SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 16 Fasıl 84 Makinalar Ve Mekanik Cihazlar Aksam Ve Parçaları 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 16 Fasıl 84 Makinalar Ve Mekanik Cihazlar Aksam Ve Parçaları

 

 

84.01
Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar :
8401.10.00.00.00
- Nükleer reaktörler
8401.20
- İzotopik ayırım için makina ve cihazlar, bunların aksam ve parçaları :
- - Uranyum izotoplarının ayırımına mahsus olanlar, bunların aksam ve parçaları
8401.20.00.10.11
- - - Cihazlar
8401.20.00.10.15
- - - Aksam ve parçalar
- - Ağır su üretimine mahsus makina ve cihazlar
8401.20.00.20.11
- - - Cihazlar
8401.20.00.20.15
- - - Aksam ve parçalar
- - Diğerleri
8401.20.00.90.11
- - - Cihazlar
8401.20.00.90.15
- - - Aksam ve parçalar
8401.30.00.00.00
- Işınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar)
8401.40.00.00.00
- Nükleer reaktörlerin aksam ve parçaları
84.02
Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebilen merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanları:
- Buhar kazanları:
8402.11.00.00.00
- - Saatte 45 tondan fazla buhar üreten su borulu kazanlar
8402.12.00.00.00
- - Saatte 45 ton veya daha az buhar üreten su borulu kazanlar
8402.19
- - Diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil):
8402.19.10.00.00
- - - Alev borulu kazanlar
- - - Diğerleri :
8402.19.90.00.11
- - - - Duman borulu kazanlar
8402.19.90.00.19
- - - - Diğerleri
8402.20.00.00.00
- Kızgın su kazanları
8402.90
- Aksam ve parçalar:
- - Kızgın su kazanlarına ait olanlar
8402.90.00.10.11
- - - Ondüle külhanlar
8402.90.00.10.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
8402.90.00.90.11
- - - Buhar boruları
8402.90.00.90.12
- - - Buhar domları
8402.90.00.90.13
- - - Buhar toplayıcı borular (kollektörler)
8402.90.00.90.14
- - - Ondüle külhanlar
8402.90.00.90.19
- - - Diğerleri
84.03
Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç):
8403.10
- Kazanlar:
8403.10.10.00.00
- - Demir dökümden olanlar
8403.10.90.00.00
- - Diğerleri
8403.90
- Aksam ve parçalar:
8403.90.10.00.00
- - Demir dökümden olanlar
8403.90.90.00.00
- - Diğerleri
84.04
84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus yardımcı cihazlar (ekonomizörler, kızgın su hasıl edenler, kurum temizleme ve gaz tasarruf cihazları gibi); su buharı veya diğer buhar güç üniteleri için kondansörler:
8404.10
- 84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus yardımcı cihazlar:
8404.10.00.10.00
- - Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar
- - Diğerleri
8404.10.00.90.11
- - - Su ısıtıcıları (ekonomizörler) ve hava ısıtıcıları
8404.10.00.90.12
- - - Kızdırıcılar ve kızdırıcı soğutucuları
8404.10.00.90.13
- - - Buhar ve ısı akümülatörleri
8404.10.00.90.14
- - - Kurum temizleme cihazları
8404.10.00.90.15
- - - Gaz tasarruf cihazları
8404.10.00.90.19
- - - Diğerleri
8404.20.00.00.00
- Buhar güç üniteleri için kondansörler
8404.90
- Aksam ve parçalar:
8404.90.00.10.00
- - Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazların aksam ve parçaları
- - Diğerleri
8404.90.00.90.11
- - - Kızdırıcı borular
8404.90.00.90.19
- - - Diğerleri
84.05
Gaz veya su gazı jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın); su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın):
8405.10
- Gaz veya su gaz jeneratörleri (arıtıcıları iIe birlikte olsun olmasın); su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın)
8405.10.00.00.11
- - Gaz jenaratörleri
8405.10.00.00.12
- - Su gazı jenaratörleri
8405.10.00.00.13
- - Su ile işleyen asetilen jenaratörleri
8405.10.00.00.14
- - Oksijen jenaratörleri
8405.10.00.00.19
- - Diğerleri
8405.90.00.00.00
- Aksam ve parçalar
84.06
Buhar türbinleri:
8406.10.00.00.00
- Deniz taşıtlarına ait türbinler
- Diğer türbinler:
8406.81.00.00.00
- - Gücü 40 MW'ı geçenler
8406.82.00.00.00
- - Gücü 40 MW.ı geçmeyenler
8406.90
- Aksam ve parçalar:
8406.90.10.00.00
- - Stator çarkları, rotorlar ve bunların çarkları
8406.90.90.00.00
- - Diğerleri
84.07
Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor):
8407.10
- Hava taşıtları için olanlar:
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8407.10.00.10.11
- - - Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar
8407.10.00.10.12
- - - Silindir hacmi 250 cm3 .den fazla olanlar
- - Diğerleri
8407.10.00.90.11
- - - Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar
8407.10.00.90.12
- - - Silindir hacmi 250 cm3 .den fazla olanlar
- Deniz taşıtları için olanlar:
8407.21
- - Dıştan takma motorlar:
8407.21.10.00.00
- - - Silindir hacmi 325 cm3.ü geçmeyenler
- - - Silindir hacmi 325 cm3.ü geçenler:
8407.21.91.00.00
- - - - Gücü 30 kW.ı geçmeyenler
8407.21.99.00.00
- - - - Gücü 30 kW.ı geçenler
8407.29.00.00.00
- - Diğerleri
- 87. Fasıldaki kara taşıtlarında kullanılacak türde doğrusal pistonlu motorlar:
8407.31.00.00.00
- - Silindir hacmi 50 cm3.ü geçmeyenler
8407.32
- - Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler:
8407.32.10.00.00
- - - Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler
8407.32.90.00.00
- - - Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler
8407.33
- - Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 1.000 cm3.ü geçmeyenler:
8407.33.20.00.00
- - - Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 500 cm3.ü geçmeyenler
8407.33.80.00.00
- - - Silindir hacmi 500 cm3.ü geçen fakat 1000 cm3.ü geçmeyenler
8407.34
- - Silindir hacmi 1000 cm3. ü geçenler:
8407.34.10.00.00
- - - Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701. 10 Alt pozisyonundaki motokültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2800 cm3.den az bir motorla birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar
- - - Diğerleri:
8407.34.30.00.00
- - - - Kullanılmış
- - - - Kullanılmamış:
8407.34.91.00.00
- - - - - Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçmeyenler
8407.34.99.00.00
- - - - - Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçenler
8407.90
- Diğer motorlar:
8407.90.10.00.00
- - Silindir hacmi 250 cm3.ü geçmeyenler
- - Silindir hacmi 250 cm3.ü geçenler:
8407.90.50.00.00
- - - Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozisnundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2800 cm3. den az bir motorla birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar
- - - Diğerleri:
8407.90.80.00.00
- - - - Gücü 10 kW.ı geçmeyenler
8407.90.90.00.00
- - - - Gücü 10 kW.ı geçenler
84.08
Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel ):
8408.10
- Deniz taşıtları için olanlar:
- - Kullanılmış:
8408.10.11.00.00
- - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
8408.10.19.00.00
- - - Diğerleri
- - Kullanılmamış:
- - - Gücü 50 kW.ı geçmeyenler:
8408.10.23.00.00
- - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar; 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
8408.10.27.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler:
8408.10.31.00.00
- - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
8408.10.39.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler:
8408.10.41.00.00
- - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
8408.10.49.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Gücü 200 kW.ı geçen fakat 300 kW.ı geçmeyenler:
8408.10.51.00.00
- - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
8408.10.59.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Gücü 300 kW.ı geçen fakat 500 kW.ı geçmeyenler:
8408.10.61.00.00
- - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
8408.10.69.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Gücü 500 kW.ı geçen fakat 1000 kW.ı geçmeyenler:
8408.10.71.00.00
- - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
8408.10.79.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 5000 kW.ı geçmeyenler:
8408.10.81.00.00
- - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
8408.10.89.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Gücü 5000 kW.ı geçenler:
8408.10.91.00.00
- - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
8408.10.99.00.00
- - - - Diğerleri
8408.20
- 87. Fasıldaki taşıtlarda kullanılan türde olan motorlar:
8408.20.10.00.00
- - Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2500 cm3. den az bir motorla birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar
- - Diğerleri:
- - - Tarımda ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler için:
8408.20.31.00.00
- - - - Gücü 50 kW.ı geçmeyenler
8408.20.35.00.00
- - - - Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler
8408.20.37.00.00
- - - - Gücü 100 kW.ı geçenler
- - - 87. Fasıldaki diğer taşıtlar için:
8408.20.51.00.00
- - - - Gücü 50 kW.ı geçmeyenler
8408.20.55.00.00
- - - - Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 KW ı geçmeyenler
8408.20.57.00.00
- - - - Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler
8408.20.99.00.00
- - - - Gücü 200 kW.ı geçenler
8408.90
- Diğer motorlar:
8408.90.21.00.00
- - Demiryolu taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
- - Diğerleri:
- - - Kullanılmış
8408.90.27.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.27.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Kullanılmamış:
- - - - Gücü 15 kW.ı geçmeyenler:
8408.90.41.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.41.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Gücü 15 kW.ı geçen fakat 30 kW.ı geçmeyenler:
8408.90.43.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.43.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Gücü 30 kW.ı geçen fakat 50 kW.ı geçmeyenler:
8408.90.45.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.45.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler:
8408.90.47.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.47.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler:
8408.90.61.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.61.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Gücü 200 kW.ı geçen fakat 300 kW.ı geçmeyenler:
8408.90.65.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.65.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Gücü 300 kW.ı geçen fakat 500 kW.ı geçmeyenler:
8408.90.67.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.67.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Gücü 500 kW.ı geçen fakat 1000 kW.ı geçmeyenler:
8408.90.81.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.81.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 5000 kW.ı geçmeyenler:
8408.90.85.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.85.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Gücü 5000 kW.ı geçenler:
8408.90.89.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.89.90.00
- - - - - Diğerleri
84.09
Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları:
8409.10
- Hava taşıtları için olanlar:
8409.10.00.10.00
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8409.10.00.90.00
- - Diğerleri
- Diğerleri:
8409.91
- - Sadece veya esas itibariyle kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar için olanlar
8409.91.00.00.11
- - - Aluminyumdan silindir kapakları
8409.91.00.00.12
- - - Pistonlar
8409.91.00.00.13
- - - Segmanlar
8409.91.00.00.14
- - - Silindir gömlekleri
8409.91.00.00.15
- - - Sübaplar
8409.91.00.00.16
- - - Enjektörler
8409.91.00.00.17
- - - Biyeller
- - - Diğerleri:
8409.91.00.00.31
- - - - Metal dökümden olanlar
8409.91.00.00.39
- - - - Diğerleri
8409.99
- - Diğerleri
8409.99.00.00.11
- - - Aluminyumdan silindir kapakları
8409.99.00.00.12
- - - Pistonlar
8409.99.00.00.13
- - - Segmanlar
8409.99.00.00.14
- - - Silindir gömlekleri
8409.99.00.00.15
- - - Sübaplar
8409.99.00.00.16
- - - Enjektörler
8409.99.00.00.17
- - - Biyeller
- - - Diğerleri:
8409.99.00.00.31
- - - - Metal dökümden olanlar
8409.99.00.00.39
- - - - Diğerleri
84.10
Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler:
- Su türbinleri ve su çarkları:
8410.11.00.00.00
- - Gücü 1000 kW.ı geçmeyenler
8410.12.00.00.00
- - Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 10 000 kW.ı geçmeyenler
8410.13.00.00.00
- - Gücü 10 000 kW.ı geçenler
8410.90.00.00.00
- Aksam ve parçalar (regülatörler dahil)
84.11
Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri:
- Turbojetler:
8411.11
- - İtici gücü 25 kN.u geçmeyenler:
8411.11.00.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.11.00.90.00
- - - Diğerleri
8411.12
- - İtici gücü 25 kN.u geçenler:
- - - İtici gücü 25 kN.u gecen fakat 44 kN.u geçmeyenler:
8411.12.10.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.12.10.90.00
- - - - Diğerleri
- - - İtici gücü 44 kN.u geçen fakat 132 kN.u geçmeyenler:
8411.12.30.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.12.30.90.00
- - - - Diğerleri
- - - İtici gücü 132 kN.u geçenler:
8411.12.80.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.12.80.90.00
- - - - Diğerleri
- Turbopropellerler:
8411.21
- - Gücü 1 100 kW.ı geçmeyenler:
8411.21.00.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.21.00.90.00
- - - Diğerleri
8411.22
- - Gücü 1 100 k W.ı geçenler:
- - - Gücü 1 100 kW.ı geçen fakat 3 730 kW.ı geçmeyenler:
8411.22.20.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.22.20.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Gücü 3 730 kW.ı geçenler:
8411.22.80.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.22.80.90.00
- - - - Diğerleri
- Diğer gaz türbinleri:
8411.81
- - Gücü 5 000 kW.ı geçmeyenler:
8411.81.00.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.81.00.90.00
- - - Diğerleri
8411.82
- - Gücü 5 000 kW.ı geçenler:
- - - Gücü 5 000 kW ı geçen fakat 20 000 kW.ı geçmeyenler:
8411.82.20.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.82.20.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Gücü 20 000 kW.ı geçen fakat 50 000 kW ı geçmeyenler:
8411.82.60.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.82.60.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Gücü 50 000 kW ı geçenler:
8411.82.80.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.82.80.90.00
- - - - Diğerleri
- Aksam ve parçalar:
8411.91
- - Turbojetler veya turbopropellerlere ait olanlar:
8411.91.00.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.91.00.90.00
- - - Diğerleri
8411.99
- - Diğerleri:
8411.99.00.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
8411.99.00.90.00
- - - Diğerleri
84.12
Diğer motorIar ve kuvvet hasıI eden makinalar:
8412.10
- Tepkili motorlar (turbo jetler hariç):
8412.10.00.10.00
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8412.10.00.90.00
- - Diğerleri
- Hidrolik güç motorları ve makinaları:
8412.21
- - Doğrusal hareketli olanlar (silindirler):
- - - Hidrolik sistemler:
8412.21.20.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
8412.21.20.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
8412.21.80.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
8412.21.80.90.00
- - - - Diğerleri
8412.29
- - Diğerleri:
- - - Hidrolik sistemler:
8412.29.20.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
8412.29.20.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
- - - - Hidrolik yağ motorları:
8412.29.81.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
8412.29.81.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
8412.29.89.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
8412.29.89.90.00
- - - - - Diğerleri
8412.31
- - Doğrusal hareketli olanlar (silindirler):
- Pnömatik güç motorları ve makinaları:
8412.31.00.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8412.31.00.90.00
- - - Diğerleri
8412.39
- - Diğerleri:
8412.39.00.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8412.39.00.90.00
- - - Diğerleri
8412.80
- Diğerleri:
8412.80.10.00.00
- - Buharla çalışan makinalar
- - Diğerleri:
8412.80.80.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
- - - Diğerleri:
8412.80.80.90.11
- - - - Rüzgarla çalışan motor ve makinalar
8412.80.80.90.19
- - - - Diğerleri
8412.90
- Aksam ve parçalar:
- - Tepkili motorlar (turbojetler hariç) için olanlar:
8412.90.20.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8412.90.20.90.00
- - - Diğerleri
- - Hidrolik güç motorları ve makinalarına ait olanlar:
8412.90.40.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8412.90.40.90.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
8412.90.80.10.00
- - - Buharla çalışan makinalara ait olanlar
8412.90.80.20.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
- - - Diğerleri:
8412.90.80.90.11
- - - - Pnömatik güç motorlarına ve makinalarına ait olanlar
8412.90.80.90.12
- - - - Rüzgarla çalışan motor ve makinalara ait olanlar
8412.90.80.90.19
- - - - Diğerleri
84.13
Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ; sıvı elevatörleri:
- Ölçü tertibatı olan veya ölçü tertibatı takılmak üzere imal edilmiş pompalar:
8413.11
- - Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türde yakıt veya yağ dağıtım pompaları:
8413.11.00.10.00
- - - Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları
8413.11.00.90.00
- - - Diğerleri
8413.19
- - Diğerleri:
8413.19.00.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.19.00.20.00
- - - Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları
- - - Diğerleri:
8413.19.00.90.11
- - - - Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları
8413.19.00.90.12
- - - - Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları
8413.19.00.90.19
- - - - Diğerleri
8413.20
- El pompaları (8413.11 veya 8413.19 alt pozisyonlarındakiler hariç):
8413.20.00.10.00
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.20.00.90.00
- - Diğerleri
8413.30
- İçten yanmalı pistonlu motorlar için yakıt, yağ veya soğutma pompaları:
- - Enjeksiyon pompaları:
8413.30.20.10.00
- - -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.30.20.90.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
8413.30.80.10.00
- - -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
- - - Diğerleri:
8413.30.80.90.11
- - - - Yağ pompaları
8413.30.80.90.12
- - - - Soğutma pompaları
8413.30.80.90.19
- - - - Diğerleri
8413.40.00.00.00
- Beton pompaları
8413.50
- Diğer doğrusal deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar:
- - Hidrolik üniteler:
8413.50.20.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.50.20.90.00
- - - Diğerleri
- - Dozaj ve oranlama pompaları:
8413.50.40.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.50.40.90.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Pistonlu pompalar:
- - - - Hidrolik yağ pompaları:
8413.50.61.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.50.61.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
8413.50.69.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.50.69.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
8413.50.80.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.50.80.90.00
- - - - Diğerleri
8413.60
- Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar:
- - Hidrolik üniteler:
8413.60.20.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.60.20.90.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Dişli pompalar:
- - - - Hidrolik yağ pompaları:
8413.60.31.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
- - - - - Diğerleri:
8413.60.31.90.11
- - - - - - Aluminyum gövdeli, iletim hacmi 1 cm3/devir veya daha fazla fakat 100 cm3/devir geçmeyen, çıkış mili çapı 6mm veya daha fazla fakat 35 mm geçmeyenler
8413.60.31.90.19
- - - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
8413.60.39.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.60.39.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - Kanatlı pompalar:
- - - - Hidrolik yağ pompaları:
8413.60.61.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.60.61.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
8413.60.69.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.60.69.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - Vidalı pompalar:
8413.60.70.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.60.70.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
8413.60.80.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.60.80.90.00
- - - - Diğerleri
8413.70
- Diğer santrifüj pompalar:
- - Dalgıç pompaları:
- - - Tek kademeli olanlar
8413.70.21.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.21.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Çok kademeli olanlar
8413.70.29.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.29.90.00
- - - - Diğerleri
- - Isıtmada veya sıcak su temininde kullanılan salmastrasız çarklı pompalar
8413.70.30.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.30.90.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Çıkış ağzı çapı 15 mm.yi geçmeyenler:
8413.70.35.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.35.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Çıkış ağzı çapı 15 mm.yi geçenler:
- - - - Tıkanmaz çarklı ve yıldız çarklı (rejeneratif) pompalar:
8413.70.45.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.45.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Radyal akışlı pompalar:
- - - - - Tek kademeli olanlar:
- - - - - - Çarkı tek girişli olanlar:
- - - - - - - Yekpare gövdeli olanlar:
8413.70.51.10.00
- - - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.51.90.00
- - - - - - - - Diğerleri
- - - - - - - Diğerleri:
8413.70.59.10.00
- - - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.59.90.00
- - - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Çarkı çok girişli olanlar:
8413.70.65.10.00
- - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.65.90.00
- - - - - - - Diğerleri
- - - - - Çok kademeli olanlar:
8413.70.75.10.00
- - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.75.90.00
- - - - - - Diğerleri
- - - - Diğer santrifüj pompalar:
- - - - - Tek kademeli olanlar:
8413.70.81.10.00
- - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.81.90.00
- - - - - - Diğerleri
- - - - - Çok kademeli olanlar:
8413.70.89.10.00
- - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.89.90.00
- - - - - - Diğerleri
- Diğer pompalar; sıvı elevatörleri:
8413.81.00.00.00
- - Pompalar
8413.82.00.00.00
- - Sıvı elevatörleri
- Aksam ve parçalar:
8413.91
- - Pompalara ait olanlar
8413.91.00.00.11
- - - Metal dökümden olanlar
8413.91.00.00.19
- - - Diğerleri
8413.92.00.00.00
- - Sıvı elevatörlerine ait olanlar
84.14
Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar (vantilatörler ve aspiratörler); bir aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar (filtreli olsun olmasın); gaz geçirmez biyolojik güvenlik kabinleri (filtreli olsun olmasın) :
8414.10
- Vakum pompaları:
8414.10.15.00.00
- - Yarı iletkenlerin veya sadece veya esas itibarıyla düz panel göstergelerin üretiminde kullanılan türde olanlar
- - Diğerleri:
- - - Döner pistonlu pompalar, kayar kanatlı döner pompalar, moleküler pompalar ve ruts tipi pompalar:
8414.10.25.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.10.25.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Difüzyon pompaları, kriyostatik pompalar ve emici pompalar:
8414.10.81.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.10.81.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
8414.10.89.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.10.89.90.00
- - - - - Diğerleri
8414.20
- El veya ayakla çalıştırılan hava pompaları:
8414.20.20.00.00
- - Bisikletler ve motosikletler için el pompaları
- - Diğerleri:
8414.20.80.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.20.80.90.00
- - - Diğerleri
8414.30
- Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler:
- - Gücü 0,4 kW.ı geçmeyenler:
8414.30.20.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.30.20.90.00
- - - Diğerleri
- - Gücü 0,4 kW.ı geçenler:
- - - Hermetik veya yarı hermetik olanlar:
8414.30.81.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.30.81.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
8414.30.89.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.30.89.90.00
- - - - Diğerleri
8414.40
- Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen hava kompresörleri:
- - Dakikada verdiği hava debisi 2 m3.ü geçmeyenler
8414.40.10.00.11
- - -Vidalı olanlar
8414.40.10.00.12
- - - Pistonlu olanlar
8414.40.10.00.19
- - - Diğerleri
- - Dakikada verdiği hava debisi 2 m3.ü geçenler
8414.40.90.00.11
- - -Vidalı olanlar
8414.40.90.00.12
- - - Pistonlu olanlar
8414.40.90.00.19
- - - Diğerleri
- Fanlar:
8414.51
- - Gücü 125 W.ı geçmeyen kendinden elektrik motorlu masa, yer, duvar, pencere, tavan veya çatı fanları :
8414.51.00.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.51.00.90.00
- - - Diğerleri
8414.59
- - Diğerleri:
8414.59.15.00.00
- - - Sadece veya esas itibarıyla mikroişlemcilerin, telekominikasyon cihazlarının, otomatik bilgi işlem makinalarının veya bunların ünitelerinin soğutulması için kullanılan türde fanlar
- - - Diğerleri:
- - - - Eksenel (aksiyal) fanlar :
8414.59.25.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.59.25.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Santrifüjlü fanlar :
8414.59.35.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.59.35.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
8414.59.95.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.59.95.90.00
- - - - - Diğerleri
8414.60.00.00.00
- En büyük yatay kenarı 120 cm.yi geçmeyen davlumbazlar
8414.70.00.00.00
- Gaz geçirmez biyolojik güvenlik kabinleri (filtreli olsun olmasın)
8414.80
- Diğerleri:
- - Turbo kompresörler:
- - - Tek kademeli olanlar:
8414.80.11.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.80.11.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Çok kademeli olanlar:
8414.80.19.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.80.19.90.00
- - - - Diğerleri
- - Pistonlu kompresörler:
- - - Monometre basıncı 15 bar'ı geçmeyenler:
- - - - Debisi saatte 60 m3.ü geçmeyenler:
8414.80.22.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
- - - - - Diğerleri:
8414.80.22.90.11
- - - - - - Hava tankı ihtiva edenler
8414.80.22.90.19
- - - - - - Diğerleri
- - - - Debisi saatte 60 m3.ü geçenler:
8414.80.28.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.80.28.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - Monometre basıncı 15 bar'ı geçenler:
- - - - Debisi saatte 120 m3.ü geçmeyenler:
8414.80.51.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.80.51.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Debisi saatte 120 m3.ü geçenler:
8414.80.59.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.80.59.90.00
- - - - - Diğerleri
- - Döner hareketli kompresörler:
- - - Tek şaftlı olanlar:
8414.80.73.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.80.73.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Çok şaftlı olanlar:
- - - - Vidalı kompresörler:
8414.80.75.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.80.75.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
8414.80.78.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.80.78.90.00
- - - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
8414.80.80.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.80.80.20.00
- - - Aspiratörü olan filtreli davlumbazlar
8414.80.80.30.00
- - - Serbest pistonlu jeneratörler
- - - Diğerleri:
8414.80.80.90.11
- - - - En büyük yatay kenarı 120 cm.yi geçen bir aspiratörü olan davlumbazlar
8414.80.80.90.19
- - - - Diğerleri
8414.90
- Aksam ve parçalar:
8414.90.00.10.00
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.90.00.90.00
- - Diğerleri
84.15
Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil):
8415.10
- Pencere, duvar, tavan veya zemine sabitlenecek tipler [tek bir gövde halinde(self-contained) veya split sistem]:
8415.10.10.00.00
- - Tek bir gövde halinde (self-contained)
- - Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem)
8415.10.90.00.11
- - - Değişken debili (VRF) olanlar
8415.10.90.00.19
- - - Diğerleri
8415.20.00.00.00
- Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden olanlar
- Diğerleri:
8415.81
- - Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler (ters çevrimli ısı pompaları ) :
8415.81.00.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8415.81.00.90.00
- - - Diğerleri
8415.82
- - Diğerleri (bir soğutucu ünite içerenler):
8415.82.00.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8415.82.00.90.00
- - - Diğerleri
8415.83
- - Bir soğutucu ünite içermeyenler:
8415.83.00.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8415.83.00.90.00
- - - Diğerleri
8415.90
- Aksam ve parçalar:
8415.90.00.10.00
- - 8415.81, 8415.82 veya 8415.83 alt pozisyonlarındaki sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus klima cihazlarına ait olanlar
- - Diğerleri:
- - - Split sistemlerin dış üniteleri
8415.90.00.90.02
- - - - Değişken debili (VRF) olanlar
8415.90.00.90.09
- - - - Diğerleri
8415.90.00.90.12
- - - Split sistemlerin iç üniteleri
8415.90.00.90.19
- - - Diğerleri
84.16
Akaryakıt, tozlaştırılmış katı yakıt veya gaz yakıtlı ocak brülörleri; mekanik kömür taşıyıcıları (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil):
8416.10
- Akaryakıt brülörleri:
8416.10.10.00.00
- - Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar
8416.10.90.00.00
- - Diğerleri
8416.20
- Diğer yakıt brülörleri (kombine brülörler dahil)
8416.20.10.00.00
- - Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile birlikte bulunanlar)
- - Diğerleri
- - - Kombine brülörler
8416.20.20.00.11
- - - - Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri
8416.20.20.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
8416.20.80.00.11
- - - - Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri
8416.20.80.00.19
- - - - Diğerleri
8416.30.00.00.00
- Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil)
8416.90
- Aksam ve parçalar
8416.90.00.00.11
- - Brülörlere ait olanlar
8416.90.00.00.19
- - Diğerleri
84.17
Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar (çöp yakma fırınları dahil):
8417.10
- Metallerin, metal cevherlerinin, piritlerin kavrulması, ergitilmesi veya başka şekillerde ısıl işlem görmesine mahsus, fırınlar ve ocaklar
8417.10.00.00.11
- - Ergitme fırınları
8417.10.00.00.12
- - Isıl işlem fırınları
8417.10.00.00.13
- - İzabe fırınları
8417.10.00.00.19
- - Diğerleri
8417.20
- Ekmekçilik fırınları (bisküvi fırınları dahil):
8417.20.10.00.00
- - Tünel fırınları
8417.20.90.00.00
- - Diğerleri
8417.80
- Diğerleri:
8417.80.30.00.00
- - Seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar
8417.80.50.00.00
- - Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar
8417.80.70.00.00
- - Diğerleri
8417.90.00.00.00
- Aksam ve parçalar
84.18
Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) :
8418.10
- Birden fazla dış kapılı veya çekmeceli veya bunların kombinasyonu olan kombine haldeki soğutucu -dondurucular:
8418.10.20.00.00
- - Hacmi 340 litreyi geçenler
8418.10.80.00.00
- - Diğerleri
- Ev tipi soğutucular:
8418.21
- - Kompresörlü olanlar:
8418.21.10.00.00
- - - Hacmi 340 litreyi geçenler
- - - Diğerleri:
8418.21.51.00.00
- - - - Masa modeli olanlar
8418.21.59.00.00
- - - - Gömme tip olanlar
- - - - Diğerleri:
8418.21.91.00.00
- - - - - Hacmi 250 litreyi geçmeyenler
8418.21.99.00.00
- - - - - Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler
8418.29
- - Diğerleri
8418.29.00.00.11
- - - Evlerde kullanılan elektriksiz buzdolapları
8418.29.00.00.19
- - - Diğerleri
8418.30
- Yatay tip dondurucular (hacmi 800 litreyi geçmeyenler):
8418.30.20.00.00
- - Hacmi 400 litreyi geçmeyenler
8418.30.80.00.00
- - Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 Iitreyi geçmeyenler
8418.40
- Dikey tip dondurucular (hacmi 900 litreyi geçmeyenler):
8418.40.20.00.00
- - Hacmi 250 litreyi geçmeyenler
8418.40.80.00.00
- - Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler
8418.50
- Dondurucu veya soğutucu ekipmanlar ile mücehhez depolama ve teşhir amaçlı diğer mobilya ( konsol, dolap, teşhir tezgahları, vitrinler ve benzerleri)
- - Vitrin tipi soğutucular (bir soğutucu ünite veya evaparatör ile mücehhez olanlar):
8418.50.11.00.00
- - - Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar
8418.50.19.00.00
- - - Diğerleri
8418.50.90.00.00
- - Mobilya tipi diğer soğutucular
- Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları:
8418.61.00.00.00
- - Isı pompaları ( 84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç)
8418.69
- - Diğerleri:
8418.69.00.91.00
- - - Komple soğutma tesisleri
- - - Diğerleri:
8418.69.00.99.11
- - - - Frigorifik araç kasalarına takılmaya mahsus soğutucu üniteler
8418.69.00.99.12
- - - - Buz yapma makineleri
8418.69.00.99.19
- - - - Diğerleri
- Aksam ve parçalar:
8418.91.00.00.00
- - Soğutucu veya dondurucu cihazlara mahsus mobilyalar
8418.99
- - Diğerleri:
8418.99.10.00.00
- - - Evaporatörler ve kondenserler (ev tipi buzdolapları için olanlar hariç)
8418.99.90.00.00
- - - Diğerleri
84.19
Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerin işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması elektrikle olsun olmasın)(85.14 pozisyonundaki ocaklar, fırınlar ve diğer cihazlar hariç) (ev işlerinde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar hariç) elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları:
- Elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları:
8419.11.00.00.00
- - Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
8419.12.00.00.00
- - Güneş enerjili (solar) su ısıtıcıları
8419.19
- - Diğerleri
8419.19.00.00.11
- - - Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
8419.19.00.00.19
- - - Diğerleri
8419.20
- Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri
8419.20.00.00.11
- - Elektrikli sterilizatörler
8419.20.00.00.19
- - Diğer sterilizatörler
- Kurutucular:
8419.33.00.00.00
- - Liyofilizasyon aletleri, dondurarak kurutma üniteleri ve sprey kurutucular
8419.34.00.00.00
- - Diğerleri, tarım ürünleri için olanlar
8419.35.00.00.00
- - Diğerleri, ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için olanlar
8419.39.00.00.00
- - Diğerleri
8419.40
- Damıtma veya rektifiye tesisleri
8419.40.00.00.11
- - Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan)
8419.40.00.00.19
- - Diğerleri
8419.50
- Isı değiştiricileri (eşanjörler):
8419.50.20.00.00
- - Floropolimerlerden mamul iç çapı 3 cm veya daha az olan delikli giriş ve çıkış borularına sahip ısı değiştiricileri
8419.50.80.00.00
- - Diğerleri
8419.60.00.00.00
- Hava veya diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makinalar
- Diğer makina, tesis ve cihazlar:
8419.81
- - Sıcak içecek yapmaya veya yiyecekleri pişirmeye veya ısıtmaya mahsus olanlar:
- - - Kahve ve diğer sıcak içecekleri yapmaya mahsus perkolatör ve diğer cihazlar:
8419.81.20.00.11
- - - - Elektrikli olanlar
8419.81.20.00.19
- - - - Diğerleri
8419.81.80.00.00
- - - Diğerleri
8419.89
- - Diğerleri:
8419.89.10.00.00
- - - Su dolaşımı vasıtası ile doğrudan soğutmaya mahsus (bir ayırma duvarı olmayan) soğutma kuleleri ve benzeri tesisler
8419.89.30.00.00
- - - Biriktirme yoluyla metal kaplamaya mahsus vakum-buhar teribatı
- - - Diğerleri:
8419.89.98.10.00
- - - - Pastörizatörler
- - - - Diğerleri
8419.89.98.90.11
- - - - - Tütsüleme cihazları
8419.89.98.90.12
- - - - - Dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar
8419.89.98.90.19
- - - - - Diğerleri
8419.90
- Aksam ve parçalar:
8419.90.15.00.00
- - 8419.20.00.00 alt pozisyonundaki sterilizatörlere ait olanlar
- - Diğerleri:
8419.90.85.10.00
- - - Pastörizatörlere ait olanlar
- - - Diğerleri
8419.90.85.90.11
- - - - Perkolatörlere ait olanlar
8419.90.85.90.12
- - - - Şofben ve diğer su ısıtıcılarına ait olanlar
8419.90.85.90.13
- - - - Isı değiştiricilerine (eşanjörler) ait olanlar
8419.90.85.90.19
- - - - Diğerleri
84.20
KalenderIer ve diğer hadde makinaIarı (metal veya cam hadde makinaIarı hariç) ve bu makinaIarın siIindirleri:
8420.10
- Kalenderler ve diğer hadde makinaları:
8420.10.10.00.00
- - Tekstil sanayiinde kullanılan türden olanlar
8420.10.30.00.00
- - Kağıt sanayiinde kullanılan türden olanlar
- - Diğerleri:
8420.10.81.00.00
- - - Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre veya baskılı devre yüzeylerinin üretiminde kullanılan türde laminasyon ruloları
8420.10.89.00.00
- - - Diğerleri
8420.91
- - Silindirler:
- Aksam ve parçalar:
- - - Demir dökümden olanlar
8420.91.10.00.11
- - - - Kalenderler için
8420.91.10.00.19
- - - - Diğer hadde makinaları için
- - - Diğerleri
8420.91.80.00.11
- - - - Kalenderler için
8420.91.80.00.19
- - - - Diğer hadde makinaları için
8420.99.00.00.00
- - Diğerleri
84.21
Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil); sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar:
- Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil):
8421.11.00.00.00
- - Krema ayırıcılar (ekremözler)
8421.12
- - Çamaşır kurutma makinaları
8421.12.00.00.11
- - - Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar
8421.12.00.00.19
- - - Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen kapasitede olanlar
8421.19
- - Diğerleri:
- - - Laboratuvarlarda kullanılan santrifüjler
8421.19.20.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8421.19.20.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
8421.19.70.10.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8421.19.70.90.00
- - - - Diğerleri
- Sıvıların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar:
8421.21.00.00.00
- - Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar
8421.22.00.00.00
- - İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar
8421.23.00.00.00
- - İçten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtreleri
8421.29
- - Diğerleri:
8421.29.20.00.00
- - - Floropolimerden mamul filtre veya arıtma membranı kalınlığı 140 mikronu geçmeyenler
- - - Diğerleri:
8421.29.80.00.11
- - - - Diyalizör
8421.29.80.00.19
- - - - Diğerleri
- Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar:
8421.31
- - İçten yanmalı motorlar için hava filtreleri:
8421.31.00.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8421.31.00.90.00
- - - Diğerleri
8421.32.00.00.00
- - İçten yanmalı motorlardan çıkan egzoz gazlarını arıtmak veya filtrelemek için birleştirilmiş olsun veya olmasın katalitik konvertörler veya partikül filtreleri
8421.39
- - Diğerleri:
8421.39.15.00.00
- - - Paslanmaz çelik gövdeli, iç çapı 1,3 cm geçmeyen delikli giriş ve çıkış borularına sahip olanlar
- - - Diğerleri:
- - - - Havanın filtre edilmesi veya arıtılması için makina ve cihazlar:
8421.39.25.10.00
- - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8421.39.25.90.00
- - - - - DiğerIeri
- - - - Diğer gazların filtre edilmesi veya arıtılması için makina ve cihazlar:
- - - - - Katalitik işlem esaslı olanlar:
8421.39.35.10.00
- - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8421.39.35.90.00
- - - - - - DiğerIeri
- - - - - Diğerleri:
8421.39.85.10.00
- - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8421.39.85.90.00
- - - - - - DiğerIeri
- Aksam ve parçalar:
8421.91.00.00.00
- - Santrifüjlere ait olanlar (santrifüj kurutma makinalarına ait olanlar dahil)
8421.99
- - Diğerleri
8421.99.10.00.00
- - - 8421.29.20 veya 8421.39.15 alt pozisyonlarındaki makine ve cihazlara ait olanlar
- - - Diğerleri:
8421.99.90.00.11
- - - - Gümüş ihtiva eden filtre kartuşları
8421.99.90.00.12
- - - - Ters ozmos filtre membranı
8421.99.90.00.13
- - - - Nano filtasyon filtre membranı
8421.99.90.00.14
- - - - Ultra ve mikro filtrasyon filtre membranı
8421.99.90.00.19
- - - - Diğerleri
84.22
Bulaşık yıkama makinaları; şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar; şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri,kavanozları,tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil) ;içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar:
- Bulaşık yıkama makinaları:
8422.11.00.00.00
- - Evlerde kullanılanlar
8422.19.00.00.00
- - Diğerleri
8422.20.00.00.00
- Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar
8422.30.00.00.00
- Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar;şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
8422.40
- Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil):
8422.40.00.00.11
- - Sigara, puro, sigarillo veya makaron paketleme veya ambalajlama makinaları
8422.40.00.00.19
- - Diğerleri
8422.90
- Aksam ve parçalar
8422.90.10.00.00
- - Bulaşık yıkama makinalarına ait olanlar
- - Diğerleri
8422.90.90.00.11
- - - Diğer paketleme veya ambalajlama makinalarına ait olanlar
8422.90.90.00.19
- - - Diğerleri
84.23
Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan teraziler hariç) (tartarak sayan veya kontrol eden baskül ve teraziler dahil) her tür tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar:
8423.10
- İnsan tartan basküller (bebekleri tartmaya mahsus olanlar dahil); evlerde kullanılan teraziler:
8423.10.10.00.00
- - Evlerde kullanılan teraziler
- - Diğerleri
8423.10.90.00.11
- - - Elektrikli ve elektronik basküller
8423.10.90.00.19
- - - Diğerleri
8423.20
- Taşıyıcı bantlar üzerindeki maddeyi tartmaya mahsus basküller
8423.20.10.00.00
- - Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar
8423.20.90.00.00
- - Diğerleri
8423.30
- Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül ve teraziler (hazneli tartı cihazları dahil):
- - Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar:
8423.30.10.10.00
- - - Basküller
8423.30.10.90.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
8423.30.90.10.00
- - - Basküller
8423.30.90.90.00
- - - Diğerleri
- Diğer tartı alet ve cihazları:
8423.81
- - Tartma kapasitesi 30 kg.ı geçmeyenler:
- - - Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar:
8423.81.21.00.00
- - - - Maddelerin önceden tesbit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolünü otomatik olarak yapan kontrol aletleri (ağırlıklara göre tasnif edenler dahil)
8423.81.23.00.00
- - - - Önceden paketlenmiş maddeleri tartmaya ve etiketlemeye mahsus alet ve cihazlar
8423.81.25.00.00
- - - - Dükkanlarda kullanılan teraziler
8423.81.29.00.00
- - - - Diğerleri
8423.81.80.00.00
- - - Diğerleri
8423.82
- - Tartma kapasitesi 30 kg.ı geçen fakat 5000 kg.ı geçmeyenler:
8423.82.20.00.00
- - - Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar, motorlu araçları tartanlar hariç
- - - Diğerleri:
8423.82.81.00.00
- - - - Maddelerin önceden tespit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolünü otomatik olarak yapan kontrol aletleri (ağırlıklarına göre tasnif edilenler dahil)
- - - - Diğerleri:
8423.82.89.10.00
- - - - - Basküller
8423.82.89.90.00
- - - - - Diğerleri
8423.89
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar:
8423.89.20.10.00
- - - - Köprü tipi basküller
8423.89.20.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
8423.89.80.10.00
- - - - Köprü tipi basküller
8423.89.80.90.00
- - - - Diğerleri
8423.90
- Her türlü tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar; tartı alet ve cihazlarının aksam ve parçaları:
8423.90.10.00.00
- - 8423.20.10, 8423.30.10, 8423.81.21, 8423.81.23, 8423.81.25, 8423.81.29 8423.82.20 veya 8423.89.20 alt pozisyonlarındaki aletlerin aksam parçaları
8423.90.90.00.00
- - Diğerleri
84.24
Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (el ile kullanılan türde olsun olmasın); yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın); püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri püskürtme makinaları:
8424.10.00.00.00
- Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)
8424.20.00.00.00
- Püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar
8424.30
- Buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri makinalar:
- - Su ile temizleme cihazları ( kendinden motorlu ):
8424.30.01.00.00
- - - Isıtma tertibatlı olanlar
8424.30.08.00.00
- - - Diğerleri
- - Diğer makina ve cihazlar:
8424.30.10.00.00
- - - Basınçlı hava ile çalışanlar
8424.30.90.00.00
- - - Diğerleri
8424.41
- - Portatif olanlar:
- Tarıma veya bahçeciliğe ait püskürtücüler:
8424.41.00.10.00
- - - Zirai mücadelede kullanılan türde olanlar
8424.41.00.90.00
- - - Diğerleri
8424.49
- - Diğerleri:
8424.49.10.00.00
- - - Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek üzere yapılmış pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar
8424.49.90.00.00
- - - Diğerleri
- Diğer cihazlar:
8424.82
- - Tarıma veya bahçeciliğe ait olanlar:
8424.82.10.00.00
- - - Sulama cihazları
8424.82.90.00.00
- - - Diğerleri
8424.89
- - Diğerleri:
8424.89.40.00.00
- - - Sadece veya esas itibarıyla baskılı devreler veya baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan türde mekanik püskürtme, dağıtma cihazları
8424.89.70.00.00
- - - Diğerleri
8424.90
- Aksam ve parçalar :
8424.90.20.00.00
- - 8424.89.40 alt pozisyonundaki mekanik cihazlara ait olanlar
- - Diğerleri:
8424.90.80.00.11
- - - Tarım ve bahçeciliğe ait olanlar
8424.90.80.00.19
- - - Diğerleri
84.25
Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları (skipli yük kaldırıcıları hariç); bucurgatlar ve ırgatlar; krikolar:
- Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları (skipli yük kaldırıcıları ve taşıtların kaldırılmasına mahsus ağır yük kaldırıcıları hariç) :
8425.11.00.00.00
- - Elektrik motorlu olanlar
8425.19.00.00.00
- - Diğerleri
- Diğer bucurgatlar ve ırgatlar:
8425.31
- - Elektrik motorlu olanlar:
8425.31.00.00.11
- - - Gemilerde kulanılan bucurgatlar ve ırgatlar
8425.31.00.00.19
- - - Diğerleri
8425.39
- - Diğerleri:
8425.39.00.00.10
- - - Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgatlar ; özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş bucurgatlar
8425.39.00.00.90
- - - Diğerleri
- Krikolar; taşıtların kaldırılmasında kullanılan ağır yük kaldırıcıları:
8425.41.00.00.00
- - Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki sabit kriko sistemleri
8425.42.00.00.00
- - Diğer hidrolik krikolar ve ağır yük kaldırıcıları (hidrolik)
8425.49.00.00.00
- - Diğerleri
84.26
Gemi vinçleri ("derricks"); vinçler ("cranes") (taşıyıcı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi "straddle" tipi olan ayak mesafeIeri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları:
- Gezer köprü vinçleri, sabit veya raylar üzerinde hareket eden taşıyıcı vinçler, gantri vinçler, köprü vinçler, hareketli kaldırma çerçeveleri ve şasisi "straddle" tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen lastik tekerlekli taşıyıcılar:
8426.11.00.00.00
- - Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri
8426.12
- - Hareketli kaldırma çerçeveleri ve şasisi "straddle" tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar:
8426.12.00.10.00
- - - Hareketli kaldırma çerçeveleri
8426.12.00.90.00
- - - Diğerleri
8426.19
- - Diğerleri
8426.19.00.00.11
- - - Gantri vinçler
8426.19.00.00.12
- - - Köprü vinçler
8426.19.00.00.13
- - - Raylı taşıyıcı vinçler
8426.19.00.00.19
- - - Diğerleri
8426.20.00.00.00
- Kule vinçler
8426.30.00.00.00
- Seyyar dirençli vinçler
- Kendinden hareketli diğer makina ve cihazlar:
8426.41
- - Lastik tekerlekli olanlar:
8426.41.00.10.00
- - - Vinçli yük arabaları
8426.41.00.90.00
- - - Diğerleri
8426.49.00.00.00
- - Diğerleri
- Diğer makina ve cihazlar:
8426.91
- - Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar:
8426.91.10.00.00
- - - Taşıtların yüklenip boşaltılmasına mahsus hidrolik vinçler
8426.91.90.00.00
- - - Diğerleri
8426.99
- - Diğerleri:
8426.99.00.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8426.99.00.90.00
- - - Diğerleri
84.27
Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları:
8427.10
- Elektrik motorlu kendinden hareketli forkliftler ve diğer yük arabaları:
8427.10.10.00.00
- - Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar
8427.10.90.00.00
- - Diğerleri
8427.20
- Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları:
- - Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar:
8427.20.11.00.00
- - - Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları
8427.20.19.00.00
- - - Diğerleri
8427.20.90.00.00
- - Diğerleri
8427.90
- Diğer forkliftler ve yük arabaları:
8427.90.00.10.00
- - Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları
8427.90.00.90.00
- - Diğerleri
84.28
Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi):
8428.10
- Asansörler ve skipli yük kaldırıcıları:
- - Elektrikli olanlar:
8428.10.20.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
- - - Diğerleri:
8428.10.20.90.11
- - - - İnsan taşımaya mahsus olanlar
8428.10.20.90.12
- - - - Yük taşımaya mahsus olanlar
8428.10.20.90.19
- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
8428.10.80.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8428.10.80.90.00
- - - Diğerleri
8428.20
- Pnömatik elevatörler ve konveyörler:
- - Dökme malzeme için olanlar
8428.20.20.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8428.20.20.90.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
8428.20.80.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8428.20.80.90.00
- - - Diğerleri
- Eşya ve malzeme taşımaya mahsus sürekli hareketli diğer elevatörler ve konveyörler:
8428.31.00.00.00
- - Yer altında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş olanlar
8428.32.00.00.00
- - Diğerleri (kovalı olanlar)
8428.33
- - Diğerleri, (bantlı olanlar):
8428.33.00.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8428.33.00.90.00
- - - Diğerleri
8428.39
- - Diğerleri:
- - - Rulolu veya makaralı konveyörler
8428.39.20.10.00
- - - -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8428.39.20.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
8428.39.90.10.00
- - - -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8428.39.90.90.00
- - - - Diğerleri
8428.40.00.00.00
- Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar
8428.60.00.00.00
- Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler; fünikülerler için çekiş mekanizmaları
8428.70.00.00.00
- Sınai robotlar
8428.90
- Diğer makina ve cihazlar:
- - Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler:
8428.90.71.00.00
- - - Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler
8428.90.79.00.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
8428.90.90.10.00
- - - Haddehane için makina ve cihazlar; ürünlerin taşınmasına mahsus döner masalar; külçe, bilye, çubuk ve levha bloklarına mahsus külbütörler ve manipulatörler
8428.90.90.20.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
- - - Diğerleri:
8428.90.90.90.11
- - - - Sabit personel yükseltici platformlar
8428.90.90.90.12
- - - - Mobil personel yükseltici platformlar
8428.90.90.90.19
- - - - Diğerleri
84.29
Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri:
- Buldozerler ve angledozerler:
8429.11
- - Paletli olanlar
8429.11.00.00.11
- - - Buldozerler
8429.11.00.00.12
- - - Angledozerler
8429.19
- - Diğerleri
8429.19.00.00.11
- - - Buldozerler
8429.19.00.00.12
- - - Angledozerler
8429.20
- Greyderler ve toprağın tesviyesine mahsus makinalar
8429.20.00.00.11
- - Greyderler
8429.20.00.00.12
- - Toprağın tesviyesine mahsus makinalar
8429.30.00.00.00
- Skreyperler
8429.40
- Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri:
- - Yol silindirleri:
- - - Vibratörlü olanlar
8429.40.10.00.11
- - - - Lastik tekerlekli olanlar
8429.40.10.00.19
- - - - Diğerleri
8429.40.30.00.00
- - - Diğerleri
8429.40.90.00.00
- - Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar
- Mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler:
8429.51
- - Önden yüklemeli küreyici yükleyiciler:
- - - Yer altında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş küreyici yükleyiciler:
- - - - Toprağı kazabilenler
8429.51.10.10.11
- - - - - Lastik tekerlekli olanlar
8429.51.10.10.19
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
8429.51.10.90.11
- - - - - Lastik tekerlekli olanlar
8429.51.10.90.19
- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
8429.51.91.00.00
- - - - Paletli yükleyiciler
- - - - Diğerleri:
- - - - - Toprağı kazabilenler
8429.51.99.10.11
- - - - - - Lastik tekerlekli olanlar
8429.51.99.10.19
- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri
8429.51.99.90.11
- - - - - - Lastik tekerlekli olanlar
8429.51.99.90.19
- - - - - - Diğerleri
8429.52
- - Kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar:
8429.52.10.00.00
- - - Paletli ekskavatörler
- - - Diğerleri
8429.52.90.00.11
- - - - Lastik tekerlekli olanlar
8429.52.90.00.19
- - - - Diğerleri
8429.59
- - Diğerleri:
- - - Toprağı kazabilenler
8429.59.00.10.11
- - - - Beko loder
8429.59.00.10.19
- - - - Diğerleri
8429.59.00.90.00
- - - Diğerleri
84.30
Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve püskürtücüleri:
8430.10
- Kazık varyosları ve kazık sökme makinaları:
8430.10.00.10.00
- - Kazık varyosları
8430.10.00.20.00
- - Kazık sökme makinaları
8430.20
- Kar küreyicileri ve kar püskürtücüleri
8430.20.00.00.11
- - Kar küreyicileri
8430.20.00.00.12
- - Kar püskürtücüleri
- Kömür veya kaya kesicileri (havözler) ve tünel açma makinaları:
8430.31.00.00.00
- - Kendinden hareketli olanlar
8430.39.00.00.00
- - Diğerleri
- Diğer delme veya sondaj makinaları:
8430.41.00.00.00
- - Kendinden hareketli olanlar
8430.49.00.00.00
- - Diğerleri
8430.50.00.00.00
- Kendinden hareketli diğer makina ve cihazlar
- Kendinden hareketli olmayan diğer makina ve cihazlar:
8430.61
- - Sıkıştırma veya basıp sıkıştırma makina ve cihazları
8430.61.00.00.11
- - - İtilen ve çekilen yol silindirleri
8430.61.00.00.19
- - - Diğerleri
8430.69.00.00.00
- - Diğerleri
84.31
Özellikle veya esasen 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar:
8431.10.00.00.00
- 84.25 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar
8431.20
- 84.27 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:
8431.20.00.10.00
- - 8427.90.00.10 Alt pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar
8431.20.00.20.00
- - 8427.90.00.90 Alt pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar
8431.20.00.90.00
- - Diğerlerine ait olanlar
- 84.28 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:
8431.31
- - Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait olanlar:
8431.31.00.00.11
- - - Boyu 1 metre ve üzeri asansör ışık perdesi (boy fotoseli)
8431.31.00.00.12
- - - Asansör kılavuz rayları
8431.31.00.00.19
- - - Diğerleri
8431.39.00.00.00
- - Diğerleri
- 84.26, 84.29 ve 84.30 Pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
8431.41.00.00.00
- - Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar
8431.42.00.00.00
- - Buldozer ve angledozer bıçakları
8431.43.00.00.00
- - 8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme veya sondaj makinalarına ait aksam ve parçalar
8431.49
- - Diğerleri:
- - - Demir Dökümden veya çelik dökümden olanlar:
- - - - 84.29 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:
8431.49.20.21.00
- - - - - 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
8431.49.20.23.00
- - - - - 8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
8431.49.20.29.00
- - - - - Diğerleri
8431.49.20.49.00
- - - - Diğerleri
8431.49.80.00.00
- - - Diğerleri
84.32
Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe tarımında veya ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimenlikler ve spor sahaları için silindirler:
8432.10.00.00.00
- Pulluklar
-Tırmıklar, skarifikatörler, kültivatörler, zararlı otları ayıklayan makinalar, çapa makinaları:
8432.21.00.00.00
- - Diskli tırmıklar (diskorolar)
8432.29
- - Diğerleri:
- - - Skarifikatörler ve kültivatörler
8432.29.10.00.11
- - - - Skarifikatörler
8432.29.10.00.12
- - - - Kültivatörler
8432.29.30.00.00
- - - Tırmıklar
8432.29.50.00.00
- - - Toprak frezeleri (rötovatörler)
- - - Diğerleri
8432.29.90.00.11
- - - - Gübreli çapa makinaları
8432.29.90.00.19
- - - - Diğer çapa makinaları
8432.29.90.00.21
- - - - Tırmıklı merdaneler
8432.29.90.00.29
- - - - Diğer merdaneler
8432.29.90.00.39
- - - - Diğerleri
- Ekim ve dikim makinaları:
8432.31.00.00.00
- - Toprağı sürmeden doğrudan ekim ve dikim yapanlar
8432.39
- - Diğerleri:
- - - Ekim makinaları:
- - - - Merkezden tahrikli hassas ekim makinaları
8432.39.11.00.11
- - - - - Mekanik olanlar (mibzer)
8432.39.11.00.12
- - - - - Pnömatik olanlar (mibzer)
8432.39.19.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Tek dane ve yumru ekim makinaları ve fide ve fidan dikim makinaları:
8432.39.90.00.11
- - - - Tek dane ekim makinaları
8432.39.90.00.12
- - - - Yumru dikim makinaları
8432.39.90.00.13
- - - - Fide dikim makinaları
8432.39.90.00.14
- - - - Fidan dikim makinaları
- Gübreleme makina ve cihazları:
8432.41.00.00.00
- - Hayvan gübresi dağtıcıları
8432.42.00.00.00
- - Diğer gübre dağıtıcıları
8432.80
- Diğer makina ve cihazlar
8432.80.00.00.11
- - Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler
8432.80.00.00.12
- - Taş parçalarını sökme, toplama makinaları
8432.80.00.00.19
- - Diğerleri
8432.90.00.00.00
- Aksam ve parçalar
84.33
Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil) ; çim ve ot biçme makina ve cihazları; yumurtaları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makina ve cihazlar ( 84.37 pozisyonundaki makina ve cihazlar hariç):
- Çimenlikler, parklar veya spor alanları için çim biçme makina ve cihazları:
8433.11
- - Motorlu olanlar (yatay bir zemin üzerinde dönen kesici tertibatlı):
8433.11.10.00.00
- - - Elektrik motorlu olanlar
- - - Diğerleri:
- - - - Kendinden hareketli olanlar:
8433.11.51.00.00
- - - - - Oturacak yeri olanlar
8433.11.59.00.00
- - - - - Diğerleri
8433.11.90.00.00
- - - - Diğerleri
8433.19
- - Diğerleri:
- - - Motorlu olanlar:
8433.19.10.00.00
- - - - Elektrik motorlu olanlar
- - - - Diğerleri:
- - - - - Kendinden hareketli olanlar:
8433.19.51.00.00
- - - - - - Oturacak yeri olanlar
8433.19.59.00.00
- - - - - - Diğerleri
8433.19.70.00.00
- - - - - Diğerleri
8433.19.90.00.00
- - - Motorsuz olanlar
8433.20
- Diğer çim biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme makinaları dahil):
8433.20.10.00.00
- - Motorlu olanlar
- - Diğerleri:
8433.20.50.00.00
- - - Bir traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş olanlar
8433.20.90.00.00
- - - Diğerleri
8433.30.00.00.00
- Ot hazırlama makina ve cihazları
8433.40.00.00.00
- Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil)
- Diğer hasat makina ve cihazları; harman makina ve cihazları:
8433.51
- - Biçer döverler:
- - - Biçme ağzı genişliği 2 metreyi geçmeyenler
8433.51.00.00.11
- - - - Kendinden hareketli olanlar
8433.51.00.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Biçme ağzı genişliği 2 metreyi geçenler
8433.51.00.00.21
- - - - Kendinden hareketli olanlar
8433.51.00.00.29
- - - - Diğerleri
8433.52
- - Diğer harman makina ve cihazları
8433.52.00.00.12
- - - Kendinden hareketli olanlar
8433.52.00.00.18
- - - Diğerleri
8433.53
- - Kök ve yumru hasat makinaları:
- - - Patates sökme ve hasat makinaları
8433.53.10.00.13
- - - - Kendinden hareketli olanlar
8433.53.10.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Pancar baş kesme ve hasat makinaları
8433.53.30.00.13
- - - - Kendinden hareketli olanlar
8433.53.30.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
- - - - Yer fıstığı sökme ve hasat makinaları
8433.53.90.00.13
- - - - - Kendinden hareketli olanlar
8433.53.90.00.18
- - - - - Diğerleri
8433.53.90.00.19
- - - - Diğerleri
8433.59
- - Diğerleri:
- - - Silaj makinası
8433.59.11.00.00
- - - - Kendinden hareketli olanlar
8433.59.19.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
- - - - Pamuk hasat makinaları
8433.59.85.00.11
- - - - - Kendinden hareketli olanlar
8433.59.85.00.19
- - - - - Diğerleri
- - - - Domates hasat makinaları
8433.59.85.00.21
- - - - - Kendinden hareketli olanlar
8433.59.85.00.29
- - - - - Diğerleri
8433.59.85.00.39
- - - - Diğerleri
8433.60.00.00.00
- Yumurtaları, meyvaları veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makina ve cihazlar
8433.90
- Aksam ve parçalar:
- - Kombine hasat ve harman makinalarına (biçer döverlere) ve ot ve samanları balyalamaya mahsus makinalara ait olanlar
8433.90.00.10.11
- - - Kombine hasat ve harman makinalarına (biçer döverlere) ait olanlar
8433.90.00.10.12
- - - Ot ve samanları balyalama makinalarına ait olanlar
8433.90.00.20.00
- - Harman makinalarına ait olanlar
- - Diğerleri
8433.90.00.90.11
- - - Orak makinalarına (biçerlere) ait olanlar
8433.90.00.90.19
- - - Diğerleri
84.34
Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar:
8434.10.00.00.00
- Süt sağma makinaları
8434.20
- Sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar
8434.20.00.00.11
- - Tereyağ imaline mahsus makina ve cihazlar (ekremözler hariç)
8434.20.00.00.12
- - Peynir imaline mahsus makina ve cihazlar
8434.20.00.00.19
- - Diğerleri
8434.90.00.00.00
- Aksam ve parçalar
84.35
Şarap, elma şarabı, meyva suları veya benzeri içeceklerin imaline mahsus presler, fulvarlar ve benzeri makina ve cihazlar:
8435.10
- Makina ve cihazlar:
8435.10.00.00.11
- - Üzüm sıkma presleri
8435.10.00.00.12
- - Meyva sularını çıkarmaya mahsus presler
8435.10.00.00.19
- - Diğerleri
8435.90.00.00.00
- Aksam ve parçalar
84.36
Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya termik tertibatlı çimlendirmeye mahsus olanlar dahil); kümes hayvancılığına mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:
8436.10.00.00.00
- Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar
- Kümes hayvancılığına mahsus makina ve cihazlar; civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:
8436.21
- - Civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:
8436.21.00.00.11
- - - Civciv çıkartma makina ve cihazları
8436.21.00.00.12
- - - Civciv büyütme makina ve cihazları
8436.29
- - Diğerleri:
8436.29.00.00.11
- - - Tavuk beslemeye mahsus otomatik cihazlar
8436.29.00.00.12
- - - Yumurtaları muayene etmeye mahsus mekanik tertibatlı makina ve cihazlar (tasnif makinaları hariç)
8436.29.00.00.13
- - - Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makina ve cihazlar
8436.29.00.00.19
- - - Diğerleri
8436.80
- Diğer makina ve cihazlar:
8436.80.10.00.00
- - Ormancılığa mahsus olanlar
8436.80.90.00.00
- - Diğerleri
- Aksam ve parçalar:
8436.91.00.00.00
- - Kümes hayvancılığına veya civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazlarına ait olanlar
8436.99
- - Diğerleri
8436.99.00.00.11
- - - Hayvan yemlerini hazırlayan makina ve cihazlara ait olanlar
8436.99.00.00.19
- - - Diğerleri
84.37
Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar (çiftlik tipi makina ve cihazlar hariç):
8437.10.00.00.00
- Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar
8437.80
- Diğer makina ve cihazlar
- - Değirmencilikte kullanılmaya mahsus olanlar
8437.80.00.10.11
- - - Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
8437.80.00.10.12
- - - Kuru baklagillerin öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
8437.80.00.10.19
- - - Diğerleri
8437.80.00.90.00
- - Diğerleri
8437.90
- Aksam ve parçalar:
8437.90.00.10.00
- - Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesi, ağırlığı ve büyüklüklerine göre tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlara ait olanlar
- - Diğerleri
8437.90.00.90.11
- - - Vals topları
8437.90.00.90.19
- - - Diğerleri
84.38
Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline mahsus makina ve cihazlar (hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal sabit katı veya sıvı yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus olanlar hariç):
8438.10
- Ekmekçilik, pastacılık, bisküvicilik makina ve cihazları ile makarna ve benzeri ürünlerin imaline mahsus makina ve cihazlar:
8438.10.10.00.00
- - Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar
8438.10.90.00.00
- - Makarna veya benzerlerinin imaline mahsus olanlar
8438.20.00.00.00
- Şekerleme, kakao veya çikolata imaline mahsus makina ve cihazlar
8438.30.00.00.00
- Şeker imaline mahsus makina ve cihazlar
8438.40.00.00.00
- Biracılığa mahsus makina ve cihazlar
8438.50.00.00.00
- Etlerin veya kümes hayvanlarının etlerinin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar
8438.60
- Sebze, meyva ve kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar
8438.60.00.00.11
- - Patates soyma makina ve cihazları
8438.60.00.00.12
- - Meyva ve sebzelerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar
8438.60.00.00.13
- - Kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar
8438.80
- Diğer makina ve cihazlar:
- - Çay yapraklarını veya kahve çekirdeklerini işlemeye mahsus makina ve cihazlar:
8438.80.10.10.00
- - - Çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina
8438.80.10.90.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
8438.80.91.00.00
- - - İçeceklerin hazırlanmasına veya imaline mahsus makina ve cihazlar
- - - Diğerleri:
8438.80.99.10.00
- - - - Portakallardan uçucu yağ çıkarmaya mahsus makina ve cihazlar
- - - - Diğerleri
8438.80.99.90.11
- - - - - Balıkların veya kabuklu deniz hayvanlarının hazırlanmasına mahsus olanlar
8438.80.99.90.19
- - - - - Diğerleri
8438.90
- Aksam ve parçalar:
8438.90.00.10.00
- - Kahve çekirdeklerinin kabuklarını soymaya veya çıkarmaya mahsus makina ve cihazlara, çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina ve cihazlara, portakallardan uçucu yağ çıkarmaya mahsus makina ve cihazlara ait olanlar
- - Diğerleri
8438.90.00.90.11
- - - Biracılığa ait makina ve cihazların aksam ve parçaları
8438.90.00.90.12
- - - Kalıplar
8438.90.00.90.19
- - - Diğerleri
84.39
Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar:
8439.10
- Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline mahsus makina ve cihazlar
8439.10.00.00.11
- - Kağıt hamuru imalinde kullanılacak olan ham maddeleri hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar
8439.10.00.00.12
- - Kağıt hamuru imaline mahsus makina ve cihazlar
8439.20.00.00.00
- Kağıt veya karton imaline mahsus makina ve cihazlar
8439.30.00.00.00
- Kağıt veya kartonların finisajına mahsus makina ve cihazlar
- Aksam ve parçalar:
8439.91.00.00.00
- - Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imali için makina ve cihazlara ait olanlar
8439.99.00.00.00
- - Diğerleri
84.40
Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil):
8440.10
- Makina ve cihazlar:
8440.10.10.00.00
- - Kağıt katlama makinaları
8440.10.20.00.00
- - Kağıt ve formaları harmanlamaya mahsus makina ve cihazlar
- - İplikle dikmeye, tel ile dikmeye, tel zımba ile birleştirmeye mahsus makina ve cihazlar
8440.10.30.00.11
- - - İplikle dikmeye mahsus makina ve cihazlar
8440.10.30.00.12
- - - Tel ile dikmeye mahsus makina ve cihazlar
8440.10.30.00.13
- - - Tel zımba ile birleştirmeye mahsus makina ve cihazlar
- - Dikişsiz birleştirme makina ve cihazları
8440.10.40.00.11
- - - Soğuk ve sıcak tutkal ile yapıştıran makina ve cihazlar
8440.10.40.00.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
8440.10.90.00.11
- - - Sırt, kapak yapma makina ve cihazları
8440.10.90.00.12
- - - Kapak takma makina ve cihazları
8440.10.90.00.13
- - - Entegre cilt makina ve cihazları
8440.10.90.00.19
- - - Diğerleri
8440.90.00.00.00
- Aksam ve parçalar
84.41
Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil):
8441.10
- Kağıt kesme makinaları:
8441.10.10.00.00
- - Bobin halindeki kağıtları kesme ve tekrar bobin halinde sarmaya mahsus makinalar
8441.10.20.00.00
- - Diğer boyuna veya enine kesme makinaları
- - Düz giyotinler:
8441.10.30.10.00
- - - Fotoğrafçılıkta kullanılanlar
8441.10.30.90.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
8441.10.70.10.00
- - - Fotoğrafçılıkta kullanılanlar
8441.10.70.90.00
- - - Diğerleri
8441.20
- Torba kese kağıdı veya zarf yapmaya mahsus makinalar
8441.20.00.00.11
- - Zarf imaline mahsus makinalar
8441.20.00.00.19
- - Diğerleri
8441.30.00.00.00
- Kutu, tüp, varil ve benzeri mahfazaları yapmaya mahsus makinalar (kalıplama suretiyle yapılanlar hariç)
8441.40.00.00.00
- Kağıt hamuru, kağıt veya kartondan kalıplama suretiyle eşya imaline mahsus makina ve cihazlar
8441.80
- Diğer makina ve cihazlar
8441.80.00.00.11
- - Parafinli kağıt ve kartondan bardak, kavanoz, tabak vb. imaline mahsus makina ve cihazlar
8441.80.00.00.12
- - Zımbalı delik açma (perforaj) makinaları
8441.80.00.00.13
- - Yaprak sigara kağıdı imaline mahsus makinalar
8441.80.00.00.19
- - Diğerleri
8441.90
- Aksam ve parçalar:
- - Kesme makinalarına ait olanlar:
- - - Giyotinlere ait olanlar:
8441.90.10.11.00
- - - - Fotoğrafçılıkta kullanılanlar
8441.90.10.19.00
- - - - Diğerleri
8441.90.10.90.00
- - - Diğerleri
8441.90.90.00.00
- - Diğerleri
84.42
Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya ve yapmaya mahsus makinalar, cihazlar ve teçhizat ( 84.56 ila 84.65 pozisyonlarında yer alan makinalar hariç); levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin ; düz, pütürlü veya cilalı):
8442.30
- Makina, cihaz ve teçhizat :
8442.30.00.10.00
- - Klişecilik stereo tipi ve benzerleri için makina ve cihazlar
- - Diğerleri
8442.30.00.90.11
- - - Film matrisleri
8442.30.00.90.12
- - - Yazı program matrisleri
8442.30.00.90.19
- - - Diğerleri
8442.40.00.00.00
- Yukarıdaki makina, alet ve cihazlara ait aksam ve parçalar
8442.50.00.00.00
- Levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litografya taşları (düz, pütürlü, cilalı vb.)
84.43
Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları ( kombine halde olsun olmasın); bunların aksam, parça ve aksesuarları
- Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalar;
8443.11.00.00.00
- - Ofset baskı yapan makinalar,bobin halinde kağıda baskı yapanlar
8443.12.00.00.00
- - Ofset baskı yapan makinalar, tabaka kağıda baskı yapan büro tipi makinalar ( rulo halinde olmayan,bir kenarı 22 cm.yi geçmeyen ve ve diğer kenarı 36 cm.yi geçmeyen kağıtları kullanan )
8443.13
- - Ofset baskı yapan diğer makinalar
- - - Tabaka kağıda baskı yapanlar:
8443.13.10.00.00
- - - - Kullanılmış
- - - - Yeni:
8443.13.32.00.00
- - - - - Kağıt ebadı 53x75 cm.yi geçmeyenler
8443.13.34.00.00
- - - - - Kağıt ebadı 53x75 cm.yi geçen, fakat 75x107 cm. yi geçmeyenler
8443.13.38.00.00
- - - - - Kağıt ebadı 75x107 cm.yi geçenler
8443.13.90.00.00
- - - Diğerleri
8443.14.00.00.00
- - Tipografik baskı yapan makinalar, bobin halindeki kağıda baskı yapanlar (fleksografik baskı yapanlar hariç)
8443.15
- - Tipografik baskı yapan makinalar (bobin halindeki kağıda baskı yapanlar hariç) (fleksografik baskı yapanlar hariç)
8443.15.00.00.11
- - - Pedallı tipo baskı makinaları
8443.15.00.00.12
- - - Silindir kazanlı tipo baskı makinaları
8443.15.00.00.19
- - - Diğerleri
8443.16.00.00.00
- - Fleksografik baskı yapan makinalar
8443.17.00.00.00
- - Gravür baskı (tifdruk) yapan makina
8443.19
- - Diğerleri:
8443.19.20.00.00
- - - Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus olanlar
8443.19.40.00.00
- - - Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılmaya mahsus olanlar
- - - Diğerleri:
8443.19.70.10.00
- - - - Rotatif baskı makinaları
- - - - Diğerleri:
8443.19.70.90.11
- - - - - Serigrafi baskı makinaları
8443.19.70.90.19
- - - - - Diğerleri
- Diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları ( kombine halde olsun olmasın):
8443.31.00.00.00
- - Baskı, kopyalama veya faks geçiş fonksiyonlarının iki veya daha fazlasını yapan, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen makinalar
8443.32
- - Diğerleri, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen makinalar:
- - -Yazıcılar:
- - - - İnk jet tipi yazıcılar:
8443.32.10.10.11
- - - - - Net baskı eni 180 cm'yi geçen veya en az dört baskı kafasına sahip olanlar
8443.32.10.10.19
- - - - - Diğerleri
8443.32.10.20.00
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
- - - - Diğerleri:
8443.32.10.90.11
- - - - - Matris tipi yazıcılar
8443.32.10.90.12
- - - - - Lazer tipi yazıcılar
8443.32.10.90.13
- - - - - Satır yazıcılar
8443.32.10.90.19
- - - - - Diğer yazıcılar
8443.32.80.00.00
- - - Diğerleri
8443.39.00.00.00
- - Diğerleri
- Aksam, parça ve aksesuarlar:
8443.91
- - Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalarda kullanılan aksam, parça ve aksesuarlar
8443.91.10.00.00
- - - 8443.19.40 alt pozisyonunda yer alan cihazlara ait olanlar
- - - Diğerleri:
- - - - Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar:
8443.91.91.10.00
- - - - - Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus makinalara ait olanlar
8443.91.91.90.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
8443.91.99.10.00
- - - - - Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus makinalara ait olanlar
8443.91.99.90.00
- - - - - Diğerleri
8443.99
- - Diğerleri:
8443.99.10.00.00
- - - Birleştirilmiş elektronik aksam , parça ve aksesuar
- - - Diğerleri:
8443.99.90.10.00
- - - - Optik sistemli fotokopi cihazlarına ait olanlar
- - - - Diğerleri:
8443.99.90.20.00
- - - - - Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus makinalara ait olanlar
8443.99.90.90.00
- - - - - Diğerleri
8444.00
Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar:
8444.00.10.00.00
- Ekstrüzyona mahsus makina ve cihazlar
8444.00.90.00.00
- Diğerleri
84.45
Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar:
- Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar:
8445.11.00.00.00
- - Karde makinaları (tarak makinaları)
8445.12.00.00.00
- - Tarama makinaları (penyöz)
8445.13.00.00.00
- - Şerit halindeki pamuk, keten, kendir, vb. lifleri çekip uzatarak ve hafifçe bükerek iplik taslağı (fitil) haline getirmeye mahsus cihazlar
8445.19
- - Diğerleri:
8445.19.00.10.00
- - - Saw -gin çırçır makinaları
- - - Diğerleri
8445.19.00.90.11
- - - - Açma makinaları
8445.19.00.90.12
- - - - Ovalama makinaları (finisör)
8445.19.00.90.13
- - - - Kıvırcıklaştırma makinaları
8445.19.00.90.14
- - - - Karde makinalarından çıkan vatka ve şerit halindeki lifleri bir araya getirerek tekrar homojen bünyeli şeritler haline sokmaya mahsus makina ve cihazlar
8445.19.00.90.19
- - - - Diğerleri
8445.20
- Dokumaya elverişli Iifleri eğirmeye mahsus makinalar
8445.20.00.00.11
- - Open-end eğirme makinaları
8445.20.00.00.12
- - Ring eğirme makinaları
8445.20.00.00.19
- - Diğerleri
8445.30.00.00.00
- Dokumaya elverişli lifleri katlama veya bükmeye mahsus makinalar
8445.40
- Dokumaya elverişli lifleri bobinleme ve çilelemeye mahsus makinalar (masura sarıcılar dahil)
8445.40.00.00.11
- - Masura sıyırma makinaları
8445.40.00.00.12
- - Masura sarıcılar (atkı aktarma makinaları)
8445.40.00.00.19
- - Diğerleri
8445.90
- Diğerleri
8445.90.00.00.11
- - Çözgü makinaları
8445.90.00.00.12
- - Çözgü ipliklerine mahsus haşıl makinaları
8445.90.00.00.13
- - Çözgü ipliklerini, dokuma tezgahlarının gücü tellerine ve taraklarına geçirmeye mahsus cihazlar (tahar makinaları)
8445.90.00.00.14
- - Dokuma tezgahlarındaki çözgü ipliklerinin nihayetlerini tezgaha yeni verilecek olan çözgü ipliklerinin uçlarına bağlamayı sağlayan cihazlar
8445.90.00.00.19
- - Diğerleri
84.46
Dokuma makinaları (tezgahlar):
8446.10.00.00.00
- Genişliği 30 cm.yi geçmeyen kumaşların dokunmasına mahsus olanlar
- Genişliği 30 cm.yi geçen kumaşların dokunmasına mahsus olanlar (mekikli):
8446.21.00.00.00
- - Motorlu olanlar
8446.29.00.00.00
- - Diğerleri
8446.30.00.00.00
- Genişliği 30 cm.yi geçen kumaşların dokunmasına mahsus olanlar (mekiksiz)
84.47
Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları:
- Dairesel örgü yapan makinalar:
8447.11
- - Silindir çapı 165 mm.yi geçmeyenler:
8447.11.00.00.11
- - - Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
8447.11.00.00.12
- - - Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
8447.12
- - Silindir çapı 165 mm.yi geçenler:
8447.12.00.00.11
- - - Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
8447.12.00.00.12
- - - Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
8447.20
- Düz örgü yapan makinalar; dikiş -trikotaj makinaları:
- - Çözgülü örgü makinaları (Raschel tipi dahil); dikiş-trikotaj makinaları
8447.20.20.00.11
- - - Ev tipi düz örgü makinaları
8447.20.20.00.12
- - - Sanayi tipi düz örgü makinaları
8447.20.20.00.13
- - - Ev tipi dikiş-trikotaj makinaları
8447.20.20.00.14
- - - Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları
8447.20.80.00.00
- - Diğerleri
8447.90
- Diğerleri:
8447.90.00.00.11
- - İşleme makinaları
8447.90.00.00.12
- - Şerit ve kaytan yapan makinalar
8447.90.00.00.19
- - Diğerleri
84.48
84.44, 84.45, 84.46 ve 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı makina ve cihazlar (ratiyerler, jakardlar, atkı ipliği kesicileri, çözgü ipliği kesicileri, mekik değiştirme mekanizmaları gibi); sadece veya esas itibariyle bu pozisyonda veya 84.44, 84.45, 84.46 ve 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya uygun aksam, parça ve aksesuar (iğler, kelebekler, kard garnitürleri, taraklar, iğneli taraklar, üretme memeleri, mekikler, gücü teli ve gücü çerçeveleri, çorapçı eşyasına mahsus iğneler, platinler, tığlar gibi):
- 84.44,84.45, 84.46 veya 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı makina ve cihazlar:
8448.11.00.00.00
- - Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar
8448.19
- - Diğerleri
8448.19.00.10.00
- - - Dokumaya elverişli iplikleri eğirmeye mahsus makinalar için yardımcı makinalar
8448.19.00.90.00
- - - Diğerleri
8448.20
- 84.44 Pozisyonundaki makinaların veya bunların yardımcı cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı:
8448.20.00.00.11
- - Üretme memeleri
8448.20.00.00.19
- - Diğerleri
- 84.45 Pozisyonundaki makinaların veya bunların yardımcı cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı:
8448.31.00.00.00
- - Kard garnitürü
8448.32.00.00.00
- - Dokumaya elverişli liflerin hazırlanmasına mahsus makinalara ait olanlar (kard garnitürü hariç)
8448.33.00.00.00
- - İğler, kelebekler, döner bilezikler ve açık ağızlı bilezikler
8448.39
- - Diğerleri
8448.39.00.00.11
- - - Naylon kopçalar
8448.39.00.00.12
- - - Metal kopçalar
8448.39.00.00.19
- - - Diğerleri
- Dokuma makinaları veya bunların yardımcı makinalarının aksam, parça ve aksesuarı:
8448.42.00.00.00
- - Dokuma makinalarına mahsus taraklar, gücü telleri ve gücü çerçeveleri
8448.49.00.00.00
- - Diğerleri
- 84.47 Pozisyonundaki makinaların veya bunların yardımcı makinalarının aksam, parça ve aksesuarı:
8448.51
- - İlmiklerin oluşturulmasında kullanılan platinler, iğneler ve diğer eşya:
8448.51.10.00.00
- - - Platinler
- - - Diğerleri
8448.51.90.00.11
- - - - Örgü makinalarına ait iğneler
8448.51.90.00.19
- - - - Diğerleri
8448.59
- - Diğerleri
8448.59.00.00.11
- - - Örgü ve haşıl makinalarına ait taraklar
8448.59.00.00.12
- - - Konik örgü çapraz taraklar
8448.59.00.00.19
- - - Diğerleri
8449.00
Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat imalatına veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (keçeden şapka imaline mahsus makina ve cihazlar dahil); şapka kalıpları:
8449.00.00.10.00
- Makina ve cihazlar; şapka kalıpları
8449.00.00.90.00
- Aksam ve parçalar
84.50
Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve kurutma tertibatı bir arada olanlar dahil) :
- Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyenler:
8450.11
- - Tam otomatik makinalar:
- - - Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyenler:
8450.11.11.00.00
- - - - Çamaşırı önden yüklemeli olanlar
8450.11.19.00.00
- - - - Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar
8450.11.90.00.00
- - - Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler
8450.12.00.00.00
- - Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)
8450.19
- - Diğerleri
8450.19.00.00.11
- - - Elektrikli olanlar
8450.19.00.00.19
- - - Diğerleri
8450.20.00.00.00
- Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları
8450.90.00.00.00
- Aksam ve parçalar
84.51
Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya dokumaya elverişli madde mamullerinin yıkanması, temizlenmesi, sıkılması, kurutulması, ütülenmesi, preslenmesi suretiyle ütülenmesi (ısı ile yapıştıran presler dahil), ağartılması, boyanması, aprelenmesi, finisajı, emdirilmesine mahsus makina ve cihazlar (84.50 pozisyonundakiler hariç) ve zemin kaplamalarının imalatında kullanılan (linoleum gibi) mensucat veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları; mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makinalar:
8451.10.00.00.00
- Kuru temizleme makinaları
- Kurutma makinaları:
8451.21
- - Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyenler:
8451.21.00.00.11
- - - Evlerde kullanılanlar
8451.21.00.00.19
- - - Diğerleri
8451.29.00.00.00
- - Diğerleri
8451.30.00.00.00
- Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil):
8451.40
- Yıkama, ağartma veya boyama makinaları
8451.40.00.00.11
- - Sanayide kullanılan yıkama makinaları
8451.40.00.00.12
- - Ağartma makinaları
8451.40.00.00.13
- - Boyama makinaları
8451.50
- Mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makinalar
8451.50.00.00.11
- - Mensucatı top halinde sarmaya mahsus makinalar
8451.50.00.00.12
- - Mensucatı şekilli kesmeye mahsus makinalar
8451.50.00.00.19
- - Diğerleri
8451.80
- Diğer makinalar:
8451.80.10.00.00
- - Linoleum veya diğer zemin kaplamalarının imalatında, mensucat veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları
8451.80.30.00.00
- - Apre ve finisaj makinaları
8451.80.80.00.00
- - Diğerleri
8451.90
- Aksam ve parçalar
8451.90.00.00.11
- - Ütü ve pres makinalarının aksam ve parçaları
8451.90.00.00.12
- - Kuru temizleme makinalarının aksam ve parçaları
8451.90.00.00.19
- - Diğerleri
84.52
Dikiş makinaları (84.40 pozisyonundaki kitap dikme makinaları hariç); özellikle dikiş makinaları için imal edilmiş mobilya, tabla ve mahfazalar; dikiş makinalarının iğneleri:
8452.10
- Ev tipi dikiş makinaları:
- - Sadece düz dikiş yapan motorlu veya motorsuz dikiş makinaları (motorsuzların başı 16 kg.ı, motorluların ise motorla birlikte 17 kg.ı geçmeyenler); sadece düz dikiş yapan motorlu veya motorsuz dikiş makinalarının başları (motorsuz olanların 16 kg.ı, motorlu olanların ise motorla birlikte 17 kg.ı geçmeyenler):
8452.10.11.00.00
- - - Birim değeri 65 €' den fazla olanlar (iskelet,tabla ve mobilyalar hariç)
8452.10.19.00.00
- - - Diğerleri
- - Diğer dikiş makinaları ve başları
8452.10.90.00.11
- - - Diğer dikiş yapan motorsuz dikiş makinaları ve başları
8452.10.90.00.12
- - - Diğer dikiş yapan motorlu dikiş makinaları ve başları
- Diğer dikiş makinaları:
8452.21.00.00.00
- - Otomatik üniteler
8452.29
- - Diğerleri:
8452.29.00.00.11
- - - Dikiş makinası başları
8452.29.00.00.19
- - - Diğerleri
8452.30.00.00.00
- Dikiş makinaları iğneleri
8452.90
- Dikiş makinalarına mahsus mobilya, tabla, mahfaza ve bunlara mahsus aksam ve parçalar; Dikiş makinalarının diğer aksam ve parçaları
8452.90.00.10.00
- - MobiIya, tabla ve mahfazalar
8452.90.00.90.00
- - Diğerleri
84.53
Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç):
8453.10.00.00.00
- Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
8453.20.00.00.00
- Ayakkabı imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar
8453.80.00.00.00
- Diğer makina ve cihazlar
8453.90.00.00.00
- Aksam ve parçalar
84.54
Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları:
8454.10.00.00.00
- Tav ocakları
8454.20.00.00.00
- Külçe kalıpları ve döküm potaları
8454.30
- Döküm makinaları:
8454.30.10.00.00
- - Basınçlı döküm makinaları
8454.30.90.00.00
- - Diğerleri
8454.90
- Aksam ve parçalar
8454.90.00.00.11
- - Tav ocaklarına ait olanlar
8454.90.00.00.19
- - Diğerleri
84.55
Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri:
8455.10.00.00.00
- Boru imaline mahsus hadde makinaları
- Diğer hadde makinaları:
8455.21
- - Sıcak hadde makinaları ve kombine haldeki sıcak ve soğuk hadde makinaları
8455.21.00.00.11
- - - Blum, kütük ve benzerlerini haddeleyerek enine kesitleri muayyen bazı ürünler haline sokan hadde makinaları (silindirleri oluklu hadde makinaları)
8455.21.00.00.12