SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 7 Fasıl 40 Plastikler Ve Mamulleri; Kauçuk Ve Mamulleri 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 7 Fasıl 40 Plastikler Ve Mamulleri; Kauçuk Ve Mamulleri

40.01
Tabii kauçuk, balata, güta -perka, guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde):
4001.10
- Tabii kauçuk lateksi (prevulkanize edilmiş olsun olmasın):
4001.10.00.10.00
- - Prevulkanize edilmiş tabii kauçuk lateksi
4001.10.00.20.00
- - Prevulkanize edilmemiş tabii kauçuk lateksi
- Tabii kauçuk (diğer şekillerde):
4001.21.00.00.00
- - Füme yapraklar (RSS)
4001.22.00.00.00
- - Teknik yönden belirlenmiş tabii kauçuk (TSNR)
4001.29
- - Diğerleri:
4001.29.00.10.00
- - - Krep kauçuk
4001.29.00.90.00
- - - Diğerleri
4001.30.00.00.00
- Balata, güta -perka; guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar
40.02
Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde) ; 40.01 pozisyonundaki herhangi bir ürünün bu pozisyondaki herhangi bir ürünle olan karışımları (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde):
- Stiren-butadien kauçuk (SBR); karboksilenmiş stiren-butadien kauçuk (XSBR):
4002.11.00.00.00
- - Lateks şeklinde
4002.19
- - Diğerleri:
4002.19.10.00.00
- - - Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balyalar halinde)
4002.19.20.00.00
- - - Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien-stiren blok kopolimerleri (SBS termoplastik elostomerler) (granül, parça veya toz halinde)
4002.19.30.00.00
- - - Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balyalar halinde)
4002.19.90.00.00
- - - Diğerleri
4002.20.00.00.00
- Butadien kauçuk (BR)
- İzobüten-izopren (bütil) kauçuk (IIR); halojenli izobüten -izopren kauçukları (CIIR veya BIIR):
4002.31.00.00.00
- - İzobüten - İzopren (butil) kauçuk (IRR)
4002.39.00.00.00
- - Diğerleri
- Kloropren (klor butadien) kauçuk (CR):
4002.41.00.00.00
- - Lateks şeklinde
4002.49.00.00.00
- - Diğerleri
- Akrilonitril - butadien kauçuk (NBR):
4002.51.00.00.00
- - Lateks şeklinde
4002.59.00.00.00
- - Diğerleri
4002.60.00.00.00
- İzopren kauçuk (IR)
4002.70.00.00.00
- Etilen - propilen - konjuge olmamış dien kauçuk (EPDM)
4002.80.00.00.00
- 40.01 Pozisyonundaki ürünlerin bu pozisyondaki ürünlerle olan karışımları
- Diğerleri:
4002.91.00.00.00
- - Lateks şeklinde
4002.99
- - Diğerleri:
4002.99.10.00.00
- - - Plastik maddelerin katılmasıyla değişikliğe uğrayan ürünler
- - - Diğerleri :
4002.99.90.11.00
- - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.99.90.19.00
- - - - Diğerleri
4003.00.00.00.00
Rejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde)
4004.00
Kauçuğun döküntü, kırpıntı ve artıkları (sertleştirilmiş kauçuk hariç) ve bunlardan elde edilen tozlar ve granüller
4004.00.00.00.13
- Toz ve granüller
4004.00.00.00.19
- Diğerleri
40.05
Karıştırılmış kauçuk (vulkanize edilmemiş) (ilk şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde):
4005.10.00.00.00
- Karbon karası (carbon black) veya silika ile karıştırılmış kauçuk
4005.20.00.00.00
- Çözeltiler; dispersiyonlar (4005.10 alt pozisyondakiler hariç)
- Diğerleri:
4005.91.00.00.00
- - Levha, tabaka ve şeritler
4005.99
- - Diğerleri :
4005.99.00.10.00
- - - Tabii kauçuğun kırmızı kil veya proteinle olan ana karışımları
4005.99.00.20.00
- - - Vulkanizasyona hazır karışımlar halinde tabii veya sentetik kauçuktan granüller
4005.99.00.90.00
- - - Diğerleri
40.06
Diğer şekillerdeki vulkanize edilmemiş kauçuk (çubuk, boru ve profil şekiller gibi) ve vulkanize edilmemiş kauçuktan eşya (disk ve rondela gibi):
4006.10
- Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan profiller
4006.10.00.00.11
- - Kauçuk kaplanmış tekstil şerit ve kuşaklar
4006.10.00.00.12
- - Kauçuk kaplanmış metal şerit ve kuşaklar
4006.10.00.00.13
- - Üzerine kauçuk yapıştırıcı sürülmüş kauçuk mesnetli şeritler
4006.10.00.00.19
- - Diğerleri
4006.90
- Diğerleri :
4006.90.00.10.00
- - Vulkanize edilmemiş kauçuktan profiller
4006.90.00.20.00
- - Contalar
4006.90.00.30.00
- - Rondelalar
4006.90.00.40.00
- - Çıplak kauçuk iplik
4006.90.00.90.00
- - Diğerleri
4007.00.00.00.00
Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler
40.08
Vulkanize edilmiş kauçuktan levha, tabaka, şerit, çubuk ve profiller (sertleştirilmiş kauçuktan olanlar hariç):
- Gözenekli kauçuktan:
4008.11.00.00.00
- - Levha, tabaka ve şeritler
4008.19.00.00.00
- - Diğerleri
- Gözenekli olmayan kauçuktan:
4008.21
- - Levha, tabaka ve şeritler:
4008.21.10.00.00
- - - Yer kaplamaları ve paspaslar
4008.21.90.00.00
- - - Diğerleri
4008.29
- - Diğerleri:
4008.29.00.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus ölçüsüne göre kesilmiş profiller
4008.29.00.90.00
- - - Diğerleri
40.09
Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar, bağlantı elemanlarıyla birlikte olsun olmasın (conta, dirsek, rondela gibi) (sertleştirilmiş kauçuktan olanlar hariç):
- Diğer maddeler ile takviye edilmemiş veya başka şekilde birleştirilmemiş:
4009.11.00.00.00
- - Bağlantı elemanları olmayanlar
4009.12
- - Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar:
4009.12.00.10.00
- - - Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
4009.12.00.90.00
- - - Diğerleri
- Sadece metallerle takviye edilmiş veya başka şekilde birleştirilmiş:
4009.21
- - Bağlantı elemanları olmayanlar:
4009.21.00.10.00
- - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
- - - Diğerleri
4009.21.00.90.11
- - - - Alçak ve yüksek basınçlı buhar için hortumlar
4009.21.00.90.19
- - - - Diğerleri
4009.22
- - Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar:
4009.22.00.10.00
- - - Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
4009.22.00.90.00
- - - Diğerleri
- Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş veya başka şekilde birleştirilmiş :
4009.31.00.00.00
- - Bağlantı elemanları olmayanlar
4009.32
- - Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar
4009.32.00.10.00
- - - Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
4009.32.00.90.00
- - - Diğerleri
- Diğer maddelerle takviye edilmiş veya başka şekilde birleştirilmiş :
4009.41
- - Bağlantı elemanları olmayanlar:
4009.41.00.10.00
- - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
4009.41.00.90.00
- - - Diğerleri
4009.42
- - Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar:
4009.42.00.10.00
- - - Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
4009.42.00.90.00
- - - Diğerleri
40.10
Vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları:
- Taşıyıcı kolanlar :
4010.11.00.00.00
- - Sadece metalle takviye edilmiş olanlar
4010.12.00.00.00
- - Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar
4010.19.00.00.00
- - Diğerleri
- Transmisyon kolanları :
4010.31.00.00.00
- - Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları
4010.32.00.00.00
- - Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları
4010.33.00.00.00
- - Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları
4010.34.00.00.00
- - Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan ( V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları
4010.35.00.00.00
- - Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 150 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar
4010.36.00.00.00
- - Dış çevresi 150 cm.yi geçen fakat 198 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar
4010.39.00.00.00
- - Diğerleri
40.11
Kauçuktan yeni dış lastikler:
4011.10
- Otomobillerde kullanılanlar (steyşın ve yarış otomobilleri dahil):
4011.10.00.10.00
- - Turizm amaçlı otomobillerde kullanılan türden olanlar
- - Diğerleri:
4011.10.00.90.09
- - - Yarış otomobillerine ait olanlar
4011.10.00.90.11
- - - Tekstil kuşaklı radyal dış lastikler
4011.10.00.90.12
- - - Çelik kuşaklı radyal dış lastikler
4011.10.00.90.13
- - - Konvansiyonel (crossply) dış lastikler
4011.10.00.90.18
- - - Diğerleri
4011.20
- Otobüs ve kamyonlarda kullanılanlar :
- - Yükleme endeksi 121'i geçmeyenler
4011.20.10.00.11
- - - Radyal dış lastikler (kolonlar dahil)
4011.20.10.00.12
- - - Konvansiyonel (cropssply) dış lastikler (kolonlar dahil)
4011.20.10.00.19
- - - Diğerleri
- - Yükleme endeksi 121'i geçenler
4011.20.90.00.11
- - - Radyal dış lastikler (kolonlar dahil)
4011.20.90.00.12
- - - Konvansiyonel (cropssply) dış lastikler (kolonlar dahil)
4011.20.90.00.19
- - - Diğerleri
4011.30
- Uçaklarda kullanılanlar:
4011.30.00.10.00
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
4011.30.00.90.00
- - Diğerleri
4011.40.00.00.00
- Motosikletlerde kullanılanlar
4011.50.00.00.00
- Bisikletlerde kullanılanlar
4011.70.00.00.00
- Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
4011.80.00.00.00
- Yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
4011.90.00.00.00
- Diğerleri
40.12
Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler; kauçuktan dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları, dış lastikler için sırtlar ve kolanlar:
- Sırt geçirilmiş dış lastikler:
4012.11.00.00.00
- - Otomobillerde kullanılan türde olanlar (steyşın ve yarış otomobilleri dahil)
4012.12.00.00.00
- - Otobüs veya kamyonlarda kullanılan türde olanlar
4012.13
- - Hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
4012.13.00.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
4012.13.00.90.00
- - - Diğerleri
4012.19.00.00.00
- - Diğerleri
4012.20
- Kullanılmış dış lastikler:
4012.20.00.10.00
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
4012.20.00.90.00
- - Diğerleri
4012.90
- Diğerleri:
- - Dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları
4012.90.20.00.11
- - - Dolgu lastikleri
4012.90.20.00.12
- - - Tekerlek bandajları
4012.90.30.00.00
- - Dış lastikler için sırtlar
4012.90.90.00.00
- - Kolanlar
40.13
Kauçuktan iç lastikler:
4013.10.00.00.00
- Otomobiller (steyşın ve yarış otomobilleri dahil), otobüsler ve kamyonlarda kullanılanlar
4013.20.00.00.00
- Bisikletlerde kullanılanlar
4013.90
- Diğerleri:
4013.90.00.00.11
- - Motosikletlerde kullanılanlar
4013.90.00.00.12
- - Traktör ön iç lastikleri
4013.90.00.00.13
- - Traktör arka iç lastikleri
4013.90.00.00.14
- - Uçak iç lastikleri
4013.90.00.00.19
- - Diğerleri
40.14
Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan hijyen eşyası ve eczacılık eşyası (emzikli biberon başlıkları dahil) (sertleştirilmiş kauçuktan aksamı bulunsun bulunmasın) :
4014.10.00.00.00
- Prezervatifler
4014.90
- Diğerleri:
4014.90.00.00.12
- - Emzikli biberon başlıkları
4014.90.00.00.19
- - Diğerleri
40.15
Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası ve aksesuarı (eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil):
- Eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler:
4015.12
- - Tıpta, cerrahide, dişçilik veya veterinerlikte kullanılan eldivenler
4015.12.00.00.11
- - - Nitril olanlar
4015.12.00.00.19
- - - Diğerleri
4015.19
- - Diğerleri:
4015.19.00.00.11
- - - Ev işlerinde kullanılan eldivenler
4015.19.00.00.19
- - - Diğerleri
4015.90.00.00.00
- Diğerleri
40.16
Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya:
4016.10
- Gözenekli kauçuktan olanlar:
- - Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar) :
4016.10.00.11.00
- - - Rondelalar
4016.10.00.12.00
- - - Contalar
4016.10.00.19.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
4016.10.00.21.00
- - - Rondelalar
4016.10.00.22.00
- - - Contalar
4016.10.00.29.00
- - - Diğerleri
- Diğerleri:
4016.91.00.00.00
- - Yer döşemeleri ve paspaslar
4016.92.00.00.00
- - Silgiler
4016.93
- - Contalar, rondelalar ve diğer sızdırmazlık contaları:
- - - Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar) :
4016.93.00.11.00
- - - - Rondelalar
4016.93.00.12.00
- - - - Contalar
4016.93.00.19.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
4016.93.00.21.00
- - - - Rondelalar
4016.93.00.22.00
- - - - Contalar
4016.93.00.29.00
- - - - Diğerleri
4016.94.00.00.00
- - Gemi veya doklarda kullanılan çarpmayı önleyici tamponlar (şişirilebilir olsun olmasın)
4016.95.00.00.00
- - Diğer şişirilebilir eşya
4016.99
- - Diğerleri:
- - - 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlar için olanlar:
4016.99.52.00.00
- - - - Kauçuk-metal bağlantılı parçalar
4016.99.57.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
4016.99.91.00.00
- - - - Kauçuk-metal bağlantılı parçalar
- - - - Diğerleri:
4016.99.97.00.12
- - - - - Emzikler
4016.99.97.00.19
- - - - - Diğerleri
4017.00
Her şekilde sertleştirilmiş kauçuk (ebonit gibi) (döküntü ve artıklar dahil); sertleştirilmiş kauçuktan eşya :
- Her şekilde sertleştirilmiş kauçuk (ebonit gibi)(döküntü ve artıklar dahil) :
4017.00.00.10.11
- - Külçe ,blok, levha ,tabaka, şerit, çubuk, profil veya boru halinde olanlar
4017.00.00.10.12
- - Sertleştirilmiş kauçuğun döküntü, artık ve tozları
4017.00.00.91.00
- Boru ve hortumlar (gaz veya sıvı taşımak için bağlantı parçaları takılmış) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
- Diğerleri:
4017.00.00.99.11
- - Sağlığa, tıbba ve cerrahiye mahsus eşya
4017.00.00.99.19
- - Diğerleri

 

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr