SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

PAMİR BOYA EPOKSİ

PAMİR BOYA EPOKSİ, Kireçlenme, Korozyon Ve Pas Önleyiciler
PAMİR BOYA EPOKSİ, Kireçlenme, Korozyon Ve Pas Önleyiciler

Solventli Epoksi Sonkat Boya Ürün Tanımı: Çift komponentli, epoksi reçine esaslı, reaksiyon kurumalı, poliamid sertleştirici ile kürlenen, yüksek kimyasal ve mekanik dayanıma sahip, bakteri barındırmayan, yarı parlak sonkat boyadır. Kullanım Alanı:  Endüstriyel çelik yapılar, rafineriler, petrokimya ve diğer sanayi kuruluşlarında, liman tesisleri ve tersanelerinde, enerji santralleri, su ve yakıt depolarında, atık su, malt sanayi tesislerinde, ilaç ve gıda sanayi ve hastanelerin metal yüzeylerini kimyasal ve mekanik etkenlerden korumak amacıyla kullanılır. Uygulama Şekli:           Demir ve Çelik: Kaplama uygulamasından önce yüzeydeki pas, yağ, gres, toz ve benzer kirlilikler arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde nem olmamalıdır. Uygulama yapılacak saç yüzeyler de, kaplama yapılacak yüzey ISO 8501 standardına uygun olarak SA 2½ derecesinde kumlanmış veya en az St 2 derecesinde mekanik olarak temizlenmiş olmalıdır. Bu işlemi takip eden 4 saat içinde seçilen astar boya ile kaplanmalıdır. Uygulamanın ertelenmesi zorunlu ise astarlamadan önce yüzey yeniden kumlanmalı ve temizlenmelidir.          Diğer Metal ve Alaşımlar (Galvaniz, Alüminyum vs.) : Yüzey PMR Epoksi Tiner ile temizlendikten sonra tek kat PMR Epoksi Astar uygulanmalıdır.          Yeni Beton, Çimento Sıva: Yüzeyin en az 28 gün kürlenmiş olması şarttır. Kürlenmiş yüzeylerdeki harç artığı vs. hafif kumlama veya fırçalama ile uzaklaştırımalıdır.          Eski Beton, Çimento Sıva: Yüzeydeki eskiden kalma boya, kir, toz vs. gibi gevşek parçacıklar hafif kumlama, kazıma, fırçalamaile uzaklaştırılır. Yağ ve gres artıkları deterjanlı su ile temizlenir. Beton yüzeyler solventsiz epoksi astar ile emprenye edilir. Bunu takiben uygulanacak PMR Epoksi Sonkat öncesi kürlenen astar, ara kat boya mutlaka zımparalanmalıdır. Ana malzeme iyice karıştırılır, daha sonra sertleştirici, ana malzemeye ilave edilerek homojen olarak 3 dakika karıştırılır. Karışım 15 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geçilir. 20 °C de en az 10 saat, en fazla 48 saaten daha fazla zaman aşıldığı takdirde yüzey, iyi bir yapışma sağlanabilmesi amacıyla pürüzlendirilmelidir. Teknik Özellikleri : Genel Bilgiler   Görünüm Yarı parlak Yapısı Epoksi Bağlayıcı Reçine Yoğunluk ~1,65 gr/cm3 İnceltici Epoksi Tiner İnceltme Oranı %10 Renk PMR Sentetik Grup Kartela Renkleri ve İstenilen Renkte Uygulama Bilgileri   Uygulama Sıcaklığı 20°C, %50 RH Kuruma Süresi 7  Saat (20°C, %50 RH) Katlar Arası Bekleme Süresi 10 – 24 Saat (20°C, %50 RH) Sarfiyat 1 Lt ile 10 – 11 m2  (60 mikron kuru film kalınlığı) Önerilen Astar PMR Epoksi Astar Uygulama Aletleri Rulo, Fırça veya airless spray   Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar :          Kullanmadan önce boya, kutu içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.          +10 oC’nin altında uygulama yapılmamalıdır.          Karışım süresi 2-5 dakika olmalıdır.          Karıştırıcının devri 400-500 devir/dakikayı geçmemelidir.          Uygulama yüzeyleri kuru ve temiz olmalıdır.          Belirtilen uygulama özelliklerine göre uygulama yapılmalıdır.          % 10’den fazla inceltilmemelidir.          Katlar arası bekleme sürelerine uyulmalıdır.   Uygulama Araçlarının Temizliği : Uygulama araçları, kullanımdan hemen sonra PMR Epoksi Tiner ile temizlenmelidir.   Güvenlik Uyarıları: S2              Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S16            Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin S23            Buharını solumayın. S29            Kanalizasyona boşaltmayın. S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. S46            Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.   Risk Uyarıları: R10             Alevlenir. R20/21/22   Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile temasta sağlığa zararlıdır. R36/37/38   Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.   TS 11590 ‘a UYGUNDUR Sınıf2 / Tip2

Uyarı: İlan sahibinin mal ve hizmetini ilgililere sunduğu fiili alanı (işyeri, dükkan vb.) ziyaret etmeden ve satın almak istediğiniz mal ve hizmeti teslim almadan önce herhangi bir ödeme (kapora, avans vb.) yapmamanız önerilir.