Sanayi Sektörünün Özel İlan Sitesi

G.T.İ.P Bölüm 15 Fasıl 81 Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eşya

81.01
Tungsten (volfram) ve tungstenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
8101.10.00.00.00
- Tozlar
- Diğerleri:
8101.94.00.00.00
- - İşlenmemiş tungsten (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil)
8101.96.00.00.00
- - Teller
8101.97
- - Döküntü ve hurdalar:
8101.97.00.10.00
- - - Döküntüler
8101.97.00.90.00
- - - Hurdalar
8101.99
- - Diğerleri:
8101.99.10.00.00
- - - Çubuklar ve miller (sadece sinterlenme yoluyla elde edilenler hariç), profiller, saclar, şeritler ve yapraklar
- - - Diğerleri:
8101.99.90.10.00
- - - - Tungstenden mamul eşya
- - - - Diğerleri :
8101.99.90.90.11
- - - - - Tungstenden mamul flamanlar
8101.99.90.90.19
- - - - - Diğerleri
81.02
Molibden ve molibdenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
8102.10.00.00.00
- Tozlar
- Diğerleri:
8102.94.00.00.00
- - İşlenmemiş molibden (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil)
8102.95
- - Çubuklar (sadece sinterleme yoluyla elde edilenler hariç), profiller, saclar, şeritler ve yapraklar :
8102.95.00.00.11
- - - Çubuklar
8102.95.00.00.12
- - - Profiller
8102.95.00.00.13
- - - Saclar
8102.95.00.00.14
- - - Şeritler
8102.95.00.00.15
- - - Yapraklar
8102.96.00.00.00
- - Teller
8102.97
- - Döküntü ve hurdalar :
8102.97.00.10.00
- - - Döküntüler
8102.97.00.90.00
- - - Hurdalar
8102.99
- - Diğerleri :
8102.99.00.00.11
- - - Molibdenden mamul flamanlar
8102.99.00.00.19
- - - Diğerleri
81.03
Tantal ve tantaldan eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
8103.20
- İşlenmemiş tantal (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil); tozlar:
8103.20.00.10.00
- - İşlenmemiş tantal (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil)
8103.20.00.90.00
- - Tozlar
8103.30
- Döküntü ve hurdalar :
8103.30.00.10.00
- - Döküntüler
8103.30.00.90.00
- - Hurdalar
- Diğerleri:
8103.91.00.00.00
- - Potalar
8103.99
- - Diğerleri:
8103.99.10.00.00
- - - Çubuklar (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar hariç), profiller, teller, saclar, şeritler ve yapraklar
8103.99.90.00.00
- - - Diğerleri
81.04
Magnezyum ve magnezyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
- İşlenmemiş magnezyum:
8104.11.00.00.00
- - Ağırlık itibariyle en az % 99,8 magnezyum içerenler
8104.19.00.00.00
- - Diğerleri
8104.20
- Döküntü ve hurdalar :
8104.20.00.00.11
- - Döküntüler
8104.20.00.00.12
- - Hurdalar
8104.30.00.00.00
- Kalibrelenmiş torna döküntüleri ve granüller; tozlar
8104.90
- Diğerleri :
8104.90.00.00.11
- - Çubuklar
8104.90.00.00.12
- - Profiller
8104.90.00.00.13
- - Teller
8104.90.00.00.19
- - Diğerleri
81.05
Kobalt matları ve kobalt metalurjisinin diğer ara ürünleri; kobalt ve kobalttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
8105.20
- Kobalt matları ve kobalt metalurjisinin diğer ara ürünleri; işlenmemiş kobalt; tozlar:
8105.20.00.00.11
- - İşlenmemiş kobalt
8105.20.00.00.12
- - Kobalt tozları
8105.20.00.00.19
- - Diğerleri
8105.30
- Döküntü ve hurdalar :
8105.30.00.00.11
- - Kobalt döküntüleri
8105.30.00.00.12
- - Kobalt hurdaları
8105.90.00.00.00
- Diğerleri
81.06
Bizmut ve bizmuttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
8106.10
- Ağırlıkça %99,99' dan fazla bizmut içerenler:
- - İşlenmemiş bizmut; döküntü ve hurdalar; tozlar :
8106.10.10.00.11
- - - İşlenmemiş bizmut
8106.10.10.00.12
- - - Bizmut döküntüleri
8106.10.10.00.13
- - - Bizmut hurdaları
8106.10.10.00.14
- - - Bizmut tozları
8106.10.90.00.00
- - Diğerleri
8106.90
- Diğerleri
- - İşlenmemiş bizmut; döküntü ve hurdalar; tozlar
8106.90.10.00.11
- - - İşlenmemiş bizmut
8106.90.10.00.12
- - - Bizmut döküntüleri
8106.90.10.00.13
- - - Bizmut hurdaları
8106.90.10.00.14
- - - Bizmut tozları
8106.90.90.00.00
- - Diğerleri
81.08
Titanyum ve titanyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
8108.20
- İşlenmemiş titanyum; tozlar:
8108.20.00.00.11
- - İşlenmemiş titanyum
8108.20.00.00.12
- - Titanyum tozları
8108.30
- Döküntü ve hurdalar :
8108.30.00.00.11
- - Titanyum döküntüleri
8108.30.00.00.12
- - Titanyum hurdaları
8108.90
- Diğerleri:
8108.90.30.00.00
- - Çubuklar, profiller ve teller
8108.90.50.00.00
- - Saclar, şeritler ve yapraklar
8108.90.60.00.00
- - İnce ve kalın borular
8108.90.90.00.00
- - Diğerleri
81.09
Zirkonyum ve zirkonyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
- İşlenmemiş zirkonyum; tozlar:
8109.21
- - Ağırlıkça 1 parça hafniyuma 500 parça zirkonyumdan az içeriğe sahip olanlar:
8109.21.00.00.11
- - - İşlenmemiş zirkonyum
8109.21.00.00.12
- - - Zirkonyum tozları
8109.29
- - Diğerleri:
8109.29.00.00.11
- - - İşlenmemiş zirkonyum
8109.29.00.00.12
- - - Zirkonyum tozları
8109.31
- - Ağırlıkça 1 parça hafniyuma 500 parça zirkonyumdan az içeriğe sahip olanlar:
- Döküntü ve hurdalar :
8109.31.00.00.11
- - - Zirkonyum döküntüleri
8109.31.00.00.12
- - - Zirkonyum hurdaları
8109.39
- - Diğerleri:
8109.39.00.00.11
- - - Zirkonyum döküntüleri
8109.39.00.00.12
- - - Zirkonyum hurdaları
- Diğerleri:
8109.91.00.00.00
- - Ağırlıkça 1 parça hafniyuma 500 parça zirkonyumdan az içeriğe sahip olanlar
8109.99.00.00.00
- - Diğerleri
81.10
Antimon ve antimondan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
8110.10
- İşlenmemiş antimon; tozlar:
8110.10.00.00.11
- - İşlenmemiş antimon
8110.10.00.00.12
- - Antimon tozları
8110.20
- Döküntü ve hurdalar :
8110.20.00.00.11
- - Antimon döküntüleri
8110.20.00.00.12
- - Antimon hurdaları
8110.90.00.00.00
- Diğerleri
8111.00
Manganez ve manganezden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
- İşlenmemiş manganez; döküntü ve hurdalar; tozlar:
- - İşlenmemiş manganez; tozlar :
8111.00.11.00.11
- - - İşlenmemiş manganez
8111.00.11.00.12
- - - Manganez tozları
- - Döküntü ve hurdalar :
8111.00.19.00.11
- - - Manganez döküntüleri
8111.00.19.00.12
- - - Manganez hurdaları
8111.00.90.00.00
- Diğerleri
81.12
Berilyum, krom, hafniyum (seltiyum), renyum, talyum, kadmiyum, germanyum, vanadyum, galliyum, indiyum ve niobyum (kolombiyum), ve bu metallerden eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
- Berilyum:
8112.12
- - İşlenmemiş berilyum; tozlar:
8112.12.00.00.11
- - - İşlenmemiş berilyum
8112.12.00.00.12
- - - Berilyum tozları
8112.13
- - Döküntü ve hurdalar :
8112.13.00.00.11
- - - Berilyum döküntüleri
8112.13.00.00.12
- - - Berilyum hurdaları
8112.19
- - Diğerleri :
8112.19.00.00.11
- - - İşlenmiş berilyum
8112.19.00.00.12
- - - Berilyumdan eşya
8112.19.00.00.19
- - - Diğerleri
- Krom:
8112.21
- - İşlenmemiş krom; tozlar:
8112.21.10.00.00
- - - Ağırlık itibariyle % 10'dan fazla nikel içeren krom alaşımları
- - - Diğerleri:
8112.21.90.00.11
- - - - İşlenmemiş krom
8112.21.90.00.12
- - - - Krom tozları
8112.22
- - Döküntü ve hurdalar :
8112.22.00.00.11
- - - Krom döküntüleri
8112.22.00.00.12
- - - Krom hurdaları
8112.29.00.00.00
- - Diğerleri
- Hafniyum:
8112.31
- - İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar
8112.31.00.00.11
- - - İşlenmemiş; tozlar
8112.31.00.00.12
- - - Döküntü ve hurdalar
8112.39.00.00.00
- - Diğerleri
- Renyum:
8112.41
- - İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar
8112.41.10.00.00
- - - Döküntü ve hurdalar
8112.41.90.00.00
- - - Diğerleri
8112.49.00.00.00
- - Diğerleri
- Talyum
8112.51
- - İşlenmemiş ; tozlar :
8112.51.00.00.11
- - - İşlenmemiş talyum
8112.51.00.00.12
- - - Talyum tozları
8112.52
- - Döküntü ve hurdalar :
8112.52.00.00.11
- - - Talyum döküntüleri
8112.52.00.00.12
- - - Talyum hurdaları
8112.59.00.00.00
- - Diğerleri
- Kadmiyum:
8112.61.00.00.00
- - Döküntü ve hurdalar
8112.69
- - Diğerleri:
8112.69.10.00.00
- - - İşlenmemiş kadmiyum; tozlar
8112.69.90.00.00
- - - Diğerleri
8112.92
- - İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar:
- Diğerleri:
- - - Niobyum (kolombiyum); galyum;indiyum;vanadyum;germanyum :
- - - - Döküntü ve hurdalar :
8112.92.21.00.11
- - - - - Niobyum döküntüleri
8112.92.21.00.12
- - - - - Niobyum hurdaları
8112.92.21.00.15
- - - - - Galyum döküntüleri
8112.92.21.00.16
- - - - - Galyum hurdaları
8112.92.21.00.17
- - - - - İndiyum döküntüleri
8112.92.21.00.18
- - - - - İndiyum hurdaları
8112.92.21.00.21
- - - - - Vanadyum döküntüleri
8112.92.21.00.22
- - - - - Vanadyum hurdaları
8112.92.21.00.23
- - - - - Germanyum döküntüleri
8112.92.21.00.24
- - - - - Germanyum hurdaları
- - - - Diğerleri:
- - - - - Niobyum (kolombiyum) :
8112.92.40.00.11
- - - - - - İşlenmemiş Niobyum
8112.92.40.00.12
- - - - - - Niobyum tozları
- - - - - İndiyum :
8112.92.81.00.11
- - - - - - İşlenmemiş İndiyum
8112.92.81.00.12
- - - - - - İndiyum tozları
- - - - -Galyum:
8112.92.89.00.11
- - - - - - İşlenmemiş Galyum
8112.92.89.00.12
- - - - - - Galyum tozları
- - - - - Vanadyum :
8112.92.91.00.11
- - - - - - İşlenmemiş Vanadyum
8112.92.91.00.12
- - - - - - Vanadyum tozları
- - - - -Germanyum :
8112.92.95.00.11
- - - - - - İşlenmemiş Germanyum
8112.92.95.00.12
- - - - - - Germanyum tozları
8112.99
- - Diğerleri:
8112.99.40.00.00
- - - Germanyum
8112.99.50.00.00
- - - Niobyum (kolombiyum)
8112.99.70.00.00
- - - Galyum, indiyum;vanadyum
8113.00
Sermet ve sermetten eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
8113.00.20.00.00
- İşlenmemiş
- Döküntü ve hurdalar :
8113.00.40.00.11
- - Sermet döküntüleri
8113.00.40.00.12
- - Sermet hurdaları
8113.00.90.00.00
- Diğerleri

 

Kaynaklar