SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 15 Fasıl 74 Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eşya 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 15 Fasıl 74 Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eşya

 

 

 

7401.00.00.00.00
Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip bakır)
7402.00
Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotları
7402.00.00.00.11
- Blister bakır
7402.00.00.00.12
- Elektrolitik rafine için bakır anotları
7402.00.00.00.19
- Diğerleri
74.03
Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham):
- Rafine edilmiş bakır:
7403.11
- - Katotlar ve katot parçaları:
7403.11.00.10.00
- - - Elektrolitik bakırdan
7403.11.00.90.00
- - - Diğerleri
7403.12.00.00.00
- - Tel çubukları (wire bars)
7403.13.00.00.00
- - Kütükler
7403.19
- - Diğerleri:
7403.19.00.10.00
- - - Elektrolitik bakırdan
7403.19.00.90.00
- - - Diğerleri
- Bakır alaşımları:
7403.21.00.00.00
- - Bakır -çinko esaslı alaşımlar (pirinç)
7403.22.00.00.00
- - Bakır -kalay esaslı alaşımlar (bronz)
7403.29.00.00.00
- - Diğer bakır alaşımlar [74.05 pozisyonundaki ön alaşımlar (kupro alyajlar) hariç]
7404.00
Bakır döküntü ve hurdaları:
7404.00.10.00.00
- Rafine edilmiş bakırdan olanlar
- Bakır alaşımlarından olanlar:
7404.00.91.00.00
- - Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç)
7404.00.99.00.00
- - Diğerleri
7405.00
Bakırın ön alaşımları (kupro alyajlar):
7405.00.00.10.00
- Ağırlık itibariyle %8'den fazla bakır içeren bakır fosfor
7405.00.00.20.00
- Diğerleri
74.06
Bakır tozları ve bakırdan ince pullar:
7406.10.00.00.00
- Pul bünyeli olmayan tozlar
7406.20
- Pul bünyeli tozlar; ince pullar
7406.20.00.00.11
- - Pul bünyeli bakır tozları
7406.20.00.00.12
- - Bakırdan ince pullar
74.07
Bakır çubuklar ve profiller:
7407.10
- Rafine edilmiş bakırdan olanlar
7407.10.00.00.11
- - İçi boş profiller
7407.10.00.00.12
- - İçi dolu profiller
7407.10.00.00.13
- - Çubuklar
- Bakır alaşımlarından olanlar:
7407.21
- - Bakır -çinko esaslı alaşımlardan (pirinç):
7407.21.10.00.00
- - - Çubuklar
7407.21.90.00.00
- - - Profiller
7407.29.00.00.00
- - Diğerleri
74.08
Bakır teller:
- Rafine edilmiş bakırdan olanlar:
7408.11
- - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm. yi geçenler
7408.11.00.00.11
- - - Elektrolitik tel
7408.11.00.00.19
- - - Diğerleri
7408.19
- - Diğerleri:
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,5 mm. yi geçenler
7408.19.10.00.11
- - - - Elektrolitik tel
7408.19.10.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,5 mm. yi geçmeyenler
7408.19.90.00.11
- - - - Elektrolitik tel
7408.19.90.00.19
- - - - Diğerleri
- Bakır alaşımlarından olanlar:
7408.21.00.00.00
- - Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç)
7408.22.00.00.00
- - Bakır -nikel esaslı alaşımlardan (kupro -nikel) veya bakır -nikel çinko esaslı alaşımlardan (nikel gümüşleri)
7408.29.00.00.00
- - Diğerleri
74.09
Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (kalınlıkları 0,15 mm. yi geçenler) :
- Rafine edilmiş bakırdan olanlar:
7409.11.00.00.00
- - Rulo halinde olanlar
7409.19.00.00.00
- - Diğerleri
- Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç):
7409.21.00.00.00
- - Rulo halinde olanlar
7409.29.00.00.00
- - Diğerleri
- Bakır -kalay esaslı alaşımlardan olanlar (bronz):
7409.31.00.00.00
- - Rulo halinde olanlar
7409.39.00.00.00
- - Diğerleri
7409.40.00.00.00
- Bakır -nikel esaslı alaşımlardan (kupro -nikel) ve bakır -nikel -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (nikel gümüşleri)
7409.90.00.00.00
- Diğer bakır alaşımlarından olanlar
74.10
Bakırdan ince yaprak ve şeritler (baskılı veya baskısız ve kağıttan, kar tondan , plastik maddelerden veya benzeri maddelerden mesnetler üzerine tesbit edilmiş olsun olmasın) kalınlıkları (mesnetleri hariç) 0,15 mm. yi geçmeyenler:
- Mesnetsiz olanlar:
7410.11
- - Rafine edilmiş bakırdan olanlar :
7410.11.00.00.11
- - - Bakır kalınlığı 35 mikrona kadar (35 mikron dahil) olanlar
7410.11.00.00.19
- - - Diğerleri
7410.12.00.00.00
- - Bakır alaşımlarından olanlar
- Mesnetli olanlar:
7410.21.00.00.00
- - Rafine edilmiş bakırdan olanlar
7410.22.00.00.00
- - Bakır alaşımlarından olanlar
74.11
Bakırdan ince ve kalın borular:
7411.10
- Rafine edilmiş bakırdan olanlar:
- - Düz olanlar:
7411.10.10.00.11
- - - Yivli olanlar
7411.10.10.00.12
- - - Çapı 0,35 mm'den az olanlar
7411.10.10.00.19
- - - Diğerleri
7411.10.90.00.00
- - Diğerleri
- Bakır alaşımlardan olanlar:
7411.21
- - Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç):
7411.21.10.00.00
- - - Düz olanlar
7411.21.90.00.00
- - - Diğerleri
7411.22.00.00.00
- - Bakır -nikel esaslı alaşımlardan (kupro -nikel) veya bakır -nikel -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (nikel gümüşleri)
7411.29.00.00.00
- - Diğerleri
74.12
Bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar gibi) :
7412.10.00.00.00
- Rafine edilmiş bakırdan olanlar
7412.20
- Bakır alaşımlarından olanlar
7412.20.00.00.11
- - Pirinçten olanlar
7412.20.00.00.19
- - Diğerleri
7413.00.00.00.00
Bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik için izole edilmiş olanlar hariç)
74.15
Bakırdan veya başları bakırdan ve gövdeleri demir ve çelikten küçük ve büyük çiviler, pünezler, yivli çiviler ve benzerleri (83.05 pozisyonuna girenler hariç) ; bakırdan civata ve somunlar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı rondela dahil) ve benzeri eşya:
7415.10.00.00.00
- Büyük ve küçük çiviler, pünezler, yivli çiviler ve benzeri eşya
- Diğer eşya (diş açılmamış):
7415.21.00.00.00
- - Rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı olanlar dahil)
7415.29
- - Diğerleri
7415.29.00.00.11
- - - Perçin çivileri
7415.29.00.00.19
- - - Diğerleri
7415.33
- - Vidalar; civatalar ve somunlar
-Diğer eşya (diş açılmış):
7415.33.00.00.11
- - - Vidalar
7415.33.00.00.12
- - - Civata ve somunlar
7415.39.00.00.00
- - Diğerleri
74.18
Bakırdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksamı; bakırdan süngerler, temizlik ve parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri:
7418.10
- Sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların aksamı; süngerler, temizlik ve parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri:
7418.10.10.00.00
- - Ev işlerinde kullanılan türden, elektrikli olmayan pişirme veya ısıtma cihazları ve bunların aksam ve parçaları
- - Diğerleri:
7418.10.90.00.11
- - - Ev işlerinde kullanılan eşya
7418.10.90.00.15
- - - Aksam ve parçalar
7418.20
- Sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksamı :
7418.20.00.00.11
- - Sağlığı koruyucu eşya
7418.20.00.00.15
- - Aksam ve parçalar
74.19
Bakırdan diğer eşya:
7419.20
- Döküm, kalıba dökülmüş, presle şekillendirilmiş veya dövülmüş fakat daha ileri bir işleme tabi tutulmamış:
7419.20.00.10.00
- - Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvı gaz hariç) bakırdan depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kaplar (hacmi 300 Iitreden fazla olan, mekanik veya termik tertibatı bulunmayanlar) (iç yüzeyleri kaplanmış ve ısıyı tecrit veya muhafaza edici maddelerle donatılmış olsun olmasın)
7419.20.00.90.00
- - Diğerleri
7419.80
- Diğerleri:
- - Çapları 6 mm. yi geçmeyen bakır tellerden mensucat ( sonsuz veya devamlı mensucat dahil), ızgara, kafeslikler ve ağlar; bakırdan metal depluvayye
7419.80.10.00.11
- - - Mensucat
7419.80.10.00.12
- - - Bakırdan metal depluvayye
7419.80.10.00.19
- - - Diğerleri
7419.80.30.00.00
- - Bakır yaylar
- - Diğerleri:
7419.80.90.10.00
- - - Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvı gaz hariç) bakırdan depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kaplar (hacmi 300 Iitreden fazla olan, mekanik veya termik tertibatı bulunmayanlar) (iç yüzeyleri kaplanmış ve ısıyı tecrit veya muhafaza edici maddelerle donatılmış olsun olmasın)
7419.80.90.90.00
- - - Diğerleri

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr