SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 15 Fasıl 76 Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eşya 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 15 Fasıl 76 Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eşya

 

 

76.01
İşlenmemiş aluminyum:
7601.10.00.00.00
- Alaşımsız aluminyum
7601.20
- Aluminyum alaşımları:
7601.20.20.00.00
- - Dilim veya kütükler
7601.20.80.00.00
- - Diğerleri
7602.00
Aluminyum döküntü ve hurdaları:
- Döküntüler:
7602.00.11.00.00
- - Torna talaşı, freze talaşı, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşı ve eğe talaşı; boyanmış, kaplanmış veya yapıştırılmış ince yaprak ve şeritlerin döküntüleri (mesnetleri hariç kalınlığı 0,2 mm.yi geçmeyenler)
7602.00.19.00.00
- - Diğerleri (imalat ıskartaları dahil)
7602.00.90.00.00
- Hurdalar
76.03
Aluminyum tozları ve ince pullar:
7603.10.00.00.00
- Pul bünyeli olmayan tozlar
7603.20
- Pul bünyeli tozlar, ince pullar :
7603.20.00.00.11
- - Pul bünyeli tozlar
7603.20.00.00.12
- - İnce pullar
76.04
Aluminyumdan çubuklar ve profiller:
7604.10
- Alaşımsız aluminyumdan olanlar:
7604.10.10.00.00
- - Çubuklar
7604.10.90.00.00
- - Profiller
- Aluminyum alaşımlarından:
7604.21.00.00.00
- - İçi boş profiller
7604.29
- - Diğerleri:
7604.29.10.00.00
- - - Çubuklar
7604.29.90.00.00
- - - Profiller
76.05
Aluminyum teller:
- Alaşımsız aluminyumdan olanlar:
7605.11.00.00.00
- - Enine kesitinin en geniş yeri 7mm.yi geçenler
7605.19.00.00.00
- - Diğerleri
- Aluminyum alaşımlarından olanlar:
7605.21.00.00.00
- - Enine kesitinin en geniş yeri 7mm.yi geçenler
7605.29.00.00.00
- - Diğerleri
76.06
Aluminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler):
- Dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar:
7606.11
- - Alaşımsız aluminyumdan:
7606.11.30.00.00
- - - Aluminyum kompozit paneller
- - - Diğerleri:
7606.11.50.00.00
- - - - Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddeyle kaplanmış olanlar
- - - - Diğerleri:
7606.11.91.00.00
- - - - - Kalınlığı 3 mm. den az olanlar
7606.11.93.00.00
- - - - - Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla, fakat 6 mm. den az olanlar
7606.11.99.00.00
- - - - - Kalınlığı 6 mm. veya daha fazla olanlar
7606.12
- - Aluminyum alaşımlarından:
- - - İçecek kutularına ait gövde, alt ve üst kapak imalinde kullanılanlar:
7606.12.11.00.00
- - - - Gövde imalinde kullanılanlar
7606.12.19.00.00
- - - - Alt ve üst kapak imalinde kullanılanlar
7606.12.30.00.00
- - - Aluminyum kompozit paneller
- - - Diğerleri:
7606.12.50.00.00
- - - - Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddeyle kaplanmış olanlar
- - - - Diğerleri:
7606.12.92.00.00
- - - - - Kalınlığı 3 mm. den az olanlar
7606.12.93.00.00
- - - - - Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla, fakat 6 mm. den az olanlar
7606.12.99.00.00
- - - - - Kalınlığı 6 mm. veya daha fazla olanlar
- Diğerleri:
7606.91.00.00.00
- - Alaşımsız aluminyumdan olanlar
7606.92.00.00.00
- - Aluminyum alaşımlarından olanlar
76.07
Aluminyumdan yapraklar ve şeritler (baskılı veya baskısız, kağıt, karton, plastik maddeler veya benzerlerinden bir mesnet üzerine tesbit edilmiş olsun olmasın) (mesnedi hariç kalınlığı 0,2 mm. yi geçmeyenler):
- Mesnetsiz olanlar:
7607.11
- - Haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tabi tutulmamış:
- - - Kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar :
7607.11.11.00.00
- - - - Ağırlığı 10 kg'yi geçmeyen rulolar halinde olanlar
7607.11.19.00.00
- - - - Diğerleri
7607.11.90.00.00
- - - Kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla,fakat 0,2 mm. yi geçmeyenler
7607.19
- - Diğerleri:
7607.19.10.00.00
- - - Kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar
7607.19.90.00.00
- - - Kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla,fakat 0,2 mm. yi geçmeyenler
7607.20
- Mesnetli olanlar:
7607.20.10.00.00
- - Mesnedi hariç kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar
- - Mesnedi hariç kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla, fakat 0,2 mm.yi geçmeyenler:
7607.20.91.00.00
- - - Aluminyum kompozit paneller
- - - Diğerleri:
7607.20.99.00.21
- - - - Kendinden yapışkanlı bantlar
7607.20.99.00.29
- - - - Diğerleri
76.08
Aluminyumdan ince ve kalın borular:
7608.10
- Alaşımsız aluminyumdan olanlar:
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar :
7608.10.00.10.11
- - - Dikişli ince ve kalın borular
7608.10.00.10.12
- - - Dikişsiz ince ve kalın borular
- - Diğerleri :
7608.10.00.90.11
- - - Dikişli ince ve kalın borular
7608.10.00.90.12
- - - Dikişsiz ince ve kalın borular
7608.20
- Aluminyum alaşımlarından:
- - Dikişli ince ve kalın borular:
7608.20.20.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar
7608.20.20.90.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ekstrüzyondan daha ileri bir işlem görmemiş olanlar:
7608.20.81.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar
7608.20.81.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7608.20.89.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar
7608.20.89.90.00
- - - - Diğerleri
7609.00.00.00.00
Aluminyum boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar ve benzerleri)
76.10
Aluminyum inşaat ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, korkuluklar, parmaklıklar gibi) (94.06 pozisyonundaki prefabrik inşaatlar hariç); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış aluminyum saclar, çubuklar,profiller, borular ve benzerleri) :
7610.10
- Kapılar, pencereler, kapı ve pencere çerçeveleri ile kapı eşikleri:
7610.10.00.00.11
- - Soğuk hava depolarına mahsus olanlar
7610.10.00.00.19
- - Diğerleri
7610.90
- Diğerleri:
- - Köprüler ve köprü aksamı, kuleler, pilonlar :
7610.90.10.00.11
- - - Köprüler ve köprü aksamı
7610.90.10.00.12
- - - Kuleler ve pilonlar
- - Diğerleri :
7610.90.90.00.12
- - - Sandviç panel
7610.90.90.00.18
- - - Diğerleri
7611.00
Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi 300 litreyi geçen ve mekanik veya termik tertibatı bulunmayan aluminyum depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar (ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın):
7611.00.00.10.00
- Eşyanın taşınmasında veya ambalajlanmasında kullanılanlar
7611.00.00.90.00
- Diğerleri
76.12
Her tür madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi 300 litreyi geçmeyen ve mekanik veya termik tertibatı bulunmayan aluminyum depolar, fıçılar, variller, bidonlar ve benzeri kaplar (tüp şeklinde sert veya esnek kaplar dahil) (ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın) :
7612.10.00.00.00
- Tüp şeklinde esnek kaplar
7612.90
- Diğerleri:
7612.90.20.00.00
- - Aerosollerde kullanılacak türdeki kaplar
7612.90.30.00.00
- - Kalınlığı 0.2 mm yi geçmeyen yapraklardan elde edilenler
7612.90.80.00.00
- - Diğerleri
7613.00.00.00.00
Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için aluminyum kaplar
76.14
Aluminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik için izole edilmemiş olanlar):
7614.10.00.00.00
- Çelik özlü olanlar
7614.90.00.00.00
- Diğerleri
76.15
Aluminyumdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksamı; aluminyumdan süngerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri:
7615.10
- Sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların aksamı; süngerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri:
7615.10.10.00.00
- - Döküm olanlar
7615.10.30.00.00
- - Kalınlığı 0.2 mm yi geçmeyen yapraklardan elde edilenler
7615.10.80.00.00
- - Diğerleri
7615.20
- Sağlığı koruyucu eşya ve aksamı :
7615.20.00.00.11
- - Sağlığı koruyucu eşya
7615.20.00.00.15
- - Sağlığı koruyucu eşyanın aksamı
76.16
Aluminyumdan diğer eşya:
7616.10
- Aluminyumdan küçük ve büyük çiviler, yivli çiviler (83.05 pozisyonundakiler hariç), vidalar, civatalar, somunlar, çengelli vida, perçin çivileri,pimler, kamalar, kama pimleri, rondelalar ve benzeri eşya :
7616.10.00.00.11
- - Kütle halinde kesilmiş olan ve sap kalınlığı veya delik çapı 6 mm. yi geçmeyen vidalar, somunlar, perçin çivileri ve rondelalar
7616.10.00.00.19
- - Diğerleri
- Diğerleri:
7616.91.00.00.00
- - Aluminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler
7616.99
- - Diğerleri :
7616.99.10.00.00
- - - Döküm olanlar
- - - Diğerleri :
7616.99.90.10.00
- - - - Metal depluvayye
- - - - Diğerleri :
7616.99.90.90.11
- - - - - İplik ve dokuma sanayi için masuralar, makaralar, bobinler ve benzeri mesnetler
7616.99.90.90.12
- - - - - Fotoğraf ve sinema filmleri ve pelikülleri veya 85.23 veya 85.24 pozisyonlarına giren bantlar, filmler ve benzerlerinin sarılmasına mahsus bobinler ve benzeri mesnetler
7616.99.90.90.13
- - - - - Zincirler
7616.99.90.90.19
- - - - - Diğerleri

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr