SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 15 Fasıl 78 Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eşya 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 15 Fasıl 78 Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eşya
78.01
İşlenmemiş kurşun:
7801.10.00.00.00
- Rafine edilmiş kurşun
- Diğerleri:
- - Ağırlık itibariyle antimuan oranı diğer elementlerden fazla olanlar :
7801.91.00.00.11
- - - Ağırlık itibariyle % 0.02 veya daha fazla gümüş içeren, rafine edilmeye mahsus olanlar (külçe kurşun)
7801.91.00.00.19
- - - Diğerleri
7801.99
- - Diğerleri:
7801.99.10.00.00
- - - Ağırlık itibariyle % 0,02 veya daha fazla gümüş içeren, rafine edilmeye mahsus olanlar (külçe kurşun)
7801.99.90.00.00
- - - Diğerleri
7802.00.00.00.00
Kurşun döküntü ve hurdaları
78.04
Kurşun saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler; kurşun tozları ve ince pullar:
- Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler:
7804.11.00.00.00
- - Saclar, yapraklar ve şeritler (mesnetleri hariç kalınlıkları 0,2 mm. yi geçmeyenler)
7804.19.00.00.00
- - Diğerleri
7804.20.00.00.00
- Kurşun tozları ve ince pullar
7806.00
Kurşundan diğer eşya:
7806.00.10.00.00
- Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar (EURATOM)
7806.00.80.00.00
- Diğerleri

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr