SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 15 Fasıl 80 Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eşya 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 15 Fasıl 80 Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eşya

 

80.01
İşlenmemiş kalay:
8001.10.00.00.00
- Alaşımsız kalay
8001.20.00.00.00
- Kalay alaşımları
8002.00.00.00.00
Kalay döküntü ve hurdaları
8003.00
Kalaydan çubuklar, profiller ve teller:
8003.00.00.10.00
- İçi boş profiller
- Diğerleri :
8003.00.00.90.11
- - Kalay alaşımlarından içi dolu profiller
8003.00.00.90.12
- - Alaşımsız kalaydan içi dolu profiller
8003.00.00.90.13
- - Kalay alaşımlarından çubuklar
8003.00.00.90.14
- - Alaşımsız kalaydan çubuklar
8003.00.00.90.15
- - Kalay alaşımlarından teller
8003.00.00.90.16
- - Alaşımsız kalaydan teller
8007.00
Kalaydan diğer eşya
- Kalay saclar, levhalar ve şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler)
- - M2 ağırlığı 1 kg.ı geçenler :
8007.00.10.10.11
- - - Kalay alaşımlarından olanlar
8007.00.10.10.12
- - - Alaşımsız kalaydan olanlar
- - M2 ağırlığı 1 kg. veya daha az olanlar :
8007.00.10.90.11
- - - Kalay alaşımlarından olanlar
8007.00.10.90.12
- - - Alaşımsız kalaydan olanlar
- Diğerleri:
- - Kalaydan yapraklar ve şeritler (baskılı veya baskısız veya kağıttan, kartondan, suni plastik maddelerden veya benzeri maddelerden bir mesnet üzerine tesbit edilmiş bulunsun bulunmasın) (mesnedi hariç,kalınlıkları 0,2 mm. yi geçmeyenler); kalaydan tozlar ve ince pullar:
8007.00.80.11.00
- - - M2 ağırlığı 1 kg.ı geçen yaprak ve şeritler
8007.00.80.19.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
8007.00.80.21.00
- - - Kalaydan ince ve kalın borular ve boru bağlantı parçaları( rakorlar, dirsekler manşonlar ve benzerleri
8007.00.80.29.00
- - - Diğerleri

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr