SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Nedir Ve Ne İşe Yarar? Gtip Kodu Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır? 1.01.0001

G.T.İ.P Nedir Ve Ne İşe Yarar? Gtip Kodu Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

GTIP Nedir? (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu)

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nun kısaltması olarak kullanılan GTIP, Gümrük Tarife Cetveli üzerinde yer alan 12 haneli kodun kısaltmasıdır. Uluslararası olarak aynı kriterlere dayanarak hazırlanan bu kodlar sayesinde taşınan mal Armonize Sisteme kayıt edilmekte ve malın tanımı yapılmaktadır. Peki, GTIP kodu nedir ve GTIP numaraları nasıl belirlenir?

 

 

GTIP Nedir?

GTIP numarası, Gümrük Tarife Cetveli üzerinde yer alan koda verilen isimdir. Oluşturulan bu kod belirli standartlar çerçevesinde hazırlanmakta ve toplamda 12 rakam içermektedir. GTIP numaraları eşyanın pozisyonuna, eşyaya uygulanan çeşitli vergi uygulamalarına ve Dünya Gümrük Örgütü ya da Avrupa Birliği ülkelerinin kullandığı Kombine Nomanklatür kodları ile belirlenmektedir.

GTIP Numaraları

GTIP numaraları, Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi kapsamında düzenlenmektedir. Tüm dünya genelinde kullanılan GTIP numaraları ve tarife cetvelleri de bu Armonize Sistem çerçevesinde oluşturulmaktadır. Yurtdışı ile yapılan eşya transferleri için hazırlanan tarife cetveli de bu esaslara dayanarak hazırlanmalıdır.

GTIP numaraları, eşyanın dahil olduğu gruplara göre farklı rakamlardan oluşmaktadır. Eşyanın dahil olduğu her ürün grubu için farklı GTIP kodları kullanılır. Herhangi bir ülkenin gümrüğüne giriş yapan eşya ise bu kodlar üzerinden işlem görerek ülkeye alınır. GTIP numaralarında yapılan yanlışlıklar ve ürünün farklı bir kategoriye kaydının yapılması ise ürün alımlarında çeşitli sorunlara yol açacağı için, GTIP hazırlanırken tüm detaylar dikkatli şekilde incelenmelidir.

GTIP Kodu Nedir?

Özellikle yurtdışı ile çalışan ve uluslararası alanda taşımacılık yapan firmaların en büyük sorularından bir tanesi de ‘’GTIP kodu nedir?’’ sorusudur. GTIP kodu, tarife cetveli üzerinde ürünün dahil olduğu gruptan, taşımacılığın yapıldığı ülke standartlarına kadar birçok detayı içeren kod olarak karşımıza çıkıyor. GTIP kodları üzerinde yer alan rakamlar da bu detayları belirtecek şekilde farklı kategorilere ayrılmıştır. Tarife cetveli (Armonize Sistem) toplamda 21 bölüme ve 96 fasıla ayrılmaktadır. Fasıllar ise 2’li kodlara, 4’lü pozisyonlara ve 6’lı alt pozisyonlara ayrılmaktadır.

Tüm dünya genelinde kullanılan kod, pozisyon ve alt pozisyon kodları birbiri ile aynıdır. Bu sayede taşımacılık yapılan ürünün kodlamasında ürünler uluslararası olarak tüm ülkelerde anlaşılır hale gelir. Kodların tüm dünyada aynı şekilde hazırlanması, belirtilen ürünlerin birbiri ile karışmasının önüne geçilmesini sağlar. GTIP koduna örnek verecek olursak, ülkemizde elmanın GTIP kodu 08.08.10.80.00.19 olarak kabul edilir.

GTIP Cetveli

Tüm dünyada genel olarak kullanılan ürün kodlama sistemine ek olarak tüm ülkelerin de kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik alt kodlama sistemleri bulunur. Armonize sistemde genel olarak 6’lı kodlar kullanılırken, 6’lı kodlardan sonraki ürün detayları ve ek açıklamalar ise 12’li kodlar ile tamamlanmaktadır. Yapılan bu uygulama, ürüne dair daha detaylı istatistikler çıkartmak ya da gümrüklerde uygulanan vergi işlemlerini daha detaylı hale getirmek için tercih edilir.

Türkiye’de genel olarak yapılan taşımacılık işlemlerinde GTIP cetveli üzerinde 12’li kodlama sistemi kullanılır. Genel olarak Türkiye’de Avrupa Birliği ve Ortak Gümrük Birliği tarafından belirlenen gümrük kodlama sistemleri de kabul edilmektedir. Bu nedenle Türkiye’de kullanılan 8’li kodlama sistemi direkt olarak Avrupa Birliği ülkeleri ile aynı şekilde ilerlemektedir.

Türkiye’de 8’li kodların yanı sıra 10’lu ve 12’li kodlar da kabul edilmektedir. Ancak pek yaygın olmadığı ve farklı vergi uygulamalarında kullanıldığı için 10’lu kodlar pratik uygulamalarda tercih edilmemektedir. Bunun yanı sıra 12’li kodlama sistemi mevcut sistemler arasında ürün hakkında en detaylı bilgilere ulaşılmasını sağlar. Bu nedenle ülkemizde en yaygın olarak 12’li kodlama sistemi kullanılmakta ve bu kodlama sistemi ürün hakkında hem istatistiksel hem de vergilendirme olarak en detaylı verilerin elde edilmesini sağlamaktadır.

Türkiye’de kullanılan GTIP cetveli üzerindeki 12’li kodlama sisteminde farklı kod grupları ürün hakkında farklı detayların belirtilmesinde kullanılır. Temel olarak bakacak olursak;

 • İlk 4 rakam eşyanın pozisyon numarasını belirtmekte kullanılır,
 • İlk 6 rakam ise eşya pozisyon numarası ile birlikte Dünya Gümrük Örgütü tarafından belirtilen ve tüm dünya ülkelerinde kullanılan Armonize Sistem Nomanklatür kodunu içerir,
 • 7 ve 8. haneleri Avrupa Ülkeleri tarafından belirtilen Kombine Nomanklatür kodunu ifade eder,
 • 9 ve 10. haneler, ifade edilen mala uygulanan farklı vergi uygulamalarını ifade etmek için kullanılır. Ürüne farklı bir vergi uygulaması yapılmıyor ise GTIP kodunda bu alan 00 ile belirtilir.
 • 11 ve 12. haneler ise Gümrük Tarife İstatistik kodunu ifade etmek için kullanılır.

GTIP Listesi

Ürünlerin kodlanmasında hangi ürün grubunun hangi kodlar ile belirtildiğinin daha kolay anlaşılması için tüm ürün kodları belirtilecek şekilde GTIP listesi oluşturulmuştur. Bu sayede transfer edilecek ürün için oluşturulması gereken kodlar, liste üzerinden daha kolay şekilde bulunarak ifade edilir. GTIP listesi toplamda 21 bölümden oluşmakta ve oluşturulan tüm bu bölümler farklı ürün gruplarını ifade etmektedir.

Bölüm ve farklı fasıl numaralarına göre hazırlan GTIP listesi ise şu şekilde verilmektedir;

 • Bölüm 1: Canlı hayvan ve hayvansal ürünleri ifade etmek için kullanılır. Bu bölümde direkt olarak canlı hayvanlar, et ya da sakatatlar, balıklar ve diğer suda yaşayan hayvanlar, süt ürünleri, yumurta, bal ve hayvansal ürünler yer almaktadır.
 • Bölüm 2: Genel olarak bitkisel ürünleri ifade etmek için kullanılır. Canlı ağaç ve diğer bitkiler, yenilen sebze, kök ve yumrular, yenilen meyveler, kahve, çay ya da baharat, hububat, değirmen ürünleri, yağlı tohumlar, sakız, reçine ve örülmeye elverişli bitkiler olmak üzere 9 fasılda ifade edilir.
 • Bölüm 3: Hayvansal ve bitkisel yağlar, yemeklik yağlar ya da hayvansal ve bitkisel mumlar bu bölümde yer alır.
 • Bölüm 4: Genel olarak gıda sanayiine tabii tutulan meşrubatlar, alkollü içecekler, sirkeler ya da tütün ve tütün ürünleri bu grupta incelenmektedir. Farklı ürün gruplarına bağlı olarak bu grupta da 9 fasılda incelenen ürünler yer almaktadır.
 • Bölüm 5: Bu bölümde genel olarak mineral maddelerin listelenir. Metal cevherleri, tuz, kükürt ve topraklar ile birlikte mineral yakıtlarını içeren 3 farklı fasılda incelenir.
 • Bölüm 6: Kimya sanayii kapsamında üretilen ürünleri içermektedir. Farklı ürün gruplarına bağlı olarak bu bölümde toplam 11 fasıl bulunur.
 • Bölüm 7: Plastik ve kauçuk mamullerinin kodlarını içeren toplam 10 fasıldan oluşur.
 • Bölüm 8: Hayvanlardan elde edilen ham postlar ve deriler ile birlikte bu ürünlerden üretilen çanta, koşum takımları ve diğer mamul eşyaları içerir.
 • Bölüm 9: Ağaç ve ahşap eşyalar ile birlikte odun kömürü ya da mantar ve mantarlardan elde edilen mamul eşyaları içerir. Hasır veya saz gibi örülmeye elverişli diğer mamuller de bu grupta yer alır.
 • Bölüm 10: Odun ve lifli ürünlerin hamurları ile birlikte kağıt ya da kartonlar ve bu ürünlerin mamullerini içerir. Toplamda 3 farklı fasılda incelenir.
 • Bölüm 11: Dokumaya elverişli maddeler ile birlikte bu maddeleri içeren toplam 14 fasıldan oluşur.
 • Bölüm 12: Ayakkabı, tozluk, şemsiye, baston ile birlikte yapma çiçekler ya da insan saçından eşyalar bu bölümde yer alır. Toplamda 4 fasıldan oluşur.
 • Bölüm 13: Taş, alçı, çimento ve benzeri ürünler ile birlikte seramik ve cam ile cam eşyaların kodlanmasında kullanılan 3 farklı fasıldan oluşur.
 • Bölüm 14: Kıymetli taşlar, metaller ve metallere yapılan kaplama metaller ile birlikte bunlardan üretilen taklit mücevherler, metal paralar ve mamul eşyalar bu bölümde incelenir.
 • Bölüm 15: Kıymetli ya da yarı kıymetli grubuna girmeyen diğer adi metaller ve bu metallerden üretilen tüm eşyalar bu bölümde yer alır.
 • Bölüm 16: Makine ve mekanik cihazlar ile birlikte bu cihazlara ait yedek parça ve elektrik malzemeleri, ses kaydedici ya da görüntü vermek için kullanılan tüm teknik cihazlar 2 fasıl olarak bu bölümde bulunur.
 • Bölüm 17: Genel olarak tüm nakil vasıtalarını ve bu vasıtalara ait parçaları içerir. Demiryolu taşıtları, motorlu kara taşıtları, hava taşıtları ve gemi taşıtları ile birlikte tüm bu taşıtlara ait yedek parça ve mekanik parçaları içeren 4 fasıldan oluşur.
 • Bölüm 18: Optik alet ve cihazlar ile birlikte tıbbi ve cerrahi cihazlar, fotoğraf ve sinema cihazları ve bu cihazların tüm parçaları 3 fasıl olarak bu bölümde yer alır.
 • Bölüm 19: Silah ve silah mühimmatları ile birlikte silahlara ait tüm parça ve aksesuarlar yer alır.
 • Bölüm 20: Genel olarak muhtelif mamul eşyalar bu grupta yer alır. Mobilya ya da tıpta ve cerrahide kullanılan mobilyalar ile birlikte oyuncak, spor malzemeleri ve çeşitli mamuller 3 fasıl olarak bu bölümde bulunur.
 • Bölüm 21: Sanat eserleri, koleksiyon eşyaları ve antikaları içeren 3 farklı fasıldan oluşur.

 

 

 

01Canlı hayvanlar
0101Canlı atlar,eşekler,katırlar ve bardolar
010121Atlar; damızlık olanlar
01012100Atlar; damızlık olanlar
010121000000Atlar; damızlık olanlar
010129Atlar; damızlık olanlar HARİÇ
01012910Atlar; kesimlik olanlar
010129100000Atlar; kesimlik olanlar
01012990Atlar; damızlık ve kesimlik olanlar HARİÇ
010129900000Atlar; damızlık ve kesimlik olanlar HARİÇ
010130Eşekler
01013000Eşekler
010130001000Eşekler; damızlık olanlar
010130009000Eşekler; damızlık olanlar HARİÇ
010190Katırlar ve bardolar
01019000Katırlar ve bardolar
010190001000Katırlar ve bardolar; damızlık olanlar
010190009000Katırlar ve bardolar; damızlık olanlar HARİÇ
0102Canlı büyükbaş hayvanlar (at, eşek, katır ve bardolar hariç)
010221Sığırlar; damızlık olanlar
01022110Düveler (doğurmamış dişi sığırlar); damızlık olanlar
010221100000Düveler (doğurmamış dişi sığırlar); damızlık olanlar
01022130İnekler; damızlık olanlar
010221300000İnekler; damızlık olanlar
01022190Sığırlar (düveler ve inekler hariç); damızlık olanlar
010221900000Sığırlar (düveler ve inekler hariç); damızlık olanlar
010229Sığırlar; damızlık olanlar HARİÇ
01022905Bibos veya Poephagus alt cinsine ait sığırlar; damızlık olanlar HARİÇ
010229050000Bibos veya Poephagus alt cinsine ait sığırlar; damızlık olanlar HARİÇ
01022910Sığırlar; ağırlık <= 80 kg FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
010229100000Sığırlar; ağırlık <= 80 kg FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
01022921Sığırlar; 80 kg < ağırlık <= 160 kg, kesimlik olanlar
010229210000Sığırlar; 80 kg < ağırlık <= 160 kg, kesimlik olanlar
01022929Sığırlar; 80 kg < ağırlık <= 160 kg FAKAT damızlıklar ve kesimlik olanlar HARİÇ
010229290000Sığırlar; 80 kg < ağırlık <= 160 kg FAKAT damızlıklar ve kesimlik olanlar HARİÇ
01022941Sığırlar; 160 kg < ağırlık <= 300 kg, kesimlik olanlar
010229410000Sığırlar; 160 kg < ağırlık <= 300 kg, kesimlik olanlar
01022949Sığırlar; 160 kg < ağırlık <= 300 kg FAKAT damızlıklar ve kesimlik olanlar HARİÇ
010229490000Sığırlar; 160 kg < ağırlık <= 300 kg FAKAT damızlıklar ve kesimlik olanlar HARİÇ
01022951Düveler (doğurmamış dişi sığırlar); kesimlik, ağırlık > 300 kg
010229510011Düveler (doğurmamış dişi sığırlar); kesimlik, ağırlık > 400 kg
010229510019Düveler (doğurmamış dişi sığırlar); kesimlik, 300kg < ağırlık <= 400 kg
01022959Düveler (doğurmamış dişi sığırlar); ağırlık > 300 kg, damızlıklar ve kesimlik olanlar HARİÇ
010229590000Düveler (doğurmamış dişi sığırlar); ağırlık > 300 kg, damızlıklar ve kesimlik olanlar HARİÇ
01022961İnekler; ağırlık > 300 kg, kesimlik olanlar
010229610011Dişi danalar; ağırlık > 400 kg, kesimlik olanlar
010229610019İnekler; ağırlık > 300 kg, kesimlik olanlar FAKAT ağırlığı 400 kg’dan büyük kesimlik dişi danalar HARİÇ
01022969İnekler; ağırlık > 300 kg FAKAT damızlıklar ve kesimlik olanlar HARİÇ
010229690000İnekler; ağırlık > 300 kg FAKAT damızlıklar ve kesimlik olanlar HARİÇ
01022991Diğer sığırlar; ağırlık > 300 kg, kesimlik olanlar
010229910011Erkek danalar; ağırlık > 400 kg, kesimlik olanlar
010229910019Diğer sığırlar; 300 kg <= ağırlık < 400 kg, kesimlik olanlar FAKAT ağırlığı 400 kg’dan büyük kesimlik erkek danalar HARİÇ
01022999Diğer sığırlar; ağırlık > 300 kg FAKAT damızlıklar ve kesimlik olanlar HARİÇ
010229990000Diğer sığırlar; ağırlık > 300 kg FAKAT damızlıklar ve kesimlik olanlar HARİÇ
010231Bufalo; damızlık olanlar
01023100Bufalo; damızlık olanlar
010231000000Bufalo; damızlık olanlar
010239Bufalo; damızlık olanlar HARİÇ
01023910Bufalo; evcil olanlar FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
010239100000Bufalo; evcil olanlar FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
01023990Bufalo; evcil ve damızlık olanlar HARİÇ
010239900000Bufalo; evcil ve damızlık olanlar HARİÇ
010290Canlı diğer büyükbaş hayvanlar
01029020Canlı diğer büyükbaş hayvanlar; damızlık olanlar
010290200000Canlı diğer büyükbaş hayvanlar; damızlık olanlar
01029091Canlı diğer büyükbaş hayvanlar; evcil olanlar FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
010290910000Canlı diğer büyükbaş hayvanlar; evcil olanlar FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
01029099Canlı diğer büyükbaş hayvanlar; evcil olanlar ve damızlık olanlar HARİÇ
010290990000Canlı diğer büyükbaş hayvanlar; evcil olanlar ve damızlık olanlar HARİÇ
0103Canlı domuzlar
010310Domuzlar; damızlık olanlar
01031000Domuzlar; damızlık olanlar
010310001000Domuzlar; evcil damızlık olanlar
010310009000Domuzlar; damızlık olanlar FAKAT evcil damızlık olanlar HARİÇ
010391Domuzlar; ağırlık < 50 kg FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
01039110Domuzlar; ağırlık < 50 kg, evcil olanlar FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
010391100000Domuzlar; ağırlık < 50 kg, evcil olanlar FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
01039190Domuzlar; ağırlık < 50 kg FAKAT evcil olanlar ve damızlık olanlar HARİÇ
010391900000Domuzlar; ağırlık < 50 kg FAKAT evcil olanlar ve damızlık olanlar HARİÇ
010392Domuzlar; ağırlık >= 50 kg FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
01039211Domuzlar; ağırlık >=160 kg, evcil ve en az bir defa doğurmuş FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
010392110000Domuzlar; ağırlık >=160 kg, evcil ve en az bir defa doğurmuş FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
01039219Ağırlığı 50 kg’dan büyük damızlık olmayan evcil diğer domuzlar
010392190000Ağırlığı 50 kg’dan büyük damızlık olmayan evcil diğer domuzlar
01039290Diğer domuzlar; ağırlık >= 50 kg FAKAT evcil türler ve damızlık olanlar HARİÇ
010392900000Diğer domuzlar; ağırlık >= 50 kg FAKAT evcil türler ve damızlık olanlar HARİÇ
0104Canlı koyun ve keçiler
010410Koyunlar
01041010Koyunlar; damızlık olanlar
010410100000Koyunlar; damızlık olanlar
01041030Kuzular;  yaşı <= 1 FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
010410300000Kuzular;  yaşı <= 1 FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
01041080Koyunlar;  kuzular ve damızlık olanlar HARİÇ
010410800000Koyunlar;  kuzular ve damızlık olanlar HARİÇ
010420Keçiler
01042010Keçiler; damızlık olanlar
010420100000Keçiler; damızlık olanlar
01042090Keçiler; damızlık olanlar HARİÇ
010420900013Oğlaklar; damızlık olanlar HARİÇ
010420900018Keçiler; oğlaklar ve damızlık olanlar HARİÇ
0105Canlı kümes hayvanları
010511Horozlar ve tavuklar (“Gallus Domesticus” türü); ağırlık <=185 gr
01051111Tavuk civcivi (“Gallus Domesticus” türü); büyük ebeveyn ve ebeveyn, damızlık, dişi, ağırlık <= 185 gr
010511110000Tavuk civcivi (“Gallus Domesticus” türü); büyük ebeveyn ve ebeveyn, damızlık, dişi, ağırlık <= 185 gr
01051119Tavuk civcivi (“Gallus Domesticus” türü); büyük ebeveyn ve ebeveyn, dişi, ağırlık <= 185 gr (damızlık olanlar HARİÇ)
010511190011Tavuk civcivi (“Gallus Domesticus” türü); et için olanlar, büyük ebeveyn ve ebeveyn, dişi, ağırlık <= 185 gr (damızlık olanlar HARİÇ)
010511190012Tavuk civcivi (“Gallus Domesticus” türü); yumurta için olanlar, büyük ebeveyn ve ebeveyn, dişi, ağırlık <= 185 gr (damızlık olanlar HARİÇ)
010511190019Tavuk civcivi (“Gallus Domesticus” türü); büyük ebeveyn ve ebeveyn, dişi, ağırlık <= 185 gr (et veya yumurta için olanlar ve damızlık olanlar HARİÇ)
01051191Tavuk civcivi (“Gallus Domesticus” türü); damızlık, ağırlık <= 185 gr (büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler HARİÇ)
010511910011Tavuk civcivi (“Gallus Domesticus” türü);  et için olanlar, damızlık, ağırlık <= 185 gr (büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler HARİÇ)
010511910012Tavuk civcivi (“Gallus Domesticus” türü);  yumurta için olanlar, damızlık, ağırlık <= 185 gr (büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler HARİÇ)
010511910019Tavuk civcivi (“Gallus Domesticus” türü); damızlık, ağırlık <= 185 gr (et veya yumurta için olanlar, büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler HARİÇ)
01051199Tavuk civcivi (“Gallus Domesticus” türü); ağırlık <= 185 gr (damızlık olanlar ve büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler HARİÇ)
010511990011Tavuk civcivi (“Gallus Domesticus” türü); et için olanlar, ağırlık <= 185 gr (damızlık olanlar, büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler HARİÇ)
010511990012Tavuk civcivi (“Gallus Domesticus” türü); yumurta için olanlar, ağırlık <= 185 gr (damızlık olanlar, büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler HARİÇ)
010511990019Tavuk civcivi (“Gallus Domesticus”); ağırlık <= 185 gr (et veya yumurta için olanlar, damızlık olanlar, büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler HARİÇ)
010512Hindiler; ağırlık <= 185gr
01051200Hindiler; ağırlık <= 185gr
010512001011Hindi civcivi; ağırlık <= 185gr, damızlık
010512001019Hindiler; ağırlık <= 185gr, damızlık
010512009000Hindiler; ağırlık <= 185gr FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
010513Ördekler; ağırlık <= 185 gr
01051300Ördekler; ağırlık <= 185 gr
010513000011Ördekler; ağırlık <= 185 gr, damızlık
010513000012Ördekler; ağırlık <= 185 gr FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
010514Kazlar; ağırlık <= 185 gr
01051400Kazlar; ağırlık <= 185 gr
010514000011Kazlar; ağırlık <= 185 gr, damızlık
010514000012Kazlar; ağırlık <= 185 gr FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
010515Beç tavukları; ağırlık <= 185 gr
01051500Beç tavukları; ağırlık <= 185 gr
010515000011Beç tavukları; ağırlık <= 185 gr, damızlık
010515000012Beç tavukları; ağırlık <= 185 gr (damızlık olanlar HARİÇ)
010594Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus türü); ağırlık >185 gr
01059400Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus türü); ağırlık >185 gr
010594001000Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus türü); ağırlık >185 gr, damızlık
010594009011Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus türü); et için olanlar, ağırlık >185 gr (damızlık olanlar HARİÇ)
010594009012Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus türü); yumurta için olanlar, ağırlık >185 gr (damızlık olanlar HARİÇ)
010594009019Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus türü); ağırlık >185 gr (et veya yumurta için olanlar ve damızlık olanlar HARİÇ)
010599Canlı diğer kümes hayvanları; ağırlık >185 gr
01059910Ördekler; ağırlık >185 gr
010599101000Ördekler; ağırlık >185 gr, damızlık
010599109000Ördekler; ağırlık >185 gr FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
01059920Kazlar; ağırlık >185 gr
010599201000Kazlar; ağırlık >185 gr, damızlık
010599209000Kazlar; ağırlık >185 gr FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
01059930Hindiler; ağırlık >185 gr
010599301000Hindiler; ağırlık >185 gr, damızlık
010599309000Hindiler; ağırlık >185 gr FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
01059950Beç tavukları; ağırlık >185 gr
010599501000Beç tavukları; ağırlık >185 gr, damızlık
010599509000Beç tavukları; ağırlık >185 gr FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
0106Canlı diğer hayvanlar
010611Maymunlar
01061100Maymunlar
010611000000Maymunlar
010612Balina, yunus, domuz balıkları, manati-deniz güzeli, deniz inekleri, fok, deniz aslanı ve deniz aygırları
01061200Balina, yunus, domuz balıkları, manati-deniz güzeli, deniz inekleri, fok, deniz aslanı ve deniz aygırları
010612000000Balina, yunus, domuz balıkları, manati-deniz güzeli, deniz inekleri, fok, deniz aslanı ve deniz aygırları
010613Develer ve diğer devegiller (Camelidae)
01061300Develer ve diğer devegiller (Camelidae)
010613000000Develer ve diğer devegiller (Camelidae)
010614Tavşanlar veya yabani tavşanlar
01061410Tavşanlar; evcil
010614101000Tavşanlar; evcil, damızlık
010614109000Tavşanlar; evcil FAKAT damızlık olanlar HARİÇ
01061490Tavşanlar; yabani
010614900000Tavşanlar; yabani
010619Canlı diğer memeli hayvanlar
01061900Kobaylar, fareler ve canlı diğer memeli hayvanlar
010619001000Kobaylar ve fareler
010619009000Canlı diğer memeli hayvanlar
010620Sürüngenler
01062000Sürüngenler
010620000011Süs kaplumbağası (akvaryum için)
010620000019Diğer sürüngenler
010631Canlı yırtıcı kuşlar
01063100Canlı yırtıcı kuşlar
010631000000Canlı yırtıcı kuşlar
010632Papağanımsı kuşlar (papağanlar, muhabbetkuşları, makaolar ve kakadular dahil)
01063200Papağanımsı kuşlar (papağanlar, muhabbetkuşları, makaolar ve kakadular dahil)
010632000000Papağanımsı kuşlar (papağanlar, muhabbetkuşları, makaolar ve kakadular dahil)
010633Devekuşları ve emular (Dromaius novaehollandiae)
01063300Devekuşları ve emular (Dromaius novaehollandiae)
010633001000Devekuşları ve emular (Dromaius novaehollandiae); damızlık olanlar
010633009000Devekuşları ve emular (Dromaius novaehollandiae); damızlık olanlar HARİÇ
010639Canlı diğer Kuşlar
01063910Güvercinler
010639101000Güvercinler; damızlık olanlar
010639109000Güvercinler; damızlık olanlar HARİÇ
01063980Canlı diğer kuşlar
010639801000Canlı diğer kuşlar; damızlık olanlar
010639809000Canlı diğer kuşlar; damızlık olanlar HARİÇ
010641Arılar
01064100Arılar
010641001000Arılar; damızlık olanlar
010641009000Arılar; damızlık olanlar HARİÇ
010649Canlı diğer böcekler
01064900Canlı diğer böcekler
010649000011Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler; böcek grubundakiler
010649000019Canlı diğer böcekler
010690Canlı diğer hayvanlar
01069000Canlı diğer hayvanlar
010690001000Canlı diğer hayvanlar; damızlık
010690009011Kurbağalar; canlı
010690009012Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler; damızlık olanlar ve böcek grubundakiler HARİÇ
010690009019Canlı diğer hayvanlar; damızlık olanlar HARİÇ
02Etler ve yenilen sakatat
0201Büyükbaş hayvanlarının etleri; taze veya soğutulmuş
020110Büyükbaş hayvanlarının karkas ve yarım karkasları; taze veya soğutulmuş
02011000Büyükbaş hayvanlarının karkas ve yarım karkasları; taze veya soğutulmuş
020110000000Büyükbaş hayvanlarının karkas ve yarım karkasları; taze veya soğutulmuş
020120Büyükbaş hayvanlarının kemikli etleri (karkas ve yarım karkaslar HARİÇ);  taze veya soğutulmuş
02012020Büyükbaş hayvanlarının eşit olarak bölünmüş çeyrek karkasları; taze veya soğutulmuş
020120200000Büyükbaş hayvanlarının eşit olarak bölünmüş çeyrek karkasları; taze veya soğutulmuş
02012030Büyükbaş hayvanları karkaslarının ön çeyrekleri; taze veya soğutulmuş
020120300000Büyükbaş hayvanları karkaslarının ön çeyrekleri; taze veya soğutulmuş
02012050Büyükbaş hayvanları karkaslarının arka çeyrekleri; taze veya soğutulmuş
020120500000Büyükbaş hayvanları karkaslarının arka çeyrekleri; taze veya soğutulmuş
02012090Büyükbaş hayvanlarının kemikli diğer parçaları; taze veya soğutulmuş
020120900000Büyükbaş hayvanlarının kemikli diğer parçaları; taze veya soğutulmuş
020130Büyükbaş hayvanlarının kemiksiz etleri; taze veya soğutulmuş
02013000Büyükbaş hayvanlarının kemiksiz etleri; taze veya soğutulmuş
020130000000Büyükbaş hayvanlarının kemiksiz etleri; taze veya soğutulmuş
0202Büyükbaş hayvanlarının etleri; dondurulmuş
020210Büyükbaş hayvanlarının karkas ve yarım karkasları; dondurulmuş
02021000Büyükbaş hayvanlarının karkas ve yarım karkasları; dondurulmuş
020210000000Büyükbaş hayvanlarının karkas ve yarım karkasları; dondurulmuş
020220Büyükbaş hayvanlarının kemikli etleri (karkas ve yarım karkaslar HARİÇ); dondurulmuş
02022010Büyükbaş hayvanlarının eşit olarak bölünmüş çeyrek karkasları; dondurulmuş
020220100000Büyükbaş hayvanlarının eşit olarak bölünmüş çeyrek karkasları; dondurulmuş
02022030Büyükbaş hayvanları karkaslarının ön çeyrekleri; dondurulmuş
020220300000Büyükbaş hayvanları karkaslarının ön çeyrekleri; dondurulmuş
02022050Büyükbaş hayvanları karkaslarının arka çeyrekleri; dondurulmuş
020220500000Büyükbaş hayvanları karkaslarının arka çeyrekleri; dondurulmuş
02022090Büyükbaş hayvanlarının kemikli diğer parçaları; dondurulmuş
020220900000Büyükbaş hayvanlarının kemikli diğer parçaları; dondurulmuş
020230Büyükbaş hayvanlarının kemiksiz etleri; dondurulmuş
02023010Büyükbaş hayvanlarının kemiksiz etleri; karkas çeyrekleri, bütün veya en fazla 5 parçaya bölünmüş (dondurulmuş)
020230100000Büyükbaş hayvanlarının kemiksiz etleri; karkas çeyrekleri, bütün veya en fazla 5 parçaya bölünmüş (dondurulmuş)
02023050Büyükbaş hayvanları karkaslarının ön çeyreklerinin döş ve kaburgalarının kemiksiz etleri; dondurulmuş
020230500000Büyükbaş hayvanları karkaslarının ön çeyreklerinin döş ve kaburgalarının kemiksiz etleri; dondurulmuş
02023090Büyükbaş hayvanlarının kemiksiz diğer etleri; dondurulmuş
020230900000Büyükbaş hayvanlarının kemiksiz diğer etleri; dondurulmuş
0203Domuz eti; taze, soğutulmuş veya dondurulmuş
020311Domuzların karkas ve yarım karkasları; taze veya soğutulmuş
02031110Evcil domuzların karkas ve yarım karkasları; taze veya soğutulmuş
020311100000Evcil domuzların karkas ve yarım karkasları; taze veya soğutulmuş
02031190Domuzların (evcil domuzlar HARİÇ) karkas ve yarım karkasları; taze veya soğutulmuş
020311900000Domuzların (evcil domuzlar HARİÇ) karkas ve yarım karkasları; taze veya soğutulmuş
020312Domuzların kemikli but, kol ve bunların parçaları; taze veya soğutulmuş
02031211Evcil domuzların kemikli but ve but parçaları; taze veya soğutulmuş
020312110000Evcil domuzların kemikli but ve but parçaları; taze veya soğutulmuş
02031219Evcil domuzların kemikli kol ve kol parçaları; taze veya soğutulmuş
020312190000Evcil domuzların kemikli kol ve kol parçaları; taze veya soğutulmuş
02031290Domuzların (evcil olanlar HARİÇ) kemikli but, kol ve bunların parçaları; taze veya soğutulmuş
020312900000Domuzların (evcil olanlar HARİÇ) kemikli but, kol ve bunların parçaları; taze veya soğutulmuş
020319Domuzların diğer etleri; taze veya soğutulmuş
02031911Evcil domuzların ön kısımları ve bunlardan parça etler; taze veya soğutulmuş
020319110000Evcil domuzların ön kısımları ve bunlardan parça etler; taze veya soğutulmuş
02031913Evcil domuzların bel kısımları ve bunlardan parça etler; taze veya soğutulmuş
020319130000Evcil domuzların bel kısımları ve bunlardan parça etler; taze veya soğutulmuş
02031915Evcil domuzların karın kısımları ve bunlardan parça etler; taze veya soğutulmuş
020319150000Evcil domuzların karın kısımları ve bunlardan parça etler; taze veya soğutulmuş
02031955Evcil domuzların kemiksiz diğer etleri; taze veya soğutulmuş
020319550000Evcil domuzların kemiksiz diğer etleri; taze veya soğutulmuş
02031959Evcil domuzların kemikli diğer etleri; taze veya soğutulmuş
020319590000Evcil domuzların kemikli diğer etleri; taze veya soğutulmuş
02031990Domuzların (evcil domuzlar HARİÇ) diğer etleri; taze veya soğutulmuş
020319900000Domuzların (evcil domuzlar HARİÇ) diğer etleri; taze veya soğutulmuş
020321Domuzların karkas ve yarım karkasları; dondurulmuş
02032110Evcil domuzların karkas ve yarım karkasları; dondurulmuş
020321100000Evcil domuzların karkas ve yarım karkasları; dondurulmuş
02032190Domuzların (evcil domuzlar HARİÇ) karkas ve yarım karkasları; dondurulmuş
020321900000Domuzların (evcil domuzlar HARİÇ) karkas ve yarım karkasları; dondurulmuş
020322Domuzların kemikli but, kol ve bunların parçaları; dondurulmuş
02032211Evcil domuzların kemikli but ve but parçaları; dondurulmuş
020322110000Evcil domuzların kemikli but ve but parçaları; dondurulmuş
02032219Evcil domuzların kemikli kol ve kol parçaları; dondurulmuş
020322190000Evcil domuzların kemikli kol ve kol parçaları; dondurulmuş
02032290Domuzların (evcil olanlar HARİÇ) kemikli but, kol ve bunların parçaları; dondurulmuş
020322900000Domuzların (evcil olanlar HARİÇ) kemikli but, kol ve bunların parçaları; dondurulmuş
020329Domuzların diğer etleri; dondurulmuş
02032911Evcil domuzların ön kısımları ve bunlardan parça etler; dondurulmuş
020329110000Evcil domuzların ön kısımları ve bunlardan parça etler; dondurulmuş
02032913Evcil domuzların bel kısımları ve bunlardan parça etler; dondurulmuş
020329130000Evcil domuzların bel kısımları ve bunlardan parça etler; dondurulmuş
02032915Evcil domuzların karın kısımları ve bunlardan parça etler; dondurulmuş
020329150000Evcil domuzların karın kısımları ve bunlardan parça etler; dondurulmuş
02032955Evcil domuzların kemiksiz diğer etleri; dondurulmuş
020329550000Evcil domuzların kemiksiz diğer etleri; dondurulmuş
02032959Evcil domuzların kemikli diğer etleri; dondurulmuş
020329590000Evcil domuzların kemikli diğer etleri; dondurulmuş
02032990Domuzların (evcil domuzlar HARİÇ) diğer etleri; dondurulmuş
020329900000Domuzların (evcil domuzlar HARİÇ) diğer etleri; dondurulmuş
0204Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruImuş)
020410Kuzuların karkas ve yarım karkasları; taze veya soğutulmuş
02041000Kuzuların karkas ve yarım karkasları; taze veya soğutulmuş
020410000000Kuzuların karkas ve yarım karkasları; taze veya soğutulmuş
020421Koyunların karkas ve yarım karkasları; taze veya soğutulmuş
02042100Koyunların karkas ve yarım karkasları; taze veya soğutulmuş
020421000000Koyunların karkas ve yarım karkasları; taze veya soğutulmuş
020422Koyunların kemikli diğer etleri; taze veya soğutulmuş
02042210Koyunların kemikli kısa ön çeyrekleri; taze veya soğutulmuş
020422100000Koyunların kemikli kısa ön çeyrekleri; taze veya soğutulmuş
02042230Koyunların kemikli tam veya yarım fileto veya sağrıları; taze veya soğutulmuş
020422300000Koyunların kemikli tam veya yarım fileto veya sağrıları; taze veya soğutulmuş
02042250Koyunların kemikli but veya yarım butları; taze veya soğutulmuş
020422500000Koyunların kemikli but veya yarım butları; taze veya soğutulmuş
02042290Koyunların kemikli diğer etleri; taze veya soğutulmuş
020422900000Koyunların kemikli diğer etleri; taze veya soğutulmuş
020423Koyunların kemiksiz etleri; taze veya soğutulmuş
02042300Koyunların kemiksiz etleri; taze veya soğutulmuş
020423000000Koyunların kemiksiz etleri; taze veya soğutulmuş
020430Kuzuların karkasları ve yarım karkasları; dondurulmuş
02043000Kuzuların karkasları ve yarım karkasları; dondurulmuş
020430000000Kuzuların karkasları ve yarım karkasları; dondurulmuş
020441Koyunların karkasları ve yarım karkasları; dondurulmuş
02044100Koyunların karkasları ve yarım karkasları; dondurulmuş
020441000000Koyunların karkasları ve yarım karkasları; dondurulmuş
020442Koyunların kemikli diğer etleri; dondurulmuş
02044210Koyunların kemikli kısa ön çeyrekleri; dondurulmuş
020442100000Koyunların kemikli kısa ön çeyrekleri; dondurulmuş
02044230Koyunların kemikli tam veya yarım fileto veya sağrıları; dondurulmuş
020442300000Koyunların kemikli tam veya yarım fileto veya sağrıları; dondurulmuş
02044250Koyun kemikli but veya yarım butları; dondurulmuş
020442500000Koyun kemikli but veya yarım butları; dondurulmuş
02044290Koyunların kemikli diğer etleri; dondurulmuş
020442900000Koyunların kemikli diğer etleri; dondurulmuş
020443Koyun ve kuzuların kemiksiz etleri; dondurulmuş
02044310Kuzuların kemiksiz etleri; dondurulmuş
020443100000Kuzuların kemiksiz etleri; dondurulmuş
02044390Koyunların kemiksiz etleri; dondurulmuş
020443900000Koyunların kemiksiz etleri; dondurulmuş
020450Keçi eti (taze, soğutulmuş veya donduruImuş)
02045011Keçilerin karkas ve yarım karkasları; taze veya soğutulmuş
020450110000Keçilerin karkas ve yarım karkasları; taze veya soğutulmuş
02045013Keçilerin kısa ön çeyrekleri; taze veya soğutulmuş
020450130000Keçilerin kısa ön çeyrekleri; taze veya soğutulmuş
02045015Keçilerin kemikli tam veya yarım fileto veya sağrıları; taze veya soğutulmuş
020450150000Keçilerin kemikli tam veya yarım fileto veya sağrıları; taze veya soğutulmuş
02045019Keçilerin kemikli but veya yarım butları; taze veya soğutulmuş
020450190000Keçilerin kemikli but veya yarım butları; taze veya soğutulmuş
02045031Keçilerin kemikli diğer etleri; taze veya soğutulmuş
020450310000Keçilerin kemikli diğer etleri; taze veya soğutulmuş
02045039Keçilerin kemiksiz etleri; taze veya soğutulmuş
020450390000Keçilerin kemiksiz etleri; taze veya soğutulmuş
02045051Keçilerin karkas ve yarım karkasları; dondurulmuş
020450510000Keçilerin karkas ve yarım karkasları; dondurulmuş
02045053Keçilerin kısa ön çeyrekleri; dondurulmuş
020450530000Keçilerin kısa ön çeyrekleri; dondurulmuş
02045055Keçilerin kemikli tam veya yarım filetoları ve sağrıları; dondurulmuş
020450550000Keçilerin kemikli tam veya yarım filetoları ve sağrıları; dondurulmuş
02045059Keçilerin kemikli but veya yarım butları; dondurulmuş
020450590000Keçilerin kemikli but veya yarım butları; dondurulmuş
02045071Keçilerin kemikli diğer etleri; dondurulmuş
020450710000Keçilerin kemikli diğer etleri; dondurulmuş
02045079Keçilerin kemiksiz etleri; dondurulmuş
020450790000Keçilerin kemiksiz etleri; dondurulmuş
0205At, eşek, katır veya bardo etleri; taze,soğutulmuş veya dondurulmuş
020500At, eşek, katır veya bardo etleri; taze,soğutulmuş veya dondurulmuş
02050020At, eşek, katır veya bardo etleri; taze veya soğutulmuş
020500200011At eti; taze veya soğutulmuş
020500200019Eşek, katır veya bardo etleri; taze veya soğutulmuş
02050080At, eşek, katır veya bardo etleri; dondurulmuş
020500800011At eti; dondurulmuş
020500800019Eşek, katır ve bardo etleri; dondurulmuş
0206Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır ve bardoların yenilen sakatatı; taze,soğutulmuş veya dondurulmuş
020610Sığır sakatatı; taze veya soğutulmuş
02061010Sığır sakatatı (eczacılık ürünlerinin imaline mahsus); taze veya soğutulmuş
020610100000Sığır sakatatı (eczacılık ürünlerinin imaline mahsus); taze veya soğutulmuş
02061095Sığır sakatatı (kalın ve ince etek halinde olanlar); taze veya soğutulmuş FAKAT eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar HARİÇ
020610950000Sığır sakatatı (kalın ve ince etek halinde olanlar); taze veya soğutulmuş FAKAT eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar HARİÇ
02061098Sığırların diğer sakatatı; taze veya soğutulmuş
020610980000Sığırların diğer sakatatı; taze veya soğutulmuş
020621Sığır dili; dondurulmuş
02062100Sığır dili; dondurulmuş
020621000000Sığır dili; dondurulmuş
020622Sığır karaciğeri; dondurulmuş
02062200Sığır karaciğeri; dondurulmuş
020622000000Sığır karaciğeri; dondurulmuş
020629Sığırların diğer sakatatları; dondurulmuş
02062910Sığırların diğer sakatatı; (eczacılık ürünleri imalatına mahsus); dondurulmuş
020629100000Sığırların diğer sakatatı; (eczacılık ürünleri imalatına mahsus); dondurulmuş
02062991Sığır sakatatı (kalın ve ince etek halinde); dondurulmuş FAKAT eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar HARİÇ
020629910000Sığır sakatatı (kalın ve ince etek halinde); dondurulmuş FAKAT eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar HARİÇ
02062999Sığırların diğer sakatatı; dondurulmuş
020629990000Sığırların diğer sakatatı; dondurulmuş
020630Domuz sakatatı; taze veya soğutulmuş
02063000Domuz sakatatı; taze veya soğutulmuş
020630000000Domuz sakatatı; taze veya soğutulmuş
020641Domuzların karaciğerleri; dondurulmuş
02064100Domuzların karaciğerleri; dondurulmuş
020641000000Domuzların karaciğerleri; dondurulmuş
020649Domuzların diğer sakatatları; dondurulmuş
02064900Domuzların diğer sakatatları; dondurulmuş
020649000000Domuzların diğer sakatatları; dondurulmuş
020680Koyun, keçi, at, eşek, katır ve bardoların yenilen sakatatı (taze veya soğutulmuş)
02068010Koyun, keçi, at, eşek, katır ve bardoların yenilen sakatatı (taze veya soğutulmuş) (eczacılık ürünleri imalatına mahsus)
020680100000Koyun, keçi, at, eşek, katır ve bardoların yenilen sakatatı (taze veya soğutulmuş) (eczacılık ürünleri imalatına mahsus)
02068091At, eşek, katır ve bardo sakatatı (taze veya soğutulmuş) (eczacılık ürünleri imalatına mahsus olanlar HARİÇ)
020680910000At, eşek, katır ve bardo sakatatı (taze veya soğutulmuş) (eczacılık ürünleri imalatına mahsus olanlar HARİÇ)
02068099Koyun ve keçilerin sakatatı (taze veya soğutulmuş) (eczacılık ürünleri imalatına mahsus olanlar HARİÇ)
020680990011Koyun ve keçilerin karaciğerleri (taze veya soğutulmuş) (eczacılık ürünleri imalatına mahsus olanlar HARİÇ)
020680990012Koyun kuyruğu (taze veya soğutulmuş) (eczacılık ürünleri imalatına mahsus olanlar HARİÇ)
020680990019Koyun ve keçilerin diğer sakatatı (taze veya soğutulmuş) (eczacılık ürünleri imalatına mahsus olanlar HARİÇ)
020690Koyun, keçi, at, eşek, katır ve bardoların yenilen sakatatı (dondurulmuş)
02069010Koyun, keçi, at, eşek, katır ve bardoların yenilen sakatatı (eczacılık ürünleri imalatına mahsus) (dondurulmuş)
020690100000Koyun, keçi, at, eşek, katır ve bardoların yenilen sakatatı (eczacılık ürünleri imalatına mahsus) (dondurulmuş)
02069091At, eşek, katır ve bardo sakatatı (dondurulmuş) (eczacılık ürünleri imalatına mahsus olanlar HARİÇ)
020690910000At, eşek, katır ve bardo sakatatı (dondurulmuş) (eczacılık ürünleri imalatına mahsus olanlar HARİÇ)
02069099Koyun ve keçilerin sakatatı (dondurulmuş) (eczacılık ürünleri imalatına mahsus olanlar HARİÇ)
020690990011Koyun ve keçilerin karaciğerleri (dondurulmuş) (eczacılık ürünleri imalatına mahsus olanlar HARİÇ)
020690990012Koyun kuyruğu (dondurulmuş) (eczacılık ürünleri imalatına mahsus olanlar HARİÇ)
020690990019Koyun ve keçilerin diğer sakatatı (dondurulmuş)  (eczacılık ürünleri imalatına mahsus olanlar HARİÇ)
0207Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020711Horoz ve tavukların parçalanmamış etleri (taze veya soğutulmuş)
02071110Horoz ve tavukların parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, bağırsakları çıkarılmış, başlı, ayaklı, % 83’lük (taze veya soğutulmuş)
020711100000Horoz ve tavukların parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, bağırsakları çıkarılmış, başlı, ayaklı, % 83’lük (taze veya soğutulmuş)
02071130Horoz ve tavukların etleri; tüyleri yolunmuş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmamış, başsız, ayaksız, % 70’lik (taze veya soğutulmuş)
020711300000Horoz ve tavukların etleri; tüyleri yolunmuş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmamış, başsız, ayaksız, % 70’lik (taze veya soğutulmuş)
02071190Horoz ve tavukların parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 65’lik (taze veya soğutulmuş)
020711900000Horoz ve tavukların parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 65’lik (taze veya soğutulmuş)
020712Horoz ve tavukların parçalanmamış etleri (dondurulmuş)
02071210Horoz ve tavukların etleri; tüyleri yolunmuş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmamış, başsız, ayaksız, % 70’lik (dondurulmuş)
020712100000Horoz ve tavukların etleri; tüyleri yolunmuş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmamış, başsız, ayaksız, % 70’lik (dondurulmuş)
02071290Horoz ve tavukların parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 65’lik (dondurulmuş)
020712900011Yumurta tavuğunun parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 65’lik (dondurulmuş)
020712900012Et tavuğunun parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 65’lik (dondurulmuş)
020712900019Horoz ve tavukların parçalanmamış etleri (yumurta veya et tavuğundan HARİÇ); tüyü yolunmuş, içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 65’lik (dondurulmuş)
020713Horoz ve tavukların parçalanmış etleri (taze veya soğutulmuş)
02071310Horoz ve tavukların etleri; parça halinde, kemiksiz (taze veya soğutulmuş)
020713100000Horoz ve tavukların etleri; parça halinde, kemiksiz (taze veya soğutulmuş)
02071320Horoz ve tavukların etleri; yarım/çeyrek, kemikli (taze veya soğutulmuş)
020713200000Horoz ve tavukların etleri; yarım/çeyrek, kemikli (taze veya soğutulmuş)
02071330Horoz ve tavukların etleri; bütün kanatlar (taze veya soğutulmuş)
020713300000Horoz ve tavukların etleri; bütün kanatlar (taze veya soğutulmuş)
02071340Horoz ve tavukların etleri; sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (taze veya soğutulmuş)
020713400000Horoz ve tavukların etleri; sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (taze veya soğutulmuş)
02071350Horoz ve tavukların kemikli göğüs ve göğüs parçaları; taze veya soğutulmuş
020713500000Horoz ve tavukların kemikli göğüs ve göğüs parçaları; taze veya soğutulmuş
02071360Horoz ve tavukların kemikli but ve but parçaları; taze veya soğutulmuş
020713600000Horoz ve tavukların kemikli but ve but parçaları; taze veya soğutulmuş
02071370Horoz ve tavukların kemikli diğer etleri; taze veya soğutulmuş
020713700000Horoz ve tavukların kemikli diğer etleri; taze veya soğutulmuş
02071391Horoz, tavuk karaciğerleri (taze veya soğutulmuş)
020713910000Horoz, tavuk karaciğerleri (taze veya soğutulmuş)
02071399Horoz, tavuk sakatatı; karaciğerleri HARİÇ (taze veya soğutulmuş)
020713990000Horoz, tavuk sakatatı; karaciğerleri HARİÇ (taze veya soğutulmuş)
020714Horoz ve tavukların parçalanmış et ve sakatatı (dondurulmuş)
02071410Horoz ve tavukların eti ve sakatatı; parça halinde, kemiksiz (dondurulmuş)
020714100011Horoz ve tavukların göğüs ve göğüs parçaları; parça halinde, kemiksiz (dondurulmuş)
020714100019Horoz ve tavukların etleri (göğüs ve göğüs parçaları HARİÇ); parça halinde, kemiksiz (dondurulmuş)
02071420Horoz ve tavukların yarım ve çeyrekleri; kemikli (dondurulmuş)
020714200000Horoz ve tavukların yarım ve çeyrekleri; kemikli (dondurulmuş)
02071430Horoz ve tavukların bütün kanatlar; (dondurulmuş)
020714300000Horoz ve tavukların bütün kanatlar; (dondurulmuş)
02071440Horoz ve tavukların sırt, boyun, kanat ve kuyruk uçları (dondurulmuş)
020714400000Horoz ve tavukların sırt, boyun, kanat ve kuyruk uçları (dondurulmuş)
02071450Horoz ve tavukların kemikli göğüs ve göğüs parçaları (dondurulmuş)
020714500000Horoz ve tavukların kemikli göğüs ve göğüs parçaları (dondurulmuş)
02071460Horoz ve tavukların kemikli but ve but parçaları (dondurulmuş)
020714600000Horoz ve tavukların kemikli but ve but parçaları (dondurulmuş)
02071470Horoz ve tavukların kemikli diğer etleri (dondurulmuş)
020714700000Horoz ve tavukların kemikli diğer etleri (dondurulmuş)
02071491Horoz ve tavukların karaciğerleri (dondurulmuş)
020714910000Horoz ve tavukların karaciğerleri (dondurulmuş)
02071499Horoz ve tavukların sakatatı; karaciğerler HARİÇ (dondurulmuş)
020714990011Horoz ve tavukların taşlık denilen sakatatı; (dondurulmuş)
020714990012Horoz ve tavukların pençe ve ayak denilen sakatatı; (dondurulmuş)
020714990019Horoz ve tavukların sakatatı; taşlık, pençe, ayak ve karaciğerler HARİÇ (dondurulmuş)
020724Hindilerin parçalanmamış etleri (taze veya soğutulmuş)
02072410Hindilerin parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, yürek vb alınmamış, başsız, ayaksız, % 80’lik (taze veya soğutulmuş)
020724100000Hindilerin parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, yürek vb alınmamış, başsız, ayaksız, % 80’lik (taze veya soğutulmuş)
02072490Hindilerin parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 73’lük (taze veya soğutulmuş)
020724900000Hindilerin parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 73’lük (taze veya soğutulmuş)
020725Hindilerin parçalanmamış etleri ve sakatatı (dondurulmuş)
02072510Hindilerin parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, yürek vb alınmamış, başsız, ayaksız, % 80’lik (dondurulmuş)
020725100000Hindilerin parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, yürek vb alınmamış, başsız, ayaksız, % 80’lik (dondurulmuş)
02072590Hindilerin parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 73’lük (dondurulmuş)
020725900000Hindilerin parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 73’lük (dondurulmuş)
020726Hindilerin parçalanmış et ve sakatatı (taze veya soğutulmuş)
02072610Hindi eti; parça halinde, kemiksiz (taze veya soğutulmuş)
020726100000Hindi eti; parça halinde, kemiksiz (taze veya soğutulmuş)
02072620Hindi eti; yarım/çeyrek, kemikli (taze veya soğutulmuş)
020726200000Hindi eti; yarım/çeyrek, kemikli (taze veya soğutulmuş)
02072630Hindilerin bütün halindeki kanatları (taze veya soğutulmuş)
020726300000Hindilerin bütün halindeki kanatları (taze veya soğutulmuş)
02072640Hindilerin sırt, boyun, kanat ve kuyruk uçları (taze veya soğutulmuş)
020726400000Hindilerin sırt, boyun, kanat ve kuyruk uçları (taze veya soğutulmuş)
02072650Hindilerin kemikli göğüs ve göğüs parçaları (taze veya soğutulmuş)
020726500000Hindilerin kemikli göğüs ve göğüs parçaları (taze veya soğutulmuş)
02072660Hindi butlarının kemikli alt kısımları ve parçaları (taze veya soğutulmuş)
020726600000Hindi butlarının kemikli alt kısımları ve parçaları (taze veya soğutulmuş)
02072670Hindilerin kemikli diğer butları ve butların diğer parçaları (taze veya soğutulmuş)
020726700000Hindilerin kemikli diğer butları ve butların diğer parçaları (taze veya soğutulmuş)
02072680Hindilerin kemikli diğer parçaları (taze veya soğutulmuş)
020726800000Hindilerin kemikli diğer parçaları (taze veya soğutulmuş)
02072691Hindi karaciğeri (taze veya soğutulmuş)
020726910000Hindi karaciğeri (taze veya soğutulmuş)
02072699Hindi sakatatı; karaciğerleri HARİÇ (taze veya soğutulmuş)
020726990000Hindi sakatatı; karaciğerleri HARİÇ (taze veya soğutulmuş)
020727Hindilerin parçalanmış et ve sakatatı (dondurulmuş)
02072710Hindilerin parça halindeki kemiksiz etleri (dondurulmuş)
020727100000Hindilerin parça halindeki kemiksiz etleri (dondurulmuş)
02072720Hindilerin kemikli yarım veya çeyrekleri (dondurulmuş)
020727200000Hindilerin kemikli yarım veya çeyrekleri (dondurulmuş)
02072730Hindilerin bütün halindeki kanatları (dondurulmuş)
020727300000Hindilerin bütün halindeki kanatları (dondurulmuş)
02072740Hindilerin kemikli sırt, boyun, kanat, kuyruk uçları (dondurulmuş)
020727400000Hindilerin kemikli sırt, boyun, kanat, kuyruk uçları (dondurulmuş)
02072750Hindilerin kemikli göğüs ve göğüs parçaları (dondurulmuş)
020727500000Hindilerin kemikli göğüs ve göğüs parçaları (dondurulmuş)
02072760Hindi butlarının kemikli alt kısmı ve parçaları (dondurulmuş)
020727600000Hindi butlarının kemikli alt kısmı ve parçaları (dondurulmuş)
02072770Hindilerin kemikli diğer butları ve parçaları (dondurulmuş)
020727700000Hindilerin kemikli diğer butları ve parçaları (dondurulmuş)
02072780Hindilerin kemikli diğer parçaları (dondurulmuş)
020727800000Hindilerin kemikli diğer parçaları (dondurulmuş)
02072791Hindi karaciğeri (dondurulmuş)
020727910000Hindi karaciğeri (dondurulmuş)
02072799Hindi sakatatı; karaciğerleri HARİÇ (dondurulmuş)
020727990000Hindi sakatatı; karaciğerleri HARİÇ (dondurulmuş)
020741Ördeklerin parçalanmamış etleri ve sakatatı (taze veya soğutulmuş)
02074120Ördeklerin parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, içi ya da bağırsakları çıkarılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş, %85’lik (taze veya soğutulmuş)
020741200000Ördeklerin parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, içi ya da bağırsakları çıkarılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş, %85’lik (taze veya soğutulmuş)
02074130Ördeklerin parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, karaciğer vb alınmamış, %70’lik (taze veya soğutulmuş)
020741300000Ördeklerin parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, karaciğer vb alınmamış, %70’lik (taze veya soğutulmuş)
02074180Ördeklerin parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, baş, ayakları, karaciğer vb alınmış, %63’lük (taze veya soğutulmuş)
020741800000Ördeklerin parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, baş, ayakları, karaciğer vb alınmış, %63’lük (taze veya soğutulmuş)
020742Ördeklerin parçalanmamış etleri (dondurulmuş)
02074230Ördeklerin parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, karaciğer vb alınmamış, %70’lik (dondurulmuş)
020742300000Ördeklerin parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, karaciğer vb alınmamış, %70’lik (dondurulmuş)
02074280Ördeklerin parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, baş, ayakları, karaciğer vb alınmış, %63’lük (dondurulmuş)
020742800000Ördeklerin parçalanmamış etleri; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, baş, ayakları, karaciğer vb alınmış, %63’lük (dondurulmuş)
020743Ördeğin yağlı karaciğerleri (taze veya soğutulmuş)
02074300Ördeğin yağlı karaciğerleri (taze veya soğutulmuş)
020743000000Ördeğin yağlı karaciğerleri (taze veya soğutulmuş)
020744Ördeklerin diğer etleri (taze veya soğutulmuş)
02074410Ördeklerin parça halindeki kemiksiz etleri (taze veya soğutulmuş)
020744100000Ördeklerin parça halindeki kemiksiz etleri (taze veya soğutulmuş)
02074421Ördeklerin kemikli yarım veya çeyrekleri (taze veya soğutulmuş)
020744210000Ördeklerin kemikli yarım veya çeyrekleri (taze veya soğutulmuş)
02074431Ördeğin bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (taze veya soğutulmuş); kemikli
020744310000Ördeğin bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (taze veya soğutulmuş); kemikli
02074441Ördeğin sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (taze veya soğutulmuş); kemikli
020744410000Ördeğin sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (taze veya soğutulmuş); kemikli
02074451Ördeğin göğüs ve göğüs parçaları (taze veya soğutulmuş); kemikli
020744510000Ördeğin göğüs ve göğüs parçaları (taze veya soğutulmuş); kemikli
02074461Ördeğin but ve but parçaları (taze veya soğutulmuş); kemiklli
020744610000Ördeğin but ve but parçaları (taze veya soğutulmuş); kemiklli
02074471Ördeğin “palto” denilen kısımları (taze veya soğutulmuş); kemiklli
020744710000Ördeğin “palto” denilen kısımları (taze veya soğutulmuş); kemiklli
02074481Ördeğin diğer parçaları (taze veya soğutulmuş); kemiklli
020744810000Ördeğin diğer parçaları (taze veya soğutulmuş); kemiklli
02074491Ördeğin karaciğerleri (yağlı karaciğerler hariç) (taze veya soğutulmuş)
020744910000Ördeğin karaciğerleri (yağlı karaciğerler hariç) (taze veya soğutulmuş)
02074499Ördeğin diğer sakatatları (taze veya soğutulmuş)
020744990000Ördeğin diğer sakatatları (taze veya soğutulmuş)
020745Ördeklerin diğer etleri (dondurulmuş)
02074510Ördeklerin kemiksiz etleri (dondurulmuş)
020745100011Ördeklerin kemiksiz but ve but parçaları; dondurulmuş
020745100019Ördeklerin kemiksiz etleri (but ve but parçaları HARİÇ); dondurulmuş
02074521Ördeklerin kemikli yarım veya çeyrekleri (dondurulmuş)
020745210000Ördeklerin kemikli yarım veya çeyrekleri (dondurulmuş)
02074531Ördeğin bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (dondurulmuş); kemikli
020745310000Ördeğin bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (dondurulmuş); kemikli
02074541Ördeğin sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (dondurulmuş); kemikli
020745410000Ördeğin sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (dondurulmuş); kemikli
02074551Ördeğin göğüs ve göğüs parçaları (dondurulmuş); kemikli
020745510000Ördeğin göğüs ve göğüs parçaları (dondurulmuş); kemikli
02074561Ördeğin but ve but parçaları (dondurulmuş); kemiklli
020745610000Ördeğin but ve but parçaları (dondurulmuş); kemiklli
02074571Ördeğin “palto” denilen kısımları (dondurulmuş); kemiklli
020745710000Ördeğin “palto” denilen kısımları (dondurulmuş); kemiklli
02074581Ördeğin diğer parçaları (dondurulmuş); kemiklli
020745810000Ördeğin diğer parçaları (dondurulmuş); kemiklli
02074593Ördeğin yağlı karaciğerleri (dondurulmuş)
020745930000Ördeğin yağlı karaciğerleri (dondurulmuş)
02074595Ördeğin diğer karaciğerleri (dondurulmuş)
020745950000Ördeğin diğer karaciğerleri (dondurulmuş)
02074599Ördeğin sakatatı; karaciğerleri HARİÇ (dondurulmuş)
020745990000Ördeğin sakatatı; karaciğerleri HARİÇ (dondurulmuş)
020751Kazların parçalanmamış etleri (taze veya soğutulmuş)
02075110Kazların parçalanmamış etleri; tüyü yolunmuş, kanı akıtılmş, içi boşaltılmamş, baş ve ayağı kesilmemş, % 82’lik (taze veya soğutulmuş)
020751100000Kazların parçalanmamış etleri; tüyü yolunmuş, kanı akıtılmş, içi boşaltılmamş, baş ve ayağı kesilmemş, % 82’lik (taze veya soğutulmuş)
02075190Kazların parçalanmamış etleri; tüyü yolunmuş, içi boşaltımş, başsız, ayaksız, yüreği ve taşlığı alınmş veta alınmamış, %75’lik (taze veya soğutulmuş)
020751900000Kazların parçalanmamış etleri; tüyü yolunmuş, içi boşaltımş, başsız, ayaksız, yüreği ve taşlığı alınmş veta alınmamış, %75’lik (taze veya soğutulmuş)
020752Kazların parçalanmamış etleri (dondurulmuş)
02075210Kazların parçalanmamış etleri; tüyü yolunmuş, kanı akıtılmş, içi boşaltılmamş, baş ve ayağı kesilmemş, % 82’lik (dondurulmuş)
020752100000Kazların parçalanmamış etleri; tüyü yolunmuş, kanı akıtılmş, içi boşaltılmamş, baş ve ayağı kesilmemş, % 82’lik (dondurulmuş)
02075290Kazların parçalanmamış etleri; tüyü yolunmuş, içi boşaltımş, başsız, ayaksız, yüreği ve taşlığı alınmş veta alınmamış, %75’lik (dondulmuş)
020752900000Kazların parçalanmamış etleri; tüyü yolunmuş, içi boşaltımş, başsız, ayaksız, yüreği ve taşlığı alınmş veta alınmamış, %75’lik (dondulmuş)
020753Kazların yağlı karaciğerleri (taze veya soğutulmuş)
02075300Kazların yağlı karaciğerleri (taze veya soğutulmuş)
020753000000Kazların yağlı karaciğerleri (taze veya soğutulmuş)
020754Kazların diğer etleri (taze veya soğutulmuş)
02075410Kazların kemiksiz parça etleri (taze veya soğutulmuş)
020754100000Kazların kemiksiz parça etleri (taze veya soğutulmuş)
02075421Kaz kemikli yarım veya çeyrekleri (taze veya soğutulmuş)
020754210000Kaz kemikli yarım veya çeyrekleri (taze veya soğutulmuş)
02075431Kazın bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (taze veya soğutulmuş); kemikli
020754310000Kazın bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (taze veya soğutulmuş); kemikli
02075441Kazın sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (taze veya soğutulmuş); kemikli
020754410000Kazın sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (taze veya soğutulmuş); kemikli
02075451Kazın göğüs ve göğüs parçaları (taze veya soğutulmuş); kemikli
020754510000Kazın göğüs ve göğüs parçaları (taze veya soğutulmuş); kemikli
02075461Kazın but ve but parçaları (taze veya soğutulmuş); kemiklli
020754610000Kazın but ve but parçaları (taze veya soğutulmuş); kemiklli
02075471Kazın “palto” denilen kısımları (taze veya soğutulmuş); kemiklli
020754710000Kazın “palto” denilen kısımları (taze veya soğutulmuş); kemiklli
02075481Kazın diğer parçaları (taze veya soğutulmuş); kemiklli
020754810000Kazın diğer parçaları (taze veya soğutulmuş); kemiklli
02075491Kazın karaciğerleri (yağlı karaciğerler hariç) (taze veya soğutulmuş)
020754910000Kazın karaciğerleri (yağlı karaciğerler hariç) (taze veya soğutulmuş)
02075499Kazın diğer sakatatı (taze veya soğutulmuş)
020754990000Kazın diğer sakatatı (taze veya soğutulmuş)
020755Kazların diğer etleri (dondurulmuş)
02075510Kazların kemiksiz etleri (dondurulmuş)
020755100000Kazların kemiksiz etleri (dondurulmuş)
02075521Kazların kemikli yarım veya çeyrekleri (dondurulmuş)
020755210000Kazların kemikli yarım veya çeyrekleri (dondurulmuş)
02075531Kazın bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (dondurulmuş); kemikli
020755310000Kazın bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (dondurulmuş); kemikli
02075541Kazın sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (dondurulmuş); kemikli
020755410000Kazın sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (dondurulmuş); kemikli
02075551Kazın göğüs ve göğüs parçaları (dondurulmuş); kemikli
020755510000Kazın göğüs ve göğüs parçaları (dondurulmuş); kemikli
02075561Kazın but ve but parçaları (dondurulmuş); kemiklli
020755610000Kazın but ve but parçaları (dondurulmuş); kemiklli
02075571Kazın “palto” denilen kısımları (dondurulmuş); kemiklli
020755710000Kazın “palto” denilen kısımları (dondurulmuş); kemiklli
02075581Kazın kemikli diğer parçaları (dondurulmuş)
020755810000Kazın kemikli diğer parçaları (dondurulmuş)
02075593Kazın yağlı karaciğerleri (dondurulmuş)
020755930000Kazın yağlı karaciğerleri (dondurulmuş)
02075595Kazın diğer karaciğerleri (dondurulmuş)
020755950000Kazın diğer karaciğerleri (dondurulmuş)
02075599Kazın diğer sakatatı (dondurulmuş)
020755990000Kazın diğer sakatatı (dondurulmuş)
020760Beç tavuklarının eti ve sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş); bütün veya parçalanmış
02076005Beç tavuklarının parçalanmamış etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020760050000Beç tavuklarının parçalanmamış etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02076010Beç tavuklarının kemiksiz etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020760100000Beç tavuklarının kemiksiz etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02076021Beç tavuklarının kemikli yarım veya çeyrekleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020760210000Beç tavuklarının kemikli yarım veya çeyrekleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02076031Beç tavuğunun bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş); kemikli
020760310000Beç tavuğunun bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş); kemikli
02076041Beç tavuğunun sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş); kemikli
020760410000Beç tavuğunun sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş); kemikli
02076051Beç tavuğunun göğüs ve göğüs parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş); kemikli
020760510000Beç tavuğunun göğüs ve göğüs parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş); kemikli
02076061Beç tavuğunun but ve but parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş); kemiklli
020760610000Beç tavuğunun but ve but parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş); kemiklli
02076081Beç tavuğunun kemikli diğer parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020760810000Beç tavuğunun kemikli diğer parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02076091Beç tavuğunun karaciğerleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020760910000Beç tavuğunun karaciğerleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02076099Beç tavuğunun diğer sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020760990000Beç tavuğunun diğer sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
0208Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020810Tavşanların et ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02081010Evcil tavşanların etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020810100000Evcil tavşanların etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02081090Diğer tavşanların eti, yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020810900000Diğer tavşanların eti, yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020830Maymunların eti ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02083000Maymunların eti ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020830000000Maymunların eti ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020840Balina, yunus, domuz, manati-deniz güzeli, fok, deniz aslanı/aygırları etleri, yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02084010Balina eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020840100000Balina eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02084020Fok eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020840200000Fok eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02084080Memeli diğer deniz hayvanlarının eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020840800000Memeli diğer deniz hayvanlarının eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020850Sürüngenlerin eti ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02085000Sürüngenlerin eti ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020850000000Sürüngenlerin eti ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020860Develer ve diğer devegillerin (Camelidae) etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02086000Develer ve diğer devegillerin (Camelidae) etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020860000000Develer ve diğer devegillerin (Camelidae) etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020890Diğer hayvanların et ve yenilen sakatatı
02089010Evcil güvercin eti ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020890100000Evcil güvercin eti ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02089030Av hayvanlarına ait olan etler (tavşanlar hariç) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020890300000Av hayvanlarına ait olan etler (tavşanlar hariç) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02089060Ren geyiği eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020890600000Ren geyiği eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02089070Kurbağa bacağı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020890700000Kurbağa bacağı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02089098Diğer hayvanların et ve sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
020890980000Diğer hayvanların et ve sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
0209Domuz ve kümes hayvanlarının yağları (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
020910Domuzun yağı; taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
02091011Domuzun deri altı yağı (lard) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş)
020910110000Domuzun deri altı yağı (lard) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş)
02091019Domuzun deri altı yağı (lard) (kurutulmuş veya tütsülenmiş )
020910190000Domuzun deri altı yağı (lard) (kurutulmuş veya tütsülenmiş )
02091090Domuzların diğer yağı (deri altı yağı (lard) hariç)
020910900000Domuzların diğer yağı (deri altı yağı (lard) hariç)
020990Kümes hayvanlarının yağları (taze,soğutulmuş,dondurulmuş,tuzlanmış,salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02099000Kümes hayvanlarının yağları (taze,soğutulmuş,dondurulmuş,tuzlanmış,salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
020990000000Kümes hayvanlarının yağları (taze,soğutulmuş,dondurulmuş,tuzlanmış,salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
0210Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş), et ve sakatatın yenilen unları ve kaba unları
021011Domuzların kemikli but, kol ve bunların parçaları (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02101111Evcil domuzların kemikli but ve but parçaları (tuzlanmış veya salamura edilmiş)
021011110000Evcil domuzların kemikli but ve but parçaları (tuzlanmış veya salamura edilmiş)
02101119Evcil domuzların kemikli kol ve kol parçaları (tuzlanmış veya salamura edilmiş)
021011190000Evcil domuzların kemikli kol ve kol parçaları (tuzlanmış veya salamura edilmiş)
02101131Evcil domuzların kemikli but ve but parçaları (kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021011310000Evcil domuzların kemikli but ve but parçaları (kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02101139Evcil domuzların kemikli kol ve kol parçaları (kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021011390000Evcil domuzların kemikli kol ve kol parçaları (kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02101190Diğer domuzların kemikli but, kol ve bunların parçaları (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021011900000Diğer domuzların kemikli but, kol ve bunların parçaları (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021012Domuzların karın ve karın parçaları (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02101211Evcil domuzların karın ve karın parçaları (tuzlanmış veya salamura edilmiş)
021012110000Evcil domuzların karın ve karın parçaları (tuzlanmış veya salamura edilmiş)
02101219Evcil domuzların karın ve karın parçaları (kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021012190000Evcil domuzların karın ve karın parçaları (kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02101290Diğer domuzların karın ve karın parçaları (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021012900000Diğer domuzların karın ve karın parçaları (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021019Domuzların diğer etleri (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02101910Evcil domuzların yarım karkas veya dörtte üç ön parçaları (tuzlanmış veya salamura edilmiş)
021019100000Evcil domuzların yarım karkas veya dörtte üç ön parçaları (tuzlanmış veya salamura edilmiş)
02101920Evcil domuzların dörtte üç arka parça veya orta kısımları (tuzlanmış veya salamura edilmiş)
021019200000Evcil domuzların dörtte üç arka parça veya orta kısımları (tuzlanmış veya salamura edilmiş)
02101930Evcil domuzların ön parçaları veya ön parçaların kısımları (tuzlanmış veya salamura edilmiş)
021019300000Evcil domuzların ön parçaları veya ön parçaların kısımları (tuzlanmış veya salamura edilmiş)
02101940Evcil domuzların bel kısımları ve parçaları (tuzlanmış veya salamura edilmiş)
021019400000Evcil domuzların bel kısımları ve parçaları (tuzlanmış veya salamura edilmiş)
02101950Evcil domuzların diğer etleri (tuzlanmış veya salamura edilmiş)
021019500000Evcil domuzların diğer etleri (tuzlanmış veya salamura edilmiş)
02101960Evcil domuzların ön kısmı ve parçaları (kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021019600000Evcil domuzların ön kısmı ve parçaları (kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02101970Evcil domuzların bel kısmı ve parçaları (kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021019700000Evcil domuzların bel kısmı ve parçaları (kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02101981Evcil domuzların kemiksiz etleri (kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021019810000Evcil domuzların kemiksiz etleri (kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02101989Evcil domuzların kemikli diğer etleri (kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021019890000Evcil domuzların kemikli diğer etleri (kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02101990Diğer domuzların et ve sakatatı (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021019900000Diğer domuzların et ve sakatatı (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021020Sığır etleri (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02102010Sığırların kemikli etleri (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021020100000Sığırların kemikli etleri (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02102090Sığırların kemiksiz etleri (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021020900000Sığırların kemiksiz etleri (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021091Maymunların etleri (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02109100Maymunların etleri (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021091000000Maymunların etleri (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021092Balina, yunus, domuz balıkları, manati-deniz güzeli, deniz ineği, fok, deniz aslanı vb’nin etleri (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02109210Balina, yunus, domuz balıkları, manati-deniz güzeli, deniz ineklerinin etleri (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021092100000Balina, yunus, domuz balıkları, manati-deniz güzeli, deniz ineklerinin etleri (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02109291Fok, deniz aslanı ve deniz aygırları eti (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021092910000Fok, deniz aslanı ve deniz aygırları eti (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02109292Fok, deniz aslanı ve deniz aygırları sakatatı (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021092920000Fok, deniz aslanı ve deniz aygırları sakatatı (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02109299Fok, deniz aslanı ve deniz aygırları et ve sakatatının yenilen un ve ezmeleri (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021092990000Fok, deniz aslanı ve deniz aygırları et ve sakatatının yenilen un ve ezmeleri (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021093Sürüngenlerin sakatatı (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02109300Sürüngenlerin sakatatı (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021093000000Sürüngenlerin sakatatı (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021099Diğer hayvanların eti ve sakatatı (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02109910At eti (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021099100000At eti (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02109921Koyun, keçi eti; kemikli (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021099210000Koyun, keçi eti; kemikli (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02109929Koyun, keçi eti; kemiksiz (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021099290000Koyun, keçi eti; kemiksiz (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02109931Ren geyiği eti (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021099310000Ren geyiği eti (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02109939Diğer hayvan etleri (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021099390000Diğer hayvan etleri (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02109941Evcil domuz karaciğeri (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021099410000Evcil domuz karaciğeri (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02109949Evcil domuzların diğer sakatatı (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021099490000Evcil domuzların diğer sakatatı (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02109951Sığır sakatatı; kalın, ince etek (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021099510000Sığır sakatatı; kalın, ince etek (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02109959Sığırların diğer sakatatı (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021099590000Sığırların diğer sakatatı (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02109971Kaz ve ördeklerin yağlı karaciğeri (tuzlanmış veya salamura edilmiş)
021099711000Kazların yağlı karaciğerleri (tuzlanmış veya salamura edilmiş)
021099712000Ördeklerin yağlı karaciğerleri (tuzlanmış veya salamura edilmiş)
02109979Diğer kümes hayvanlarının karaciğerleri (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021099790000Diğer kümes hayvanlarının karaciğerleri (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02109985Diğer hayvanların (kümes hayvanları hariç) sakatatı (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
021099850000Diğer hayvanların (kümes hayvanları hariç) sakatatı (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02109990Et ve sakatatın yenilen un ve kaba unları
021099900000Et ve sakatatın yenilen un ve kaba unları
03Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
0301Canlı balıklar
030111Süs balıkları (tatlısu); canlı
03011100Süs balıkları (tatlısu); canlı
030111000000Süs balıkları (tatlısu); canlı
030119Süs balıkları (tatlısu balıkları hariç); canlı
03011900Süs balıkları (tatlısu balıkları hariç); canlı
030119000000Süs balıkları (tatlısu balıkları hariç); canlı
030191Alabalıklar (canlı); Salmo trutta, Oncorhynchus (mykiss, clarki, aguabonita, gilae, apache ve chrysogaster) türleri
03019110Alabalıklar (canlı); Oncorhynchus apache, oncorhynchus chrysogaster türleri
030191100000Alabalıklar (canlı); Oncorhynchus apache, oncorhynchus chrysogaster türleri
03019190Alabalıklar (canlı); Salmo trutta, Oncorhynchus (mykiss, clarki, aguabonita, gilae) türleri
030191900000Alabalıklar (canlı); Salmo trutta, Oncorhynchus (mykiss, clarki, aguabonita, gilae) türleri
030192Yılan balıkları (Anguilla spp.); canlı
03019210Yılan balıkları (Anguilla spp.); uzunluk < 12 cm, canlı
030192100000Yılan balıkları (Anguilla spp.); uzunluk < 12 cm, canlı
03019230Yılan balıkları (Anguilla spp.); 12 cm <= uzunluk < 20 cm, canlı
030192300000Yılan balıkları (Anguilla spp.); 12 cm <= uzunluk < 20 cm, canlı
03019290Yılan balıkları (Anguilla spp.); uzunluk >= 20 cm, canlı
030192900000Yılan balıkları (Anguilla spp.); uzunluk >= 20 cm, canlı
030193Sazan balıkları (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., vb.); canlı
03019300Sazan balıkları (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., vb.); canlı
030193000000Sazan balıkları (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., vb.); canlı
030194Atlantik ve Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis); canlı
03019410Atlantik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus); canlı
030194100000Atlantik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus); canlı
03019490Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis); canlı
030194900000Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis); canlı
030195Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii); canlı
03019500Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii); canlı
030195000000Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii); canlı
030199Canlı diğer balıklar
03019911Tatlısu balıkları; Pasifik, atlantik ve tuna somonları türleri (canlı)
030199110000Tatlısu balıkları; Pasifik, atlantik ve tuna somonları türleri (canlı)
03019917Diğer tatlısu balıkları; canlı
030199170000Diğer tatlısu balıkları; canlı
03019985Canlı levrek, çipura ve diğer deniz balıkları
030199850013Levrek (deniz); canlı
030199850014Çipura (deniz); canlı
030199850018Canlı diğer deniz balıkları
0302Balıklar (taze veya soğutulmuş); 03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri HARİÇ
030211Alabalıklar (taze veya soğutulmuş)
03021110Alabalıklar; oncorhynchus apache ve chrysogaster türü  (taze veya soğutulmuş)
030211100000Alabalıklar; oncorhynchus apache ve chrysogaster türü  (taze veya soğutulmuş)
03021120Alabalıklar (taze veya soğutulmuş); oncorhynchus mykiss türü (başlı, solungaçlı, içi temiz, >1.2Kg veya başsız, solungaçsız içi temiz, > 1Kg)
030211200000Alabalıklar (taze veya soğutulmuş); oncorhynchus mykiss türü (başlı, solungaçlı, içi temiz, >1.2Kg veya başsız, solungaçsız içi temiz, > 1Kg)
03021180Alabalıklar (taze veya soğutulmuş); Salmo trutta, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae türleri
030211800000Alabalıklar (taze veya soğutulmuş); Salmo trutta, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae türleri
030213Pasifik somonları; (taze veya soğutulmuş)
03021300Pasifik somonları; (taze veya soğutulmuş)
030213000000Pasifik somonları; (taze veya soğutulmuş)
030214Atlantik somonları ve tuna somonları; (taze veya soğutulmuş)
03021400Atlantik somonları ve tuna somonları; (taze veya soğutulmuş)
030214000000Atlantik somonları ve tuna somonları; (taze veya soğutulmuş)
030219Diğer alabalıkgiller; taze veya soğutulmuş
03021900Diğer alabalıkgiller; taze veya soğutulmuş
030219000000Diğer alabalıkgiller; taze veya soğutulmuş
030221Tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis); taze veya soğutulmuş
03022110Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides); taze veya soğutulmuş
030221100000Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides); taze veya soğutulmuş
03022130Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus); taze veya soğutulmuş
030221300000Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus); taze veya soğutulmuş
03022190Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis); taze veya soğutulmuş
030221900000Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis); taze veya soğutulmuş
030222Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa); taze veya soğutulmuş
03022200Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa); taze veya soğutulmuş
030222000000Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa); taze veya soğutulmuş
030223Dil balığı (Solea spp.); taze veya soğutulmuş
03022300Dil balığı (Solea spp.); taze veya soğutulmuş
030223000000Dil balığı (Solea spp.); taze veya soğutulmuş
030224Kalkan balığı (Psetta maxima); (taze veya soğutulmuş)
03022400Kalkan balığı (Psetta maxima); (taze veya soğutulmuş)
030224000000Kalkan balığı (Psetta maxima); (taze veya soğutulmuş)
030229Diğer yassı balıklar (taze veya soğutulmuş)
03022910Dört noktalı pisi balığı (Lepidorhombus spp.); taze veya soğutulmuş
030229100000Dört noktalı pisi balığı (Lepidorhombus spp.); taze veya soğutulmuş
03022980Diğer yassı balıklar; (taze veya soğutulmuş)
030229800000Diğer yassı balıklar; (taze veya soğutulmuş)
030231Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı; (taze veya soğutulmuş)
03023110Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar
030231100000Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar
03023190Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar HARİÇ
030231900000Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar HARİÇ
030232Sarı yüzgeçli orkinos (taze veya soğutulmuş)
03023210Sarı yüzgeçli orkinos; diğer (taze veya soğutulmuş);1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar
030232100000Sarı yüzgeçli orkinos; diğer (taze veya soğutulmuş);1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar
03023290Sarı yüzgeçli orkinos; diğer (taze veya soğutulmuş);1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar HARİÇ
030232900000Sarı yüzgeçli orkinos; diğer (taze veya soğutulmuş);1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar HARİÇ
030233Yazılı orkinos (taze veya soğutulmuş)
03023310Yazılı orkinos (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar
030233100000Yazılı orkinos (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar
03023390Yazılı orkinos (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar HARİÇ
030233900000Yazılı orkinos (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar HARİÇ
030234Bigeye orkinosu (taze veya soğutulmuş)
03023410Bigeye orkinosu (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar
030234100000Bigeye orkinosu (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar
03023490Bigeye orkinosu (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar HARİÇ
030234900000Bigeye orkinosu (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar HARİÇ
030235Atlantik ve Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu (taze veya soğutulmuş)
03023511Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar
030235110000Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar
03023519Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar HARİÇ
030235190000Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar HARİÇ
03023591Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar
030235910000Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar
03023599Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar HARİÇ
030235990000Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar HARİÇ
030236Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (taze veya soğutulmuş)
03023610Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar
030236100000Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar
03023690Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar HARİÇ
030236900000Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar HARİÇ
030239Diğer ton balıkları ve diğer orkinoslar (taze veya soğutulmuş)
03023920Diğer ton balıkları ve diğer orkinoslar (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar
030239200000Diğer ton balıkları ve diğer orkinoslar (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar
03023980Diğer ton balıkları ve diğer orkinoslar (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar HARİÇ
030239800000Diğer ton balıkları ve diğer orkinoslar (taze veya soğutulmuş); 1604’teki hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin imalinde kullanılanlar HARİÇ
030241Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-Clupea pallasii); taze veya soğutulmuş
03024100Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-Clupea pallasii); taze veya soğutulmuş
030241000000Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-Clupea pallasii); taze veya soğutulmuş
030242Hamsi balıkları (Engraulis spp.); taze veya soğutulmuş
03024200Hamsi balıkları (Engraulis spp.); taze veya soğutulmuş
030242000000Hamsi balıkları (Engraulis spp.); taze veya soğutulmuş
030243Avrupa sardalya balığı türü ve sardinops türü sardalyalar, palatika ve çaça balığı; taze veya soğutulmuş
03024310Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus); taze veya soğutulmuş
030243100000Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus); taze veya soğutulmuş
03024330Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.); taze veya soğutulmuş
030243300000Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.); taze veya soğutulmuş
03024390Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus); taze veya soğutulmuş
030243900000Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus); taze veya soğutulmuş
030244Uskumru balıkları; taze veya soğutulmuş
03024400Uskumru balıkları; taze veya soğutulmuş
030244000000Uskumru balıkları; taze veya soğutulmuş
030245İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus trachurus); taze veya soğutulmuş
03024510Atlantik istavriti (Trachurus trachurus); taze veya soğutulmuş
030245100000Atlantik istavriti (Trachurus trachurus); taze veya soğutulmuş
03024530Şili istavriti (Trachurus murphyi); taze veya soğutulmuş
030245300000Şili istavriti (Trachurus murphyi); taze veya soğutulmuş
03024590Diğer istavritler; taze veya soğutulmuş
030245900000Diğer istavritler; taze veya soğutulmuş
030246Cobia (Rachycentron canadum); taze veya soğutulmuş
03024600Cobia (Rachycentron canadum); taze veya soğutulmuş
030246000000Cobia (Rachycentron canadum); taze veya soğutulmuş
030247Kılıç balığı (Xiphias gladius); taze veya soğutulmuş
03024700Kılıç balığı (Xiphias gladius); taze veya soğutulmuş
030247000000Kılıç balığı (Xiphias gladius); taze veya soğutulmuş
030249Hint uskumrusu, kawakawa,seer, jackler, crevaller, gümüş pomfret, ?(devamı Resmi Gazetede) balıkları; taze veya soğutulmuş
03024911Kawakawa (Euthynnus affinis) balıkları; taze veya soğutulmuş, konserve imalinde kullanılan
030249110000Kawakawa (Euthynnus affinis) balıkları; taze veya soğutulmuş, konserve imalinde kullanılan
03024919Kawakawa (Euthynnus affinis) balıkları; taze veya soğutulmuş, konserve imalinde kullanılan HARİÇ
030249190000Kawakawa (Euthynnus affinis) balıkları; taze veya soğutulmuş, konserve imalinde kullanılan HARİÇ
03024990Hint uskumrusu, seer, jackler, crevaller, gümüş pomfret, scadlar, bonitolar, marlin, yelken balıkları; taze veya soğutulmuş
030249900000Hint uskumrusu, seer, jackler, crevaller, gümüş pomfret, scadlar, bonitolar, marlin, yelken balıkları; taze veya soğutulmuş
030251Morina balıkları (soğuksu morinası – Gadus morhua, Atlantik morinası – Gadus ogac, Pasifik morinası – Gadus macrocephalus); taze veya soğutulmuş
03025110Soğuksu morinası (Gadus morhua); taze veya soğutulmuş
030251100000Soğuksu morinası (Gadus morhua); taze veya soğutulmuş
03025190Morina balıkları (Atlantik morinası – Gadus ogac, Pasifik morinası – Gadus macrocephalus); taze veya soğutulmuş
030251900000Morina balıkları (Atlantik morinası – Gadus ogac, Pasifik morinası – Gadus macrocephalus); taze veya soğutulmuş
030252Haddock balığı (Melanogrammus aeglefinus); taze veya soğutulmuş
03025200Haddock balığı (Melanogrammus aeglefinus); taze veya soğutulmuş
030252000000Haddock balığı (Melanogrammus aeglefinus); taze veya soğutulmuş
030253Kömür balığı (Pollachius virens); taze veya soğutulmuş
03025300Kömür balığı (Pollachius virens); taze veya soğutulmuş
030253000000Kömür balığı (Pollachius virens); taze veya soğutulmuş
030254Berlam balıkları (Merliccius spp., Urophycis spp.); taze veya soğutulmuş
03025411Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları (Merluccius paradoxus); taze veya soğutulmuş
030254110000Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları (Merluccius paradoxus); taze veya soğutulmuş
03025415Güney berlam balıkları (Merluccius australis); taze veya soğutulmuş
030254150000Güney berlam balıkları (Merluccius australis); taze veya soğutulmuş
03025419Merliccius cinsi diğer berlam balıkları; taze veya soğutulmuş
030254190000Merliccius cinsi diğer berlam balıkları; taze veya soğutulmuş
03025490Urophycis cinsi berlam balıkları; taze veya soğutulmuş
030254900000Urophycis cinsi berlam balıkları; taze veya soğutulmuş
030255Alaska mezgit balığı (Theragra chalcogramma); taze veya soğutulmuş
03025500Alaska mezgit balığı (Theragra chalcogramma); taze veya soğutulmuş
030255000000Alaska mezgit balığı (Theragra chalcogramma); taze veya soğutulmuş
030256Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis); taze veya soğutulmuş
03025600Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis); taze veya soğutulmuş
030256000000Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis); taze veya soğutulmuş
030259Diğer yassı balıklar (Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae familyalarına ait);  taze veya soğutulmuş
03025910Kutup morinası (Boreogadus saida); taze veya soğutulmuş
030259100000Kutup morinası (Boreogadus saida); taze veya soğutulmuş
03025920Bakalyaro balığı (Merlangius merlangus); taze veya soğutulmuş
030259200000Bakalyaro balığı (Merlangius merlangus); taze veya soğutulmuş
03025930Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları; taze veya soğutulmuş
030259300000Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları; taze veya soğutulmuş
03025940Gelincik balığı (Molva spp.); taze veya soğutulmuş
030259400000Gelincik balığı (Molva spp.); taze veya soğutulmuş
03025990Diğer yassı balıklar; taze veya soğutulmuş
030259900000Diğer yassı balıklar; taze veya soğutulmuş
030271Tilapya balığı (Oreochromis spp.); taze veya soğutulmuş
03027100Tilapya balığı (Oreochromis spp.); taze veya soğutulmuş
030271000000Tilapya balığı (Oreochromis spp.); taze veya soğutulmuş
030272Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.); taze veya soğutulmuş
03027200Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.); taze veya soğutulmuş
030272000000Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.); taze veya soğutulmuş
030273Sazan balıkları; taze veya soğutulmuş
03027300Sazan balıkları; taze veya soğutulmuş
030273000000Sazan balıkları; taze veya soğutulmuş
030274Yılan balıkları (Anguilla spp.); taze veya soğutulmuş
03027400Yılan balıkları (Anguilla spp.); taze veya soğutulmuş
030274000000Yılan balıkları (Anguilla spp.); taze veya soğutulmuş
030279Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaşlar (Channa spp.); taze veya soğutulmuş
03027900Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaşlar (Channa spp.); taze veya soğutulmuş
030279000000Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaşlar (Channa spp.); taze veya soğutulmuş
030281Köpek balıkları; taze veya soğutulmuş
03028115Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.); taze veya soğutulmuş
030281150000Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.); taze veya soğutulmuş
03028130Dik burun (Lamna nasus); taze veya soğutulmuş
030281300000Dik burun (Lamna nasus); taze veya soğutulmuş
03028140Pamuk balığı (Prionace glauca); taze veya soğutulmuş
030281400000Pamuk balığı (Prionace glauca); taze veya soğutulmuş
03028180Diğer köpek balıkları; taze veya soğutulmuş
030281800000Diğer köpek balıkları; taze veya soğutulmuş
030282Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]; taze veya soğutulmuş
03028200Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]; taze veya soğutulmuş
030282000000Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]; taze veya soğutulmuş
030283Diş balıkları (Dissostichus spp.); taze veya soğutulmuş
03028300Diş balıkları (Dissostichus spp.); taze veya soğutulmuş
030283000000Diş balıkları (Dissostichus spp.); taze veya soğutulmuş
030284Deniz levreği; taze veya soğutulmuş
03028410Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax); taze veya soğutulmuş
030284100000Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax); taze veya soğutulmuş
03028490Diğer deniz levreği; taze veya soğutulmuş
030284900000Diğer deniz levreği; taze veya soğutulmuş
030285İzmaritgiller; taze veya soğutulmuş
03028510Sinağrit (Dentex dentex) veya Pagellus spp familyasına ait izmaritgiller; taze veya soğutulmuş
030285100000Sinağrit (Dentex dentex) veya Pagellus spp familyasına ait izmaritgiller; taze veya soğutulmuş
03028530Çipura (Sparus aurata); taze veya soğutulmuş
030285300000Çipura (Sparus aurata); taze veya soğutulmuş
03028590Diğer izmaritgiller; taze veya soğutulmuş
030285900000Diğer izmaritgiller; taze veya soğutulmuş
030289Diğer balıklar; taze veya soğutulmuş
03028910Diğer tatlısu balıkları; taze veya soğutulmuş
030289100000Diğer tatlısu balıkları; taze veya soğutulmuş
03028921Euthynnus cinsi balıklar (taze veya soğutulmuş); konserve imalinde kullanılanlar
030289210000Euthynnus cinsi balıklar (taze veya soğutulmuş); konserve imalinde kullanılanlar
03028929Euthynnus cinsi balıklar (taze veya soğutulmuş); konserve imalinde kullanılanlar HARİÇ
030289290000Euthynnus cinsi balıklar (taze veya soğutulmuş); konserve imalinde kullanılanlar HARİÇ
03028931Kırmızı balık (Sebastes marinus türü); taze veya soğutulmuş
030289310000Kırmızı balık (Sebastes marinus türü); taze veya soğutulmuş
03028939Diğer kırmızı balık; taze veya soğutulmuş
030289390000Diğer kırmızı balık; taze veya soğutulmuş
03028940Çapak balıkları (Brama spp.); taze veya soğutulmuş
030289400000Çapak balıkları (Brama spp.); taze veya soğutulmuş
03028950Fener balıkları (Lophius spp.); taze veya soğutulmuş
030289500000Fener balıkları (Lophius spp.); taze veya soğutulmuş
03028960Pink cusk-eel balıkları (Genypterus blacodes); taze veya soğutulmuş
030289600000Pink cusk-eel balıkları (Genypterus blacodes); taze veya soğutulmuş
03028990Diğer tuzlusu balıkları; taze veya soğutulmuş
030289900011Granyöz (Kaya Levreği) balığı; taze veya soğutulmuş
030289900012Gümüş balığı; taze veya soğutulmuş
030289900019Diğer tuzlusu balıkları; taze veya soğutulmuş
030291Balıklara ait karaciğerler, yumurtalar, nefisler, spermler; taze veya soğutulmuş
03029100Balıklara ait karaciğerler, yumurtalar, nefisler, spermler; taze veya soğutulmuş
030291000000Balıklara ait karaciğerler, yumurtalar, nefisler, spermler; taze veya soğutulmuş
030292Köpekbalığı yüzgeçleri; taze veya soğutulmuş
03029200Köpekbalığı yüzgeçleri; taze veya soğutulmuş
030292000000Köpekbalığı yüzgeçleri; taze veya soğutulmuş
030299Balıklara ait yüzgeçler (köpekbalığı yüzgeçleri hariç), kafa, kuyruk, vb. yenilebilir diğer sakatat; taze veya soğutulmuş
03029900Balıklara ait yüzgeçler (köpekbalığı yüzgeçleri hariç), kafa, kuyruk, vb. yenilebilir diğer sakatat; taze veya soğutulmuş
030299000000Balıklara ait yüzgeçler (köpekbalığı yüzgeçleri hariç), kafa, kuyruk, vb. yenilebilir diğer sakatat; taze veya soğutulmuş
0303Balıklar (dondurulmuş); 03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç
030311Sockeye somonu (Red salmon)(Oncorhynchus nerka); dondurulmuş
03031100Sockeye somonu (Red salmon)(Oncorhynchus nerka); dondurulmuş
030311000000Sockeye somonu (Red salmon)(Oncorhynchus nerka); dondurulmuş
030312Diğer Pasifik somonları; dondurulmuş
03031200Diğer Pasifik somonları; dondurulmuş
030312000000Diğer Pasifik somonları; dondurulmuş
030313Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho); dondurulmuş
03031300Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho); dondurulmuş
030313000000Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho); dondurulmuş
030314Alabalıklar; dondurulmuş
03031410Alabalıklar (Oncorhynchus apache veya  Oncorhynchus chrysogaster türünden); dondurulmuş
030314100000Alabalıklar (Oncorhynchus apache veya  Oncorhynchus chrysogaster türünden); dondurulmuş
03031420Alabalıklar (Oncorhy.mykiss türü, içi temiz ağırlığı >1,2kg, veya temiz, başsız/solungaçsız ağırlığı >1kg); dondurulmuş
030314200000Alabalıklar (Oncorhy.mykiss türü, içi temiz ağırlığı >1,2kg, veya temiz, başsız/solungaçsız ağırlığı >1kg); dondurulmuş
03031490Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita and Oncorhynchus türleri); dondurulmuş
030314900000Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita and Oncorhynchus türleri); dondurulmuş
030319Diğer alabalıklar; dondurulmuş
03031900Diğer alabalıklar; dondurulmuş
030319000000Diğer alabalıklar; dondurulmuş
030323Tilapya balığı (Oreochromis spp.); dondurulmuş
03032300Tilapya balığı (Oreochromis spp.); dondurulmuş
030323000000Tilapya balığı (Oreochromis spp.); dondurulmuş
030324Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.); dondurulmuş
03032400Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.); dondurulmuş
030324000000Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.); dondurulmuş
030325Sazan balıkları (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,vb.); dondurulmuş
03032500Sazan balıkları (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,vb.); dondurulmuş
030325000000Sazan balıkları (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,vb.); dondurulmuş
030326Yılan balıkları (Anguilla spp.); dondurulmuş
03032600Yılan balıkları (Anguilla spp.); dondurulmuş
030326000000Yılan balıkları (Anguilla spp.); dondurulmuş
030329Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaşlar (Channa spp.); dondurulmuş
03032900Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaşlar (Channa spp.); dondurulmuş
030329000000Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaşlar (Channa spp.); dondurulmuş
030331Tütün balıkları (dondurulmuş)
03033110Siyah tütün balığı (dondurulmuş)
030331100000Siyah tütün balığı (dondurulmuş)
03033130Atlantik tütün balıkları (dondurulmuş)
030331300000Atlantik tütün balıkları (dondurulmuş)
03033190Pasifik tütün balıkları (dondurulmuş)
030331900000Pasifik tütün balıkları (dondurulmuş)
030332Yaldızlı pisi balığı (dondurulmuş)
03033200Yaldızlı pisi balığı (dondurulmuş)
030332000000Yaldızlı pisi balığı (dondurulmuş)
030333Dil balığı (dondurulmuş)
03033300Dil balığı (dondurulmuş)
030333000000Dil balığı (dondurulmuş)
030334Kalkan balığı (Psetta maxima); dondurulmuş
03033400Kalkan balığı (Psetta maxima); dondurulmuş
030334000000Kalkan balığı (Psetta maxima); dondurulmuş
030339Diğer yassı balıklar (dondurulmuş)
03033910Dere pisisi (dondurulmuş)
030339100000Dere pisisi (dondurulmuş)
03033930Rhombosolea cinsi balıklar (dondurulmuş)
030339300000Rhombosolea cinsi balıklar (dondurulmuş)
03033950Pelotreis flavilatus veya Peltorhamphus novaezealandiae türü yassı balıklar; dondurulmuş
030339500000Pelotreis flavilatus veya Peltorhamphus novaezealandiae türü yassı balıklar; dondurulmuş
03033985Diğer yassı balıklar; dondurulmuş
030339850000Diğer yassı balıklar; dondurulmuş
030341Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus alalunga); dondurulmuş
03034110Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus alalunga): dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar
030341100000Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus alalunga): dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar
03034190Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus alalunga): dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar HARİÇ
030341900000Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus alalunga): dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar HARİÇ
030342Sarı yüzgeçli orkinos (dondurulmuş)
03034220Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares); dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar
030342200000Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares); dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar
03034290Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares); dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar HARİÇ
030342900000Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares); dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar HARİÇ
030343Yazılı orkinos (dondurulmuş)
03034310Yazılı orkinos; dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar
030343100000Yazılı orkinos; dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar
03034390Yazılı orkinos; dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar HARİÇ
030343900000Yazılı orkinos; dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar HARİÇ
030344Bigeye orkinosu (dondurulmuş)
03034410Bigeye orkinosu (Thunnus obesus); dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar
030344100000Bigeye orkinosu (Thunnus obesus); dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar
03034490Bigeye orkinosu (Thunnus obesus); dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar HARİÇ
030344900000Bigeye orkinosu (Thunnus obesus); dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar HARİÇ
030345Atlantik ve Pasifik mavi yüzgeçli orkinos (dondurulmuş)
03034512Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus); dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar
030345120000Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus); dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar
03034518Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus); dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar HARİÇ
030345180000Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus); dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar HARİÇ
03034591Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis); dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar
030345910000Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis); dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar
03034599Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis); dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar HARİÇ
030345990000Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis); dondurulmuş, 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar HARİÇ
030346Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (dondurulmuş)
03034610Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii); 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar (dondurulmuş)
030346100000Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii); 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar (dondurulmuş)
03034690Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii); 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar HARİÇ (dondurulmuş)
030346900000Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii); 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar HARİÇ (dondurulmuş)
030349Diğer ton balıkları (dondurulmuş)
03034920Diğer ton balıkları; 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar (dondurulmuş)
030349200000Diğer ton balıkları; 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar (dondurulmuş)
03034985Diğer ton balıkları; 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar HARİÇ (dondurulmuş)
030349850000Diğer ton balıkları; 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar HARİÇ (dondurulmuş)
030351Ringa balıkları (dondurulmuş)
03035100Ringa balıkları (dondurulmuş)
030351000000Ringa balıkları (dondurulmuş)
030353Sardalyalar, palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus); dondurulmuş
03035310Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus); dondurulmuş
030353100000Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus); dondurulmuş
03035330Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.); dondurulmuş
030353300000Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.); dondurulmuş
03035390Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus); dondurulmuş
030353900000Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus); dondurulmuş
030354Uskumru balıkları; dondurulmuş
03035410Uskumru (Scomber scombrus) veya kolyoz (Scomber japonicus); dondurulmuş
030354100000Uskumru (Scomber scombrus) veya kolyoz (Scomber japonicus); dondurulmuş
03035490Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus); dondurulmuş
030354900000Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus); dondurulmuş
030355İstavrit ve derinsu istavriti; dondurulmuş
03035510Atlantik istavriti (Trachurus trachurus); dondurulmuş
030355100000Atlantik istavriti (Trachurus trachurus); dondurulmuş
03035530Şili istavriti (Trachurus murphyi); dondurulmuş
030355300000Şili istavriti (Trachurus murphyi); dondurulmuş
03035590Diğer istavritler; dondurulmuş
030355900000Diğer istavritler; dondurulmuş
030356Cobia (Rachycentron canadum); dondurulmuş
03035600Cobia (Rachycentron canadum); dondurulmuş
030356000000Cobia (Rachycentron canadum); dondurulmuş
030357Kılıç balığı (Xiphias gladius); dondurulmuş
03035700Kılıç balığı (Xiphias gladius); dondurulmuş
030357000000Kılıç balığı (Xiphias gladius); dondurulmuş
030359Hint uskumrusu, hamsi, kawakawa,seer, jackler, crevaller, gümüş pomfret, ?(devamı Resmi Gazetede) balıkları; dondurulmuş
03035910Hamsi balıkları (Engraulis spp.); dondurulmuş
030359100000Hamsi balıkları (Engraulis spp.); dondurulmuş
03035921Kawakawa (Euthynnus affinis) balıkları; 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar (dondurulmuş)
030359210000Kawakawa (Euthynnus affinis) balıkları; 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar (dondurulmuş)
03035929Kawakawa (Euthynnus affinis) balıkları; 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar HARİÇ (dondurulmuş)
030359290000Kawakawa (Euthynnus affinis) balıkları; 1604’de yer alan konserve imalinde kullanılanlar HARİÇ (dondurulmuş)
03035990Hint uskumrusu, seer, jackler, crevaller, gümüş pomfret, scadlar, bonitolar, marlinler, yelken balıkları; dondurulmuş
030359900000Hint uskumrusu, seer, jackler, crevaller, gümüş pomfret, scadlar, bonitolar, marlinler, yelken balıkları; dondurulmuş
030363Morina balıkları; dondurulmuş
03036310Soğuksu morinası (Gadus morhua); dondurulmuş
030363100000Soğuksu morinası (Gadus morhua); dondurulmuş
03036330Atlantik morinası (Gadus ogac); dondurulmuş
030363300000Atlantik morinası (Gadus ogac); dondurulmuş
03036390Pasifik morinası (Gadus macrocephalus); dondurulmuş
030363900000Pasifik morinası (Gadus macrocephalus); dondurulmuş
030364Haddock balığı (Melanogrammus aeglefinus); dondurulmuş
03036400Haddock balığı (Melanogrammus aeglefinus); dondurulmuş
030364000000Haddock balığı (Melanogrammus aeglefinus); dondurulmuş
030365Kömür balığı (Pollachius virens); dondurulmuş
03036500Kömür balığı (Pollachius virens); dondurulmuş
030365000000Kömür balığı (Pollachius virens); dondurulmuş
030366Berlam balıkları; dondurulmuş
03036611Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları; dondurulmuş
030366110000Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları; dondurulmuş
03036612Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları) (Merluccius hubbsi); dondurulmuş
030366120000Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları) (Merluccius hubbsi); dondurulmuş
03036613Güney berlam balıkları (Merluccius australis); dondurulmuş
030366130000Güney berlam balıkları (Merluccius australis); dondurulmuş
03036619Merliccius cinsi diğer berlam balıkları; dondurulmuş
030366190000Merliccius cinsi diğer berlam balıkları; dondurulmuş
03036690Urophycis cinsi berlam balıkları; dondurulmuş
030366900000Urophycis cinsi berlam balıkları; dondurulmuş
030367Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma); dondurulmuş
03036700Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma); dondurulmuş
030367000000Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma); dondurulmuş
030368Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis); dondurulmuş
03036810Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou); dondurulmuş
030368100000Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou); dondurulmuş
03036890Avustralya mavi mezgiti ( Micromesitius australis); dondurulmuş
030368900000Avustralya mavi mezgiti ( Micromesitius australis); dondurulmuş
030369Kutup morinası, bakalyaro, mezgit, mavi grenadier, gelincik, vb. diğer balıklar; dondurulmuş
03036910Kutup morinası (Boreogadus saida); dondurulmuş
030369100000Kutup morinası (Boreogadus saida); dondurulmuş
03036930Bakalyaro balığı (Merlangius merlangus); dondurulmuş
030369300000Bakalyaro balığı (Merlangius merlangus); dondurulmuş
03036950Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları; dondurulmuş
030369500000Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları; dondurulmuş
03036970Mavi grenadier balıkları (Macruronus novaezealandiae); dondurulmuş
030369700000Mavi grenadier balıkları (Macruronus novaezealandiae); dondurulmuş
03036980Gelincik balıkları (Molva spp.); dondurulmuş
030369800000Gelincik balıkları (Molva spp.); dondurulmuş
03036990Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, vb. ailesine ait diğer balıklar; dondurulmuş
030369900000Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, vb. ailesine ait diğer balıklar; dondurulmuş
030381Köpek balıkları; dondurulmuş
03038115Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.); dondurulmuş
030381150000Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.); dondurulmuş
03038130Dikburun köpek balığı (Lamna nasus); dondurulmuş
030381300000Dikburun köpek balığı (Lamna nasus); dondurulmuş
03038140Pamuk balığı (Prionace glauca); dondurulmuş
030381400000Pamuk balığı (Prionace glauca); dondurulmuş
03038190Diğer köpek balıkları; dondurulmuş
030381900000Diğer köpek balıkları; dondurulmuş
030382Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]; dondurulmuş
03038200Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]; dondurulmuş
030382000000Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]; dondurulmuş
030383Diş balıkları (Dissostichus spp.); dondurulmuş
03038300Diş balıkları (Dissostichus spp.); dondurulmuş
030383000000Diş balıkları (Dissostichus spp.); dondurulmuş
030384Deniz levreği; dondurulmuş
03038410Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax); dondurulmuş
030384100000Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax); dondurulmuş
03038490Diğer deniz levrekleri; dondurulmuş
030384900000Diğer deniz levrekleri; dondurulmuş
030389Diğer balıklar; dondurulmuş
03038910Diğer tatlısu balıkları; dondurulmuş
030389100000Diğer tatlısu balıkları; dondurulmuş
03038921Euthynnus cinsi balıklar (Kawakawa (Euthynnus affinis) hariç); dondurulmuş, konserve imalinde kullanılan
030389210000Euthynnus cinsi balıklar (Kawakawa (Euthynnus affinis) hariç); dondurulmuş, konserve imalinde kullanılan
03038929Euthynnus cinsi balıklar (Kawakawa (Euthynnus affinis) hariç); dondurulmuş, diğer amaçlar için kullanılan
030389290000Euthynnus cinsi balıklar (Kawakawa (Euthynnus affinis) hariç); dondurulmuş, diğer amaçlar için kullanılan
03038931Kırmızı balık (Sebastes marinus türünden olanlar); dondurulmuş
030389310000Kırmızı balık (Sebastes marinus türünden olanlar); dondurulmuş
03038939Diğer kırmızı balık; dondurulmuş
030389390000Diğer kırmızı balık; dondurulmuş
03038940Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar; dondurulmuş
030389400000Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar; dondurulmuş
03038950Dentex dentex, Pagellus spp familyasına ait olan balıklar; dondurulmuş
030389500000Dentex dentex, Pagellus spp familyasına ait olan balıklar; dondurulmuş
03038955Çipura (Sparus aurata); dondurulmuş
030389550000Çipura (Sparus aurata); dondurulmuş
03038960Çapak balıkları (Brama spp.); dondurulmuş
030389600000Çapak balıkları (Brama spp.); dondurulmuş
03038965Fener balıkları (Lophius spp.); dondurulmuş
030389650000Fener balıkları (Lophius spp.); dondurulmuş
03038970Pink cusk-eel balığı (Genypterus blacodes); dondurulmuş
030389700000Pink cusk-eel balığı (Genypterus blacodes); dondurulmuş
03038990Diğer tuzlusu balıkları; dondurulmuş
030389900011Granyöz (Kaya Levreği) balığı; dondurulmuş
030389900012Gümüş balığı; dondurulmuş
030389900019Diğer tuzlusu balıkları; dondurulmuş
030391Balıklara ait karaciğerler, yumurtalar, nefisler, spermler, vb. ve yenilebilir sakatat; dondurulmuş
03039110Deoksiribonükleik asit ve protamin sülfatın imaline mahsus sert ve yumuşak yumurta ve nefisler ; dondurulmuş
030391100000Deoksiribonükleik asit ve protamin sülfatın imaline mahsus sert ve yumuşak yumurta ve nefisler ; dondurulmuş
03039190Balıklara ait karaciğerler, diğer yumurtalar, diğer nefisler ve spermler; dondurulmuş
030391900000Balıklara ait karaciğerler, diğer yumurtalar, diğer nefisler ve spermler; dondurulmuş
030392Köpekbalığı yüzgeçleri; dondurulmuş
03039200Köpekbalığı yüzgeçleri; dondurulmuş
030392000000Köpekbalığı yüzgeçleri; dondurulmuş
030399Balıklara ait yüzgeç (köpekbalığı yüzgeçleri hariç), kafa, kuyruk, kese ve yenilebilir diğer balık sakatatı; dondurulmuş
03039900Balıklara ait yüzgeç (köpekbalığı yüzgeçleri hariç), kafa, kuyruk, kese ve yenilebilir diğer balık sakatatı; dondurulmuş
030399000000Balıklara ait yüzgeç (köpekbalığı yüzgeçleri hariç), kafa, kuyruk, kese ve yenilebilir diğer balık sakatatı; dondurulmuş
0304Balık filetoları ve diğer balık etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
030431Tilapya balığı (Oreochromis spp.) filetoları; taze veya soğutulmuş
03043100Tilapya balığı (Oreochromis spp.) filetoları; taze veya soğutulmuş
030431000000Tilapya balığı (Oreochromis spp.) filetoları; taze veya soğutulmuş
030432Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)  filetoları; taze veya soğutulmuş
03043200Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)  filetoları; taze veya soğutulmuş
030432000000Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)  filetoları; taze veya soğutulmuş
030433Nil Levreği (Lates niloticus) filetoları; taze veya soğutulmuş
03043300Nil Levreği (Lates niloticus) filetoları; taze veya soğutulmuş
030433000000Nil Levreği (Lates niloticus) filetoları; taze veya soğutulmuş
030439Sazan, yılan, yılanbaş balıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş
03043900Sazan, yılan, yılanbaş balıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş
030439000000Sazan, yılan, yılanbaş balıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş
030441Pasifik somonları, Atlantik somonları ve tuna somonlarının filetoları; taze veya soğutulmuş
03044100Pasifik somonları, Atlantik somonları ve tuna somonlarının filetoları; taze veya soğutulmuş
030441000000Pasifik somonları, Atlantik somonları ve tuna somonlarının filetoları; taze veya soğutulmuş
030442Alabalık filetoları; taze veya soğutulmuş
03044210Alabalık filetoları (Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı > 400 gr); taze veya soğutulmuş
030442100000Alabalık filetoları (Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı > 400 gr); taze veya soğutulmuş
03044250Alabalık filetoları (Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türü); taze veya soğutulmuş
030442500000Alabalık filetoları (Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türü); taze veya soğutulmuş
03044290Diğer alabalıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş
030442900000Diğer alabalıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş
030443Yassı balıkların filetoları; taze veya soğutulmuş
03044300Yassı balıkların filetoları; taze veya soğutulmuş
030443000000Yassı balıkların filetoları; taze veya soğutulmuş
030444Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, ailesine ait balıkların filetoları; taze veya soğutulmuş
03044410Soğuksu, Atlantik, Pasifik ve Kutup morinası balıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş
030444100000Soğuksu, Atlantik, Pasifik ve Kutup morinası balıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş
03044430Kömür balığı (Pollachius virens) filetoları; taze veya soğutulmuş
030444300000Kömür balığı (Pollachius virens) filetoları; taze veya soğutulmuş
03044490Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, vb.ailesine ait diğer balıkların filetoları; taze veya soğutulmuş
030444900000Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, vb.ailesine ait diğer balıkların filetoları; taze veya soğutulmuş
030445Kılıç balığı (Xiphias gladius) filetoları; taze veya soğutulmuş
03044500Kılıç balığı (Xiphias gladius) filetoları; taze veya soğutulmuş
030445000000Kılıç balığı (Xiphias gladius) filetoları; taze veya soğutulmuş
030446Diş balıkları (Dissostichus spp.) filetoları; taze veya soğutulmuş
03044600Diş balıkları (Dissostichus spp.) filetoları; taze veya soğutulmuş
030446000000Diş balıkları (Dissostichus spp.) filetoları; taze veya soğutulmuş
030447Köpek balıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş
03044710Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) filetoları; taze veya soğutulmuş
030447100000Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) filetoları; taze veya soğutulmuş
03044720Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) filetoları; taze veya soğutulmuş
030447200000Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) filetoları; taze veya soğutulmuş
03044730Pamuk balığı (Prionace glauca) filetoları; taze veya soğutulmuş
030447300000Pamuk balığı (Prionace glauca) filetoları; taze veya soğutulmuş
03044790Diğer köpek balıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş
030447900000Diğer köpek balıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş
030448Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] filetoları; taze veya soğutulmuş
03044800Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] filetoları; taze veya soğutulmuş
030448000000Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] filetoları; taze veya soğutulmuş
030449Diğer balıkların filetoları; taze veya soğutulmuş
03044910Diğer tatlısu balıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş
030449100011Sudak balığı (Sander lucioperca) filetoları; taze veya soğutulmuş
030449100019Diğer tatlısu balıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş
03044950Kırmızı balık (Sebastes spp.) filetoları; taze veya soğutulmuş
030449500000Kırmızı balık (Sebastes spp.) filetoları; taze veya soğutulmuş
03044990Diğer tuzlusu balıkların filetoları; taze veya soğutulmuş
030449900000Diğer tuzlusu balıkların filetoları; taze veya soğutulmuş
030451Tilapya, yayın, sazan, nil levreği, yılan ve yılanbaş balıklarının etleri; taze veya soğutulmuş
03045100Tilapya, yayın, sazan, nil levreği, yılan ve yılanbaş balıklarının etleri; taze veya soğutulmuş
030451000000Tilapya, yayın, sazan, nil levreği, yılan ve yılanbaş balıklarının etleri; taze veya soğutulmuş
030452Alabalıkgillerin etleri; taze veya soğutulmuş
03045200Alabalıkgillerin etleri; taze veya soğutulmuş
030452000000Alabalıkgillerin etleri; taze veya soğutulmuş
030453Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae vb. familyasına ait balıkların etleri; taze veya soğutulmuş
03045300Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae vb. familyasına ait balıkların etleri; taze veya soğutulmuş
030453000000Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae vb. familyasına ait balıkların etleri; taze veya soğutulmuş
030454Kılıç balığı (Xiphias gladius) etleri; taze veya soğutulmuş
03045400Kılıç balığı (Xiphias gladius) etleri; taze veya soğutulmuş
030454000000Kılıç balığı (Xiphias gladius) etleri; taze veya soğutulmuş
030455Diş balıkları (Dissostichus spp.) etleri; taze veya soğutulmuş
03045500Diş balıkları (Dissostichus spp.) etleri; taze veya soğutulmuş
030455000000Diş balıkları (Dissostichus spp.) etleri; taze veya soğutulmuş
030456Köpek balıklarının etleri; taze veya soğutulmuş
03045610Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) etleri; taze veya soğutulmuş
030456100000Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) etleri; taze veya soğutulmuş
03045620Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) etleri; taze veya soğutulmuş
030456200000Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) etleri; taze veya soğutulmuş
03045630Pamuk balığı (Prionace glauca) etleri; taze veya soğutulmuş
030456300000Pamuk balığı (Prionace glauca) etleri; taze veya soğutulmuş
03045690Diğer köpek balıklarının etleri; taze veya soğutulmuş
030456900000Diğer köpek balıklarının etleri; taze veya soğutulmuş
030457Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] etleri; taze veya soğutulmuş
03045700Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] etleri; taze veya soğutulmuş
030457000000Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] etleri; taze veya soğutulmuş
030459Diğer balıkların etleri; taze veya soğutulmuş
03045910Diğer tatlısu balıkları etleri; taze veya soğutulmuş
030459100000Diğer tatlısu balıkları etleri; taze veya soğutulmuş
03045950Ringa balığı flapları; taze veya soğutulmuş
030459500000Ringa balığı flapları; taze veya soğutulmuş
03045990Diğer tuzlusu balıkların etleri; taze veya soğutulmuş
030459900000Diğer tuzlusu balıkların etleri; taze veya soğutulmuş
030461Tilapya balığı (Oreochromis spp.) filetoları; dondurulmuş
03046100Tilapya balığı (Oreochromis spp.) filetoları; dondurulmuş
030461000000Tilapya balığı (Oreochromis spp.) filetoları; dondurulmuş
030462Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) filetoları; dondurulmuş
03046200Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) filetoları; dondurulmuş
030462000000Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) filetoları; dondurulmuş
030463Nil Levreği (Lates niloticus) filetoları; dondurulmuş
03046300Nil Levreği (Lates niloticus) filetoları; dondurulmuş
030463000000Nil Levreği (Lates niloticus) filetoları; dondurulmuş
030469Sazan, yılan, yılanbaş balıklarının filetoları; dondurulmuş
03046900Sazan, yılan, yılanbaş balıklarının filetoları; dondurulmuş
030469000000Sazan, yılan, yılanbaş balıklarının filetoları; dondurulmuş
030471Morina balıklarının filetoları; dondurulmuş
03047110Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) filetoları; dondurulmuş
030471100000Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) filetoları; dondurulmuş
03047190Diğer morina balıklarının filetoları; dondurulmuş
030471900000Diğer morina balıklarının filetoları; dondurulmuş
030472Haddock balıklarının (Melanogrammus aeglefinus) filetoları; dondurulmuş
03047200Haddock balıklarının (Melanogrammus aeglefinus) filetoları; dondurulmuş
030472000000Haddock balıklarının (Melanogrammus aeglefinus) filetoları; dondurulmuş
030473Kömür balığı (Pollachius virens) filetoları; dondurulmuş
03047300Kömür balığı (Pollachius virens) filetoları; dondurulmuş
030473000000Kömür balığı (Pollachius virens) filetoları; dondurulmuş
030474Berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş
03047411Sığ su ve derinsu berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş
030474110000Sığ su ve derinsu berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş
03047415Arjantin berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş
030474150000Arjantin berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş
03047419Merluccius cinsi diğer berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş
030474190000Merluccius cinsi diğer berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş
03047490Urophycis cinsi berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş
030474900000Urophycis cinsi berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş
030475Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) filetoları; dondurulmuş
03047500Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) filetoları; dondurulmuş
030475000000Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) filetoları; dondurulmuş
030479Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, vb.familyasına ait diğer balıkların dondurulmuş filetoları
03047910Kutup morinası balıklarının (Boreogadus saida türü balıklar) filetoları; dondurulmuş
030479100000Kutup morinası balıklarının (Boreogadus saida türü balıklar) filetoları; dondurulmuş
03047930Mezgit balıkları (Merlangius merlangus) filetoları; dondurulmuş
030479300000Mezgit balıkları (Merlangius merlangus) filetoları; dondurulmuş
03047950Mavi Grenadier balıklarının (Macruronus novaezelandiae) filetoları; dondurulmuş
030479500000Mavi Grenadier balıklarının (Macruronus novaezelandiae) filetoları; dondurulmuş
03047980Gelincik Balığı filetoları; dondurulmuş
030479800000Gelincik Balığı filetoları; dondurulmuş
03047990Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, vb.familyasına ait diğer balıkların dondurulmuş filetoları
030479900000Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, vb.familyasına ait diğer balıkların dondurulmuş filetoları
030481Pasifik, Atlantik ve Tuna somonlarının filetolar; dondurulmuş
03048100Pasifik, Atlantik ve Tuna somonlarının filetolar; dondurulmuş
030481000000Pasifik, Atlantik ve Tuna somonlarının filetolar; dondurulmuş
030482Alabalık filetoları; dondurulmuş
03048210Alabalık (Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı > 400 gr) filetoları; dondurulmuş
030482100000Alabalık (Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı > 400 gr) filetoları; dondurulmuş
03048250Alabalık filetoları (Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türü); dondurulmuş
030482500000Alabalık filetoları (Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türü); dondurulmuş
03048290Diğer alabalık filetoları; dondurulmuş
030482900000Diğer alabalık filetoları; dondurulmuş
030483Yassı balıkların filetoları; dondurulmuş
03048310Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) filetoları; dondurulmuş
030483100000Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) filetoları; dondurulmuş
03048330Dere pisisi balığı (Platichtysflesus) filetoları; dondurulmuş
030483300000Dere pisisi balığı (Platichtysflesus) filetoları; dondurulmuş
03048350Dört noktalı pisi balığı (Lepidorhombus spp.) filetoları; dondurulmuş
030483500000Dört noktalı pisi balığı (Lepidorhombus spp.) filetoları; dondurulmuş
03048390Diğer yassı balıkların filetoları; dondurulmuş
030483900000Diğer yassı balıkların filetoları; dondurulmuş
030484Kılıç balığı (Xiphias gladius) filetoları; dondurulmuş
03048400Kılıç balığı (Xiphias gladius) filetoları; dondurulmuş
030484000000Kılıç balığı (Xiphias gladius) filetoları; dondurulmuş
030485Diş balıkları (Dissostichus spp.) filetoları; dondurulmuş
03048500Diş balıkları (Dissostichus spp.) filetoları; dondurulmuş
030485000000Diş balıkları (Dissostichus spp.) filetoları; dondurulmuş
030486Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii) filetoları; dondurulmuş
03048600Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii) filetoları; dondurulmuş
030486000000Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii) filetoları; dondurulmuş
030487Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinoslar veya yazılı orkinosların filetoları; dondurulmuş
03048700Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinoslar veya yazılı orkinosların filetoları; dondurulmuş
030487000000Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinoslar veya yazılı orkinosların filetoları; dondurulmuş
030488Köpek balıklarının ve keler balıklarının [Rays and skates (Rajidae)] filetoları; dondurulmuş
03048811Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) filetoları; dondurulmuş
030488110000Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) filetoları; dondurulmuş
03048815Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) filetoları; dondurulmuş
030488150000Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) filetoları; dondurulmuş
03048818Pamuk balığı (Prionace glauca) filetoları; dondurulmuş
030488180000Pamuk balığı (Prionace glauca) filetoları; dondurulmuş
03048819Diğer köpek balıklarının filetoları; dondurulmuş
030488190000Diğer köpek balıklarının filetoları; dondurulmuş
03048890Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] filetoları; dondurulmuş
030488900000Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] filetoları; dondurulmuş
030489Diğer balıkların filetoları; dondurulmuş
03048910Diğer tatlısu balıkları filetoları; dondurulmuş
030489100000Diğer tatlısu balıkları filetoları; dondurulmuş
03048921Kırmızı balık (Sebastes marinus türünden olanlar) filetoları; dondurulmuş
030489210000Kırmızı balık (Sebastes marinus türünden olanlar) filetoları; dondurulmuş
03048929Diğer kırmızı balık filetoları; dondurulmuş
030489290000Diğer kırmızı balık filetoları; dondurulmuş
03048930Euthynnus cinsi balık filetoları; dondurulmuş
030489300000Euthynnus cinsi balık filetoları; dondurulmuş
03048941Avustralya uskumrusu – Scomber Australasicus filetoları; dondurulmuş
030489410000Avustralya uskumrusu – Scomber Australasicus filetoları; dondurulmuş
03048949Diğer uskumru balıklarının filetoları; dondurulmuş
030489490000Diğer uskumru balıklarının filetoları; dondurulmuş
03048960Fener balıkları (Lophius spp.) filetoları; dondurulmuş
030489600000Fener balıkları (Lophius spp.) filetoları; dondurulmuş
03048990Diğer tuzlusu balıkların dondurulmuş filetoları
030489900000Diğer tuzlusu balıkların dondurulmuş filetoları
030491Kılıç balığı etleri (dondurulmuş)
03049100Kılıç balığı etleri (dondurulmuş)
030491000000Kılıç balığı etleri (dondurulmuş)
030492Diş balıkları etleri (dondurulmuş)
03049200Diş balıkları etleri (dondurulmuş)
030492000000Diş balıkları etleri (dondurulmuş)
030493Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının etleri; dondurulmuş
03049310Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının etleri (surimi); dondurulmuş
030493100000Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının etleri (surimi); dondurulmuş
03049390Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
030493900000Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
030494Alaska mezgit balıklarının etleri; dondurulmuş
03049410Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) etleri (surimi); dondurulmuş
030494100000Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) etleri (surimi); dondurulmuş
03049490Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
030494900000Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
030495Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, vb. familyasına ait balıkların etleri; dondurulmuş
03049510Bregmacerotidae, Euclichthyidae, vb.familyasına ait balıklar, Alaska mezgit balıkları etleri (surimi); dondurulmuş
030495100000Bregmacerotidae, Euclichthyidae, vb.familyasına ait balıklar, Alaska mezgit balıkları etleri (surimi); dondurulmuş
03049521Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
030495210000Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
03049525Soğuksu morinası (Gadus morhua) etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
030495250000Soğuksu morinası (Gadus morhua) etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
03049529Atlantik ve Kutup morinası balıklarının etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
030495290000Atlantik ve Kutup morinası balıklarının etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
03049530Haddock balıklarının (Melanogrammus aeglefinus) etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
030495300000Haddock balıklarının (Melanogrammus aeglefinus) etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
03049540Kömür balıkları (Pollachius virens) etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
030495400000Kömür balıkları (Pollachius virens) etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
03049550Merluccius cinsi berlam balıkları etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
030495500000Merluccius cinsi berlam balıkları etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
03049560Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou) etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
030495600000Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou) etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
03049590Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, vb. familyasına ait diğer balıkların etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
030495900000Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, vb. familyasına ait diğer balıkların etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
030496Köpek balıklarının etleri; dondurulmuş
03049610Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) etleri; dondurulmuş
030496100000Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) etleri; dondurulmuş
03049620Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) etleri; dondurulmuş
030496200000Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) etleri; dondurulmuş
03049630Pamuk balığı (Prionace glauca) etleri; dondurulmuş
030496300000Pamuk balığı (Prionace glauca) etleri; dondurulmuş
03049690Diğer köpek balıklarının etleri; dondurulmuş
030496900000Diğer köpek balıklarının etleri; dondurulmuş
030497Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] etleri; dondurulmuş
03049700Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] etleri; dondurulmuş
030497000000Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] etleri; dondurulmuş
030499Diğer balıkların etleri; dondurulmuş
03049910Diğer balıkların etleri (surimi); dondurulmuş
030499100000Diğer balıkların etleri (surimi); dondurulmuş
03049921Diğer tatlısu balıklarının etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
030499210000Diğer tatlısu balıklarının etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
03049923Ringa balıkları etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
030499230000Ringa balıkları etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
03049929Kırmızı balıkların etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
030499290000Kırmızı balıkların etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
03049955Dört noktalı pisi etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
030499550000Dört noktalı pisi etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
03049961Çapak balıkları etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
030499610000Çapak balıkları etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
03049965Fener balıkları etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
030499650000Fener balıkları etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
03049999Diğer tuzlusu balıklarının etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
030499990000Diğer tuzlusu balıklarının etleri (surimi HARİÇ); dondurulmuş
0305Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş), yenilebilir unları ve pelletleri
030510İnsanların yemesine elverişli balık unları, kaba unları ve pelletleri
03051000İnsanların yemesine elverişli balık unları, kaba unları ve pelletleri
030510000000İnsanların yemesine elverişli balık unları, kaba unları ve pelletleri
030520Balık karaciğerleri, yumurtaları, nefisleri ve spermleri (kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş)
03052000Balık karaciğerleri, yumurtaları, nefisleri ve spermleri (kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş)
030520000000Balık karaciğerleri, yumurtaları, nefisleri ve spermleri (kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş)
030531Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıkları filetoları; kurutulmuş,tuzlanmış veya salamura edilmiş
03053100Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıkları filetoları; kurutulmuş,tuzlanmış veya salamura edilmiş
030531000000Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıkları filetoları; kurutulmuş,tuzlanmış veya salamura edilmiş
030532Bregmacerotidae, Euclichthyidae,vb.familyasına ait balıkların filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
03053211Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) balıklarının filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
030532110000Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) balıklarının filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
03053219Soğuksu, Atlantik, Kutup morinası balıklarının filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
030532190000Soğuksu, Atlantik, Kutup morinası balıklarının filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
03053290Bregmacerotidae, Euclichthyidae,vb.familyasına ait diğer balıkların filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
030532900000Bregmacerotidae, Euclichthyidae,vb.familyasına ait diğer balıkların filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
030539Diğer balıkların filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
03053910Pasifik, Atlantik ve Tuna somonlarının filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
030539100000Pasifik, Atlantik ve Tuna somonlarının filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
03053950Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
030539500000Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
03053990Diğer balıkların filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
030539901000Ringa balığı filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
030539909000Diğer balıkların filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
030541Pasifik, atlantik, tuna somonları; tütsülenmiş
03054100Pasifik, atlantik, tuna somonları; tütsülenmiş
030541000000Pasifik, atlantik, tuna somonları; tütsülenmiş
030542Ringa balıkları; tütsülenmiş
03054200Ringa balıkları; tütsülenmiş
030542000000Ringa balıkları; tütsülenmiş
030543Alabalıklar; tütsülenmiş
03054300Alabalıklar; tütsülenmiş
030543000000Alabalıklar; tütsülenmiş
030544Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıkları; tütsülenmiş
03054410Yılan Balığı (Anguilla spp.); tütsülenmiş
030544100000Yılan Balığı (Anguilla spp.); tütsülenmiş
03054490Tilapya, yayın, sazan, nil levreği ve yılanbaş balıkları; tütsülenmiş
030544900000Tilapya, yayın, sazan, nil levreği ve yılanbaş balıkları; tütsülenmiş
030549Diğer balıklar; tütsülenmiş
03054910Siyah tütün balıkları; tütsülenmiş
030549100000Siyah tütün balıkları; tütsülenmiş
03054920Atlantik tütün balıkları; tütsülenmiş
030549200000Atlantik tütün balıkları; tütsülenmiş
03054930Uskumru balıkları; tütsülenmiş
030549300000Uskumru balıkları; tütsülenmiş
03054980Diğer balıklar; tütsülenmiş
030549800000Diğer balıklar; tütsülenmiş
030551Morina balıkları (kurutulmuş fakat tütsülenmemiş)
03055110Morina balıkları; tuzlanmamış (kurutulmuş fakat tütsülenmemiş)
030551100000Morina balıkları; tuzlanmamış (kurutulmuş fakat tütsülenmemiş)
03055190Morina balıkları; tuzlanmış (kurutulmuş fakat tütsülenmemiş)
030551900000Morina balıkları; tuzlanmış (kurutulmuş fakat tütsülenmemiş)
030552Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği, yılanbaş balıkları (kurutulmuş fakat tütsülenmemiş)
03055200Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği, yılanbaş balıkları (kurutulmuş fakat tütsülenmemiş)
030552000000Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği, yılanbaş balıkları (kurutulmuş fakat tütsülenmemiş)
030553Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, .. (devamı Resmi Gazetede) vb.balıklar; kurutulmuş, tütsülenmemiş
03055310Kutup morinası (Boreogadus saida); kurutulmuş, tütsülenmemiş
030553100000Kutup morinası (Boreogadus saida); kurutulmuş, tütsülenmemiş
03055390Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae vb. balıklar (kutup morinası HARİÇ); kurutulmuş, tütsülenmemiş
030553900000Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae vb. balıklar (kutup morinası HARİÇ); kurutulmuş, tütsülenmemiş
030554Ringa, hamsi, sardalya, palatika, çaça, uskumru, seer, istavrit, jackler, vb. balıklar; kurutulmuş, tütsülenmemiş
03055430Ringa balıkları (Atlantik ringası, Pasifik ringası); kurutulmuş, tütsülenmemiş
030554300000Ringa balıkları (Atlantik ringası, Pasifik ringası); kurutulmuş, tütsülenmemiş
03055450Hamsi balıkları (Engraulis spp.); kurutulmuş, tütsülenmemiş
030554500000Hamsi balıkları (Engraulis spp.); kurutulmuş, tütsülenmemiş
03055490Sardalya, palatika, çaça, uskumru, seer, istavrit, jackler, crevaller, cobia, vb. balıklar; kurutulmuş, tütsülenmemiş
030554900000Sardalya, palatika, çaça, uskumru, seer, istavrit, jackler, crevaller, cobia, vb. balıklar; kurutulmuş, tütsülenmemiş
030559Diğer balıklar (kurutulmuş fakat tütsülenmemiş)
03055970Atlantik tütün balıkları (kurutulmuş fakat tütsülenmemiş)
030559700000Atlantik tütün balıkları (kurutulmuş fakat tütsülenmemiş)
03055985Diğer balıklar; kurutulmuş, tütsülenmemiş
030559850000Diğer balıklar; kurutulmuş, tütsülenmemiş
030561Ringa balıkları (tuzlanmış ve salamura edilmiş fakat kurutulmamış tütsülenmemiş)
03056100Ringa balıkları (tuzlanmış ve salamura edilmiş fakat kurutulmamış tütsülenmemiş)
030561000000Ringa balıkları (tuzlanmış ve salamura edilmiş fakat kurutulmamış tütsülenmemiş)
030562Morina balıkları (tuzlanmış ve salamura edilmiş fakat kurutulmamış tütsülenmemiş)
03056200Morina balıkları (tuzlanmış ve salamura edilmiş fakat kurutulmamış tütsülenmemiş)
030562000000Morina balıkları (tuzlanmış ve salamura edilmiş fakat kurutulmamış tütsülenmemiş)
030563Hamsi balıkları (tuzlanmış ve salamura edilmiş fakat kurutulmamış tütsülenmemiş)
03056300Hamsi balıkları (tuzlanmış ve salamura edilmiş fakat kurutulmamış tütsülenmemiş)
030563000000Hamsi balıkları (tuzlanmış ve salamura edilmiş fakat kurutulmamış tütsülenmemiş)
030564Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının filetoları; (tuzlanmış ve salamura edilmiş fakat kurutulmamış tütsülenmemiş)
03056400Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının filetoları; (tuzlanmış ve salamura edilmiş fakat kurutulmamış tütsülenmemiş)
030564000000Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının filetoları; (tuzlanmış ve salamura edilmiş fakat kurutulmamış tütsülenmemiş)
030569Diğer balıklar; (tuzlanmış ve salamura edilmiş fakat kurutulmamış tütsülenmemiş)
03056910Kutup morinası (Boreogadus saida); (tuzlanmış ve salamura edilmiş fakat kurutulmamış tütsülenmemiş)
030569100000Kutup morinası (Boreogadus saida); (tuzlanmış ve salamura edilmiş fakat kurutulmamış tütsülenmemiş)
03056930Atlantik tütün balıkları (tuzlanmış ve salamura edilmiş fakat kurutulmamış tütsülenmemiş)
030569300000Atlantik tütün balıkları (tuzlanmış ve salamura edilmiş fakat kurutulmamış tütsülenmemiş)
03056950Pasifik, atlantik, tuna somonları (tuzlanmış ve salamura edilmiş fakat kurutulmamış tütsülenmemiş)
030569500000Pasifik, atlantik, tuna somonları (tuzlanmış ve salamura edilmiş fakat kurutulmamış tütsülenmemiş)
03056980Diğer balıklar; (tuzlanmış ve salamura edilmiş fakat kurutulmamış tütsülenmemiş)
030569800000Diğer balıklar; (tuzlanmış ve salamura edilmiş fakat kurutulmamış tütsülenmemiş)
030571Köpek balığı yüzgeçleri; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
03057100Köpek balığı yüzgeçleri; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
030571000000Köpek balığı yüzgeçleri; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
030572Balık başları, kuyrukları, mideleri; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
03057200Balık başları, kuyrukları, mideleri; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
030572000000Balık başları, kuyrukları, mideleri; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
030579Balık yüzgeçleri (köpek balığı hariç) ve balıkların diğer sakatatı; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
03057900Balık yüzgeçleri (köpek balığı hariç) ve balıkların diğer sakatatı; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
030579000000Balık yüzgeçleri (köpek balığı hariç) ve balıkların diğer sakatatı; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
0306Kabuklu hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya benzer işlem görmüş)
030611Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.); dondurulmuş
03061110Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozlarının kuyrukları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.); (dondurulmuş)
030611100000Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozlarının kuyrukları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.); (dondurulmuş)
03061190Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) (kuyrukları HARİÇ); (dondurulmuş)
030611900000Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) (kuyrukları HARİÇ); (dondurulmuş)
030612Istakozlar (Homarus spp.); dondurulmuş
03061210Istakozlar (Homarus spp.); bütün (dondurulmuş)
030612100000Istakozlar (Homarus spp.); bütün (dondurulmuş)
03061290Istakozlar (Homarus spp.); bütün halinde olanlar HARİÇ) (dondurulmuş)
030612900000Istakozlar (Homarus spp.); bütün halinde olanlar HARİÇ) (dondurulmuş)
030614Yengeçler (dondurulmuş)
03061410Kral, tabak ve mavi yengeç türü yengeçler (dondurulmuş)
030614100000Kral, tabak ve mavi yengeç türü yengeçler (dondurulmuş)
03061430Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler (dondurulmuş)
030614300000Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler (dondurulmuş)
03061490Diğer yengeçler (dondurulmuş)
030614900000Diğer yengeçler (dondurulmuş)
030615Norveç istakozu (Nephrops norvegicus); dondurulmuş
03061500Norveç istakozu (Nephrops norvegicus); dondurulmuş
030615000000Norveç istakozu (Nephrops norvegicus); dondurulmuş
030616Soğuk su karidesleri; dondurulmuş
03061691Soğuk su karidesleri (Crangon crangon familyasından); dondurulmuş
030616910000Soğuk su karidesleri (Crangon crangon familyasından); dondurulmuş
03061699Diğer soğuk su karidesleri (Pandalus spp.); dondurulmuş
030616990000Diğer soğuk su karidesleri (Pandalus spp.); dondurulmuş
030617Diğer karidesler; dondurulmuş
03061791Pembe derinsu karidesi; dondurulmuş
030617910000Pembe derinsu karidesi; dondurulmuş
03061792Penaeus familyasından karidesler; dondurulmuş
030617920000Penaeus familyasından karidesler; dondurulmuş
03061793Pandalidae familyasından karidesler; dondurulmuş
030617930000Pandalidae familyasından karidesler; dondurulmuş
03061794Crangon familyasından karidesler; dondurulmuş
030617940000Crangon familyasından karidesler; dondurulmuş
03061799Diğer karidesler; dondurulmuş
030617990000Diğer karidesler; dondurulmuş
030619Diğer kabuklu hayvanlar ve kabuklu hayvanların unları, kaba unları ve pelletleri (dondurulmuş)
03061910Tatlı su ıstakozu (kerevit); dondurulmuş
030619100000Tatlı su ıstakozu (kerevit); dondurulmuş
03061990Diğer kabuklu hayvanlar ve kabuklu hayvanların unları, kaba unları ve pelletleri (dondurulmuş)
030619900000Diğer kabuklu hayvanlar ve kabuklu hayvanların unları, kaba unları ve pelletleri (dondurulmuş)
030631Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.); canlı, taze veya soğutulmuş
03063100Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.); canlı, taze veya soğutulmuş
030631000000Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.); canlı, taze veya soğutulmuş
030632İstakozlar (Homarus spp.); canlı, taze veya soğutulmuş
03063210İstakozlar (Homarus spp.); canlı
030632100000İstakozlar (Homarus spp.); canlı
03063291Bütün haldeki istakozlar (Homarus spp.); taze veya soğutulmuş
030632910000Bütün haldeki istakozlar (Homarus spp.); taze veya soğutulmuş
03063299İstakozlar (Homarus spp.) (bütün halinde olanlar HARİÇ); taze veya soğutulmuş
030632990000İstakozlar (Homarus spp.) (bütün halinde olanlar HARİÇ); taze veya soğutulmuş
030633Yengeçler; canlı, taze veya soğutulmuş
03063310Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler; canlı, taze veya soğutulmuş
030633100000Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler; canlı, taze veya soğutulmuş
03063390Yengeçler (Pavurya (Cancer pagurus) türü HARİÇ); canlı, taze veya soğutulmuş
030633900000Yengeçler (Pavurya (Cancer pagurus) türü HARİÇ); canlı, taze veya soğutulmuş
030634Norveç istakozu (Nephrops norvegicus); canlı, taze veya soğutulmuş
03063400Norveç istakozu (Nephrops norvegicus); canlı, taze veya soğutulmuş
030634000000Norveç istakozu (Nephrops norvegicus); canlı, taze veya soğutulmuş
030635Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon); canlı, taze veya soğutulmuş
03063510Soğuk su karidesleri (Crangon crangon familyasından olanlar); taze veya soğutulmuş
030635100000Soğuk su karidesleri (Crangon crangon familyasından olanlar); taze veya soğutulmuş
03063550Soğuk su karidesleri (Crangon crangon familyasından olanlar); canlı
030635500000Soğuk su karidesleri (Crangon crangon familyasından olanlar); canlı
03063590Soğuk su karidesleri (Pandalus spp. Familyasından olanlar); canlı, taze veya soğutulmuş
030635900000Soğuk su karidesleri (Pandalus spp. Familyasından olanlar); canlı, taze veya soğutulmuş
030636Diğer karidesler; canlı, taze veya soğutulmuş
03063610Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından olanlar HARİÇ); canlı, taze veya soğutulmuş
030636100000Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından olanlar HARİÇ); canlı, taze veya soğutulmuş
03063650Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından olanlar HARİÇ); canlı, taze veya soğutulmuş
030636500000Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından olanlar HARİÇ); canlı, taze veya soğutulmuş
03063690Diğer karidesler; canlı, taze veya soğutulmuş
030636900000Diğer karidesler; canlı, taze veya soğutulmuş
030639Diğer kabuklu hayvanlar (canlı, taze veya soğutulmuş) ve kabuklu hayvanların un ve pelletleri (taze veya soğutulmuş)
03063910Tatlısu istakozu (kerevit); canlı, taze veya soğutulmuş
030639100000Tatlısu istakozu (kerevit); canlı, taze veya soğutulmuş
03063990Diğer kabuklu hayvanlar (canlı, taze veya soğutulmuş) ve kabuklu hayvanların un ve pelletleri (taze veya soğutulmuş)
030639900000Diğer kabuklu hayvanlar (canlı, taze veya soğutulmuş) ve kabuklu hayvanların un ve pelletleri (taze veya soğutulmuş)
030691Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları; kurutulmuş/tuzlanmış/salamura edilmiş/tütsülenmiş/buharda veya suda pişirilmiş
03069100Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları; kurutulmuş/tuzlanmış/salamura edilmiş/tütsülenmiş/buharda veya suda pişirilmiş
030691000000Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları; kurutulmuş/tuzlanmış/salamura edilmiş/tütsülenmiş/buharda veya suda pişirilmiş
030692İstakozlar (Homarus spp.); kurutulmuş/tuzlanmış/salamura edilmiş/tütsülenmiş/buharda veya suda pişirilmiş
03069210İstakozlar (Homarus spp.); bütün halinde, kurutulmuş/tuzlanmış/salamura edilmiş/tütsülenmiş/buharda veya suda pişirilmiş
030692100000İstakozlar (Homarus spp.); bütün halinde, kurutulmuş/tuzlanmış/salamura edilmiş/tütsülenmiş/buharda veya suda pişirilmiş
03069290İstakozlar (Homarus spp.); parçalanmış/kurutulmuş/tuzlanmış/salamura edilmiş/tütsülenmiş/buharda veya suda pişirilmiş
030692900000İstakozlar (Homarus spp.); parçalanmış/kurutulmuş/tuzlanmış/salamura edilmiş/tütsülenmiş/buharda veya suda pişirilmiş
030693Yengeçler; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda veya suda pişirilmiş)
03069310Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler; kurutulmuş/tuzlanmış/salamura edilmiş/tütsülenmiş/buharda veya suda pişirilmiş
030693100000Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler; kurutulmuş/tuzlanmış/salamura edilmiş/tütsülenmiş/buharda veya suda pişirilmiş
03069390Diğer yengeçler; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda veya suda pişirilmiş)
030693900000Diğer yengeçler; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda veya suda pişirilmiş)
030694Norveç istakozu; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda veya suda pişirilmiş)
03069400Norveç istakozu; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda veya suda pişirilmiş)
030694000000Norveç istakozu; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda veya suda pişirilmiş)
030695Karidesler; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda veya suda pişirilmiş)
03069511Soğuk su karidesleri (Crangon crangon familyasından); buharda veya suda haşlanarak pişirilmiş
030695110000Soğuk su karidesleri (Crangon crangon familyasından); buharda veya suda haşlanarak pişirilmiş
03069519Soğuk su karidesleri (Crangon crangon familyasından); kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş
030695190000Soğuk su karidesleri (Crangon crangon familyasından); kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş
03069520Soğuk su karidesleri (Pandalus spp.); kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda veya suda pişirilmiş
030695200000Soğuk su karidesleri (Pandalus spp.); kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda veya suda pişirilmiş
03069530Pandalidae familyasından karidesler; kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda veya suda pişirilmiş
030695300000Pandalidae familyasından karidesler; kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda veya suda pişirilmiş
03069540Crangon familyasından karidesler; kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda veya suda pişirilmiş
030695400000Crangon familyasından karidesler; kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda veya suda pişirilmiş
03069590Diğer karidesler; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda veya suda pişirilmiş)
030695900000Diğer karidesler; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda veya suda pişirilmiş)
030699Diğer kabuklu hayvanlar ile kabuklu hayvanların un ve pelletleri; kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda veya suda pişirilmiş
03069910Tatlısu istakozu (kerevit); kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda veya suda pişirilmiş
030699100000Tatlısu istakozu (kerevit); kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda veya suda pişirilmiş
03069990Diğer kabuklu hayvanlar ile kabuklu hayvanların un ve pelletleri; kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda veya suda pişirilmiş
030699900000Diğer kabuklu hayvanlar ile kabuklu hayvanların un ve pelletleri; kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, buharda veya suda pişirilmiş
0307Yumuşakçalar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş), ve bunların unları ve pelletleri
030711İstiridyeler; canlı, taze veya soğutulmuş
03071110İstiridyeler (kabuk dahil ağırlık <= 40 gr); canlı, taze veya soğutulmuş
030711100000İstiridyeler (kabuk dahil ağırlık <= 40 gr); canlı, taze veya soğutulmuş
03071190İstiridyeler (kabuk dahil ağırlık <= 40 gr olanlar HARİÇ); canlı, taze veya soğutulmuş
030711900000İstiridyeler (kabuk dahil ağırlık <= 40 gr olanlar HARİÇ); canlı, taze veya soğutulmuş
030712İstiridyeler; dondurulmuş
03071200İstiridyeler; dondurulmuş
030712000000İstiridyeler; dondurulmuş
030719İstiridyeler; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
03071900İstiridyeler; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
030719000000İstiridyeler; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
030721Tarak (Pecten,Chlamys veya Placopecten cinsleri kraliçe taraklar dahil); canlı, taze veya soğutulmuş
03072100Tarak (Pecten,Chlamys veya Placopecten cinsleri kraliçe taraklar dahil); canlı, taze veya soğutulmuş
030721000000Tarak (Pecten,Chlamys veya Placopecten cinsleri kraliçe taraklar dahil); canlı, taze veya soğutulmuş
030722Tarak (Pecten,Chlamys veya Placopecten cinsleri kraliçe taraklar dahil); dondurulmuş
03072210Tarak (Coquilles St Jacques (Pecten maximus) cinsi); dondurulmuş
030722100000Tarak (Coquilles St Jacques (Pecten maximus) cinsi); dondurulmuş
03072290Dondurulmuş diğer taraklar
030722900000Dondurulmuş diğer taraklar
030729Taraklar; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
03072900Taraklar; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
030729000000Taraklar; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
030731Midyeler; canlı, taze veya soğutulmuş
03073110Mytilus cinsi midyeler; canlı, taze veya soğutulmuş
030731100000Mytilus cinsi midyeler; canlı, taze veya soğutulmuş
03073190Perna cinsi midyeler; canlı, taze veya soğutulmuş
030731900000Perna cinsi midyeler; canlı, taze veya soğutulmuş
030732Midyeler (Mytilus ve Perna cinsleri); dondurulmuş
03073210Midyeler (Mytilus cinsi); dondurulmuş
030732100000Midyeler (Mytilus cinsi); dondurulmuş
03073290Midyeler (Perna cinsi); dondurulmuş
030732900000Midyeler (Perna cinsi); dondurulmuş
030739Midyeler (Mytilus ve Perna cinsleri); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
03073920Midyeler (Mytilus cinsi); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
030739200000Midyeler (Mytilus cinsi); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
03073980Midyeler (Perna cinsi); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
030739800000Midyeler (Perna cinsi); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
030742Mürekkep balıkları ve kalamarlar; canlı, taze veya soğutulmuş
03074210Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis,küçük mürekkep balığı-Rosia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.); canlı, taze veya soğutulmuş
030742100000Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis,küçük mürekkep balığı-Rosia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.); canlı, taze veya soğutulmuş
03074220Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.); canlı, taze veya soğutulmuş
030742200000Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.); canlı, taze veya soğutulmuş
03074230Kalamarlar (Avrupa kalamarı-Ommastrephes spp., Nototodarus spp.,Sepioteuthis spp.); canlı, taze veya soğutulmuş
030742300000Kalamarlar (Avrupa kalamarı-Ommastrephes spp., Nototodarus spp.,Sepioteuthis spp.); canlı, taze veya soğutulmuş
03074240Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus)); canlı, taze veya soğutulmuş
030742400000Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus)); canlı, taze veya soğutulmuş
03074290Diğer mürekkep balıkları ve diğer kalamarlar; canlı, taze veya soğutulmuş
030742900000Diğer mürekkep balıkları ve diğer kalamarlar; canlı, taze veya soğutulmuş
030743Mürekkep balıkları ve kalamarlar; dondurulmuş
03074321Derinsu sübyesi (Sepiola rondeleti cinsi); dondurulmuş
030743210000Derinsu sübyesi (Sepiola rondeleti cinsi); dondurulmuş
03074325Derinsu sübyesi (Sepiola rondeleti cinsi HARİÇ); dondurulmuş
030743250000Derinsu sübyesi (Sepiola rondeleti cinsi HARİÇ); dondurulmuş
03074329Mürekkep balıkları (Sepia officinalis, Rosia macrosoma cinsleri); dondurulmuş
030743290000Mürekkep balıkları (Sepia officinalis, Rosia macrosoma cinsleri); dondurulmuş
03074331Bülbüliye kalamarya (Loligo vulgaris cinsi); dondurulmuş
030743310000Bülbüliye kalamarya (Loligo vulgaris cinsi); dondurulmuş
03074333Bülbüliye kalamarya (Loligo pealei cinsi); dondurulmuş
030743330000Bülbüliye kalamarya (Loligo pealei cinsi); dondurulmuş
03074335Bülbüliye kalamarya (Loligo gahi cinsi); dondurulmuş
030743350000Bülbüliye kalamarya (Loligo gahi cinsi); dondurulmuş
03074338Diğer bülbüliye kalamarları (dondurulmuş)
030743380000Diğer bülbüliye kalamarları (dondurulmuş)
03074391Avrupa kalamarı (Ommastrephes spp. (Ommastrephes sagittatus HARİÇ), Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.); dondurulmuş
030743910000Avrupa kalamarı (Ommastrephes spp. (Ommastrephes sagittatus HARİÇ), Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.); dondurulmuş
03074392Akdeniz kalamarları (İllex spp.); dondurulmuş
030743920000Akdeniz kalamarları (İllex spp.); dondurulmuş
03074395Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus)); dondurulmuş
030743950000Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus)); dondurulmuş
03074399Diğer mürekkep balıkları ve diğer kalamarlar; dondurulmuş
030743990000Diğer mürekkep balıkları ve diğer kalamarlar; dondurulmuş
030749Mürekkep balıkları ve kalamarlar; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
03074920Mürekkep balıkları (sübye, küçük mürekkep balığı, derinsu sübyesi); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
030749200000Mürekkep balıkları (sübye, küçük mürekkep balığı, derinsu sübyesi); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
03074940Bülbüliye kalamar (Loligo spp.); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
030749400000Bülbüliye kalamar (Loligo spp.); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
03074950Avrupa kalamarı (Ommastrephes sagittatus HARİÇ); kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş
030749500000Avrupa kalamarı (Ommastrephes sagittatus HARİÇ); kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş
03074960Mızraklı kalamar; kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş
030749600000Mızraklı kalamar; kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş
03074980Diğer mürekkep balıkları ve diğer kalamarlar; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
030749800000Diğer mürekkep balıkları ve diğer kalamarlar; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
030751Ahtapotlar (Octopus spp.); canlı, taze veya soğutulmuş
03075100Ahtapotlar (Octopus spp.); canlı, taze veya soğutulmuş
030751000000Ahtapotlar (Octopus spp.); canlı, taze veya soğutulmuş
030752Ahtapotlar (Octopus spp.); dondurulmuş
03075200Ahtapotlar (Octopus spp.); dondurulmuş
030752000000Ahtapotlar (Octopus spp.); dondurulmuş
030759Ahtapotlar (Octopus spp.); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
03075900Ahtapotlar (Octopus spp.); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
030759000000Ahtapotlar (Octopus spp.); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
030760Salyangozlar (deniz salyangozları hariç)
03076000Salyangozlar (deniz salyangozları hariç)
030760000000Salyangozlar (deniz salyangozları hariç)
030771Yumuşakçalar (Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, vb.); canlı, taze veya soğutulmuş
03077100Yumuşakçalar (Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, vb.); canlı, taze veya soğutulmuş
030771000000Yumuşakçalar (Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, vb.); canlı, taze veya soğutulmuş
030772Yumuşakçalar (Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, vb.); dondurulmuş
03077210Yumuşakçalar (şeritli venus veya Veneridae familyasına ait); dondurulmuş
030772100000Yumuşakçalar (şeritli venus veya Veneridae familyasına ait); dondurulmuş
03077290Dondurulmuş diğer yumuşakçalar
030772900000Dondurulmuş diğer yumuşakçalar
030779Yumuşakçalar (Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, .. Ailesine ait);kurutulmuş/tuzlanmış/salamura veya tütsülenmiş
03077900Yumuşakçalar (Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, .. Ailesine ait);kurutulmuş/tuzlanmış/salamura veya tütsülenmiş
030779000000Yumuşakçalar (Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, .. Ailesine ait);kurutulmuş/tuzlanmış/salamura veya tütsülenmiş
030781Deniz Kulağı (Haliotis spp.); canlı, taze veya soğutulmuş
03078100Deniz Kulağı (Haliotis spp.); canlı, taze veya soğutulmuş
030781000000Deniz Kulağı (Haliotis spp.); canlı, taze veya soğutulmuş
030782Stromboid kabuklular (Strombus spp.); canlı, taze veya soğutulmuş
03078200Stromboid kabuklular (Strombus spp.); canlı, taze veya soğutulmuş
030782000000Stromboid kabuklular (Strombus spp.); canlı, taze veya soğutulmuş
030783Deniz kulağı (Haliotis spp.); dondurulmuş
03078300Deniz kulağı (Haliotis spp.); dondurulmuş
030783000000Deniz kulağı (Haliotis spp.); dondurulmuş
030784Stromboid kabuklular (Strombus spp.); dondurulmuş
03078400Stromboid kabuklular (Strombus spp.); dondurulmuş
030784000000Stromboid kabuklular (Strombus spp.); dondurulmuş
030787Deniz kulakları (Haliotis spp.); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
03078700Deniz kulakları (Haliotis spp.); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
030787000000Deniz kulakları (Haliotis spp.); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
030788Stromboid kabuklular (Strombus spp.); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
03078800Stromboid kabuklular (Strombus spp.); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
030788000000Stromboid kabuklular (Strombus spp.); işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
030791Diğer yumuşakçalar; canlı, taze veya soğutulmuş
03079100Diğer yumuşakçalar; canlı, taze veya soğutulmuş
030791000000Diğer yumuşakçalar; canlı, taze veya soğutulmuş
030792Diğer yumuşakçalar; dondurulmuş
03079200Diğer yumuşakçalar; dondurulmuş
030792000000Diğer yumuşakçalar; dondurulmuş
030799İşlem görmüş diğer yumuşakçalar ve yumuşakçalardan insanların yemesine elverişli unlar ve pelletler
03079900İşlem görmüş diğer yumuşakçalar ve yumuşakçalardan insanların yemesine elverişli unlar ve pelletler
030799000000İşlem görmüş diğer yumuşakçalar ve yumuşakçalardan insanların yemesine elverişli unlar ve pelletler
0308Suda yaşayan omurgasız diğer hayvanlar; canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş
030811Deniz hıyarı (Stichopus japonicus, Holothurioidea); canlı, taze veya soğutulmuş
03081100Deniz hıyarı (Stichopus japonicus, Holothurioidea); canlı, taze veya soğutulmuş
030811001000Deniz hıyarı (Stichopus japonicus, Holothurioidea); canlı
030811009000Deniz hıyarı (Stichopus japonicus, Holothurioidea); taze veya soğutulmuş
030812Deniz Hıyarı (Stichopus japonicus, Holothuroidea); dondurulmuş
03081200Deniz Hıyarı (Stichopus japonicus, Holothuroidea); dondurulmuş
030812000000Deniz Hıyarı (Stichopus japonicus, Holothuroidea); dondurulmuş
030819Deniz Hıyarı (Stichopus japonicus, Holothuroidea); kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş
03081900Deniz Hıyarı (Stichopus japonicus, Holothuroidea); kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş
030819000000Deniz Hıyarı (Stichopus japonicus, Holothuroidea); kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş
030821Deniz kestanesi; canlı, taze veya soğutulmuş
03082100Deniz kestanesi; canlı, taze veya soğutulmuş
030821001000Deniz kestanesi; canlı
030821009000Deniz kestanesi; taze veya soğutulmuş
030822Deniz kestanesi; dondurulmuş
03082200Deniz kestanesi; dondurulmuş
030822000000Deniz kestanesi; dondurulmuş
030829Deniz kestanesi; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
03082900Deniz kestanesi; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
030829000000Deniz kestanesi; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
030830Deniz anası
03083050Deniz anası; dondurulmuş
030830500000Deniz anası; dondurulmuş
03083080Deniz anası; canlı/taze/soğutulmuş veya kurutulmuş/tuzlanmış/salamura edilmiş veya tütsülenmiş) (dondurulmuş HARİÇ)
030830800000Deniz anası; canlı/taze/soğutulmuş veya kurutulmuş/tuzlanmış/salamura edilmiş veya tütsülenmiş) (dondurulmuş HARİÇ)
030890Suda yaşayan diğer omurgasızlar
03089010Suda yaşayan diğer omurgasızlar; canlı, taze veya soğutulmuş
030890101000Suda yaşayan diğer omurgasızlar; canlı
030890109000Suda yaşayan diğer omurgasızlar; taze veya soğutulmuş
03089050Suda yaşayan diğer omurgasızlar; dondurulmuş
030890500000Suda yaşayan diğer omurgasızlar; dondurulmuş
03089090Suda yaşayan diğer omurgasızlar; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
030890900000Suda yaşayan diğer omurgasızlar; işlem görmüş (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)

 

 

 

 

 

Kaynaklar