SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 15 Fasıl 82 Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eşya 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 15 Fasıl 82 Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eşya
82.01
Beller, kürekler, kazmalar, külünkler, çapalar, yabalar, dirgenler, tırmıklar ve kazayağı; baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri diğer kesici ve yontucu el aletleri; her tür budama makasları ve budayıcılar, tırpanlar, oraklar, kuru ot veya saman bıçakları, çit makası, oduncu kamaları ve ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kullanılan diğer el aletleri:
8201.10
- Beller ve kürekler :
8201.10.00.00.11
- - Beller
8201.10.00.00.12
- - Kürekler
8201.30
- Kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklar ve kazayağı :
8201.30.00.00.11
- - Kazmalar
8201.30.00.00.12
- - Tırmıklar
8201.30.00.00.19
- - Diğerleri
8201.40
- Baltalar, bağcı bıçakları veya benzeri kesici veya yontucu el aletleri :
8201.40.00.00.11
- - Baltalar
8201.40.00.00.19
- - Diğerleri
8201.50
- Budama makası ve tek elle kullanılan benzeri budayıcılar ve makaslar (kümes hayvanları makasları dahil) :
8201.50.00.00.11
- - Bağ ve bahçıvan makasları
8201.50.00.00.19
- - Diğerleri
8201.60.00.00.00
- Çit makasları, iki elle kullanılan budama makasları ve iki elle kulllanılan benzeri makaslar
8201.90
- Ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kullanılmaya mahsus diğer el aletleri:
8201.90.00.10.00
- - Orak
8201.90.00.20.00
- - Tırpan
- - Diğerleri :
8201.90.00.90.11
- - - Hayvan kırkmaya mahsus makaslar
8201.90.00.90.12
- - - Yabalar
8201.90.00.90.18
- - - Diğerleri
82.02
EI testereleri; her tür testere ağızları (freze testereler ve dişsiz testere ağızları dahil) :
8202.10
- El testereleri :
8202.10.00.00.11
- - Sırtlı testereler
8202.10.00.00.19
- - Diğerleri
8202.20.00.00.00
- Şerit halinde testere ağızları
- Dairevi testere ağızları (freze makinalarında kullanılanlar dahil):
8202.31.00.00.00
- - İş gören kısmı çelikten olanlar:
8202.39.00.00.00
- - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil):
8202.40.00.00.00
- Zincir halinde olan testere ağızları
- Diğer testere ağızları:
8202.91.00.00.00
- - Düz testere ağızları (metal işlemeye mahsus olanlar)
8202.99
- - Diğerleri:
8202.99.20.00.00
- - - Metal işlemeye mahsus olanlar :
8202.99.80.00.00
- - - Diğerleri
82.03
Eğeler, törpüler, pensler (kesici ağızları dahil), kerpetenler, cımbızlar, tenekeci makasları, boru kesicileri, civata kesicileri, zımbalar ve benzeri el aletleri:
8203.10
- Eğeler, törpüler ve benzeri aletler:
8203.10.00.10.00
- - Metal işlerinde kullanılan eğeler
- - Diğerleri :
8203.10.00.90.11
- - - Törpüler
8203.10.00.90.12
- - - Eğeli törpüler
8203.10.00.90.19
- - - Diğerleri
8203.20
- Pensler (kesici ağızlıları dahil), kerpetenler, cımbızlar ve benzeri aletler:
8203.20.00.00.11
- - Pensler
8203.20.00.00.12
- - Kerpetenler
8203.20.00.00.19
- - Diğerleri
8203.30.00.00.00
- Tenekeci makasları ve benzeri aletler
8203.40
- Boru kesiciler, civata kesiciler, zımbalar ve benzeri aletler :
8203.40.00.00.11
- - Zımbalar
8203.40.00.00.19
- - Diğerleri
82.04
Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları (dinamometrik anahtarlar dahil; fakat kılavuz anahtarlar hariç), değişebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın):
- Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları:
8204.11.00.00.00
- - Ağzı sabit olanlar
8204.12.00.00.00
- - Ağzı ayarlanabilir olanlar
8204.20.00.00.00
- Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın)
82.05
Tarifenin başka pozisyonlarında yer almayan el aletleri (camcı elmasları dahil); kaynak lambaları; mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri (makinalı aletlerin veya su jeti kesme makinalarının aksam, parça veya teferruatlarını teşkil edenler hariç), örsler, portatif demirci ocakları; el ile veya pedalla işleyen çatkılarıyla birlikte bileğiler:
8205.10
- Delme, diş veya yiv açma aletleri :
8205.10.00.00.11
- - Matkaplar
8205.10.00.00.12
- - Diş veya yiv açma aletleri
8205.10.00.00.19
- - Diğerleri
8205.20
- Çekiçler ve balyozlar :
8205.20.00.00.11
- - Çekiçler
8205.20.00.00.12
- - Balyozlar
8205.30.00.00.00
- Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri kesici aletler
8205.40.00.00.00
- Tornavidalar
- Elle kullanılan diğer aletler (camcı elmasları dahil):
8205.51.00.00.00
- - Ev işlerinde kullanılanlar
8205.59
- - Diğerleri:
8205.59.10.00.00
- - - Duvarcı, dökümcü, çimentocu, alçı işçisi ve ressamlar için aletler
- - - Diğerleri:
8205.59.80.00.11
- - - - Gres tabancaları
8205.59.80.00.12
- - - - Patlama kartuşu yardımıyla çalışan takoz, kama vs. yi tesbit etmeye veya perçinlemeye mahsus aletler (tabancalar)
8205.59.80.00.19
- - - - Diğerleri
8205.60.00.00.00
- Kaynak lambaları
8205.70.00.00.00
- Mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri
- Diğerleri (Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan ürünlerden meydana gelen takım halinde eşya dahil)
8205.90.10.00.00
- - Örsler; portatif demirci ocakları; el ile veya pedalla işleyen çatkıları ile birlikte bileğiler
8205.90.90.00.00
- - Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan ürünlerden meydana gelen takım halinde eşya
8206.00.00.00.00
82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)
82.07
El aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri (basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme, set ve yiv açma, raybalama, frezeleme, tornalama, vidalama gibi) (metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine mahsus haddeler ile kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler dahil):
- Kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler:
8207.13.00.00.00
- - İş gören kısımları sermetlerden olanlar
8207.19
- - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil) :
8207.19.10.00.00
- - - İş gören kısımları elmas veya aglomere edilmiş elmastan olanlar
- - - Diğerleri :
8207.19.90.00.11
- - - - Adi metallerden
8207.19.90.00.19
- - - - Diğerleri
8207.20
- Metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine mahsus haddeler:
8207.20.10.00.00
- - İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar
- - İş gören kısımları diğer maddelerden olanlar:
8207.20.90.00.11
- - - Adi metallerden
8207.20.90.00.19
- - - Diğerleri
8207.30
- Basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme aletleri:
8207.30.10.00.00
- - Metal işlemeye mahsus olanlar
8207.30.90.00.00
- - Diğerleri
8207.40
- Set ve yiv açmaya mahsus aletler:
- - Metal işlemeye mahsus olanlar:
- - - Set açma aletleri :
8207.40.10.10.00
- - - - Demirden olanlar
8207.40.10.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Yiv açma aletleri:
8207.40.30.10.00
- - - - Demirden olanlar
8207.40.30.90.00
- - - - Diğerleri
8207.40.90.00.00
- - Diğerleri
8207.50
- Delmeye mahsus aletler (kaya delmeye mahsus aletler hariç):
8207.50.10.00.00
- - İşgören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar
- - İş gören kısımları diğer maddelerden olanlar:
8207.50.30.00.00
- - - Duvarcılığa mahsus matkaplar
- - - Diğerleri:
- - - - Metal işlemeye mahsus olanlar:
8207.50.50.00.00
- - - - - İş gören kısımları sermetlerden
8207.50.60.00.00
- - - - - İş gören kısımları yüksek hız çeliğinden
8207.50.70.00.00
- - - - - İş gören kısımları diğer maddelerden
8207.50.90.00.00
- - - - Diğerleri
8207.60
- Raybalamaya veya delik genişletmeye mahsus aletler:
8207.60.10.00.00
- - İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar
- - İş gören kısımları diğer maddelerden olanlar:
- - - Raybalamaya mahsus aletler:
- - - - Metal işlemeye mahsus olanlar:
8207.60.30.00.11
- - - - - Adi metallerden
8207.60.30.00.19
- - - - - Diğerleri
8207.60.50.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Delik genişletmeye mahsus olanlar:
- - - - Metal işlemeye mahsus olanlar:
8207.60.70.00.11
- - - - - Adi metallerden
8207.60.70.00.19
- - - - - Diğerleri
8207.60.90.00.00
- - - - Diğerleri
8207.70
- Frezelemeye mahsus aletler:
- - Metal işlemeye mahsus olanlar:
8207.70.10.00.00
- - - İş gören kısımları sermetlerden
- - - İş gören kısımları diğer maddelerden:
- - - - Parmak frezeler :
8207.70.31.00.11
- - - - - Adi metallerden olanlar
8207.70.31.00.12
- - - - - Elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar
8207.70.31.00.19
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri :
8207.70.37.00.11
- - - - - Adi metallerden olanlar
8207.70.37.00.12
- - - - - Elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar
8207.70.37.00.19
- - - - - Diğerleri
- - Diğerleri :
8207.70.90.00.11
- - - İş gören kısımları adi metallerden olanlar
8207.70.90.00.12
- - - İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar
8207.70.90.00.13
- - - İş gören kısımları sermetlerden olanlar
8207.70.90.00.19
- - - Diğerleri
8207.80
- Tornalamaya mahsus aletler:
- - Metal işlemeye mahsus olanlar:
8207.80.11.00.00
- - - İş gören kısımları sermetlerden
- - - İş gören kısımları diğer maddelerden :
8207.80.19.00.11
- - - - Adi metallerden olanlar
8207.80.19.00.19
- - - - Diğerleri
- - Diğerleri
8207.80.90.00.11
- - - İş gören kısımları adi metallerden olanlar
8207.80.90.00.12
- - - İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar
8207.80.90.00.13
- - - İş gören kısımları sermetlerden olanlar
8207.80.90.00.19
- - - Diğerleri
8207.90
- Değişebilir diğer aletler:
8207.90.10.00.00
- - İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar
- - İş gören kısımları diğer maddelerden olanlar:
8207.90.30.00.00
- - - Tornavida uçları
8207.90.50.00.00
- - - Diş açma aletleri
- - - Diğerleri:
- - - - İş gören kısımları sermetlerden:
8207.90.71.00.00
- - - - - Metal işlemeye mahsus olanlar
8207.90.78.00.00
- - - - - Diğerleri
- - - - İş gören kısımları diğer maddelerden:
8207.90.91.00.00
- - - - - Metal işlemeye mahsus olanlar
8207.90.99.00.00
- - - - - Diğerleri
82.08
Makina veya mekanik cihazlara mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar:
8208.10.00.00.00
- Metal işlemeye mahsus olanlar
8208.20.00.00.00
- Ağaç işlemeye mahsus olanlar
8208.30.00.00.00
- Gıda sanayiinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına mahsus olanlar
8208.40.00.00.00
- Ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kullanılan makinalara mahsus olanlar
8208.90
- Diğerleri :
8208.90.00.00.11
- - Kağıt kesmeye mahsus olanlar
8208.90.00.00.19
- - Diğerleri
8209.00
Aletler için monte edilmemiş levhalar, çubuklar; uçlar ve benzeri uçlar (sermetlerden):
8209.00.20.00.00
- Levhalar
8209.00.80.00.00
- Diğerleri
8210.00
Yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında veya servisinde kullanılan, ağırlığı 10 kg. veya daha az olan elle işleyen mekanik aletler :
8210.00.00.00.11
- Et kıyma makinası
8210.00.00.00.12
- Sebze ve meyvaları dilme ve doğrama ve sularını çıkarmaya mahsus aletler
8210.00.00.00.13
- Sebzeleri püre haline getirme aletleri
8210.00.00.00.14
- Kahve ve baharat değirmenleri
8210.00.00.00.15
- Ekmek dilme aletleri
8210.00.00.00.16
- Mikser
8210.00.00.00.17
- Dondurma yapmaya mahsus aletler
8210.00.00.00.19
- Diğerleri
82.11
Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı olsun olmasın) (82.08 pozisyonundakiler hariç) (kapanan budama çakıları ve ağızları dahil):
8211.10
- Takım halinde olanlar :
8211.10.00.00.11
- - Sofra ve mutfak bıçakları
8211.10.00.00.12
- - Maket bıçakları
8211.10.00.00.19
- - Diğerleri
- Diğerleri:
8211.91.00.00.00
- - Sabit ağızlı sofra bıçakları
8211.92
- - Sabit ağızlı diğer bıçaklar:
8211.92.00.00.11
- - - Mutfak bıçakları
8211.92.00.00.19
- - - Diğerleri
8211.93
- - Sabit ağızlı bıçakların haricindeki bıçaklar:
8211.93.00.00.10
- - - Maket bıçakları
8211.93.00.00.90
- - - Diğerleri
8211.94.00.00.00
- - Bıçak ağızları
8211.95.00.00.00
- - Adi metallerden saplar
82.12
Usturalar, traş makinaları ve traş bıçakları (şerit halindeki taslaklar dahil) :
8212.10
- Usturalar, traş makinaları:
8212.10.10.00.00
- - Traş makinaları (bıçakları değiştirilemeyen)
- - Diğerleri:
- - - Diğer traş makinaları
8212.10.90.10.11
- - - - Emniyetli olanlar
8212.10.90.10.19
- - - - Diğerleri
- - - Usturalar :
8212.10.90.20.11
- - - - Düz usturalar
8212.10.90.20.19
- - - - Diğerleri
8212.20
- Traş makinalarının bıçakları (şerit halindeki taslaklar dahil):
- - Traş bıçakları :
8212.20.00.10.11
- - - Emniyetli olanlar
8212.20.00.10.19
- - - Diğerleri
8212.20.00.20.00
- - Traş bıçağı taslakları
8212.90.00.00.00
- Diğer aksam ve parçalar
8213.00
Makaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ve bunların ağızları:
- Makaslar :
8213.00.00.10.11
- - Terzi makasları
8213.00.00.10.12
- - Kuaför makasları
8213.00.00.10.13
- - Tırnak makasları (Çıt çıt tipi tırnak makasları hariç)
8213.00.00.10.19
- - Diğerleri
8213.00.00.20.00
- Makas ağızları
82.14
Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus makinalar, kasap veya mutfak satırları, et baltaları, et kıyma bıçakları ve kağıt bıçakları gibi); manikür veya pedikür takımları ve aletleri (tırnak törpüleri dahil):
8214.10
- Kağıt bıçakları, zarf açacakları, yazı kazıma bıçakları, kalemtraşlar ve bunların bıçakları
8214.10.00.00.11
- - Kalemtraş bıçakları
8214.10.00.00.12
- - Kalemtraşlar
8214.10.00.00.19
- - Diğerleri
8214.20
- Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil):
8214.20.00.00.11
- - Çıt çıt tipi tırnak makasları
8214.20.00.00.19
- - Diğerleri
8214.90
- Diğerleri:
- - Saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus makinalar ve bunların kesici ağızları:
- - - Makinalar:
8214.90.00.11.11
- - - - Saç kesme makinaları
8214.90.00.11.12
- - - - Hayvan kırkma makinaları
8214.90.00.12.00
- - - Kesici ağızlar
8214.90.00.15.00
- - - Bunların adi metallerden sapları
- - Diğerleri :
8214.90.00.90.11
- - - Adi metallerden saplar
8214.90.00.90.19
- - - Diğerleri
82.15
Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık bıçakları,yağ bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra eşyası:
8215.10
- En az bir eşyası kıymetli metallerle kaplanmış takım halindeki eşya
- - Sadece kıymetli metallerle kaplanmış eşyayı içerenler :
8215.10.20.00.11
- - - Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar
8215.10.20.00.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
8215.10.30.00.00
- - - Paslanmaz çelikten olanlar
8215.10.80.00.00
- - - Diğerleri
8215.20
- Diğer takımlar:
8215.20.10.00.00
- - Paslanmaz çelikten olanlar
8215.20.90.00.00
- - Diğerleri
- Diğerleri:
8215.91
- - Kıymetli metallerle kaplanmış olanlar:
8215.91.00.10.00
- - - Adi metallerden saplar
- - - Diğerleri :
8215.91.00.90.11
- - - - Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar
8215.91.00.90.19
- - - - Diğerleri
8215.99
- - Diğerleri:
- - - Paslanmaz çelikten olanlar:
8215.99.10.10.00
- - - - Adi metallerden saplar
8215.99.10.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
8215.99.90.10.00
- - - - Adi metallerden saplar
8215.99.90.90.00
- - - - Diğerleri

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr