GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE

G.T.İ.P Bölüm 17 Fasıl 89 Nakil Vasıtaları

89.01
Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar ve insan veya yük taşımaya mahsus benzeri deniz taşıtları:
8901.10
- Yolcu gemileri, gezinti gemileri ve esasen insan taşımak üzere imal edilmiş benzeri deniz taşıtları; her türlü feribotlar:
- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8901.10.10.00.11
- - - 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri
8901.10.10.00.59
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
8901.10.90.00.11
- - - Yolcu ve gezinti gemileri
8901.10.90.00.19
- - - Diğerleri
8901.20
- Sarnıçlı gemiler (tankerler):
8901.20.10.00.00
- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8901.20.90.00.00
- - Diğerleri
8901.30
- Frigorifik deniz taşıtları (8901.20 alt pozisyonundakiler hariç):
8901.30.10.00.00
- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8901.30.90.00.00
- - Diğerleri
8901.90
- Yük taşımaya mahsus diğer deniz taşıtları ve hem insan hem de yük taşımaya mahsus diğer deniz taşıtları:
8901.90.10.00.00
- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8901.90.90.00.00
- - Diğerleri
8902.00
Balıkçılığa mahsus deniz taşıtları; balıkçılık ürünlerinin işlenmesine, korunmasına ve konserve edilmesine mahsus fabrika gemileri ve diğer deniz taşıtları:
8902.00.10.00.00
- Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8902.00.90.00.00
- Diğerleri
89.03
Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar:
- Şişirilebilir (sert karinalı şişirilebilir dahil) olanlar:
8903.11.00.00.00
- - Bir motorla donatılmış veya takılmak üzere tasarlanmış, yüksüz (net) ağırlığı (motor hariç) 100 kg'ı geçmeyenler
8903.12.00.00.00
- - Bir motorla kullanılmak üzere tasarlanmamış ve yüksüz (net) ağırlığı 100 kg'ı geçmeyenler
8903.19.00.00.00
- - Diğerleri
-Yelkenli tekneler (yardımcı motoru olsun olmasın) (şişirilebilir olanlar hariç) :
8903.21.00.00.00
- - Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler
8903.22
- - Uzunluğu 7,5 m.yi geçen fakat 24 m geçmeyenler:
8903.22.10.00.00
- - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8903.22.90.00.00
- - - Diğerleri:
8903.23
- - Uzunluğu 24 m.yi geçenler
8903.23.10.00.00
- - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8903.23.90.00.00
- - - Diğerleri:
- Motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç) (şişirilebilir olanlar hariç):
8903.31.00.00.00
- - Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler
8903.32
- - Uzunluğu 7,5 m.yi geçen fakat 24 m geçmeyenler:
8903.32.10.00.00
- - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8903.32.90.00.00
- - - Diğerleri:
8903.33
- - Uzunluğu 24 m.yi geçenler
8903.33.10.00.00
- - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8903.33.90.00.00
- - - Diğerleri:
- Diğerleri:
8903.93
- - Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler
8903.93.10.00.00
- - - Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler
8903.93.90.00.00
- - - Diğerleri:
8903.99
- - Diğerleri:
- - - Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler
8903.99.10.00.11
- - - - Kürekli kayık ve kanolar
8903.99.10.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
8903.99.99.00.11
- - - - Kürekli kayık ve kanolar
8903.99.99.00.19
- - - - Diğerleri
8904.00
Römorkörler ve itici gemiler:
8904.00.10.00.00
- Römorkörler
- İtici gemiler:
8904.00.91.00.00
- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8904.00.99.00.00
- - Diğerleri
89.05
Fener gemileri, yangın söndürme gemileri,tarak gemileri, yüzer vinçler ve esas görevine göre sefer hizmetleri ikinci derecede olan diğer deniz taşıtları; yüzer havuzlar; yüzer veya dalabilen sondaj ve üretim platformları:
8905.10
- Tarak gemileri:
8905.10.10.00.00
- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8905.10.90.00.00
- - Diğerleri
8905.20.00.00.00
- Yüzer veya dalabilen sondaj ve üretim platformları
8905.90
- Diğerleri:
8905.90.10.00.00
- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8905.90.90.00.00
- - Diğerleri
89.06
Diğer deniz taşıtları (savaş gemileri ve kurtarma gemileri dahil, kürekli olanlar hariç) :
8906.10.00.00.00
- Savaş gemileri
8906.90
- Diğerleri:
8906.90.10.00.00
- - Denizde seyretmeye mahsus olanlar
- - Diğerleri:
8906.90.91.00.00
- - - Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler
8906.90.99.00.00
- - - Diğerleri
89.07
Diğer yüzer araçlar (sallar,tanklar, coffer -damlar, yükleme, boşaltma platformları, şamandıralar ve işaret kuleleri gibi):
8907.10.00.00.00
- Şişirilebilir sallar
8907.90
- Diğerleri
8907.90.00.00.11
- - Metalden olanlar
8907.90.00.00.16
- - Ahşap ve diğer maddelerden olanlar
8908.00
Sökülecek deniz taşıtları, suda yüzen sökülecek diğer araçlar:
8908.00.00.10.00
- Sökülecek deniz taşıtları
8908.00.00.20.00
- Suda yüzen sökülecek diğer araçlar

 

Kaynaklar