SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 17 Fasıl 88 Nakil Vasıtaları 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 17 Fasıl 88 Nakil Vasıtaları
8801.00
Balonlar ve hava gemileri; planörler, delta kanatlı planörler ve motorsuz diğer hava taşıtları:
8801.00.10.00.00
- Balonlar ve hava gemileri; planörler ve delta kanatlı planörler
8801.00.90.00.00
- Diğerleri
88.02
Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi) (88.06 pozisyonundaki insansız hava taşıtları hariç); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları:
- Helikopterler:
8802.11.00.00.00
- - Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler
8802.12.00.00.00
- - Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler
8802.20
- Uçaklar ve diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler):
8802.20.00.10.00
- - Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan özel yapıdaki uçaklar
8802.20.00.20.00
- - Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.20.00.90.00
- - Diğerleri
8802.30
- Uçaklar ve diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçen fakat 15000 kg.ı geçmeyenler):
8802.30.00.10.00
- - Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan özel yapıdaki uçaklar
8802.30.00.20.00
- -Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.30.00.90.00
- - Diğerleri
8802.40
- Uçaklar ve diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları 15000 kg.ı geçenler):
8802.40.00.10.00
- - Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.40.00.90.00
- - Diğerleri
8802.60
- Uzay araçları (uydular dahil) ve uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları:
- - Uzay araçları (uydular dahil):
8802.60.11.00.00
- - - Telekomünikasyon uyduları
8802.60.19.00.00
- - - Diğerleri
8802.60.90.00.00
- - Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları
8804.00.00.00.00
Paraşütler (sevkedilebilir paraşütler ve paragliderler dahil) ve rotoşütler; bunların aksam, parça ve aksesuarı
88.05
Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı ve hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı ve benzeri cihaz ve tertibat; yerde uçuş eğitimi yapmaya mahsus cihazlar; bunların aksam ve parçaları:
8805.10
- Hava taşıtlarının fırlatma cihaz ve tertibatı ve bunların aksam ve parçaları; hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı ve bunların aksam ve parçaları:
- - Hava taşıtlarının fırlatma cihaz ve tertibatı ve bunların aksam ve parçaları
8805.10.10.00.11
- - - Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı
8805.10.10.00.15
- - - Aksam ve parçaları
8805.10.90.00.00
- - Diğerleri
- Yerde uçus eğitimi yapmaya mahsus cihazlar ve bunların aksam ve parçaları:
8805.21.00.00.00
- - Hava muharebe simulatörü ve bunların parçaları
8805.29.00.00.00
- - Diğerleri
88.06
İnsansız hava taşıtları:
8806.10
- Yolcu taşımak için dizayn edilmiş olanlar:
8806.10.10.00.00
- - Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler
8806.10.90.00.00
- - Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler
- Diğerleri, sadece uzaktan kumanda ile uçuş yapanlar:
8806.21
- - Maksimum kalkış ağırlığı 250 g geçmeyenler:
8806.21.10.00.00
- - - Hareketli ve sabit görüntülerin yakalanması ve kaydedilmesi için 8525.89 alt pozisyonunda yer alan cihazlarla kalıcı olarak entegre edilerek donatılmış çoklu rotorlar
8806.21.90.00.00
- - - Diğerleri
8806.22
- - Maksimum kalkış ağırlığı 250 g geçen fakat 7 kg geçmeyenler:
8806.22.10.00.00
- - - Hareketli ve sabit görüntülerin yakalanması ve kaydedilmesi için 8525.89 alt pozisyonunda yer alan cihazlarla kalıcı olarak entegre edilerek donatılmış çoklu rotorlar
8806.22.90.00.00
- - - Diğerleri
8806.23.00.00.00
- - Maksimum kalkış ağırlığı 7 kg geçen fakat 25 kg geçmeyenler
8806.24.00.00.00
- - Maksimum kalkış ağırlığı 25 kg geçen fakat 150 kg geçmeyenler
8806.29
- - Diğerleri:
8806.29.10.00.00
- - - Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler
8806.29.20.00.00
- - - Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler
- Diğerleri:
8806.91.00.00.00
- - Maksimum kalkış ağırlığı 250 g geçmeyenler
8806.92.00.00.00
- - Maksimum kalkış ağırlığı 250 g geçen fakat 7 kg geçmeyenler
8806.93.00.00.00
- - Maksimum kalkış ağırlığı 7 kg geçen fakat 25 kg geçmeyenler
8806.94.00.00.00
- - Maksimum kalkış ağırlığı 25 kg geçen fakat 150 kg geçmeyenler
8806.99
- - Diğerleri:
8806.99.10.00.00
- - - Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler
8806.99.20.00.00
- - - Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler
88.07
88.01, 88.02 veya 88.06 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları:
8807.10.00.00.00
- Pervaneler ve rotorlar ve bunların aksam ve parçaları
8807.20.00.00.00
- İniş takımları ve bunların aksam ve parçaları
8807.30.00.00.00
- Uçak, helikopter veya insansız hava taşıtlarının díğer aksam ve parçaları
8807.90
- Diğerleri:
8807.90.10.00.00
- - Uçurtmalı balonlara ait olanlar
- - Uzay araçlarına (uydular dahil) ait olanlar:
8807.90.21.00.00
- - - Telekomünikasyon uydularına ait olanlar
8807.90.29.00.00
- - - Diğerleri
8807.90.30.00.00
- - Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçlarına ait olanlar
8807.90.90.00.00
- - Diğerleri

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr