SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 15 Fasıl 72 Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eşya 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 15 Fasıl 72 Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eşya

 

72.01
Dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (kütle, külçe, blok veya diğer ilk şekillerde) :
7201.10
- Ağırlık itibariyle % 0,5 veya daha az fosfor içeren alaşımsız dökme demir:
- - Ağırlık itibariyle en az %0,4 manganez içerenler:
7201.10.11.00.00
- - - Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 'i geçmeyenler
7201.10.19.00.00
- - - Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 'i geçenler
7201.10.30.00.00
- - Ağırlık itibariyle en az %0,1 ,fakat %0,4' den az manganez içerenler
7201.10.90.00.00
- - Ağırlık itibariyle %0,1' den az manganez içerenler
7201.20
- Ağırlık itibariyle % 0,5 den fazla fosfor içeren alaşımsız dökme demir
7201.20.00.00.11
- - Ağırlık itibariyle %1 veya daha az silisyum içerenler
7201.20.00.00.12
- - Ağırlık itibariyle %1' den fazla silisyum içerenler
7201.50
- Alaşımlı dökme demir; aynalı demir:
7201.50.10.00.00
- - Ağırlık itibariyle en az % 0,3, en fazla % 1 titanyum ve en az % 0,5, en fazla % 1 vanadyum içerenler
7201.50.90.00.00
- - Diğerleri
72.02
Ferro -alyajlar:
- Ferro -manganez:
7202.11
- - Ağırlık itibariyle %2'den fazla karbon içerenler:
7202.11.20.00.00
- - - Granülometrisi (tane boyutu) 5 mm. yi geçmeyen ve ağırlık itibariyle manganez miktarı % 65'i geçenler
7202.11.80.00.00
- - - Diğerleri
7202.19
- - Diğerleri:
7202.19.00.00.11
- - - Granülometrisi (tane boyutu) 0,4 mm'yi geçmeyen ve ağırlık itibariyle manganez miktarı %78'i geçenler
7202.19.00.00.19
- - - Diğerleri
7202.21
- - Ağırlık itibariyle % 55' den fazla silisyum içerenler:
- Ferro -silisyum:
7202.21.00.00.11
- - - Ağırlık itibariyle % 55' den fazla fakat % 80' (dahil)den az silisyum içerenler
7202.21.00.00.12
- - - Ağırlık itibariyle % 80'den fazla silisyum içerenler
7202.29
- - Diğerleri:
7202.29.10.00.00
- - - Ağırlık itibariyle % 4 veya daha fazla fakat % 10'dan fazla olmayan magnezyum içerenler
7202.29.90.00.00
- - - Diğerleri
7202.30.00.00.00
- Ferro -siliko -manganez
- Ferro -krom:
7202.41
- - Ağırlık itibariyle % 4'den fazla karbon içerenler:
7202.41.10.00.00
- - - Ağırlık itibariyle % 4'den fazla fakat % 6' (dahil) dan az karbon içerenler
- - - Ağırlık itibariyle % 6'dan fazla karbon içerenler:
7202.41.90.00.11
- - - - Ağırlık itibariyle % 60 veya daha az krom içerenler
7202.41.90.00.12
- - - - Ağırlık itibariyle % 60'dan fazla krom içerenler
7202.49
- - Diğerleri:
7202.49.10.00.00
- - - Ağırlık itibariyle % 0,05 veya daha az karbon içerenler
7202.49.50.00.00
- - - Ağırlık itibariyle % 0,05' den fazla fakat % 0,5 (dahil) den az karbon içerenler
7202.49.90.00.00
- - - Ağırlık itibariyle % 0,5' den fazla fakat % 4' (dahil)den az karbon içerenler
7202.50.00.00.00
- Ferro -siliko -krom
7202.60.00.00.00
- Ferro -nikel
7202.70.00.00.00
- Ferro -molibden
7202.80.00.00.00
- Ferro -tungsten ve ferro -siliko -tungsten
- Diğerleri:
7202.91.00.00.00
- - Ferro -titanyum ve ferro -siliko -titanyum
7202.92.00.00.00
- - Ferro -vanadyum
7202.93.00.00.00
- - Ferro -niobyum
7202.99
- - Diğerleri:
- - - Ferro fosfor:
7202.99.10.10.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 15 veya daha fazla fosfor içerenler
7202.99.10.90.00
- - - - Diğerleri
7202.99.30.00.00
- - - Ferro -siliko -magnezyum
7202.99.80.00.00
- - - Diğerleri
72.03
Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi ile elde edilen demirli ürünler ve diğer sünger görünüşlü demirli ürünler (parça, pellet veya benzeri şekillerde); minimum saflığı ağırlık itibariyle % 99,94 olan demir (parça,pellet veya benzeri şekillerde):
7203.10.00.00.00
- Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi suretiyle elde edilen ürünler
7203.90.00.00.00
- Diğerleri
72.04
Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları; demir veya çelik döküntü ve hurdalarının yeniden ergitilmesi suretiyle elde edilen külçeler:
7204.10
- Dökme demir döküntü ve hurdaları
7204.10.00.00.11
- - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar
7204.10.00.00.19
- - Diğerleri
- Alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları:
7204.21
- - Paslanmaz çelikten olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içerenler
7204.21.10.00.11
- - - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar
7204.21.10.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7204.21.90.00.11
- - - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar
7204.21.90.00.19
- - - - Diğerleri
7204.29
- - Diğerleri
7204.29.00.00.11
- - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar
7204.29.00.00.19
- - - Diğerleri
7204.30.00.00.00
- Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları
- Diğer döküntü ve hurdalar:
7204.41
- - Torna talaş ve döküntüleri,freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları, pürüz giderme ve preslemede meydana gelen çapaklar (paket halinde olsun olmasın):
7204.41.10.00.00
- - - Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları
- - - Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen çapaklar:
7204.41.91.00.00
- - - - Paket halinde
7204.41.99.00.00
- - - - Diğerleri
7204.49
- - Diğerleri:
7204.49.10.00.00
- - - Parçalanmış olanlar
- - - Diğerleri:
7204.49.30.00.00
- - - - Paket halinde
- - - - Diğerleri:
7204.49.90.00.11
- - - - - Sınıflandırılmamış veya derecelendirilmemiş olanlar
7204.49.90.00.19
- - - - - Diğerleri
7204.50
- Döküntü ve hurdaların yeniden ergitilmesi suretiyle elde edilen külçeler:
7204.50.00.10.00
- - Alaşımlı çelikten olanlar
7204.50.00.90.00
- - Diğerleri
72.05
Dökme demir, aynalı demir, demir veya çelikten granül ve tozlar:
7205.10
- Granüller
7205.10.00.00.11
- - Dökme demir granülleri
7205.10.00.00.12
- - Aynalı demir granülleri
7205.10.00.00.13
- - Demir veya çelik granülleri
- Tozlar:
7205.21.00.00.00
- - Alaşımlı çelikten olanlar
7205.29
- - Diğerleri
7205.29.00.00.11
- - - Dökme demir tozları
7205.29.00.00.12
- - - Aynalı demir tozları
7205.29.00.00.13
- - - Demir veya çelik tozları
II. DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKLER
72.06
Külçe veya diğer ilk şekillerde demir ve alaşımsız çelik (72.03 pozisyonuna giren demir hariç):
7206.10
- Külçeler:
7206.10.00.10.00
- - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7206.10.00.90.00
- - Diğerleri
7206.90
- Diğerleri
7206.90.00.00.11
- - Pudla demirinden çubuk ve lokmalar
7206.90.00.00.12
- - Blok ve kütle halinde demir ve alaşımsız çelik
72.07
Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller:
- Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:
7207.11
- - Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olup genişliği kalınlığının iki katından az olanlar:
- - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
7207.11.11.00.00
- - - - Otomat çeliğinden olanlar
- - - - Diğerleri:
7207.11.14.00.00
- - - - - Kalınlığı 130 mm.yi geçmeyenler
7207.11.16.00.00
- - - - - Kalınlığı 130 mm.yi geçenler
7207.11.90.00.00
- - - Dövülmüş
7207.12
- - Diğerleri [enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç) şeklinde olanlar]:
7207.12.10.00.00
- - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7207.12.90.00.00
- - - Dövülmüş
7207.19
- - Diğerleri:
- - - Enine kesitleri daire veya çok kenarlı olanlar:
- - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
7207.19.12.00.10
- - - - - Otomat çeliğinden
- - - - - Diğerleri:
7207.19.12.00.21
- - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7207.19.12.00.29
- - - - - - Diğerleri
7207.19.19.00.00
- - - - Dövülmüş
- - - Diğerleri
- - - - Profil taslakları:
7207.19.80.00.11
- - - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7207.19.80.00.12
- - - - - Dövülmüş
7207.19.80.00.90
- - - - Diğerleri
7207.20
- Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla karbon içerenler:
- - Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olup genişliği kalınlığının iki katından az olanlar:
- - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
7207.20.11.00.00
- - - - Otomat çeliğinden
- - - - Diğerleri:
7207.20.15.00.00
- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat % 0,6'dan az karbon içerenler
7207.20.17.00.00
- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7207.20.19.00.00
- - - Dövülmüş
- - Diğerleri [enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç) şeklinde olanlar]:
7207.20.32.00.00
- - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7207.20.39.00.00
- - - Dövülmüş
- - Enine kesitleri daire veya çok kenarlı olanlar:
- - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
7207.20.52.00.10
- - - - Otomat çeliğinden
- - - - Diğerleri:
7207.20.52.00.21
- - - - - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6 dan az karbon içerenler
7207.20.52.00.29
- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7207.20.59.00.00
- - - Dövülmüş
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Profil taslakları:
7207.20.80.10.11
- - - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7207.20.80.10.19
- - - - - Dövülmüş
7207.20.80.10.90
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
- - - - Profil taslakları:
7207.20.80.90.11
- - - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7207.20.80.90.19
- - - - - Dövülmüş
7207.20.80.90.90
- - - - Diğerleri
72.08
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış):
7208.10
- Rulo halinde sadece sıcak haddelenmiş olup üzerlerinde kabartmalı motifler bulunanlar
7208.10.00.10.00
- - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.10.00.90.00
- - Diğerleri
- Diğerleri (rulo halinde, sadece sıcak haddelenmiş, dekapaj işlemine tabi tutulmuş):
7208.25
- - Kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla olanlar:
7208.25.00.10.00
- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.25.00.90.00
- - - Diğerleri
7208.26
- - Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm.'den az olanlar:
7208.26.00.10.00
- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.26.00.90.00
- - - Diğerleri
7208.27
- - Kalınlıkları 3 mm.'den az olanlar:
7208.27.00.10.00
- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.27.00.90.00
- - - Diğerleri
- Diğerleri (rulo halinde, sadece sıcak haddelenmiş):
7208.36
- - Kalınlıkları 10 mm.'yi geçenler;
7208.36.00.10.00
- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.36.00.90.00
- - - Diğerleri
7208.37
- - Kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm.'yi geçmeyenler:
- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.37.00.10.11
- - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar
7208.37.00.10.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar:
7208.37.00.90.12
- - - - - %0,006 veya daha az karbon içerenler
7208.37.00.90.18
- - - - - Diğerleri
7208.37.00.90.19
- - - - Diğerleri
7208.38
- - Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm.'den az olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.38.00.10.11
- - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar
7208.38.00.10.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar:
7208.38.00.90.12
- - - - - %0,006 veya daha az karbon içerenler
7208.38.00.90.18
- - - - - Diğerleri
7208.38.00.90.19
- - - - Diğerleri
7208.39
- - Kalınlıkları 3 mm.'den az olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.39.00.10.11
- - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar
7208.39.00.10.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar:
7208.39.00.90.12
- - - - - %0,006 veya daha az karbon içerenler
7208.39.00.90.18
- - - - - Diğerleri
7208.39.00.90.19
- - - - Diğerleri
7208.40
- Rulo halinde olmayıp sadece sıcak haddelenmiş olup üzerlerinde kabartmalı motifler bulunanlar:
- - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.40.00.10.11
- - - Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar
7208.40.00.10.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
7208.40.00.90.11
- - - Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar
7208.40.00.90.19
- - - Diğerleri
- Diğerleri (rulo halinde olmayıp sadece sıcak haddelenmiş):
7208.51
- - Kalınlığı 10 mm.'yi geçenler:
- - - Kalınlıkları 15 mm. yi geçenler:
- - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.51.20.10.11
- - - - - Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri 1250 mm.yi geçmeyenler
7208.51.20.10.19
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
7208.51.20.90.11
- - - - - Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri 1250 mm.yi geçmeyenler
7208.51.20.90.19
- - - - - Diğerleri
- - - Kalınlıkları 10 mm.'yi geçen fakat 15 mm.'yi geçmeyenler:
- - - - Genişlikleri 2050 mm. veya daha fazla olanlar:
7208.51.91.10.00
- - - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.51.91.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Genişlikleri 2050 mm.'den az olanlar:
7208.51.98.10.00
- - - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.51.98.90.00
- - - - - Diğerleri
7208.52
- - Kalınlığı 4,75 mm.veya daha fazla fakat 10 mm.yi geçmeyenler :
- - - Kapalı usulle veya dört yüzü haddelenmiş, genişliği 1250 mm.yi geçmeyenler :
7208.52.10.10.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.52.10.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
- - - - Genişlikleri 2050 mm. veya daha fazla olanlar
7208.52.91.10.00
- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.52.91.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Genişlikleri 2050 mm.den az olanlar
7208.52.99.10.00
- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.52.99.90.00
- - - - - Diğerleri
7208.53
- - Kalınlığı 3 mm.veya daha fazla fakat 4,75 mm.den az olanlar :
- - - Kapalı usulle veya dört yüzü haddelenmiş, genişliği 1250 mm.yi geçmeyen, kalınlıkları 4 mm veya daha fazla olanlar :
7208.53.10.10.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.53.10.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
7208.53.90.10.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.53.90.90.00
- - - - Diğerleri
7208.54
- - Kalınlığı 3 mm.den az olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.54.00.10.11
- - - - Kalınlığı 2 mm.veya daha fazla olanlar
7208.54.00.10.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7208.54.00.90.11
- - - - Kalınlığı 2 mm. veya daha fazla olanlar
7208.54.00.90.19
- - - - Diğerleri
7208.90
- Diğerleri:
- - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.90.20.10.11
- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7208.90.20.10.12
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7208.90.20.20.11
- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7208.90.20.20.12
- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.90.80.10.11
- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7208.90.80.10.12
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7208.90.80.20.11
- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7208.90.80.20.12
- - - - Diğerleri
72.09
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya daha fazla, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış):
- Rulo halinde olup sadece soğuk haddelenmiş:
7209.15
- - Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla olanlar:
7209.15.00.10.00
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7209.15.00.90.00
- - - Diğerleri
7209.16
- - Kalınlıkları 1 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:
- - - Manyetik olanlar
7209.16.10.00.11
- - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar
7209.16.10.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7209.16.90.10.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 0, 6 veya daha fazla karbon içerenler
7209.16.90.90.00
- - - - Diğerleri
7209.17
- - Kalınlıkları 0,5 mm. veya daha fazla fakat 1 mm. yi geçmeyenler
- - - Manyetik olanlar
7209.17.10.00.11
- - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar
7209.17.10.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7209.17.90.10.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7209.17.90.90.00
- - - - Diğerleri
7209.18
- - Kalınlıkları 0,5 mm. den az olanlar:
- - - Manyetik olanlar
7209.18.10.00.11
- - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar
7209.18.10.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Kalınlığı 0,35 mm. veya daha fazla fakat 0,5 mm.'den az olanlar:
7209.18.91.10.00
- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7209.18.91.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Kalınlığı 0,35 mm.'den az olanlar:
7209.18.99.10.00
- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7209.18.99.90.00
- - - - - Diğerleri
7209.25
- - Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla olanlar:
- Diğerleri (rulo halinde olmayanlar, sadece soğuk haddelenmiş):
7209.25.00.10.00
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7209.25.00.90.00
- - - Diğerleri
7209.26
- - Kalınlıkları 1 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:
- - - Manyetik olanlar
7209.26.10.00.11
- - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar
7209.26.10.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7209.26.90.10.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7209.26.90.90.00
- - - - Diğerleri
7209.27
- - Kalınlıkları 0,5 mm. veya daha fazla fakat 1 mm. yi geçmeyenler:
- - - Manyetik olanlar
7209.27.10.00.11
- - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar
7209.27.10.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7209.27.90.10.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7209.27.90.90.00
- - - - Diğerleri
7209.28
- - Kalınlıkları 0,5 mm.den az olanlar:
- - - Manyetik olanlar
7209.28.10.00.11
- - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar
7209.28.10.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7209.28.90.10.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7209.28.90.90.00
- - - - Diğerleri
7209.90
- Diğerleri:
- - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:
7209.90.20.11.00
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7209.90.20.19.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
7209.90.80.21.11
- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7209.90.80.21.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7209.90.80.29.11
- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7209.90.80.29.19
- - - - Diğerleri
72.10
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar):
- Kalayla kaplanmış olanlar:
7210.11
- - Kalınlıkları 0,5 mm. veya daha fazla olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.11.00.10.11
- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.11.00.10.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7210.11.00.90.11
- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.11.00.90.19
- - - - Diğerleri
7210.12
- - Kalınlıkları 0,5 mm. den az olanlar:
- - - Teneke
- - - - Elektrolitik tenekeler ve sıcak daldırma (kok) tenekeleri
7210.12.20.00.11
- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
- - - - - Diğerleri:
7210.12.20.00.21
- - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.12.20.00.29
- - - - - - Diğerleri
7210.12.20.00.80
- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
- - - - Diğer tenekeler
- - - - - Diğerleri
7210.12.20.00.91
- - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.12.20.00.99
- - - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.12.80.10.11
- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.12.80.10.19
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
7210.12.80.90.11
- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.12.80.90.19
- - - - - Diğerleri
7210.20
- Kurşunla kaplanmış olanlar (kalay ve kurşun alaşımı ile kaplı olanlar dahil):
- - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.20.00.10.11
- - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.20.00.10.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
7210.20.00.90.11
- - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.20.00.90.19
- - - Diğerleri
7210.30
- Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:
- - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.30.00.10.11
- - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.30.00.10.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
7210.30.00.90.11
- - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.30.00.90.19
- - - Diğerleri
- Başka bir usulle çinko kaplanmış olanlar:
7210.41
- - Oluklu olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.41.00.10.11
- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.41.00.10.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7210.41.00.90.11
- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.41.00.90.19
- - - - Diğerleri
7210.49
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.49.00.10.11
- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.49.00.10.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7210.49.00.90.11
- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.49.00.90.19
- - - - Diğerleri
7210.50
- Krom oksitlerle veya krom ve krom oksitlerle kaplanmış olanlar:
- - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.50.00.10.11
- - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.50.00.10.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
7210.50.00.90.11
- - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.50.00.90.19
- - - Diğerleri
- Aluminyumla kaplanmış olanlar:
7210.61
- - Aluminyum-çinko alaşımlarıyla kaplanmış olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.61.00.10.11
- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.61.00.10.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7210.61.00.90.11
- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.61.00.90.19
- - - - Diğerleri
7210.69
- - Diğerleri
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.69.00.10.11
- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.69.00.10.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7210.69.00.90.11
- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.69.00.90.19
- - - - Diğerleri
7210.70
- Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddelerle kaplanmış olanlar:
- - Krom oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış ürünler ve tenekeler (verniklenmiş)
7210.70.10.00.11
- - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
- - - Diğerleri
7210.70.10.00.21
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.70.10.00.29
- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.70.80.10.11
- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.70.80.10.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7210.70.80.90.11
- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.70.80.90.19
- - - - Diğerleri
7210.90
- Diğerleri:
- - Plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.90.30.10.11
- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.90.30.10.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7210.90.30.90.11
- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.90.30.90.19
- - - - Diğerleri
- - Kalaylanmış ve baskılı olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.90.40.10.11
- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.90.40.10.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7210.90.40.90.11
- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.90.40.90.19
- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.90.80.10.11
- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.90.80.10.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7210.90.80.90.11
- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.90.80.90.19
- - - - Diğerleri
72.11
Demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlikleri 600 mm.den az ve kaplanmamış olanlar):
- Sadece sıcak haddelenmiş:
7211.13
- - Dört yüzeyi açık veya kapalı usul ile haddelenmiş, genişliği 150 mm.yi geçen ve kalınlığı 4 mm. den az olmayan (rulo halinde olmayan) ve üzerlerinde kabartmalı motifler bulunmayanlar:
- - - Geniş levhalar:
7211.13.00.11.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.13.00.19.00
- - - - Diğerleri
7211.13.00.29.00
- - - Diğerleri
7211.14
- - Diğerleri (kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla olanlar):
7211.14.00.10.00
- - - Rulo halinde sac taslakları (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç)
- - - Geniş levhalar:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.14.00.21.11
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7211.14.00.21.12
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - - Diğerleri
7211.14.00.29.11
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7211.14.00.29.12
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Saclar:
7211.14.00.31.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.14.00.39.00
- - - - Diğerleri
- - - Şeritler:
7211.14.00.41.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.14.00.49.00
- - - - Diğerleri
7211.14.00.50.00
- - - Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç)
7211.19
- - Diğerleri:
7211.19.00.10.00
- - - Rulo halinde sac taslakları (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç)
- - - Saclar:
7211.19.00.21.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.19.00.29.00
- - - - Diğerleri
- - - Şeritler:
7211.19.00.31.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.19.00.39.00
- - - - Diğerleri
7211.19.00.50.00
- - - Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç)
- Sadece soğuk haddelenmiş:
7211.23
- - Ağırlık itibariyle % 0,25'den az karbon içerenler:
- - - Manyetik:
7211.23.20.10.00
- - - - Şeritler
7211.23.20.20.00
- - - - Yassı çubuklar
- - - - Diğerleri:
7211.23.20.90.11
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7211.23.20.90.12
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Diğerleri:
- - - - Kalınlığı 0,35 mm.veya daha fazla olanlar
7211.23.30.00.11
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - - - - Şeritler:
7211.23.30.00.12
- - - - - - - Teneke yapmaya mahsus rulo halinde olanlar
7211.23.30.00.19
- - - - - - - Diğerleri
7211.23.30.00.22
- - - - - - Yassı çubuklar
- - - - Kalınlığı 0,35 mm.den az olanlar
- - - - - Şeritler:
7211.23.80.10.11
- - - - - - Teneke yapmaya mahsus rulo halinde olanlar
7211.23.80.10.19
- - - - - - Diğerleri
7211.23.80.20.00
- - - - - Yassı çubuklar
- - - - - Diğerleri:
7211.23.80.90.11
- - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
- - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler:
7211.23.80.90.13
- - - - - - - Teneke yapmaya mahsus rulo halinde olanlar
7211.23.80.90.19
- - - - - - - Diğerleri
7211.29
- - Diğerleri:
- - - Şeritler
7211.29.00.10.11
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler
7211.29.00.10.12
- - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri
- - - - Genişliği 500 mm. yi geçenler:
7211.29.00.21.00
- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 karbon içerenler
7211.29.00.29.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler:
7211.29.00.31.00
- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler:
7211.29.00.39.00
- - - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.90
- Diğerleri:
- - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:
- - - Şeritler :
7211.90.20.11.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.90.20.19.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.90.20.21.11
- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7211.90.20.21.19
- - - - - Diğerleri
7211.90.20.22.00
- - - -Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç)
- - - - Diğerleri
7211.90.20.29.11
- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7211.90.20.29.19
- - - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Şeritler :
7211.90.80.11.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.90.80.19.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar:
7211.90.80.21.12
- - - - - - Genişliği 500 mm. yi geçenler
7211.90.80.21.13
- - - - - - Diğerleri
7211.90.80.21.19
- - - - - Diğerleri
7211.90.80.22.00
- - - -Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç)
- - - - Diğerleri
- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar:
7211.90.80.29.12
- - - - - - Genişliği 500 mm. yi geçenler
7211.90.80.29.13
- - - - - - Diğerleri
7211.90.80.29.19
- - - - - Diğerleri
72.12
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm.den az ve kaplanmış olanlar):
7212.10
- Kalayla kaplanmış olanlar:
- - Teneke (sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar)
7212.10.10.00.11
- - - Elektrolitik tenekeler ve sıcak daldırma (kok) tenekeler
7212.10.10.00.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.10.90.11.11
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.10.90.11.12
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - - Diğerleri
7212.10.90.19.11
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.10.90.19.12
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.10.90.21.11
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.10.90.21.12
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - - Diğerleri
7212.10.90.29.11
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.10.90.29.12
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
7212.20
- Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:
- - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.20.00.11.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.20.00.11.12
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Diğerleri
7212.20.00.19.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.20.00.19.12
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.20.00.21.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.20.00.21.12
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Diğerleri
7212.20.00.29.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.20.00.29.12
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
7212.30
- Çinko ile başka bir usulle kaplanmış olanlar:
- - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.30.00.11.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.30.00.11.12
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Diğerleri
7212.30.00.19.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.30.00.19.12
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.30.00.21.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.30.00.21.12
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Diğerleri
7212.30.00.29.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.30.00.29.12
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
7212.40
- Boyanmış, cilalanmış veya plastik maddelerle kaplanmış olanlar:
- - Teneke ( cilalanma işleminden öte işleme tabi tutulmamış); krom oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış ürünler (cilalanmış)
- - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.40.20.11.11
- - - - - Teneke (sadece cilalanmış)
- - - - - Diğerleri
7212.40.20.11.21
- - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.40.20.11.29
- - - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
7212.40.20.19.11
- - - - - Teneke (sadece cilalanmış)
- - - - - Diğerleri
7212.40.20.19.21
- - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.40.20.19.29
- - - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.40.20.21.11
- - - - - Teneke
- - - - - Diğerleri
7212.40.20.21.21
- - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.40.20.21.29
- - - - - - Diğerleri
7212.40.20.29.11
- - - - - Teneke
- - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri
7212.40.20.29.21
- - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.40.20.29.29
- - - - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.40.80.10.11
- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş
7212.40.80.10.19
- - - - - Diğerleri
7212.40.80.10.21
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Diğerleri
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.40.80.90.11
- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş
7212.40.80.90.19
- - - - - Diğerleri
7212.40.80.90.21
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
7212.50
- Başka bir usulle kaplanmış olanlar:
- - Krom oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış olanlar :
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
7212.50.20.10.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7212.50.20.10.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7212.50.20.90.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7212.50.20.90.19
- - - - Diğerleri
- - Krom veya nikel ile kaplanmış olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
7212.50.30.10.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7212.50.30.10.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7212.50.30.90.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7212.50.30.90.19
- - - - Diğerleri
- - Bakırla kaplanmış olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
7212.50.40.10.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7212.50.40.10.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7212.50.40.90.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7212.50.40.90.19
- - - - Diğerleri
- - Aluminyum ile kaplanmış olanlar:
- - - Aluminyum -çinko alaşımlariyle kaplanmış olanlar
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.50.61.10.11
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7212.50.61.10.19
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
7212.50.61.90.11
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7212.50.61.90.19
- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
7212.50.69.10.11
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7212.50.69.10.19
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
7212.50.69.90.11
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7212.50.69.90.19
- - - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş :
- - - - - Kurşunla kaplanmış olanlar:
7212.50.90.10.12
- - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.50.90.10.13
- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri:
7212.50.90.10.14
- - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler (gümüş, altın veya platin yaldızlı veya emaye olanlar hariç)
7212.50.90.10.18
- - - - - - Diğerleri
7212.50.90.10.20
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş :
- - - - - Kurşunla kaplanmış olanlar:
7212.50.90.90.12
- - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.50.90.90.13
- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri:
7212.50.90.90.14
- - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler (gümüş, altın veya platin yaldızlı veya emaye olanlar hariç)
7212.50.90.90.18
- - - - - - Diğerleri
7212.50.90.90.20
- - - - Diğerleri
7212.60
- Plakaj yapılmış olanlar:
- - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.60.00.11.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
7212.60.00.11.21
- - - - - Sıcak haddelenmiş (sadece plakaj yapılmış)
7212.60.00.11.29
- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7212.60.00.19.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
7212.60.00.19.21
- - - - - Sıcak haddelenmiş (sadece plakaj yapılmış)
7212.60.00.19.29
- - - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.60.00.21.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.60.00.21.12
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Diğerleri
7212.60.00.29.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.60.00.29.12
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
72.13
Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde) :
7213.10.00.00.00
- Haddeleme işlemi sırasında üzerlerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar
7213.20
- Diğerleri, otomat çeliğinden olanlar
7213.20.00.00.11
- - Civata ve somun imali için filmaşin
7213.20.00.00.12
- - Elektrot imali için filmaşin
7213.20.00.00.13
- - Tel ve çivi imali için filmaşin
7213.20.00.00.19
- - Diğerleri
- Diğerleri:
7213.91
- - Enine kesiti daire şeklinde olup, çapı 14 mm. den az olanlar:
7213.91.10.00.00
- - - Betonun takviyesinde kullanılan türden olanlar
7213.91.20.00.00
- - - Tekerlek dış lastiği çelik kordunda kullanılacak türde olanlar
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle %0,06 veya daha az karbon içerenler
7213.91.41.00.11
- - - - - Civata ve somun imali için filmaşin
7213.91.41.00.12
- - - - - Elektrot imali için filmaşin
7213.91.41.00.13
- - - - - Tel ve çivi imali için filmaşin
7213.91.41.00.19
- - - - - Diğerleri
- - - - Ağırlık itibariyle %0,06 'dan fazla fakat %0,25'den az karbon içerenler
7213.91.49.00.11
- - - - - Civata ve somun imali için filmaşin
7213.91.49.00.12
- - - - - Elektrot imali için filmaşin
7213.91.49.00.13
- - - - - Tel ve çivi imali için filmaşin
7213.91.49.00.19
- - - - - Diğerleri
- - - - Ağırlık itibariyle %0,25'den fazla fakat %0,75'den fazla olmayan karbon içerenler:
- - - - - Ağırlık itibariyle %0,25'den fazla fakat % 0,6'dan az karbon içerenler
7213.91.70.10.11
- - - - - - Civata ve somun imali için filmaşin
7213.91.70.10.12
- - - - - - Elektrot imali için filmaşin
7213.91.70.10.13
- - - - - - Tel ve çivi imali için filmaşin
7213.91.70.10.19
- - - - - - Diğerleri
7213.91.70.90.00
- - - - - Diğerleri
7213.91.90.00.00
- - - - Ağırlık itibariyle %0,75'den fazla karbon içerenler
7213.99
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler
7213.99.10.00.11
- - - - Civata ve somun imali için filmaşin
7213.99.10.00.12
- - - - Elektrot imali için filmaşin
7213.99.10.00.13
- - - - Tel ve çivi imali için filmaşin
7213.99.10.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Ağırlık itibariyle %0,25'den fazla fakat % 0,6'dan az karbon içerenler
7213.99.90.10.11
- - - - - Civata ve somun imali için filmaşin
7213.99.90.10.12
- - - - - Elektrot imali için filmaşin
7213.99.90.10.13
- - - - - Tel ve çivi imali için filmaşin
7213.99.90.10.19
- - - - - Diğerleri
7213.99.90.90.00
- - - - Diğerleri
72.14
Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (sadece dövülmüş, sıcak haddelenmiş veya sıcak çekilmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanIar dahil):
7214.10.00.00.00
- Dövülmüş olanlar
7214.20
- Haddeleme işlemi sırasında üzerlerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar veya haddeleme işleminden sonra burulmuş olanlar
7214.20.00.00.11
- - Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.20.00.00.12
- - Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.20.00.00.13
- - Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.20.00.00.14
- - Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar
7214.20.00.00.15
- - Dört köşeli çubuklar
7214.20.00.00.16
- - Altı köşeli çubuklar
7214.20.00.00.19
- - Diğer köşeli çubuklar
7214.30
- Diğerleri, otomat çeliğinden olanlar :
7214.30.00.00.11
- - Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.30.00.00.12
- - Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.30.00.00.13
- - Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.30.00.00.14
- - Enine kesiti 26 mm. den büyük olan yuvarlak çubuklar
7214.30.00.00.15
- - Dört köşeli çubuklar
7214.30.00.00.16
- - Altı köşeli çubuklar
7214.30.00.00.19
- - Diğer köşeli çubuklar
- Diğerleri:
7214.91
- - Enine kesiti dikdörtgen (kare hariç) olanlar :
7214.91.10.00.00
- - - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler
7214.91.90.00.00
- - - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler
7214.99
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:
7214.99.10.00.00
- - - - Betonun takviyesinde kullanılan türde olanlar
- - - - Diğerleri (enine kesiti daire şeklinde olup en geniş yeri):
7214.99.31.00.00
- - - - - 80 mm. veya daha fazla olanlar
- - - - - 80 mm. den az olanlar
7214.99.39.00.11
- - - - - - Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.99.39.00.12
- - - - - - Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.99.39.00.13
- - - - - - Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.99.39.00.14
- - - - - - Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar
- - - - Diğerleri
7214.99.50.00.11
- - - - - Dört köşeli çubuklar
7214.99.50.00.12
- - - - - Altı köşeli çubuklar
7214.99.50.00.19
- - - - - Diğer çubuklar
- - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Enine kesiti daire şeklinde olup en geniş yeri:
7214.99.71.00.00
- - - - - 80 mm. veya daha fazla olanlar
- - - - - 80 mm. den az olanlar
7214.99.79.00.11
- - - - - - Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.99.79.00.12
- - - - - - Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.99.79.00.13
- - - - - - Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.99.79.00.14
- - - - - - Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar
- - - - Diğerleri
- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7214.99.95.10.11
- - - - - - Dört köşeli çubuklar
7214.99.95.10.12
- - - - - - Altı köşeli çubuklar
7214.99.95.10.19
- - - - - - Diğer çubuklar
- - - - - Diğerleri
7214.99.95.90.11
- - - - - - Dört köşeli çubuklar
7214.99.95.90.12
- - - - - - Altı köşeli çubuklar
7214.99.95.90.19
- - - - - - Diğer çubuklar
72.15
Demir veya alaşımsız çelikten diğer çubukIar:
7215.10
- Otomat çeliğinden olanlar (sadece soğuk olarak şekil verilmiş veya işlenmiş)
7215.10.00.00.11
- - Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar
7215.10.00.00.12
- - Soğuk olarak şekil verilmiş köşeli çubuklar
7215.10.00.00.19
- - Diğerleri
7215.50
- Diğerleri (sadece soğuk olarak şekil verilmiş veya işlenmiş olanlar):
- - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler
7215.50.11.00.00
- - - Enine kesiti dikdörtgen (kare hariç) ve dört yüzü haddelenmiş olanlar
- - - Diğerleri
7215.50.19.00.11
- - - - Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar
7215.50.19.00.19
- - - - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6 dan az karbon içerenler
7215.50.80.10.11
- - - - Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar
7215.50.80.10.12
- - - - Soğuk olarak şekil verilmiş köşeli çubuklar
7215.50.80.10.19
- - - - Diğerleri
7215.50.80.20.00
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7215.90
- Diğerleri:
7215.90.00.00.11
- - Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)
7215.90.00.00.19
- - Diğerleri
72.16
Demir veya alaşımsız çelikten profiller:
7216.10
- U,I veya H şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. den az olanlar):
- - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.10.00.10.11
- - - U şeklinde profiller
7216.10.00.10.12
- - - I şeklinde profiller
7216.10.00.10.13
- - - H şeklinde olanlar
- - Diğerleri
7216.10.00.90.11
- - - U şeklinde profiller
7216.10.00.90.12
- - - I şeklinde profiller
7216.10.00.90.13
- - - H şeklinde olanlar
- L veya T şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. den az olanlar):
7216.21
- - L şeklinde profiller:
7216.21.00.10.00
- - - Ağırlık itibariyle % 0, 6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.21.00.90.00
- - - Diğerleri
7216.22
- - T şeklinde profiller:
7216.22.00.10.00
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.22.00.90.00
- - - Diğerleri
- U, I veya H şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. veya daha fazla olanlar):
7216.31
- - U şeklinde profiller:
- - - Yüksekliği 80 mm. veya daha fazla fakat 220 mm yi geçmeyenler:
- - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.31.10.10.11
- - - - - Flanş yüzleri paralel olanlar
7216.31.10.10.19
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
7216.31.10.90.11
- - - - - Flanş yüzleri paralel olanlar
7216.31.10.90.19
- - - - - Diğerleri
- - - Yüksekliği 220 mm. yi geçenler:
- - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.31.90.10.11
- - - - - Flanş yüzleri paralel olanlar
7216.31.90.10.19
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
7216.31.90.90.11
- - - - - Flanş yüzleri paralel olanlar
7216.31.90.90.19
- - - - - Diğerleri
7216.32
- - I şeklinde profiller:
- - - Yüksekliği 80 mm. veya daha fazla fakat 220 mm 'yi geçmeyenler:
- - - - Flanş yüzleri paralel olanlar:
7216.32.11.10.00
- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.32.11.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
7216.32.19.10.00
- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.32.19.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - Yüksekliği 220 mm.yi geçenler:
- - - - Flanş yüzleri paralel olanlar:
7216.32.91.10.00
- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.32.91.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
7216.32.99.10.00
- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.32.99.90.00
- - - - - Diğerleri
7216.33
- - H şeklinde profiller:
- - -Yüksekliği 80 mm. veya daha fazla fakat 180 mm yi geçmeyenler:
7216.33.10.10.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.33.10.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Yüksekliği 180 mm.yi geçenler:
7216.33.90.10.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya dahafazla karbon içerenler
7216.33.90.90.00
- - - - Diğerleri
7216.40
- L veya T şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. veya daha fazla olanlar):
- - L şeklinde profiller:
7216.40.10.10.00
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.40.10.90.00
- - - Diğerleri
- - T şeklinde profiller:
7216.40.90.10.00
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.40.90.90.00
- - - Diğerleri
7216.50
- Diğer profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş):
- - Enine kesiti, bir kenarı 80 mm. yi geçmeyen karenin içine girebilecek olanlar:
7216.50.10.10.00
- - - Ağırlık itibariyle % 0, 6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.50.10.90.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
7216.50.91.00.00
- - - Lama Demiri
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.50.99.10.11
- - - - - Z şeklinde olanlar
7216.50.99.10.19
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
7216.50.99.91.00
- - - - - Z şeklinde olanlar
7216.50.99.99.00
- - - - - Diğerleri
- Profiller (sadece soğuk işlenmiş veya şekil verilmiş):
7216.61
- - Yassı hadde mamullerinden elde edilenler:
- - - C, L, U, Z, omega şeklinde veya açık profiller:
7216.61.10.10.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.61.10.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7216.61.90.10.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.61.90.90.00
- - - - Diğerleri
7216.69
- - Diğerleri:
7216.69.00.10.00
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.69.00.90.00
- - - Diğerleri
- Diğerleri:
7216.91
- - Yassı hadde ürünlerinden soğuk olarak şekil verilmiş veya işlenmiş olanlar
- - - Profil haline getirilmiş saclar:
7216.91.10.10.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 0, 6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.91.10.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - - Çinko ile kaplanmış olanlar
7216.91.80.10.11
- - - - - - Kalınlığı 2.5 mm.den az olanlar
7216.91.80.10.12
- - - - - - Kalınlığı 2.5 mm. veya daha fazla olanlar
- - - - - Diğerleri
7216.91.80.10.21
- - - - - - Kalınlığı 2.5 mm.den az olanlar
7216.91.80.10.22
- - - - - - Kalınlığı 2.5 mm. veya daha fazla olanlar
- - - - Diğerleri
- - - - - Çinko ile kaplanmış olanlar
7216.91.80.90.11
- - - - - - Kalınlığı 2.5 mm.den az olanlar
7216.91.80.90.12
- - - - - - Kalınlığı 2.5 mm. veya daha fazla olanlar
- - - - - Diğerleri
7216.91.80.90.21
- - - - - - Kalınlığı 2.5 mm.den az olanlar
7216.91.80.90.22
- - - - - - Kalınlığı 2.5 mm. veya daha fazla olanlar
7216.99
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.99.00.10.11
- - - - Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) olanlar
7216.99.00.10.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7216.99.00.90.11
- - - - Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) olanlar
7216.99.00.90.19
- - - - Diğerleri
72.17
Demir veya alaşımsız çelikten teller:
7217.10
- Kaplanmamış (cilalanmış olsun olmasın):
- - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:
7217.10.10.00.00
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya daha fazla olanlar:
- - - - Haddeleme işlemi sırasında ortaya çıkan çentikler, yivler,oluklar veya diğer şekil bozuklukları içerenler
7217.10.31.00.11
- - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar
7217.10.31.00.12
- - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar
7217.10.31.00.13
- - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar
- - - - Diğerleri
7217.10.39.00.11
- - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar
7217.10.39.00.12
- - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar
7217.10.39.00.13
- - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar
- - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler:
7217.10.50.00.11
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar
7217.10.50.00.12
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar
7217.10.50.00.13
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar
7217.10.50.00.14
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar
7217.10.90.00.00
- - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7217.20
- Çinko ile kaplanmış olanlar:
- - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:
7217.20.10.00.00
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya daha fazla olanlar
7217.20.30.00.11
- - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar
7217.20.30.00.12
- - - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar
7217.20.30.00.13
- - - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar
- - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler:
7217.20.50.00.11
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar
7217.20.50.00.12
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar
7217.20.50.00.13
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar
7217.20.50.00.14
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar
7217.20.90.00.00
- - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7217.30
- Diğer adi metallerle kaplanmış olanlar:
- - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:
7217.30.41.00.00
- - - Bakırla kaplanmış olanlar
7217.30.49.00.00
- - - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler:
7217.30.50.00.11
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.den az olanların bakırla kaplanmış olanları
7217.30.50.00.12
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm veya 1,5 mm. (1,5 dahil)ye kadar olanların bakırla kaplanmış olanları
7217.30.50.00.13
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanların bakırla kaplanmış olanları
7217.30.50.00.14
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanların bakırla kaplanmış olanları
7217.30.50.00.15
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.den az olanların diğer adi metallerle kaplanmış olanları
7217.30.50.00.16
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanların diğer adi metallerle kaplanmış olanları
7217.30.50.00.17
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanların diğer adi metallerle kaplanmış olanları
7217.30.50.00.18
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanların diğer adi metallerle kaplanmış olanları
7217.30.90.00.00
- - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
7217.90
- Diğerleri:
- - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:
7217.90.20.00.11
- - - Plastik kaplı olanlar
7217.90.20.00.19
- - - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler ;
7217.90.50.00.11
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.'den az olanların plastikle kaplanmış olanları
7217.90.50.00.12
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanların plastikle kaplanmış olanları
7217.90.50.00.13
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5 - 6 mm. (6 dahil) ye kadar olanların plastikle kaplanmış olanları
7217.90.50.00.14
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm. den fazla olanların plastikle kaplanmış olanları
7217.90.50.00.15
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.'den az olanların diğer maddelerle kaplanmış olanları
7217.90.50.00.16
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanların diğer maddelerle kaplanmış olanları
7217.90.50.00.17
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm. (6 dahil)ye kadar olanların diğer maddelerle kaplanmış olanları
7217.90.50.00.18
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm. den fazla olanların diğer maddelerle kaplanmış olanları
7217.90.90.00.00
- - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
III.PASLANMAZ ÇELİKLER
72.18
Külçe veya diğer ilk şekillerde paslanmaz çeIik; paslanmaz çelikten yarı mamuller:
7218.10.00.00.00
- Külçe veya diğer ilk şekillerde
- Diğerleri:
7218.91
- - Enine kesiti dikdörtgen (kare hariç) şeklinde olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7218.91.10.00.11
- - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7218.91.10.00.12
- - - - Dövülmüş
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7218.91.80.00.11
- - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7218.91.80.00.12
- - - - Dövülmüş
7218.99
- - Diğerleri:
- - - Enine kesiti kare şeklinde olanlar:
7218.99.11.00.00
- - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7218.99.19.00.00
- - - - Dövülmüş
- - - Diğerleri:
7218.99.20.00.00
- - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7218.99.80.00.00
- - - - Dövülmüş
72.19
Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya fazla olanlar :
- Sadece sıcak haddelenmiş (rulo halinde):
7219.11
- - Kalınlıkları 10 mm. yi geçenler:
7219.11.00.00.11
- - - Sac taslağı
7219.11.00.00.19
- - - Diğerleri
7219.12
- - Kalınlıkları 4, 75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyenler:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.12.10.00.11
- - - - Sac taslağı
7219.12.10.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7219.12.90.00.11
- - - - Sac taslağı
7219.12.90.00.19
- - - - Diğerleri
7219.13
- - Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4, 75 mm. den az olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.13.10.00.11
- - - - Sac taslağı
7219.13.10.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7219.13.90.00.11
- - - - Sac taslağı
7219.13.90.00.19
- - - - Diğerleri
7219.14
- - Kalınlıkları 3 mm. den az olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.14.10.00.11
- - - - Sac taslağı
7219.14.10.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7219.14.90.00.11
- - - - Sac taslağı
7219.14.90.00.19
- - - - Diğerleri
- Sadece sıcak haddelenmiş (rulo halinde olmayanlar):
7219.21
- - Kalınlıkları 10 mm. yi geçenler:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.21.10.00.11
- - - - Saclar
7219.21.10.00.12
- - - - Geniş levhalar
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7219.21.90.00.11
- - - - Saclar
7219.21.90.00.12
- - - - Geniş levhalar
7219.22
- - Kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyenler:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.22.10.00.11
- - - - Saclar
7219.22.10.00.12
- - - - Geniş levhalar
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7219.22.90.00.11
- - - - Saclar
7219.22.90.00.12
- - - - Geniş levhalar
7219.23
- - Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm. den az olanlar :
7219.23.00.00.11
- - - Saclar
7219.23.00.00.12
- - - Geniş levhalar
7219.24
- - Kalınlığı 3 mm. den az olanlar :
7219.24.00.00.11
- - - Saclar
7219.24.00.00.12
- - - Geniş levhalar
- Sadece soğuk haddelenmiş:
7219.31.00.00.00
- - Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar:
7219.32
- - Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm. den az olanlar:
7219.32.10.00.00
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.32.90.00.00
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7219.33
- - Kalınlığı 1 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:
7219.33.10.00.00
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.33.90.00.00
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7219.34
- - Kalınlığı 0,5 mm. veya daha fazla fakat 1 mm. yi geçmeyenler:
7219.34.10.00.00
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.34.90.00.00
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7219.35
- - Kalınlığı 0,5 mm. den az olanlar:
7219.35.10.00.00
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.35.90.00.00
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7219.90
- Diğerleri:
7219.90.20.00.00
- - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar
- - Diğerleri:
7219.90.80.00.11
- - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş olanlar
7219.90.80.00.19
- - - Diğerleri
72.20
Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. den az olanlar):
- Sadece sıcak haddelenmiş:
7220.11
- - Kalınlığı 4, 75 mm. veya daha fazla olanlar
7220.11.00.00.11
- - - Sac taslağı
7220.11.00.00.12
- - - Saclar
7220.11.00.00.13
- - - Şeritler
7220.12
- - Kalınlığı 4, 75 mm. den az olanlar
7220.12.00.00.11
- - - Sac taslağı
7220.12.00.00.12
- - - Saclar
7220.12.00.00.13
- - - Şeritler
7220.20
- Sadece soğuk haddelenmiş:
- - Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7220.20.21.00.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7220.20.21.00.12
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7220.20.29.00.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7220.20.29.00.12
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - Kalınlığı 0,35 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7220.20.41.00.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7220.20.41.00.12
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7220.20.49.00.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7220.20.49.00.12
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - Kalınlığı 0,35 mm. yi geçmeyenler:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7220.20.81.00.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7220.20.81.00.12
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7220.20.89.00.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7220.20.89.00.12
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
7220.90
- Diğerleri:
- - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar
- - - Genişliği 500 mm. yi geçenler:
7220.90.20.00.11
- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil)
7220.90.20.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler:
- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil)
7220.90.20.00.21
- - - - - Sıcak haddelenmiş sadece plakaj yapılmış
7220.90.20.00.29
- - - - - Diğerleri
7220.90.20.00.39
- - - - Diğerleri
- - Diğerleri
- - - Genişliği 500 mm. yi geçenler:
7220.90.80.00.11
- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil)
7220.90.80.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler:
- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil)
7220.90.80.00.21
- - - - - Sıcak haddelenmiş sadece plakaj yapılmış
7220.90.80.00.29
- - - - - Diğerleri
7220.90.80.00.39
- - - - Diğerleri
7221.00
Paslanmaz çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde) :
7221.00.10.00.00
- Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7221.00.90.00.00
- Ağırlık itibariyle % 2,5' dan az nikel içerenler
72.22
Paslanmaz çelikten çubuk ve profiller:
- Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş çubuklar:
7222.11
- - Enine kesiti daire şeklinde olanlar:
- - - Çapı 80 mm. veya daha fazla olanlar:
7222.11.11.00.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7222.11.19.00.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
- - - Çapı 80 mm.den az olanlar :
7222.11.81.00.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7222.11.89.00.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7222.19
- - Diğerleri:
7222.19.10.00.00
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7222.19.90.00.00
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7222.20
- Sadece soğuk olarak şekil verilmiş veya işlenmiş çubuklar:
- - Enine kesiti daire şeklinde olanlar:
- - - Çapı 80 mm. veya daha fazla olanlar:
7222.20.11.00.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7222.20.19.00.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
- - - Çapı 25 mm. veya daha fazla fakat 80 mm.den az olanlar:
7222.20.21.00.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7222.20.29.00.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
- - - Çapı 25 mm.den az olanlar:
7222.20.31.00.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7222.20.39.00.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
- - Diğerleri:
7222.20.81.00.00
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7222.20.89.00.00
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7222.30
- Diğer çubuklar:
- - Dövülmüş
7222.30.51.00.00
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7222.30.91.00.00
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
- - Diğerleri
7222.30.97.00.11
- - - Sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, sadece plakaj ameliyisine tabi tutulmuş
7222.30.97.00.19
- - - Diğerleri
7222.40
- Profiller:
7222.40.10.00.00
- - Sadece sıcak haddelenmiş veya çekilmiş
7222.40.50.00.00
- - Sadece soğuk olarak şekil verilmiş veya bitirilmiş
- - Diğerleri:
7222.40.90.00.11
- - - Sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş
7222.40.90.00.19
- - - Diğerleri
7223.00
Paslanmaz çelikten teller:
- Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler:
7223.00.11.00.00
- - Ağırlık itibariyle %28 veya daha fazla,fakat %31'den fazla olmayan nikel ve %20 veya daha fazla,fakat %22'den fazla olmayan krom içerenler
7223.00.19.00.00
- - Diğerleri
- Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler:
7223.00.91.00.00
- - Ağırlık itibariyle % 13 veya daha fazla, fakat % 25'den fazla olmayan krom ve % 3,5 veya daha fazla, fakat % 6'dan fazla olmayan aliminyum içerenler
7223.00.99.00.00
- - Diğerleri
IV.DİĞER ALAŞIMLI ÇELİKLER; ALAŞIMLI VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKLERDEN SONDAJ  İŞLERİNDE KULLANILAN İÇİ BOŞ ÇUBUKLAR
72.24
Külçe veya diğer ilk şekillerde diğer alaşımlı çelikler; diğer alaşımlı çelikten yarı mamuller:
- Külçe veya diğer ilk şekillerde
7224.10.10.00.00
- - Takım çeliğinden olanlar
7224.10.90.00.00
- - Diğerleri
7224.90
- Diğerleri:
- - Takım çeliğinden olanlar:
7224.90.02.00.11
- - - Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar veya sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş ve dövülmemiş olanlar
7224.90.02.00.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
- - - Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar:
- - - - Sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
- - - - - Genişliği kalınlığının iki katından az olanlar:
7224.90.03.00.00
- - - - - -Yüksek hız çeliğinden olanlar
7224.90.05.00.00
- - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,7 veya daha az karbon ve%0,5 veya daha fazla fakat % 1,2 veya daha az manganez ve %0,6 veya daha fazla fakat %2,3 veya daha az silisyum içerenler;ağırlık itibariyle % 0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f) notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi içerenler
7224.90.07.00.00
- - - - - - Diğerleri
7224.90.14.00.00
- - - - - Diğerleri
7224.90.18.00.00
- - - - Dövülmüş
- - - Diğerleri:
- - - - Sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
7224.90.31.00.00
- - - - - Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla 1,15 karbon,en az % 0,5 en fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler
7224.90.38.00.00
- - - - - Diğerleri
7224.90.90.00.00
- - - - Dövülmüş
72.25
Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.veya daha fazla):
- Silisyumlu manyetik çeliklerden:
7225.11.00.00.00
- - Taneleri yönlendirilmiş
7225.19
- - Diğerleri
- - - Sıcak çekilmiş olanlar
7225.19.10.00.11
- - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kayıbı olanlar
7225.19.10.00.19
- - - - Diğerleri
7225.19.90.00.00
- - - Soğuk çekilmiş olanlar
7225.30
- Diğerleri (sadece sıcak haddelenmiş) (rulo halinde)
7225.30.10.00.00
- - Takım çeliğinden olanlar
- - Yüksek hız çeliğinden:
7225.30.30.00.11
- - - Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7225.30.30.00.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
7225.30.90.00.11
- - - Asitlenmiş olanlar
7225.30.90.00.19
- - - Diğerleri
7225.40
- Diğerleri (sadece sıcak haddelenmiş) (rulo halinde olmayanlar):
7225.40.12.00.00
- - Takım çeliğinden olanlar
- - Yüksek hız çeliğinden:
7225.40.15.00.11
- - - Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7225.40.15.00.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
7225.40.40.00.00
- - - Kalınlığı 10 mm. yi geçenler
7225.40.60.00.00
- - - Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyenler
7225.40.90.00.00
- - - Kalınlığı 4,75 mm. den az olanlar
7225.50
- Diğerleri (sadece soğuk haddelenmiş):
- - Yüksek hız çeliğinden:
- - - Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar:
7225.50.20.00.21
- - - - Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7225.50.20.00.29
- - - - Diğerleri
- - - Kalınlığı 3mm. den az olanlar:
7225.50.20.00.31
- - - - Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7225.50.20.00.39
- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
7225.50.80.00.11
- - - Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar
7225.50.80.00.12
- - - Kalınlığı 3mm. den az olanlar
- Diğerleri:
7225.91
- - Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:
7225.91.00.00.10
- - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7225.91.00.00.90
- - - Diğerleri
7225.92
- - Başka bir usulle çinko ile kaplanmış olanlar:
7225.92.00.00.10
- - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7225.92.00.00.90
- - - Diğerleri
7225.99
- - Diğerleri:
7225.99.00.00.10
- - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7225.99.00.00.90
- - - Diğerleri
72.26
Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. den az olanlar):
- Silisyumlu manyetik çeliklerden:
7226.11
- - Taneleri yönlendirilmiş:
7226.11.00.00.10
- - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7226.11.00.00.90
- - - Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler
7226.19
- - Diğerleri:
- - - Sadece sıcak haddelenmiş olanlar
7226.19.10.00.11
- - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kayıbı olanlar
7226.19.10.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7226.19.80.00.11
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7226.19.80.00.12
- - - - Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler
7226.20
- Yüksek hız çeliğinden:
- - Sadece sıcak haddelenmiş; sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup genişliği 500 mm.yi geçmeyenler; sadece soğuk haddelenmiş veya yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler
7226.20.00.00.11
- - - Sadece sıcak haddelenmiş
7226.20.00.00.12
- - - Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup, genişliği 500 mm. yi geçmeyenler
7226.20.00.00.13
- - - Sadece soğuk haddelenmiş veya sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler
7226.20.00.00.21
- - Diğerleri
- Diğerleri:
7226.91
- - Sadece sıcak haddelenmiş:
7226.91.20.00.00
- - - Takım çeliğinden olanlar
- - - Diğerleri:
7226.91.91.00.00
- - - - Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar
7226.91.99.00.00
- - - - Kalınlığı 4,75 mm.'den az olanlar
7226.92
- - Sadece soğuk haddelenmiş:
7226.92.00.00.11
- - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7226.92.00.00.12
- - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
7226.99
- - Diğerleri:
- - - Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:
7226.99.10.00.11
- - - - Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş, genişliği 500 mm.yi geçmeyenler; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil), genişliği 500 mm. yi geçenler
7226.99.10.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Başka surette çinko ile kaplanmış olanlar:
7226.99.30.00.11
- - - - Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş, genişliği 500 mm.yi geçmeyenler; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil), genişliği 500 mm. yi geçenler
7226.99.30.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7226.99.70.00.11
- - - - Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş, genişliği 500 mm.yi geçmeyenler; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil), genişliği 500 mm. yi geçenler
7226.99.70.00.19
- - - - Diğerleri
72.27
Diğer alaşımlı çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde):
7227.10.00.00.00
- Yüksek hız çeliğinden
7227.20.00.00.00
- Siliko manganez çeliğinden
7227.90
- Diğerleri:
7227.90.10.00.00
- - Ağırlık itibariyle %0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f) notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi içerenler
7227.90.50.00.00
- - Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla %1,15 karbon, en az % 0,5, en fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler
7227.90.95.00.00
- - Diğerleri
72.28
Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller; alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar:
7228.10
- Yüksek hız çeliğinden çubuklar:
7228.10.20.00.00
- - Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş; Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)
7228.10.50.00.00
- - Dövülmüş
7228.10.90.00.00
- - Diğerleri
7228.20
- Siliko manganez çeliğinden çubuklar:
- - Enine kesiti dikdörtgen şeklinde (kare hariç), dört yüzeyi de haddelenmiş:
7228.20.10.00.11
- - - Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)
7228.20.10.00.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
7228.20.91.00.00
- - - Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş; sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)
7228.20.99.00.00
- - - Diğerleri
7228.30
- Diğer çubuklar (sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş):
7228.30.20.00.00
- - Takım çeliğinden olanlar
- - Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla %1,15 karbon,en az % 0,5 en fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler:
7228.30.41.00.00
- - - Çapı 80 mm veya daha fazla, enine kesiti daire şeklinde olanlar
7228.30.49.00.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Enine kesiti daire şeklinde olanlar:
7228.30.61.00.00
- - - - Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar
7228.30.69.00.00
- - - - Çapı 80 mm .den az olanlar
7228.30.70.00.00
- - - Enine kesiti dikdörtgen şeklinde olanlar (kare hariç), dört yüzeyi de sıcak haddelenmiş olanlar
7228.30.89.00.00
- - - Diğerleri
7228.40
- Diğer çubuklar (sadece dövülmüş):
7228.40.10.00.00
- - Takım çeliğinden olanlar
7228.40.90.00.00
- - Diğerleri
7228.50
- Diğer çubuklar (sadece soğuk olarak şekil verilmiş ve işlenmiş):
7228.50.20.00.00
- - Takım çeliğinden olanlar
7228.50.40.00.00
- - Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla %1,15 karbon,en az % 0,5 en fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler
- - Diğerleri:
- - - Enine kesiti daire şeklinde olanlar:
7228.50.61.00.00
- - - - Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar
- - - - Çapı 80 mm .den az olanlar:
7228.50.69.00.11
- - - - - Çapı 10 mm. veya daha az olanlar
7228.50.69.00.19
- - - - - Diğerleri
7228.50.80.00.00
- - - Diğerleri
7228.60
- Diğer çubuklar:
- - Takım çeliğinden olanlar:
7228.60.20.00.11
- - - Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)
7228.60.20.00.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
7228.60.80.00.11
- - - Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)
7228.60.80.00.19
- - - Diğerleri
7228.70
- Profiller:
7228.70.10.00.00
- - Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş
- - Diğerleri:
7228.70.90.00.11
- - - Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)
7228.70.90.00.19
- - - Diğerleri
7228.80
- Sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar:
7228.80.00.00.10
- - Alaşımlı çelikten
7228.80.00.00.90
- - Alaşımsız çelikten
72.29
Diğer alaşımlı çelikten teller:
7229.20
- Siliko manganez çeliğinden
7229.20.00.00.11
- - Çıplak teller
7229.20.00.00.12
- - Kaplanmış teller
7229.90
- Diğerleri:
7229.90.20.00.00
- - Yüksek hız çeliğinden
- - Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla %1,15 karbon,en az % 0,5 en fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler
7229.90.50.00.11
- - - Çıplak teller
7229.90.50.00.12
- - - Kaplanmış teller
- - Diğerleri
7229.90.90.00.11
- - - Çıplak teller
7229.90.90.00.12
- - - Kaplanmış teller

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr