SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 16 Fasıl 85 Makinalar Ve Mekanik Cihazlar Aksam Ve Parçaları 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 16 Fasıl 85 Makinalar Ve Mekanik Cihazlar Aksam Ve Parçaları
- - Diğerleri:
- - - Alternatif akım (AC) motorları:
- - - Doğru akım (DC) motorları:
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, Çıkış gücü 735 W.ı geçen fakat 150 kW.ı geçmeyenler:
- Diğer doğru akım (DC) motorları; doğru akım (DC) jeneratörleri (fotovoltaik jeneratörler hariç):
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, Çıkış gücü 735 W.ı geçen motorlar, doğru akım (DC) jeneratörleri
- - - Diğerleri
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, Çıkış gücü 150 kW.ı geçmeyen motorlar ve jeneratörler:
- - - - Jeneratörler:
- - - Diğerleri:
- - - - Jeneratörler:
- - Çıkış gücü 750 W.ı geçmeyenler:
- - -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
- - - Diğerleri:
- - Çıkış gücü 750 W.ı geçenler:
- Çok fazlı diğer alternatif akım (AC)motorları:
- - - Çıkış gücü 750 W.ı geçen fakat 7,5 kW.ı geçmeyenler:
- - - - Diğerleri:
- - - Çıkış gücü 7,5 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler:
- - - Çıkış gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler:
- - - Diğerleri:
- - - - Çıkış gücü 75 kW.yı geçen fakat 375 kW.ı geçmeyenler:
- Alternatif akım (AC) jeneratörleri (alternatörler) (fotovoltaik jeneratörler hariç):
- - - Çıkış gücü 7,5 kVA.ı geçmeyenler:
- - - Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçen fakat 75 kVA.yı geçmeyenler:
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
- - - Diğerleri:
- Fotovoltaik doğru akım (DC) jeneratörleri:
- Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları:
- - - Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçmeyenler:
- - - Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçen fakat 75 kVA.yı geçmeyenler:
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
- - - Diğerleri:
- - - Çıkış gücü 375 kVA.yı geçen fakat 750 kVA.yı geçmeyenler:
- - - Çıkış gücü 750 kVA.yı geçen fakat 2000 kVA.yı geçmeyenler:
- - - Çıkış gücü 2000 kVA.yı geçenler:
- - Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçmeyenler:
- - Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler:
- - Çıkış gücü 375 kVA.yı geçen fakat 750 kVA.yı geçmeyenler:
- - Çıkış gücü 750 kVA.yı geçenler:
- Diğer elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları:
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
- - - Diğerleri :
- - - Turbo jenaratörler:
- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
- - - Diğerleri:
- Diğerleri:
- - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Diğerleri
- - Endüktörler (bir kondensatör ile bağlanmış olsun olmasın):
- - Diğerleri:
- Sıvı dielektrikli transformatörler:
- - - Gücü 1600 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler:
- Diğer transformatörler:
- - - Ölçü transformatörleri:
- - - Diğerleri:
- - - - Diğerleri:
- - Telekomünikasyon cihazları, otomatik bilgi işlem makinaları ve bunların birimleri için kullanılan türden olanlar :
- - - Güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi işlem makineleriyle kullanılacak türden olanlar:
- - Diğerleri:
- - - Akümülatör şarj ediciler:
- - - Diğerleri:
- - - - Redresörler:
- - - - - Diğerleri:
- - - - İnvertörler :
- - - - - Gücü 7,5 kVA.yı geçmeyenler:
- - - - - Gücü 7,5 kVA.yı geçenler:
- - - - Diğerleri:
- - - - - Diğerleri:
- - Transformatör ve endüktörlere mahsus olanlar :
- - - Diğerleri :
- Daimi mıknatıslar ve mıknatıslama sonucu daimi mıknatıs olabilen eşya:
- - Elektro mıknatıslar; Elektromanyetik veya daimi mıknatıslı aynalar, kıskaçlar ve benzeri tespit tertibatı:
- - Alkali piller:
- - Diğerleri:
- - Diğerleri:
- - Sıvı elektrolitle çalışanlar:
- - Diğerleri:
- - Sıvı elektrolitle çalışanlar:
- Kendinden elektrik motorlu olanlar:
- - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - Diğerleri
- - Diğerleri
- Rezistansla ısıtılan ocak ve fırınlar:
- - - Diğerleri:
- - Endüksiyon ocak ve fırınları
- - Dielektrik kaybı yoluyla çalışan ocak ve fırınlar
- Diğer ocak ve fırınlar:
- Lehim makina ve cihazları:
- Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus makina ve cihazlar:
- Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus makina ve cihazlar:
- - - Kaynak veya kesme tertibatı bulunan, örtülü elektrotlar kullanılarak elle kaynak yapmaya mahsus olanlar:
- - Metalleri işlemek için olanlar:
- - Diğerleri:
- - Diğerleri:
- - - Diğer aksam ve parçalar:
- - Diğerleri:
- Herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar:
- - - Diğerleri:
- - - - Bünyesinde bir fan olanlar
- - - - Diğerleri:
- Berber işleri veya el kurutmaya mahsus elektro-termik cihazlar:
- - Diğerleri
- Diğer elektrotermik cihazlar:
- - İzole edici bir mesnet üzerine monte edilmiş
- - Diğerleri:
- Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan akıllı telefonlar ve diğer telefonlar dahil)
- Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda ( yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil):
- - - Diğerleri:
- - - - Diğerleri
- Aksam ve parçalar:
- Hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın):
- - DiğerIeri:
- - - DiğerIeri:
- Diğer cihazlar:
- Manyetik mesnetler:
- - - Manyetik bantlar; manyetik diskler:
- - - - Kayıt yapılmamış olanlar:
- Optik mesnetler:
- - - Lazer okuma sistemleri için diskler:
- Yarı iletken mesnetler:
- Sürücüler veya kontrol devreleri içermeyenler:
- Diğerleri:
- Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar:
- Diğerleri:
- - - Diğerleri:
- - - Diğerleri:
- Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı cihazlar:
- Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde radyo yayınlarını alıcı cihazlar:
- - - Numerik Radyo Data sistem sinyallerini alabilen ve çözebilenler:
- - - - Diğerleri :
- - - Diğerleri:
- - - - Diğerleri:
- Diğerleri:
- Katod ışını lambalı monitörler:
- Diğer monitörler:
- - - Diğerleri:
- Projektörler :
- Televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın):
- - - Görüntü (video ) tunerleri :
- - - - Diğerleri:
- - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
- - Antenler:
- - - Harici radyo ve televizyon alıcı antenleri:
- - - Radyo ve televizyon alıcıları için dahili antenler (monte edilmişler dahil):
- - - Diğerleri:
- - - - Diğerleri:
- - Anten filtreleri ve separatörler:
- - Diğerleri:
- - - Diğerleri:
- - Diğerleri:
- - - Diğerleri:
- - - - Birleştirilmiş elektronik aksam ve parçalar:
- - - - Diğerleri :
- - - - - Diğerleri:
- - - - - - Diğerleri:
- - Binalarda kullanılan türde olanlar:
- - Sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD) :
- - - Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD):
- - Diğerleri
- Diğer sabit kondansatörler:
- Diğer sabit rezistanslar:
- Tel sarımlı değişken rezistanslar (reostalar ve potansiyometreler dahil):