SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 17 Fasıl 89 Nakil Vasıtaları 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 17 Fasıl 89 Nakil Vasıtaları
89.01
Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar ve insan veya yük taşımaya mahsus benzeri deniz taşıtları:
8901.10
- Yolcu gemileri, gezinti gemileri ve esasen insan taşımak üzere imal edilmiş benzeri deniz taşıtları; her türlü feribotlar:
- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8901.10.10.00.11
- - - 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri
8901.10.10.00.59
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
8901.10.90.00.11
- - - Yolcu ve gezinti gemileri
8901.10.90.00.19
- - - Diğerleri
8901.20
- Sarnıçlı gemiler (tankerler):
8901.20.10.00.00
- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8901.20.90.00.00
- - Diğerleri
8901.30
- Frigorifik deniz taşıtları (8901.20 alt pozisyonundakiler hariç):
8901.30.10.00.00
- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8901.30.90.00.00
- - Diğerleri
8901.90
- Yük taşımaya mahsus diğer deniz taşıtları ve hem insan hem de yük taşımaya mahsus diğer deniz taşıtları:
8901.90.10.00.00
- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8901.90.90.00.00
- - Diğerleri
8902.00
Balıkçılığa mahsus deniz taşıtları; balıkçılık ürünlerinin işlenmesine, korunmasına ve konserve edilmesine mahsus fabrika gemileri ve diğer deniz taşıtları:
8902.00.10.00.00
- Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8902.00.90.00.00
- Diğerleri
89.03
Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar:
- Şişirilebilir (sert karinalı şişirilebilir dahil) olanlar:
8903.11.00.00.00
- - Bir motorla donatılmış veya takılmak üzere tasarlanmış, yüksüz (net) ağırlığı (motor hariç) 100 kg'ı geçmeyenler
8903.12.00.00.00
- - Bir motorla kullanılmak üzere tasarlanmamış ve yüksüz (net) ağırlığı 100 kg'ı geçmeyenler
8903.19.00.00.00
- - Diğerleri
-Yelkenli tekneler (yardımcı motoru olsun olmasın) (şişirilebilir olanlar hariç) :
8903.21.00.00.00
- - Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler
8903.22
- - Uzunluğu 7,5 m.yi geçen fakat 24 m geçmeyenler:
8903.22.10.00.00
- - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8903.22.90.00.00
- - - Diğerleri:
8903.23
- - Uzunluğu 24 m.yi geçenler
8903.23.10.00.00
- - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8903.23.90.00.00
- - - Diğerleri:
- Motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç) (şişirilebilir olanlar hariç):
8903.31.00.00.00
- - Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler
8903.32
- - Uzunluğu 7,5 m.yi geçen fakat 24 m geçmeyenler:
8903.32.10.00.00
- - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8903.32.90.00.00
- - - Diğerleri:
8903.33
- - Uzunluğu 24 m.yi geçenler
8903.33.10.00.00
- - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8903.33.90.00.00
- - - Diğerleri:
- Diğerleri:
8903.93
- - Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler
8903.93.10.00.00
- - - Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler
8903.93.90.00.00
- - - Diğerleri:
8903.99
- - Diğerleri:
- - - Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler
8903.99.10.00.11
- - - - Kürekli kayık ve kanolar
8903.99.10.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
8903.99.99.00.11
- - - - Kürekli kayık ve kanolar
8903.99.99.00.19
- - - - Diğerleri
8904.00
Römorkörler ve itici gemiler:
8904.00.10.00.00
- Römorkörler
- İtici gemiler:
8904.00.91.00.00
- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8904.00.99.00.00
- - Diğerleri
89.05
Fener gemileri, yangın söndürme gemileri,tarak gemileri, yüzer vinçler ve esas görevine göre sefer hizmetleri ikinci derecede olan diğer deniz taşıtları; yüzer havuzlar; yüzer veya dalabilen sondaj ve üretim platformları:
8905.10
- Tarak gemileri:
8905.10.10.00.00
- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8905.10.90.00.00
- - Diğerleri
8905.20.00.00.00
- Yüzer veya dalabilen sondaj ve üretim platformları
8905.90
- Diğerleri:
8905.90.10.00.00
- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8905.90.90.00.00
- - Diğerleri
89.06
Diğer deniz taşıtları (savaş gemileri ve kurtarma gemileri dahil, kürekli olanlar hariç) :
8906.10.00.00.00
- Savaş gemileri
8906.90
- Diğerleri:
8906.90.10.00.00
- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
- - Diğerleri:
8906.90.91.00.00
- - - Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler
8906.90.99.00.00
- - - Diğerleri
89.07
Diğer yüzer araçlar (sallar,tanklar, coffer -damlar, yükleme, boşaltma platformları, şamandıralar ve işaret kuleleri gibi):
8907.10.00.00.00
- Şişirilebilir sallar
8907.90
- Diğerleri
8907.90.00.00.11
- - Metalden olanlar
8907.90.00.00.16
- - Ahşap ve diğer maddelerden olanlar
8908.00
Sökülecek deniz taşıtları, suda yüzen sökülecek diğer araçlar:
8908.00.00.10.00
- Sökülecek deniz taşıtları
8908.00.00.20.00
- Suda yüzen sökülecek diğer araçlar

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr