreden az olanlar
- - - - - Eczacılık ürünleri için olanlar:
7010.90.71.00.00
- - - - - - Hacmi 0,055 litreyi geçenler
7010.90.79.00.00
- - - - - - Hacmi 0,055 litreyi geçmeyenler
- - - - - Diğer ürünler için olanlar:
- - - - - - Renksiz camdan
7010.90.91.00.11
- - - - - - - Hacmi 0,20 litreyi geçmeyenler
7010.90.91.00.12
- - - - - - - Hacmi 0,20 litreyi geçenler
- - - - - - Renkli camdan
7010.90.99.00.11
- - - - - - - Hacmi 0,20 litreyi geçmeyenler
7010.90.99.00.12
- - - - - - - Hacmi 0,20 litreyi geçenler
70.11
Açık cam zarflar (ampuller ve tüpler dahil) ve bunların camdan parçaları(donanımsız) (elektrik lambaları, ışık kaynakları, katod ışın tüpleri ve benzerleri için):
7011.10.00.00.00
- Elektrikli aydınlatma için
7011.20
- Katod ışın tüpleri için
7011.20.00.00.11
- - Yapıştırılmamış tüp camı parçaları (ekran, huni, boyun)
7011.20.00.00.12
- - Siyah beyaz yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı
7011.20.00.00.13
- - Renkli yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı
7011.90.00.00.00
- Diğerleri
70.13
Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç):
7013.10
- Cam seramiğinden olanlar:
7013.10.00.10.00
- - Sofra ve mutfak işleri için olanlar
7013.10.00.90.00
- - Diğerleri
-Ayaklı bardak (cam seramiğinden olanlar hariç):
7013.22
- - Kurşun kristalden:
7013.22.10.00.00
- - - El imali olanlar
7013.22.90.00.00
- - - Makina imali olanlar
7013.28
- - Diğerleri:
7013.28.10.00.00
- - - El imali olanlar
7013.28.90.00.00
- - - Makina imali olanlar
- Diğer bardaklar (cam seramiğinden olanlar hariç):
7013.33
- - Kurşun kristalden:
- - - El imali olanlar:
7013.33.11.00.00
- - - - Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
7013.33.19.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Makina imali olanlar:
7013.33.91.00.00
- - - - Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
7013.33.99.00.00
- - - - Diğerleri
7013.37
- - Diğerleri:
7013.37.10.00.00
- - - Sertleştirilmiş camdan olanlar
- - - Diğerleri:
- - - - El imali olanlar:
7013.37.51.00.00
- - - - - Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
7013.37.59.00.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Makina imali olanlar:
7013.37.91.00.00
- - - - - Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
7013.37.99.00.00
- - - - - Diğerleri
- Sofra veya mutfak işlerinde kullanılan cam eşya (bardaklar hariç) (cam seramiğinden olanlar hariç):
7013.41
- - Kurşun kristalden olanlar:
7013.41.10.00.00
- - - EI imali olanlar
7013.41.90.00.00
- - - Makina imali olanlar
7013.42.00.00.00
- - 00 C ile 300 0C'ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5x10-6/Kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar
7013.49
- - Diğerleri:
7013.49.10.00.00
- - - Sertleştirilmiş camdan olanlar
- - - Diğerleri:
7013.49.91.00.00
- - - - EI imali olanlar
7013.49.99.00.00
- - - - Makina imali olanlar
- Diğer cam eşya:
7013.91
- - Kurşun kristalden:
7013.91.10.00.00
- - - El imali olanlar
7013.91.90.00.00
- - - Makina imali olanlar
7013.99.00.00.00
- - Diğerleri
7014.00
Sinyalizasyon camları ve camdan optik elemanlar(70.15 pozisyonundakiler hariç) (optik tarzda işlenmemiş):
- Optik camdan olanlar
7014.00.00.10.11
- - Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları
7014.00.00.10.19
- - Diğer far ve stop camları
7014.00.00.10.29
- - Diğerleri
- Diğerleri
7014.00.00.90.11
- - Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları
7014.00.00.90.19
- - Diğer far ve stop camları
7014.00.00.90.29
- - Diğerleri
70.15
Saat camları ve benzeri camlar, numaralı veya numarasız gözlük camları (bombeli, kavisli, içi oyuk ve benzeri şekillerde) (optik tarzda işlenmemiş); bu camların imalinde kullanılan içi boş cam küreler ve segmanlar:
7015.10.00.00.00
- Numaralı gözlük camları
7015.90
- Diğerleri:
- - Numarasız gözlük camları
7015.90.00.10.11
- - - Güneş gözlüğü camları
7015.90.00.10.12
- - - Oksijen ve elektrik kaynağında kullanılan gözlük ve maske camları
7015.90.00.20.00
- - Saat camları
- - Diğerleri
7015.90.00.90.11
- - - Sigorta, buşon kapaklarında kullanılan özel camlar
7015.90.00.90.19
- - - Diğerleri
70.16
Bina veya inşaat için dökme veya kalıp camdan kaldırım blokları, tuğlalar,karolar, kiremitler ve diğer eşya [takviye edilmiş (telli) olsun olmasın];mozaik ve benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük cam eşya (mesnedi olsun olmasın); vitray halinde birleştirilmiş camlar; çok hücreli cam (cam köpüğü) (blok, pano, levha ve benzeri şekillerde):
7016.10.00.00.00
- Mozaik veya benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük cam eşya (mesnedi olsun olmasın)
7016.90
- Diğerleri:
- - Vitray halinde birleştirilmiş camlar
7016.90.10.00.11
- - - Kurşunla tutturulmuş cam
7016.90.10.00.19
- - - Diğerleri
7016.90.40.00.00
- - Bina veya inşaat için bloklar ve tuğlalar
7016.90.70.00.00
- - Diğerleri
70.17
Camdan laboratuvar ve eczane eşyası ile sağlığı koruyucu eşya (taksimatlı veya ölçülü olsun olmasın):
7017.10
- Eritilmiş kuvars veya eritilmiş silisten olanlar
7017.10.00.00.11
- - Laboratuvar eşyası
7017.10.00.00.19
- - Diğerleri
7017.20
- 0 °C ile 300 °C'Ier arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5x10- 6/ Kelvin'i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camdan olanlar
7017.20.00.00.11
- - Laboratuvar eşyası
7017.20.00.00.19
- - Diğerleri
7017.90.00.00.00
- Diğerleri
70.18
Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya ve bunlardan eşya (taklit mücevherci eşyası hariç); camdan gözler (protez olanlar hariç); şalümo ile işlenmek suretiyle yapılan camdan heykelcikler veya diğer süsler (taklit mücevherci eşyası hariç); çapı 1 mm. den az olan cam kürecikler:
7018.10
- Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya:
- - Camdan boncuklar:
7018.10.11.00.00
- - - Kesilmiş ve makina ile cilalanmış
7018.10.19.00.00
- - - Diğerleri
7018.10.30.00.00
- - Taklit inciler
- - Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri:
7018.10.51.00.00
- - - Kesilmiş ve makina ile cilalanmış
7018.10.59.00.00
- - - Diğerleri
7018.10.90.00.00
- - Diğerleri
7018.20.00.00.00
- Çapı 1 mm. den az olan cam kürecikler
7018.90
- Diğerleri:
- - Camdan gözler; camdan eşya
7018.90.10.00.11
- - - Camdan gözler
7018.90.10.00.12
- - - Camdan eşya
7018.90.90.00.00
- - Diğerleri
70.19
Cam lifleri (cam yünü dahil) ve bunlardan eşya (iplik, fitil, dokunmuş mensucat gibi):
- Şeritler, fitiller, iplikler, kırpılmış iplikler ve bunlardan takviye tabakaları:
7019.11.00.00.00
- - Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler
7019.12.00.00.00
- - Fitiller
7019.13.00.00.00
- - Diğer iplikler, şeritler
7019.14.00.00.00
- - Mekanik olarak bağlanmış takviye tabakaları
7019.15.00.00.00
- - Kimyasal olarak bağlanmış takviye tabakaları
7019.19.00.00.00
- - Diğerleri
- Mekanik olarak bağlanmış mensucat:
7019.61.00.00.00
- - Fitillerden kapalı dokuma mensucat
7019.62.00.00.00
- - Fitillerden kapalı diğer mensucat
7019.63.00.00.00
- - İpliklerden kapalı dokuma mensucat, düz dokumalar (kaplanmamış veya lamine edilmemiş)
7019.64.00.00.00
- - İpliklerden kapalı dokuma mensucat, düz dokumalar (kaplanmış veya lamine edilmiş)
7019.65.00.00.00
- - Genişliği 30 cm'yi geçmeyen açık dokuma mensucat
7019.66.00.00.00
- - Genişliği 30 cm'yi geçen açık dokuma mensucat
7019.69
- - Diğerleri:
7019.69.10.00.00
- - - Dikişli kumaşlar ve iğneli kumaşlar
7019.69.90.00.00
- - - Diğerleri
- Kimyasal olarak bağlanmış mensucat:
7019.71.00.00.00
- - Cam tülü
7019.72.00.00.00
- - Diğer kapalı mensucat
7019.73.00.00.00
- - Diğer açık mensucat
7019.80
- Cam yünü ve cam yününden eşya
7019.80.10.00.00
- - Pano, şilte ve benzeri eşya
7019.80.90.00.00
- - Diğerleri
7019.90
- Diğerleri:
7019.90.00.10.00
- - Dokumaya elverişli liflerden
7019.90.00.30.00
- - Cam liflerden keçe
7019.90.00.90.00
- - Diğerleri
7020.00
Camdan diğer eşya:
7020.00.05.00.00
- Yarı iletken disklerin üretimine mahsus difüzyon ve oksidasyon ocaklarına konulmak için hazırlanmış kuvars reaktör tüpleri ve tutucuları
- İzole edici kaplar ve diğer vakumlu kaplar için camdan iç gövdeler:
7020.00.07.00.00
- - Tamamlanmamış
7020.00.08.00.00
- - Tamamlanmış
- Diğerleri :
7020.00.10.00.00
- - Eritilmiş kuvars veya diğer eritilmiş silisten olanlar
7020.00.30.00.00
- - 0 °C ile 300 °C'ler arasındaki ısıda genleşme katsayısı 5x10-6/ Kelvin'i geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar
7020.00.80.00.00
- - Diğerleri

 

Kaynaklar