SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm13 Fasıl 69 Taş, Alçı, Çimento Mika Veya Benzeri Maddelerden Eşya 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm13 Fasıl 69 Taş, Alçı, Çimento Mika Veya Benzeri Maddelerden Eşya

 

6901.00.00.00.00
Silisli fosil unlarından (kiselgur, tripolit veya diatomit gibi) veya benzeri silisli topraklardan tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve diğer seramik eşya
69.02
Ateşe dayanıklı tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve inşaatta kullanılan ateşe dayanıklı benzeri seramik eşya (silisli fosil unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç):
6902.10
- Ağırlık itibariyle % 50'den fazla, MgO, CaO veya Cr2O3 olarak ifade edilen, ayrı ayrı veya birlikte Mg, Ca ya da Cr elementleri içerenler:
- - Kromit, magnezit ve krom magnezit ateş tuğlaları
6902.10.00.10.11
- - - Kromit ateş tuğlaları
6902.10.00.10.12
- - - Magnezit ateş tuğlaları
6902.10.00.10.13
- - - Krom magnezit ateş tuğlaları
- - Diğerleri
6902.10.00.90.11
- - - Magnezit ile zenginleştirilmiş ve pişirilmiş dolomit ateş tuğlaları
6902.10.00.90.19
- - - Diğerleri
6902.20
- Ağırlık itibariyle % 50'den fazla alumin (Al2O3), silis (SiO2) veya bunların karışımını ya da bileşimini içerenler:
6902.20.10.00.00
- - Ağırlık itibariyle % 93 veya daha fazla silis (SiO2) içerenler
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 7'den fazla fakat % 45' den az alumin (Al2O3) içerenler
6902.20.91.00.11
- - - - Şamottan tuğlalar (alumin %20-44)
6902.20.91.00.12
- - - - Şamottan karolar (alumin %20-44)
6902.20.91.00.13
- - - - Şamottan diğer eşyalar (alumin %20-44)
6902.20.91.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
6902.20.99.10.00
- - - - Ağırlık itibariyle % 70'den fazla alumin içeren ateş tuğlaları
- - - - Diğerleri
6902.20.99.90.11
- - - - - %50'den az alumin içeren ateş tuğlaları
6902.20.99.90.12
- - - - - %50-70 (dahil) arası alumin içeren ateş tuğlaları
6902.20.99.90.13
- - - - - Sömi-silika (SiO2 %75-85) ateş tuğlaları
6902.20.99.90.19
- - - - - Diğerleri
6902.90
- Diğerleri
6902.90.00.00.11
- - Karbon blokları
6902.90.00.00.19
- - Diğerleri
69.03
Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (karni, potafırın, kapsül, tapa, mesnet, kal potası, kılıf, tüp, boru, çubuk ve sürgülü kapılar gibi) (silisli fosil unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç):
6903.10
- Ağırlık itibariyle % 50'den fazla serbest karbon içerenler
6903.10.00.00.11
- - Grafitten olanlar
6903.10.00.00.19
- - Diğerleri
6903.20
- Ağırlık itibariyle % 50'den fazla alumin (AI2O3) veya alumin ve silis (SiO2) karışımı ya da bileşimini içerenler:
- - Ağırlık itibariyle % 45'den az alumin (AI2O3) içerenler:
- - - Silikadan ve sömi -silikadan olanlar
6903.20.10.10.11
- - - - Silikadan olanlar
6903.20.10.10.12
- - - - Sömi-silikadan olanlar
6903.20.10.90.00
- - - Diğerleri
6903.20.90.00.00
- - Ağırİık itibariyle % 45 veya daha fazla alumin (Al2O3) içerenler
6903.90
- Diğerleri:
6903.90.10.00.00
- - Ağırlık itibariyle % 25'den fazla fakat % 50'yi geçmeyen grafit veya diğer şekillerdeki karbon ya da bunların karışımını içerenler
- - Diğerleri:
6903.90.90.10.00
- - - Kromitten olanlar
- - - Diğerleri
6903.90.90.90.11
- - - - Dolomitten olanlar
6903.90.90.90.12
- - - - Magnezitten olanlar
6903.90.90.90.13
- - - - Korborandumdan (silisyum karbürden) olanlar
6903.90.90.90.19
- - - - Diğerleri
II.DİĞER SERAMİK MAMULLERİ
69.04
Seramikten inşaat tuğlaları (kaba tuğlalar, putrel üstü tuğlaları ve benzeri eşya) :
6904.10
- İnşaat tuğlaları
6904.10.00.00.11
- - Adi topraktan olanlar
6904.10.00.00.19
- - Diğer seramik maddelerden olanlar
6904.90
- Diğerleri
6904.90.00.00.11
- - Adi topraktan olanlar
6904.90.00.00.19
- - Diğer seramik maddelerden olanlar
69.05
Seramikten kiremitler, baca şapkaları, baca boruları, mimarı tezyinat ve inşaat işinde kullanılan diğer seramik eşya:
6905.10
- Kiremitler
6905.10.00.00.11
- - Adi topraktan olanlar
6905.10.00.00.19
- - Diğer seramik maddelerden olanlar
6905.90
- Diğerleri
6905.90.00.00.11
- - Adi topraktan olanlar
6905.90.00.00.19
- - Diğer seramik maddelerden olanlar
6906.00
Seramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları
6906.00.00.00.11
- Adi topraktan olanlar
6906.00.00.00.19
- Diğer seramik maddelerden olanlar
69.07
Seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları; seramikten mozaik küpler ve benzerleri (bir mesnet üzerinde olsun olmasın); bitirme seramikleri:
- Döşeme veya kaplama karoları, kaldırım taşları, (6907.30 ve 6907.40 alt pozisyonlarındakiler hariç):
6907.21.00.00.00
- - Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 0,5'i geçmeyenler
6907.22.00.00.00
- - Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 0,5'i geçen fakat %10'u geçmeyenler
6907.23.00.00.00
- - Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 10'u geçenler
6907.30.00.00.00
- Mozaik küpler ve benzerleri (6907.40 alt pozisyonundakiler hariç)
6907.40.00.00.00
- Bitirme seramikleri
69.09
Laboratuvarlarda, kimyasal veya diğer teknik işlerde kullanılan seramik cihazlar ve eşya; ziraat işlerinde kullanılan seramikten yalak, gerdel ve benzeri diğer kaplar; nakil ve ambalaj işlerinde kullanılan seramik küçük testiler ve benzeri kaplar:
- Laboratuvarlarda, kimyasal veya diğer teknik işlerde kullanılan seramik cihazlar ve eşya:
6909.11
- - Porselenden olanlar
6909.11.00.00.11
- - - Laboratuvar eşyası
6909.11.00.00.12
- - - Teknik işlerde ve sanayide kullanılanlar
6909.11.00.00.19
- - - Diğerleri
6909.12.00.00.00
- - Mohs skalasına göre sertliği 9 veya daha fazla olan eşya
6909.19
- - Diğerleri
6909.19.00.00.11
- - - Laboratuvar eşyası
6909.19.00.00.12
- - - Teknik işlerde ve sanayide kullanılanlar
6909.19.00.00.19
- - - Diğerleri
6909.90
- Diğerleri
6909.90.00.00.11
- - Ticari nakliyat ve ambalajlamada kullanılanlar
6909.90.00.00.19
- - Diğerleri
69.10
Seramikten musluk taşları, lavabolar, lavabo ayakları, küvetler, bideler, alafranga tuvaletler, rezervuarlar, pisuarlar ve sıhhi tesisatta kullanılan benzeri diğer eşya:
6910.10.00.00.00
- Porselenden olanlar
6910.90.00.00.00
- Diğerleri
69.11
Porselenden sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası:
6911.10
- Sofra ve mutfak eşyası
6911.10.00.00.11
- - Beyaz olanlar
6911.10.00.00.12
- - Tek renkli olanlar
6911.10.00.00.19
- - Diğerleri
6911.90
- Diğerleri
6911.90.00.00.11
- - Beyaz olanlar
6911.90.00.00.12
- - Tek renkli olanlar
6911.90.00.00.19
- - Diğerleri
6912.00
Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselenden olanlar hariç):
- Sofra ve mutfak eşyası:
6912.00.21.00.00
- - Adi topraktan olanlar
6912.00.23.00.00
- - Greden olanlar
- - Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar:
6912.00.25.00.11
- - - Beyaz olanlar
6912.00.25.00.12
- - - Tek renkli olanlar
6912.00.25.00.19
- - - Diğerleri
6912.00.29.00.00
- - Diğerleri
- Diğerleri
6912.00.81.00.00
- - Adi topraktan olanlar
6912.00.83.00.00
- - Greden olanlar
6912.00.85.00.00
- - Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar:
6912.00.89.00.00
- - Diğerleri
69.13
Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası:
6913.10
- Porselenden olanlar:
6913.10.00.00.10
- - El yapımı çiniden olanlar
6913.10.00.00.90
- - Diğerleri
6913.90
- Diğerleri:
6913.90.10.00.00
- - Adi topraktan olanlar
- - Diğerleri:
- - - Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar:
6913.90.93.00.10
- - - - El yapımı çiniden olanlar
6913.90.93.00.90
- - - - Diğerleri
6913.90.98.00.00
- - - Diğerleri
69.14
Seramikten diğer eşya:
6914.10.00.00.00
- Porselenden olanlar
6914.90.00.00.00
- Diğerleri

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.