SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 17 Fasıl 86 Nakil Vasıtaları 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 17 Fasıl 86 Nakil Vasıtaları
Kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları (86.04 pozisyonuna girenler hariç):
8603.10.00.00.00
- Elektrik enerjisini dışarıdan alanlar
8603.90.00.00.00
- Diğerleri
8604.00
Demiryolu veya tramvayların bakım veya servisine ait taşıtlar (kendinden hareketli olsun olmasın) (atölye vagonları, vinçli vagonlar, balast sıkıştırıcılarıyla donatılmış vagonlar, hat döşeyiciler, deneme vagonları ve drezinler gibi) :
8604.00.00.00.11
- Atölye vagonları
8604.00.00.00.12
- Vinçli vagonlar
8604.00.00.00.13
- Balast sıkıştırıcılarıyla donatılmış vagonlar
8604.00.00.00.14
- Hat döşeyiciler
8604.00.00.00.15
- Motorlu drezinler
8604.00.00.00.16
- Motorsuz drezinler
8604.00.00.00.17
- Kar küreme makinaları
8604.00.00.00.19
- Diğerleri
8605.00
Kendinden hareketli olmayan demiryolu veya tramvay yolcu vagonları; kendinden hareketli olmayan bagaj furgonları, posta vagonları ve diğer özel amaçlı demiryolu ve tramvay vagonları (86.04 pozisyonuna girenler hariç) :
8605.00.00.00.11
- Yolcu vagonları
8605.00.00.00.19
- Diğerleri
86.06
Kendinden hareketli olmayan yük taşımaya mahsus demiryolu veya tramvay vagonları:
8606.10.00.00.00
- Sarnıçlı vagonlar ve benzerleri
8606.30.00.00.00
- Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar (8606.10 alt pozisyonuna girenler hariç)
- Diğerleri:
8606.91
- - Örtülü veya kapalı olanlar:
8606.91.10.00.00
- - - Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
- - - Diğerleri :
8606.91.80.00.11
- - - - İzoterm vagonlar
8606.91.80.00.12
- - - - Frigorifik vagonlar
8606.91.80.00.19
- - - - Diğerleri
8606.92.00.00.00
- - Açık olanlar (sabit kenarlı olup yüksekliği 60 cm.yi geçenler)
8606.99.00.00.00
- - Diğerleri
86.07
Demiryolu taşıtlarının veya tramvayların aksam ve parçaları:
- Bojiler, bissel bojiler, dingiller ve tekerlekler ve bunların aksam ve parçaları:
8607.11.00.00.00
- - Çekici bojiler ve bissel bojiler
8607.12.00.00.00
- - Diğer bojiler ve bissel bojiler
8607.19
- - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil):
8607.19.10.00.00
- - - Dingiller (monte edilmiş veya edilmemiş); tekerlekler ve bunların aksam ve parçaları
8607.19.90.00.00
- - - Bojiler, bissel bojiler ve benzerlerinin aksam ve parçaları
- Frenler ve bunların aksam ve parçaları:
8607.21
- - Havalı frenler ve bunların aksam ve parçaları:
8607.21.10.00.00
- - - Demir döküm veya çelik dökümden olanlar
8607.21.90.00.00
- - - Diğerleri
8607.29.00.00.00
- - Diğerleri
8607.30.00.00.00
- Cer kancaları ve diğer koşum takımları, müsademe tamponları, bunların aksam ve parçaları
- Diğerleri:
8607.91
- - Lokomotiflere ait olanlar:
8607.91.10.00.00
- - - Dingil kutuları ve bunların aksam ve parçaları
8607.91.90.00.00
- - - Diğerleri
8607.99
- - Diğerleri:
8607.99.10.00.00
- - - Dingil kutuları ve bunların aksam ve parçaları
8607.99.80.00.00
- - - Diğerleri
8608.00
Demiryolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit malzeme; demiryolları, tramvaylar, karayolları, dahili su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava limanları için mekanik (elektro mekanik dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol ve kumanda cihazları; bunların aksam ve parçaları:
8608.00.00.10.00
- Elektrik motorlu olanlar ve bunların aksam ve parçaları
8608.00.00.90.00
- Diğerleri
8609.00
Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak yapılmış ve donatılmış konteynerler (sıvıların taşınmasına mahsus konteynerler dahil):
8609.00.10.00.00
- Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler (EURATOM)
8609.00.90.00.00
- Diğerleri

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr